Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер32.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://wonderdellie.files.wordpress.com/2012/04/d0bed182d187d0b5d182-d0bdd0b0-d0b1d0b0d0b7d0b0-d
Университет за национално и световно стопанство
Курсова работа на тема: База данни

(Текущи оценки)


Изготвили: Проверил:

Деляна Немска 111111475

Николета Зафирова 101111456

Поток 181, група 1737


Анализ на проблема

 • Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения.

 • Решава проблеми, които са свързани с водене на документация относно оценки на студенти.

 • Решаването на подобна задача помага за систематизирането на информацията за студентите в даденото учебно заведение.Описание на таблиците в базата данни

 • Базата данни (Ocenki) съдържа информация за получени оценки в учебно заведение

 • Базата съдържа следните таблици: Gropus, Students, VidTO, TO

 • Таблицата Gropus (Групи) съдържа слените полета:

 • CodeGroup с тип Number и описание номер на група

 • NameSpec с тип Number и описание наименования на специалност

 • Първичният ключ е на полето CodeGroup • Таблицата Students (Студенти) съдържа следните полета:

 • FakNo с тип Number и описание факултетен номер

 • NameFam с тип Text и описание име и фамилия

 • CodeGroup с тип Number и описание номер на група

 • Първичният ключ е на FakNo

 • Таблицата VidTo (Видове текущи оценки) съдържа следните полета:

 • CodeTO с тип Number и описание шифър на вид текуща оценка

 • NameTO с тип Text и описание наименование на вид текуща оценка

 • Първичният ключ е на CodeTO

 • Таблицата ТО (Получени текущи оценки) съдържа следните полета:

 • CodeTO с тип Number и описание шифър на текущата оценка

 • FakNo с тип Number и описание факултетен номер

 • IDate с тип Date и описание дата на получаване на текущата оценка

 • Ocenka с тип Number и описание получена оценка

 • Първичните ключове са на CodeTo и FakNo

 • Връзки в базата данни са създадени между:

 • Таблица Groups и Students по поле CodeGroup

 • Таблица Students и TO по поле FakNo

 • Таблица VidTO и TO по поле CodeTO • Описание на форми

   • В базата данни са въведени данни за 2 групи, 3 студенти и 3 вида текущи оценки, като студентите са получили съответно 1,2 и 3 текущи оценки.

   • В базата данни са създадени следните форми:

    • Самостоятелна форма Groups за обновяване на таблицата Групи съдържаща полета- CodeGroup и NameSpec

    • Самостоятелна форма Students за обновяване на таблицата Студенти с полета FakNo, NameFam и CodeGroup

    • Форма VidTO с подформа TO Subform

 • Формата съдържа: CodeTO, NameTO

 • Подформата съдържа: CodeTO, FakNO, IDate, Ocenka • Описание на отчети

 • В базата данни се съдържат следните отчети:

 • Students, съдържа полетата: FakNO, NameFam, CodeGroup

 • TO, съдържа полетата: CodeTO, FakNo, IDate, Ocenka
 • Описание на главна форма

В базата данни е създадена форма "Open", чрез която се отварят останалите потребителски форми и отчети:

 • Groups form

 • Students form

 • VidTO form

 • TO subform

 • Students report

 • TO reportСвързани:

Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на ms access
С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от данни, чието съдържание ще ни осигури лесен и бърз достъп...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство Отчет върху курсова работа на ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство курсова работа
На тема: Система за управление на качеството във “Пътнически превози – Перник” еоод
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство – София курсова работа на тема: Стимулиране на персонала
Трябва да включва обществено значими стимули и да насочва дейността в ценна, значима за обществото посока
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
Конкретното задание което получихме е на тема „ Текущи оценки”. Тази база от данни е свързана с определен набор от информация, който...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
Проект на Microsoft Access по задание №3 за създаване на база от данни,,Покупки”
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
Чрез създаването на база от данни се предоставя възможност да се проследи процеса на работа, да бъде получена актуална информация...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от данни, чието съдържание ще ни осигури лесен и бърз достъп...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни iconУниверситет за национално и световно стопанство
Чрез създаването на добре проектирана база от данни можем да подържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом