Курсова работа по информатика
ИмеКурсова работа по информатика
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер38.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://christianakrusteva.files.wordpress.com/2012/04/d0b8d0bdd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0
Университет за национално и световно стопанство


c:\documents and settings\georgi\desktop\unss.jpg

Курсова работа по информатика

Изготвил: Кристиана Кръстева

Поток 181

група 1734

Фак. Номер:111 111 393

София , 2012г.


1.Анализ на проблема:

За да решим възникнал информационен проблем в дадената фирма и да се улесни неговото решение ще се използва MС Access.Той ще помогне по-лесно да се удовлетвори нуждата от точна и ясна информация чрез създаване на добре построена база данни, ще се поддържа в конкретен и структуриран вид.Решаването на такъв тип проблеми, именно по този начин е от изключителна необходимост за добрия бизнес.

Необходимо е да се създаде такава база от данни, произтичаща от нуждата да се опрости и улесни воденето на актуални отчети.

2.Описание на проекта в БД:

За да се започне създаването на зададената база данни първо се отваря програмата „Microsoft Access” и се избира Blank Access Database,при което се отваря прозорец,който дава възможност да се започне създаването на таблица в базата данни.Преди да стартирме създаването съхраняваме базата, с помощта на командата File/Save object as.

Започва се създаването на базата данни,която съдържа 4таблици.

-Таблица „Екскурзии”

-Таблица„Тур.агенции”
-Таблица„Маршрути”
-Таблица „Участници”

Данните ,които се съдържат в таблиците имат целта максималко да улеснят административните работи на служещите в организацията.

Дефинирането на базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на съответната таблица в полето Data Type , като се избира тип Look Wizard .В появилия се прозорец се задава въпросното поле.Задават се колони за избор на поле.

За функционирането на базата данни е необходимо да се направят връзки между таблиците.След съответното свързване на връзките се въвеждат данни.

3. Описание на входните форми:

*Самостоятелна форма на таблица Екскурзии се създава по следния начин:

-Таблицата , на която ще се създаде формуляр се маркира с помощта на кликването на левия бутон на мишката.

-След това се избира менюто Create/More Forms/Split Form

-Формата е отворена в менюто Form View,оттам могат да се редактират данните , чрез лентата Record се избира бутонът New Record и данните се въвеждат.

Начинът за създаване на форма за обновяване на данните и от таблица Туристически агенции.

*Форма с подформа се създава:

-Избира се менюто Create Form Wizard и в полето Table/Queries първо се избира таблицата , която ще представа данните от главната част на формата

-Прехвърляме необходимите данни от нея и се избира таблица ,която ще съставя подчинената част от формата ,след това се прехвърлят необходимите данни от нея,като се внимава да няма еднакви полета.

-Избира се тип Finish . Редактиране или добавяне на нови записи под този вид форма е аналогично с формите за обновление.

Създадените форми се правят с цел обновяване на таблиците .

4.Описание на създадените отчети:

Отчетите са начин за нагледно визуализиране на информация, която се съдържа в базата данни.Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни.Тези, които са ни необходими се избират от дадената справка или таблица в процеса на създаване на съответния отчет,включващ:

-Стартираме MC Access и избираме задачата си

-За да се започне създаването на отчет се избира менюто Create/Report Wizard

-Появява се прозорец Report Wizard с изглед ,подобен на прозореца за създаване на заявка.В полето Tables/Queries се избира таблицата или заявката , върху която ще се създаде отчет и в полето Selected Fields се избират данните , които са необходими и се избира Next

-Следващият прозорец дава възможност за групиране по важност на полетата, но се избира Next

-Появява се прозорец,който дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните,не се раздактира и се дава Next

-В следващия прозорец за вид на отчета се избира табличен, след това Next и след това Finish и така отчетът е създаден и данните от него са с изглед Report View

5.Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони,които могат да изпълняват различни функции,които са свързани с отварянето,затварянето или редактирането на отчети.

-Създаването на главна форма става като:

*Стартира се MC Access

*Избира се менюто Create/Form Design и в появилото се поле се създават бутони чрез подменю Design/Buttons

*В празното поле се очертава бутон,при което се появява диалогов прозорец

*В полето Categories се избира опцията Form operation или за бутон за отчет-Report operation,след което в полето Action се избира команда Open Form или Open Form и се избира Next

*В появилия се прозорец се избира таблицата или отчетът,върху които ще се прави бутонът и се избира 2 пъти Next

*В този прозорец се избира име или картинка за изглед на бутона и се избира Next или Finish

Така се създават необходимите бутони.

Свързани:

Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом