Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
ИмеВоенната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
страница14/26
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://rlkpd.com/pdf/Obshti standarti po Hirurgia.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

ІІІ група. Операции със среден обем и сложност, “средна” хирургия.


1.Пресичане на мускули скалени- шиен достъп.

2.Екстраторакално премахване на акцесорно шийно ребро с шиен достъп.


Д. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ВИСЦЕРАЛНАТА ХИРУРГИЯ

І група. Операции с много голям обем и сложност, “много голяма” хирургия


 1. Интраторакални операции върху хранопровода.

 2. Операция върху хранопровода с абдоминоторакален достъп и реконструкция.

 3. Езофагектомия без торакотомия, с реконструкция.

 4. Ексцизия на дивертикул на хранопровода.

 5. Парциална резекция на хранопровода и реконструкция.

 6. Тотална езофагектомия с реконструкция.

 7. Езофагеален байпас със стомах, илеум или колон.

 8. Гастрален байпас/бендинг при затлъстяване.

 9. Горна поларна резекция на стомаха с и без торакотомия.

 10. Гастректомия с лимфаденектомия, оментектомия, със или без спленектомия.

 11. Блокова резекция на стомаха при рак, с лимфаденектомия, спленектомия и съседен орган–панкреас и/или колон.

 12. Резекция на стомаха за пептичен улкус на йеюнома или за гастройеюноколична фистула.

 13. Реконструктивна операция на стомаха.

 14. Разширена резекция на тънко черво.

 15. Операция на Nobel (тотална интестинопликация).

 16. Стриктуропластика при болест на Crohn.

 17. Операция за фистула на гастроинтестиналния тракт.

 18. Субтотална резекция на колона.

 19. Тотална колектомия.

 20. Блокова резекция на колон и съседен орган – стомах, дуоденум, панкреас.

 21. Сфинктеросъхраняваща резекция на ректума (ниска резекция, много ниска резекция, “смъкващи” техники).

 22. Проктоколектомия с дефинитивна илеостомия.

 23. Проктоколектомия с илеоаноанастомоза (pouch).

 24. Абдомино-перинеална екстирпация на ректума.

 25. Предна резекция на ректума

 26. Тотална или частична тазова екзентерация (ректум, матка, влагалище, простата).

 27. Портокавен шънт.

 28. Гастроезофагеална деконгестия (Sugiura).

 29. Спленектомия при портална хипертония и при тумор на далака.

 30. Резекция на черен дроб (сегмент, лоб, половина).

 31. Резекция на черен дроб за метастаза едновременно с друга органна резекция.

 32. Холедоходуоденоанастомоза, друга билиодигестивна анастомоза.

 33. Оперативна папилосфинктеротомия или папилосфинктеропластика.

 34. Резекция на d. choledochus и d. hepaticus.

 35. Реконструктивна операция на екстрахепаталните жлъчни пътища.

 36. Екстирпация на папилата с реинплантация на каналите.

 37. Дуоденопанкреатична резекция.

 38. Лява хемипанкреатектомия със спленектомия.

 39. Сегментна резекция на панкреаса.

 40. Вирсунгойеюноанастомоза.

 41. Разширена резекция на панкреаса с резекция на съдове (v.portae, мезентериални съдове).

 42. Анастомоза (вътрешен дренаж) между панкреатична псевдокиста и кух орган (стомах, дуоденум/йеюнум).

 43. Панкреатична сфинктеротомия/сфинктеропластика.

 44. Операции при хормонални тумори на панкреасната жлеза

 45. Отстраняване на надбъбречни тумори с парааортална дисекция

 46. Екстирпация на ретроперитонеален тумор.

 47. Параортална лимфна дисекция

 48. Ингвинална лимфна дисекция по Duken

 49. Трансплантация на черен дроб.

 50. Трансплантация на панкреас.

 51. Трансплантация на тънко черво.

ІІ група. Операции с голям обем и сложност, “голяма” хирургия


 1. Енуклеация на бенигнен тумор на хранопровода.

 2. Сутура при перфорация на хранопровода.

 3. Кардиомиотомия.

 4. Езофагофундопликация.

 5. Горна поларна резекция без торакотомия.

 6. Сутура на кървяща язва

 7. Сутура на перфорирала язва

 8. Гастротомия с ескцизия на полип

 9. Пилоропластика, гастродуоденопластика

 10. Гастроентероанастомоза – предна, задна

 11. Проксимална селективна ваготомия.

 12. Ваготомия с дренажна операция.

 13. Резекция на стомаха с или без ваготомия.

 14. Субтотална резекция на стомаха с регионерна лимфаденектомия.

 15. Апендектомия при дифузен апендикуларен перитонит.

 16. Илеостомия

 17. Колостомия – цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия

 18. Парциална резекция на тънки черва.

 19. Ексцизия на чревна фистула.

 20. Резекция на тънко черво – сегментна, частична

 21. Обходна чревна анастомоза

 22. Хемиколектомия (дясна, лява, разширена).

 23. Резекция на сигмата.

 24. Операция за пролапс на ректума с лапаротомия

 25. Резекция на ректума по Hartmann.

 26. Перинеална ампутация на ректума.

 27. Ректотомия постериор, включително шев за отстраняване на ректален тумор.

 28. Ревизия на анастомоза (тънко и дебело черво).

 29. Реституция на чревния тракт при затваряне на илео- или колостома.

 30. Дилатация на чревна стриктура включително стеноза на анастомоза.

 31. Резекция на мезентериума, включително локална ексцизия за лезия.

 32. Херниотомия при инкарцерация с резекция на орган и с перитонит.

 33. Лапаротомия при перитонит, с лаваж и дренаж, евентуално с резекция на орган.

 34. Холецистектомия при усложнен холецистит (конвенционална, лапароскопска).

 35. Холецистостомия, холецистендизе

 36. Поставяне на външен билиарен дренаж.

 37. Ехинококкцектомия при неусложнен и усложнен ехинокок, множествена ехинококоза.

 38. Дренаж на чернодробен абсцес.

 39. Атипична (краева) резекция на черния дроб, локална ексцизия.

 40. Марсупиализация/външен дренаж на панкреатична псевдокиста.

 41. Операция за панкреатична фистула.

 42. Панкреатолитотомия.

 43. Спланхницектомия.

 44. Операция по повод хиперплазия на надбъбречните жлези.

 45. Спленектомия (без портална хипертония)

 46. Сутура на кървящи варици.

 47. Пластика при ректовагинална или ректовезикална фистула.

 48. Операция при заклещена херния без резекция на орган

 49. Пластика на предната коремна стена за евентрация/следоперативна херния

 50. Операция за релаксация на диафрагмата

 51. Лапаротомия за абсцес в коремната кухина

 52. Лапаротомия за субфреничен абсцес

 53. Нефректомия.

 54. Хистеректомия
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Свързани:

Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconКратка визитка
Завършил е Медицинския университет в София през 1974 г. Има специалност по хирургия от 1981 г., специалност „козметична хирургия”...
Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconНа кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на
Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на су„Св. Климент Охридски” и утвърдени със Заповед...
Военната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването
Консултантите по ал. 1 са хабилитирани лица по упражняваната от тях специалност на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом