Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
ИмеКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер40.6 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://blogmitko.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182d0


Курсова работа по информатика No1.

Създадена на база данни с MS Access


Изготвили: Димитър Радичев

Фак. No 111111422

Цветелина Кирилова

Фак. No 111111406

Бизнес факултет, група 1735, поток 181 1. Анализ на проблема

За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното решаване като използваме MS Access. В MS Access базата данни е приложение, което позволява да събираме, запазваме, обновяваме,поддържаме и използваме информация.

Големите компании, например, ползват бази данни с информация за клиентите си. Както при електронните таблици, при базата данни е важно да знаете какво ще правите с нея преди да започнете да я създавате.

Проблемът, който ние трябва да решим е свързан с данни за рецепти,съдържащи информацията за изписаните лекарства на пациентите. За тази цел ние трябва да създадем база с данни съдържаща информация за пациентите, лекарствата, изписаните рецепти и тяхното съдържание. Необходимостта от създаването на такава база с данни произтича от нуждата да се опрости и улесни воденето на актуални отчети.

 1. Описание на проекта в база данни

За да започнем създаването на зададената база данни първо отваряме програмата „Microsoft Access” и избираме Blank Database, при което се отваря прозорец който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни. Преди да стартираме създаването трябва да съхраним базата под името „Receipt” с помощта на командата File/Save object as.

Започваме създаването та базата данни, която съдържа следните таблици:

  1. Таблица Patients (Пациенти), която съдържа следните полета:

 • EGN (ЕГН на пациент)- от тип Number (Първичен ключ)

 • NameFam (Име и фамилия)- от тип Text

  1. Таблица Medicines(Лекарства), която съдържа следните полета:

 • CodeMed (Шифър на лекарство)- от тип Number (Първичен ключ)

 • NameMed (Наименование на лекарство)- от тип Text

 • Price (Цена на опаковката)- от тип Number

  1. Таблица Rec (Изписани рецепти), която съдържа следните полета:

 • CodeRed (Номер на рецепта)- от тип Number (Първичен ключ)

 • EGN (ЕГН на пациент)- от тип Number

 • IDate (Дата на издаване на рецептата)- от тип Date

  1. Таблица Rec_Details (Съдържание на рецептата), която съдържа следните полета:

 • CodeRec (Номер на рецепта)- от тип Number (Първичен ключ)

 • CodeMed (Шифър на лекарство)- от тип Number (Първичен ключ)

 • I_Qty (Изписан брой опаковки)- от тип NumberДанните въведени в таблиците имат за цел да улеснят административната работа на служителите.

Колоните за избор в базата данни се създават преди връзките между таблиците като в изгледа на Design View на избраната таблица, в полето Data Type се избира типа чрез Lookup Wizard. В ново появилия се прозорец с помощта на няколко лесни стъпки задаваме полето, което служи да източник на данни на нашето поле.

За да функционира като система в базата данни се създават връзки между таблиците. Таблицата Rec_Details се свързва с таблицата Rec посредством полето CodeRec. Таблицата Rec_Details се свързва с таблицата Medicines посредством полето CodeMed. Таблицата Rec се свързва с таблицата Patients посредством полето EGN.

След определянето на връзките се въвеждат следните данни.

 1. Описание на входните форми

За целите на задачата се създават два вида форми – самостоятелни и форми с подформи.

А.) Самостоятелни форми са Пациенти и Лекaрства. Тази форма се създава като маркираме таблицата Patients от менюто Create/More Forms/Split Form. Аналогично на тази се създава и формата на таблицата Medicines.

Б.) формата с подформа се създава като избираме Create/Form Wizard и в полето Table/Queries избираме таблицата Rec, избираме всички полета от таблицата. Добавяме и таблицата Rec_Details.

4. Описание на създадените отчети

Отчетите са начин за нагледно визуализиране на информацията в базата данни. Данните за създаването на отчета са от самата база данни и ние избираме необходимите данни от таблиците. Създаването става по следния начин - избираме необходимата таблица и от менюто Create/Report Wizard.

5. Създаване на главна форма съдържаща бутони

Това става по следния начин:

Избираме Create/Form Design и създаваме бутони за всичките отчети и форми, които съдържа базата данни.

Свързани:

Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по информатика
С access. Той ще помогне по-лесно да се удовлетвори нуждата от точна и ясна информация чрез създаване на добре построена база данни,...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по Информатика
Проблемът, който трябва да се реши е свързан с изчисляване на средния успех по теми. Ролята на Access е лесно изчисляване на успеха...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access iconМодул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на
Накрая ще въведете своите данни за работа в база данни, създадена с приложението Microsoft Office1 Access 2007 и ще използвате нейните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом