Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително)
ИмеПрочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително)
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер71.95 Kb.
ТипУчебник
източникhttp://sedmoklasnici.files.wordpress.com/2011/06/d091d095d09b_d0a0d0b5d0b3d0b0d0bbd0b8d18f1.doc
Учебен център регалия


Първи модул


Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови” , и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително)


П


Сцена от едноименния филм

(Режисьор Вълю Радев, в главните роли Невена Коканова, Раде Маркович)
ървата представа на Елисавета е външна – портретно описание, пречупено през очите на разказвача, както я е видял в невръстните си години. Непредубедеността на детския поглед улавя знаците на тайнствената красота, която оприличава героинята на създание от „неземния и магьоснически свят на приказките”. Момчето е изцяло под властта на дълбоките сини очи, златистата коса, белите ръце, които напомнят за омагьосаната принцеса от страниците на книжките. И точно като в тях тя сякаш е потънала в някакъв дълбок сън: безмълвна, неподвижна, излъчваща „мека светлина и тъга” сред „пустота и глухота”.

Появата на пленника разтърсва из основи съществуването на полковнишката съпруга. Тя открива у себе си напълно непознати до момента чувства и преживявания, които я преобразяват. Те започват с уплаха от крадеца, преминават през състрадание към окаяния му вид, през учудване от неговото благородство, през страха от съпружеския гняв и стигат до неудържимата любов.

Образът на пленника не е обхванат в пълнота, но за художествените цели ни повестта загатнатите качества са напълно достатъчни. Похитителят на чуждата градина е важен като олицетворение на всичко жадувано, ала неизпитвано от Лиза. В случая дори не са толкова значими конкретните физически детайли – тънките устни, белите зъби, мъжествената брадичка или фините пръсти. Те са само допълнение към онова, което остава невидимо за очите, но кора сърцето на Елисавета силно да бие всеки път, щом го види и да се свива от болка когато не идва.


1.Кое е вярно според текст?

А) Елисавета е магьосница от приказките.

Б) Изключителната красота на пленника кара сърцето й силно да бие всеки път, щом го види.

В) Косата на Елисавета не е златиста.

Г) Същественото остава невидимо за очите.


2. Творбата на Емилиян Станев е:

А) разказ

Б повест

В) филм

Г) приказка


3. Кое твърдение е вярно?

А) Липсва портретно описание на пленника.

Б) Едноименният филм проследява любовта между Невена Коканова и Раде Маркович.

В) Режисьор на филма „Крадецът на праскови” е Вълю Радев

Г) Образът на главната героиня не търпи развитие.


4. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Раде Маркович обича Елисавета.

Б) Пленникът олицетворява всичко жадувано, но неизпитано от героинята.

В) В екранната версия Н. Коканова играе Елисавета.

Г) Съпругът на Елисавета е полковник.


5. Какво е по вид подчертаното изречение в текста?

А) просто

Б) сложно съчинено

В) сложно съставно

Г) сложно смесено


6. Кое НЕ е сложно съставно с подчинено определително?

А) Огромните морски вълни, които са предизвикани от силни земетресения в морските дълбини, се наричат „цунами”.

Б) В съвременния свят все повече хора осъзнават истината, че между здравото тяло и правилното хранене съществува връзка.

В) не трябва да се пренебрегва личното предпочитания на човека да събира роднини и стари приятели у дома си.

Г) В края на учебната година оставаше единствено организаторите сами да изработят поканите за бала на зрелостниците.


7. Какво е по състав изречението?

Родителите влязоха в залата, и тъй като нямаше свободни места, останаха прави до стената.


8. Кое изречение се отличава от останалите по вида на подчиненото изречение?

А) Ясно е, че да зрелостниците най-натовареният период предстои след завършването на гимназията.

Б) Видно беше, че не всички кандидат-студенти показват отлични резултати на предварителните изпити.

В) Тази година се говори за това, че учениците имат нужда от повече от една голяма ваканция през лятото.

Г) Чу се, че учебната година в училищата ще бъде разделена на три срока с малки ваканции помежду им.


9. Редактирайте изречението, като замените подчиненото изречение с обособена част.

Често хранителните стоки, които се внасят в страната, не отговарят на европейските стандарти за качество.


10. Кое от твърденията за даденото изречение е вярно?

Всички историци признават, че българският цар Иван Асен ІІ е един от най-големите държавници на Средновековието, защото там, където разумът, търпението, и човечността могат да победят ръката не посяга към оръжие, за да не се пролива напразно българска кръв.

А) Изречението е правилно пунктуационно оформено.

Б) Погрешно е поставена запетая пред подчиненото изречение където разумът, търпението и човечността могат да победят, защото пред съюзната дума където има уточняващо наречие.

В) Пропусната е запетая след подчиненото изречение където разумът, търпението и човечността могат да победят.

Г) Името на Иван Асен ІІ трябва да е оградено от двете страни със запетаи, защото е вметната част в изречението.

11. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматически и пунктуационни грешки.

По цялата българска земя, на шести май се празнува Гергьовден. Той е най-големия пролетен празник. Наречен е така в чест на християнския светец, Георги Победоносец, смятан за покрувител на стадата и овчарите. Практикуваните векове наред обичай, обряди и магически практики ни отвеждат в древноста, когато връзката между природата и човекът е изключително силна, и разтенията и животните са били убожествявани.

Най-важният обред на празника е жертвенното агне. То трябва да е мъжко, и да е бяло. Окрасява се с венец от зелени клонки обвити в червен конец, на едното му рогче се пали свещичка. С Гергьовден се поставя началото на новата стопанска година.


12. В кои от отбелязаните с цифри места трябва да има запетаи?

Да си с дълга коса или бръсната глава (1) днес е по-скоро въпрос на мода (2) или на свободен личен избор (3) макар (4) че през Средновековието дълга коса имала право да носят единствено членовете на кралското семейство (5) докато обръснатата глава била символ на нисък произход (6) на безправно положение.

А) (1), (3), (5), (6) Б) (2), (4), (5), (6) В) (1), (2), (4), (5) Г) (2), (3), (4), (6)


13. Кой от фразеологизмите има значение „мисли, преди да направиш нещо”?

А) преглътни горчивия хап

Б) не му свършвай хатъра

В) не се хващай на тази въдица

Г) дваж мери, веднъж режи


14. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

А) костелив орех – на пух и прах

Б) излизам от кожата си – наливам масло в огъня

В) заравям томахавката – играя с огъня

Г) отгоре–отгоре – надве-натри


15. В кой ред глаголите са само от свършен вид?

А) помисля, помисли, мисля, поведа

Б) прочета, проговоря, кажа, изпея

В) пресека, пресичам, сека, разкъсам

Г) попея, нося, ям, спя


16. В кое изречение има глагол в повелително наклонение?

А) Ще записваш какво домашно ви дават.

Б) Би ли записал какво домашно ви дават.

В) За писвай внимателно какво домашно ви дават.

Г) Трябва да записваш какво домашно ви дават.


17. В кое изречение глаголът е в преизказна форма?

А) Той е премълчал за случилото се.

Б) Той беше премълчал за случилото се.

В) Той щеше да премълчи за случилото се.

Г) Той премълчал за случилото се.


18. Кой от жанровете се отличава с фантастични образи и мотиви?

А) пътеписът

Б) баладата

В) елегията

Г) одата


19. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за Бай Ганьо?

А) „седи сам в салона, зяпа разсеяно картините, час по час плюе по килима”

Б) „той от деликатност загради чинията си с ръце и не искаше да я меняват”

В) „познава добре българите и затова никак не се учудва на тази фамилиарност”

Г) „сърди се, блещи се и прави сърдити жестове”


20. С кое твърдение може да се продължи изречението?

В увода на одата „Опълченците на Шипка” лирическият говорител….

А) въвежда времето и мястото, в което ще се развие разказът за боя при Шипка.

Б) запознава с числеността на воюващите сили и броя нападения на врага.

В) води спор за националното ни достойнство, признава срама, но изтъква славата

Г) обезсмъртява подвига на опълченците, като то превръща н легенда.


21. Кое от посочените твърдения за портрета на Гунчо НЕ е вярно?

А) По външността на другоселеца може да бъде прочетена житейската му участ.

Б) Всеки детайл от портрета е белег както на бедността на героя, така и на неговата угриженост

В) По вида на Гунчо се познава, че е добър, беззлобен човек, душевно мек, отстъпчив

Г) Портретната характеристика на Гунчо е представена от неутрален разказвач.


22. Кой от изброените художествени похвати НЕ е използван в изречението?

Полето празнуваше тъжен празник.

А) оксиморон

Б) етимологична фигура

В) метонимия

Г) олицетворение


23. Кой герой от кое произведение е?

1. „Една българка”

А) Попчето ___ 2. „По жътва”

Б) Евтимий ___ 3. „По жицата”

В) Никола ___ 4. Немили недраги

Г) Иво ___ 5. „На прощаване 1868”

6. „Неразделни”


24. Попълнете таблицата. За кой образ се отнася всяко сравнение
Сравнение

ОбразЕй го, изсъхна като вейка


Кат демони черни над черний рояк


Изглежда като трептяща маса от къдрави снопове пяна


Волна и млада, чиста като извор, пълна с надежда

25. Коментирайте с 3-4 изречения думите на Моканина от разказа „По жицата”

Ще я видите чедо, ще я видите. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла.”Свързани:

Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconТест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици
Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (общо условие за задачи вкл.)
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconТест за проверка на знанията по български език и литература клас
Прочетете следния текст и отговорете на въпросите, свързани с него ( 1- 3 въпрос )
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconЛитература български език
Емилиян Станев. „Крадецът на праскови” – сюжет, композиция, герои. Проблемът за любовта като изпитание и самоопознаване
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconТест за VII клас Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл
Общински кръг на националната състезание по български език и литература – 16. 02. 2008 г
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) icon" Крадецът на праскови "
Заглавието ( метафорични значения ) – “ Крадецът на праскови ” – крадецът на сърцето на Елисавета
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconРегионален инспекторат по образование софийска област
Прочетете внимателно следния текст и отговорете на въпросите от до включително
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconСамопроверка тест за аналитично четене
Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconКрадецът на праскови от Емилиян Станев
Военнопленикът не е крадецът, който познаваме от Библията. Той търси не само необходимост за оцеляване, но и спасение на самотната...
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconПрочетете текста и отговорете на въпросите след него
Малкото бръмбарче Зум се прибра в чудна къщурка от стара кора. Пийна от менчето прясна вода, сгуши се в ъгъла и зарида
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително) iconТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом