Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер77.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.obspazardjik.com/23406.doc


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П А З А Р Д Ж И К


РЕШЕНИЕ № 234

от 30 ноември 2006 г., взето с Протокол № 12


ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда.


С П И С Ъ К

на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2003 – 2007 г.
Име, презиме, фамилия

За

Против

Въздържал сеАлександър Борисов ДимитровАрлин Григоров АнтоновАсен Иванов ГьошевБлаго Атанасов ТанковБлагой Петров ГицевБожидар Николов ПоповВалентин Николаев Ненков

-

-

-Борислав Василев Даскалов

-

-

-Владимир Стоянов Георгиев

-

-

-Владимир Тодоров ХристовГеорги Димитров Терзов

-

-

-Георги Костадинов ГайдаровДжинка Костадинова АноваДимитър Василев ХристовДимитър Илиев ГининДимитър Любомиров ПетковДимитър Спасов Димитров

-

-

-Иво Стайков РусевИлия Ангелов ДжамбазовЙордан Живков Биков

-

-

-Йордан Стефанов ДимитровЙорданка Костадинова КостадиноваКалина Георгиева ЯневаКрасимира Василева РадеваКостадин Кирилов ДемирджиевКръстьо Любенов ТанковМагдалена Сотирова ПоповаМилко Колев Петров

-

-

-Никола Петров ПенчевНиколай Иванов БожиловПетко Благов МурджевПетър Андреев АнгеловРумен Николаев КожухаровСашо Велков ВелевСлавка Стойчева СтойчеваСофия Теохарова МиховаТаня Костадинова БлаговаТодор Димитров ПоповТони Димитров БаждаровХристо Ангелов Асенов

-

-

-Цветанка Стефанова Иванова
Общо: 33

33

0

0ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Тодор Попов/Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом