Курсова работа по информатика
ИмеКурсова работа по информатика
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер50.15 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://gradskilegendi.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bedКУРСОВА РАБОТА

ПО ИНФОРМАТИКА


създаване на база от данни с MS Access


Изготвили:

Мирела Маринова фак.No: 111111410

Красимира Георгиева фак. No: 111111720

Икономика и бизнес, поток : 181, група: 1735 1. Анализ на проблемаЗа да създадем настоящата база от данни използваме MS Access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните и дейностите в нея.

Проблемът, който трябва да решим е свързан с покупките за зареждането на склад. За тази цел създаваме база от данни, която съдържа информация за стоки, доставчици и фактури, която наричаме „Покупки”. Създаването на такава база от данни произтича от нуждата да се опрости и улесни използването, обработката на въвежданата информация и създаването на отчети. 1. Описание на базата от данни

За да създадем базата от данни отваряме MS Access. Преди да създадем нашата база от данни я съхраняваме под името „Pok”, чрез опцията Blank Database.


В базата данни създаваме следните таблици: • “Stoki” (Стоки) със следната стуктура:

 • NomNom (Номер на стока) от тип Number

 • NameProd (Наименование на стока) от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето NomNom. • “Dost” (Доставчици) със следната структура:

 • Nom (Номер на доставчик) от тип Number

 • Dost_Name (Наименование на доставчик) от тип Text

 • Dost_Addr (Седалище на доставчика) от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето Nom.


 • Fact (Фактури) със следната структура:

 • FactNo (Номер на фактура ) от тип Number

 • FactDate (Дата на фактура ) от тип Date/ Time

 • Nom (Номер на доставчик ) от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето FactNo. • FDetail (Съдържание на фактури) със следната структура :

 • FactNo (Номер на фактура) от тип Number

 • NomNom (Номер на стока) от тип Number

 • Kol (Доставено количество) от тип Number

 • Price (Доставна цена) от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полетата FactNo и NomNom, което става чрез маркиране на двете полета и избирането на бутона Primary Key.

Данните в таблицата имат за цел да улеснят административната работа на слжителите по организирането на поръчките.

Определянето на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците, като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилият се прозорец с няколко стъпки избираме полето, което ще бъде като източник за данните за нашето поле. Задаваме колони за избор по полетата: FactNo и NomNom от таблица FDetail и Nom от таблица Dost.

За да работи нашата база е необходимо да се направят следните връзки между таблиците: Таблица Dost се свързва с таблица Fact чрез полетo Nom, таблица Fact се свързва с таблица FDetail чрез FactNo и таблица Stoki се свързва с таблица FDetail чрез NomNom.


 1. Описание на входните форми

За задачата имаме да създадем две форми:

 • Самостоятелни форми на таблиците Стоки (Stoki) и Доставчици (Dost)

 • Форма с подформа, чрез която се обновяват Фактури (Fact) и Съдържание на фактури(FactNo)Самостоятелни форми на таблиците Stoki и Dost • Маркираме таблицата, на която искаме да създадем форма.

 • След това избираме от менюто Create => More Forms => Split Form

 • Формата се отваря в изглед Form View , от където могат да се редактират данните и да се добавят нови от лентата Record и след това бутона New Record. По същтия начин се процедира и с двете таблици.Форма с подформа, чрез която се обновяват Fact и FactNo

 • Избираме менюто Create=> Form Wizard и в полето Table/Queries първо избираме таблицата, която ще представя данните от главната частна формата Fact

 • Прехвърляме необходимите от нея данни, след което избираме таблица FDetail, която ще съставя подчинената част от формата и прехвърляме необходимите данни от нея, като внимаваме да няма еднакви полета. Избираме тип и Finish.

 • Добавянето и редактирането на данни става чрез лентата Record и след това бутона New RecordСамостоятелните форми са с цел обновяването на таблиците Стоки и Доставчици, а формата с подформа е за таблиците Фактури и Съдържание на фактури

 1. Описание на създадените отчети

Отчет – това е нагледно визуализиране на информация, която се съдържа в базата данни. Данните, необходими за създаването на отчета се намират в самата база данни. Тези данни, които са ни необходими за създаването на даден отчет, избираме от дадена справка или таблица. Процеса на създаване на отчет включва следните няколко стъпки:

 • Избираме Queries и след това опцията Create query in Design view. В прозореца, който се появява, избираме таблиците или отчета, от които ще вземем нужните данни чрез бутона Add.

 • След това избираме нужните критерии, по които да ни бъдат изведени необходимите данни за съответния отчет.

 • Данните могат да се подреждат във възходящ или низходящ ред

 • Последната стъпка от създаването на отчета е да му се даде име и да се запамети. Това става чрез Save As.

Така създаваме необходимите ни 2 отчета. Първият ни показва списък със стоките, които имаме в наличност, техните номер и наименование. Чрез него във всеки момент могат да бъдат проверени какви продукти имаме в наличност. Вторият отчет ни дава информация за броя и стойността на закупените стоки от всеки един доставчик. Така постоянно могат да бъдат наблюдавани поръчките към доставчиците и съответно сумите, които са им заплатени. 1. Описание на главната форма

Главната форма съдържа набор от следните бутони: Стоки, Доставчици, Фактури, Query1, Брой и стойност. Създадените бутони се използват за по-бързото и лесно визуализиране и получаване на дадена информация или данни. Целта е да се улесни работата с базата данни, да е по-бърза и по-ефективна. Главната форма се създава от Create =>Form Design. Отваря се прозорец, върху който можем да създаваме бутони. Това става с помоща на
бутона Button, кликваме на него и след това в разграфеното поле(тип квадратна мрежа). Отваря се Command Button Wizard. В първия прозорец избираме Categoties и Actions, на следващата стъпка избираме дали бутона да е текст или картинка и на последната слагаме име на бутона.

Свързани:

Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом