Тема: Създаване на база данни с
ИмеТема: Създаване на база данни с
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер56.42 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://tgeorgiewa.files.wordpress.com/2012/04/d0bfd0b5d180d181d0bed0bdd0b0d0bb.docx
logo_unss.gif УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


КУРСОВА РАБОТА

ПО

ИНФОРМАТИКА

Тема: Създаване на база данни с MS Access


Изготвили:

Десислава Кацарска , 111111467

Теодора Георгиева, 111111466

I курс, Икономика и бизнес

Поток 181

Група 1737

София, 2012

Анализ на проблема

За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме МS Access. Той ни помага да решим даден информационен проблем. Чрез създаването на база данни можем да поддържаме структурирана информация, която е необходима за решаването на дадения проблем.

Проблемът,който ние трябва да решим е свързан със заплатите на персонала в дадена фирма. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържаща информация за служителите, техните длъжности и заплати,която ще наречем „Персонал”. Тази база данни би улеснила воденето на отчети свързани с получените заплати във фирмата.


Описание на проекта

За да започнем създаването на базата данни първо отваряме програмата „Мicrosoft Office Access” и започваме създаването на нашата база данни. Преди да започнем с въвеждането на данни съхраняваме базата под името „Пeрсонал”.

Базата данни съдържа следните таблици:

 1. Таблица Otdel(Звена) съдържаща следните полета:

 • CodeOtdel(Шифър на отдел); тип Number

 • NameOtdel(Наименование на отдел); тип Text

За първичен ключ на тази таблица определяме полето CodeOtdel 1. Таблица Dl(Длъжности) съдържаща следните полета:

 • CodeDl(Шифър на длъжност); тип Number

 • NameDl(Наименование на длъжност); тип Text

За първичен ключ на тази таблица определяме полето CodeDl 1. Таблица Kadri(Служители) съдържаща следните полета:

 • LNom(Личен номер на служител); тип Number

 • Ime(Име и фамилия); тип Text

 • CodeOtdel(Шифър на отдел); тип Number

 • CodeDl(Наименование на отдел); тип Number

За първичен ключ на тази таблица определяме полето LNom 1. Таблица Zaplati(Получени заплати) съдържаща следните полета:

   • God(Година); тип Number

   • Mesec(Месец); тип Number

   • LNom(Личен номер на служител); тип Number

   • Salary(Получена заплата); тип Number

   • Prem(Получена премия); тип Number

За разлика от другите таблици тук имаме три първични ключа-God,Mesec,LNom ,определянето на които става като се маркират трите полета и се избере бутона Primary Key

Данните,които ще съдържа таблицата имат за цел да улеснят воденето на отчети свързани с получените заплати във фирмата.

Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците, в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard.Задаваме колони за избор на полетата: CodeDl,NameDl,CodeOtdel,CodeDl.

За да може базата данни да функционира като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Таблица Dl се свързва с таблица Kadri посредством CodeDl. Таблица Kadri се свързва с таблица Zaplati посредством LNom.Таблица Otdel се свързва с таблица Kadri посредством CodeOtdel.

След определянето на връзките въвеждаме следните данни


Описание на входните форми

За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на данните в таблиците Otdel и Dl, и форма с подформа, чрез която се обновяват данните в таблиците Kadri и Zaplati.

 1. Самостоятелна форма за обновяване на данните в таблици Otdel и Dl създаваме като:

 • Маркираме таблицата на която искаме да създадем формуляр

 • Избираме менюто Create -> Split Form

 • Формата се отваря в изглед Form View, от където могат да се редактират данните чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис.

Аналогичен е начинът на създаване на форма за обновяване на данните в таблица Dl. 1. Форма с подформа създаваме като:

 • Избираме менюто Create -> More Forms -> Form Wizard и в полето Table/Queries първо избираме таблицата, която ще представя данните от главната част на формата –Kadri

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след което избираме таблица Zaplati, която ще съставя подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни от нея, като полетата не трябва да се повтарят.

 • Избираме тип и Finish.

Създадените самостоятелни форми са с цел обновяване на данните в таблиците Звена и Длъжности. Формата с подформа обновява таблиците Служители и Получени заплати.


Описание на създадените отчети

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информацията, която се съдържа в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези които са ни необходими ние избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета, който включва следните стъпки:

 • Стартираме MS Access и избираме нашата база от данни – Персонал

 • Избираме менюто Create ->Report Wizard

 • В появилия се прозорец, в полето Тables/Queries избираме таблица върху която искаме да създадем нашия отчев и в полето Selected Fields избираме данните, които ще съдържа отчетът,след което избираме Next

 • Следващият прозорец е за групиране по важност, но в нашата задача не се изисква да групираме и избираме Next

 • Появява се прозорец, които ни дава възможност за сортиране на данните,който също не редактираме и избираме Next

 • В следващия прозорец за вид на отчета избираме табличен вид и вертикална ориентация на листа, след което избираме Next и Finish и така нашия отчет е създаден • Следвайки тези стъпки създаваме отчет предоставящ обща сума на заплатата,премията и възнагражденията, но в прозореца за групиране на данните избираме LNom.

 • В следващия прозорец на Summary Options избираме за Salary и Prem опцията Sum

 • Следващият прозорец ни дава възможност да изберем вид и ориентация на листа. Избираме стълбовиден вид и вертикална ориентация след което избираме Next и FinishОписание на главната форма


Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето,затварянето,принтирането на формуляри,отчети и др.Нашата главна форма носи името „Бутони” и съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети.


Създаването на главна форма става по следния начин:

 • Стартираме MS Access и избираме нашата база от данни

 • Избираме менюто Create - > Form Design и в появилото се поле създаваме бутони чрез подменю Design/Button

 • В празното поле очертаваме бутони, при което се появява прозорец

 • В полето Categories избираме опцията Form Operation за формуляри или когато създаваме бутон за отчет Report Operation, след което в полето Action избираме команда Оpen Form или Оpen Report и избираме Next

 • В появилия се прозорец избираме формуляра/отчета, върху които ще се прави бутонът и избираме два пъти NextСъздадената главна форма съдържа командни бутони, чрез които се отварят формите и отчетите от нашата база данни “Персонал”


Свързани:

Тема: Създаване на база данни с iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Тема: Създаване на база данни с iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Тема: Създаване на база данни с iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...
Тема: Създаване на база данни с iconТема : Създаване на база от
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Тема: Създаване на база данни с iconСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо...
Тема: Създаване на база данни с iconТема: база данни
Да се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете
Тема: Създаване на база данни с iconУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения
Тема: Създаване на база данни с iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Тема: Създаване на база данни с iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Тема: Създаване на база данни с iconСъздаване на база от данни
Заданието представлява база от данни, която съдържа информация за извършени покупки от дадена фирма. Базата трябва да съдържа информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом