Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
страница1/4
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер305.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/OBIAVA 12062012 g.doc
  1   2   3   4

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ОБЯВА

Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12.06.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд за срок до три стопански години, считано от началото на стопанската 2012/2013 година, както следва:

1. от 10.00 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Байкал, описани по № на имот, площ, категория, начин на трайно ползване (НТП) и начална тръжна цена (НТЦ), съгласно приложение 1;

2. от 10.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Биволаре, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 2;

3. от 13.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Божурица, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 3;

4. от 14.00 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Брегаре, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 4.

Стойност на тръжната документация - 30.00 лв. с включен ДДС.

Получаване на документация за участие - от 05.06.2012, до 16.00 ч. на 11.06.2012 г. в стая 306, след представяне на документ за внесена сума за закупуването й в касата на Център за услуги и информация при Община Долна Митрополия, или по банков път - IBAN BG27STSA93008410032300, BIC STSABGSF, Вид плащане 447000, банка ДСК - клон Долна Митрополия.

Депозит за участие - в размер на 10 % от НТЦ, внесен в касата на Общината, стая 106 или по банков път – банкова сметка IBAN BG79STSA93003300701573; BIC STSABGSF, банка ДСК-клон Долна Митрополия до 16.00 ч. на 11.06.2012 година.

При липса на кандидати повторни търгове ще се проведат на 19.06.2012 г. в същите часове и при същите условия, като срока за закупуване на документацията и внасяне на депозит за участие е до 16 часа на 18.06.2012 година.

За справки и информация тел.: 06552 22-81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИС

на земеделска земя от ОПФ находяща се по КВС на с. Байкал, 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Нас. място

Акт №

Дата

Местност

НТП

категория

Поз. имот №

Площ

НТЦ лв./дка

обща сума лв.

10% депозит за участие в търг

1

Байкал

3885

14.11.2008г.

Целените

неизползв.нива02227.51.1

4.414

20.00

88.28

8.83

2

Байкал

5701

30.3.2010 г.

Алимана

друг вид нива02227.7.20

2.801

20.00

56.02

5.60

3

Байкал

5744

30.3.2010 г.

Крушата

друг вид нива

V

02227.127.9

3.000

21.00

63.00

6.30

4

Байкал

5735

30.3.2010 г.

Широк дол

из.орна земя02227.174.4

4.927

20.00

98.54

9.85

5

Байкал

5732

30.3.2010 г.

Усойна смрадлика

друг вид нива02227.184.2

3.002

20.00

60.04

6.00

6

Байкал

5731

30.3.2010 г.

Усойна смрадлика

друг вид нива02227.186.1

5.900

20.00

118.00

11.80

7

Байкал

5730

30.3.2010 г.

Усойна смрадлика

друг вид нива02227.186.5

3.370

20.00

67.40

6.74

8

Байкал

6146

29.4.2010 г.

Целените

нива

V

02227.76.52

2.250

21.00

47.25

4.73

9

Байкал

5739

30.3.2010 г.

Липия

друг вид нива02227.151.27

2.040

20.00

40.80

4.08

10

Байкал

5728

30.3.2010 г.

Липия

из. орна земя02227.203.12

3.758

20.00

75.16

7.52

11

Байкал

5725

30.3.2010 г.

Совата

друг вид нива02227.210.25

2.329

20.00

46.58

4.66

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

37.791

 

 

 
  1   2   3   4

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-655/16. 11. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Главния архитект на Общината и одобрени с Решение №135/19. 04. 2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом