Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
страница1/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Varna_2012.rtf
  1   2   3   4   5   6   7
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд - Варна, за 2012 г.


обн., ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.


За съдебен район на Варненския окръжен и административен съд


I. Криминалистични експертизи


Експерти от Базова научно-техническа лаборатория (БНТЛ) при ОД - МВР, Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци


Митко Желев Великов - експерт, висше образование.


Ангел Николаев Ангелов - експерт, висше образование.


Андрей Христов Стоянов - експерт, висше образование.


Филип Николаев Филев - експерт, висше образование.


Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование.


Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование.


Михаил Николаев Недев - експерт, висше образование.


Богдан Йорданов Богданов - експерт, висше образование.


Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование.


Златко Димитров Недев - експерт, висше образование.


Стоян Бяндов Стоянов - висше образование.


Славчо Захариев Славов - експерт, висше образование.


Иво Христов Христов - експерт, висше образование.


Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование.


Яни Кирилов Киряков - експерт, средно образование.


Галин Господинов Желев - експерт, висше образование.


Стилиан Цанев Димитров - експерт, висше образование.


Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование.


Съдебно-биологични и физико-химични експертизи.


Йордан Панайотов Йорданов - гл. инспектор, висше образование.


Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование.


Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование.


Елеонора Иванова Георгиева - експерт, висше образование.


Видеотехнически и лицевоидентификационни експертизи


Яни Кирилов Киряков - експерт, средно образование.


Автотехнически експертизи


Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование.


Горепосочените експерти притежават: 1. удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи; 2. разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".


А) Криминалистични експертизи на писмени доказателства


Атанас Марков Михайлов - експерт по съдебно-почеркови, трасологически, балистични, портретни, дактилоскопни експертизи и техническо изследване на документи.


Борис Димитров Борисов - графолог.


Вангел Николов Вангелов - почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистически.


Генчо Иванов Димитров - специалист по: криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физико-химически, автотехнически по ПТП и пожаротехнически експертизи.


Емил Ангелов Атанасов - криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически, допуск ниво "Секретно".


Иван Пенчев Медарев - експерт криминалист.


Николай Стефчев Ризов - криминалистически експертизи на писмени доказателства.


Никола Борисов Бъчваров - криминалист-графолог.


Ценко Маринов Цачев - криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически; допуск ниво "Секретно".


Б) Трасологични експертизи; съдебно-балистична експертиза; биометрични криминалистични експертизи


II. Съдебномедицински експертизи


Съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве


Борис Петров Шахов - съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.


Мая Иванова Кичева - специалист молекулярна биология; ДНК анализи.


Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНК анализи.


А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването


Веселин Петков Калоянов - рентгенолог.


Радослав Борисов Манчев- ортопед-травматолог.


Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести


Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова - лекар вътрешни болести.


В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза


Николай Ангелов Пеев - неврохирург.


Светослав Калчев Калевски - неврохирург.


Г) Лекари - специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната система, диагностика, лечение и прогноза


Свилен Стойчев Андонов - специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт и здравноосигурителни отношения с НЗОК.


Д) Лекари - специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологичните болести, системи, диагностика, лечение, прогноза и епидемиология


Анна Божидарова Кирчева - лекар - специалист по епидемиология, контрол на инфекциите и специалист по инфекциозни болести.


Е) Лекари - специалисти по кожно-венерически болести, компетентни по диагностика, лечение, прогноза и епидемиология


Ж) Лекари - специалисти по уши, нос, гърло, компетентни да се произнасят по всички въпроси


З) Лекари - специалисти по очни болести, притежаващи компетентност по очните болести; диагностика, лечение, прогноза


И) Лекари педиатри - компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и прогноза


Й) Лекар токсиколог - компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение и прогноза


К) Лекари - специалисти по обща и клинична патология, компетентни да се изказват по специфични патологоанатомични въпроси


Л) Лекар сексолог


М) Лекари акушерство и гинекология


Н) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове


Благовеста Димитрова Стефанова - съдебна медицина.


Вилиям Викторов Доков - съдебна медицина.


Димитър Иванов Ганчев - съдебна медицина.


Сийка Койчева Михова - съдебна медицина.


Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина.


Виктор Николаев Стефанов - специалист по съдебна медицина.


О) Трудова медицина


Д-р Сена Генова Калоянова - лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.


III. Съдебна експертиза на психичното състояние


1. Съдебно-психиатрична експертиза.


Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


2. Съдебно-психологична експертиза


Ана Иванова Райкова - психолог.


Мая Любенова Златева - социален психолог и графолог.


Константин Атанасов Воденичаров - психолог.


Гергана Петрова Момова - клиничен психолог.


Румяна Стоянова Георгиева - клиничен психолог.


Снежанка Борисова Димитрова - психолог.


Психолози


3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза


Лекари психиатри и медицинска психология - компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология.


Аделина Боянова Джорджанова - психолог в Държавна психиатрична болница - с. Карвуна.


Костадинка Димитрова Крумова - нарколог.


Росица Антонова Лефтерова - психиатър.


Румяна Василева Бояджиева - психиатър, психотерапевт.


Татяна Колева - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого- психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


Христо Добрев Бояджиев - психиатър.


Лекари детски психиатри


Милена Антонова Топалова - детски психиатър.


4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни


Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


IV. Съдебно-икономически експертизи


1. Съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза


Адриан Михайлов Велчев - икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Александър Христов Василев - специалист икономически и автотехнически експертизи.


Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител.


Андреян Николаев Райков - съдебно-счетоводни експертизи.


Анелия Иванова Люцканова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.


Анелия Стефанова Илиева - експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.


Анелия Петрова Николова - съдебно-счетоводни експертизи.


Анна Петрова Димитрова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.


Антоанета Вълчанова Цанева - икономист-счетоводител.


Антония Димитрова Торлакова - съдебно-счетоводни експертизи.


Антония Русева Стоянова - икономист-счетоводител.


Бисер Николов Атанасов - счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи; допуск ниво "Секретно".


Бойка Славейкова Могиларова - икономист-счетоводител.


Валентин Тодоров Стоянов - съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.


Валентина Георгиева Трендафилова - икономист-счетоводител.


Валентина Иванова Димитрова - съдебно-икономически експертизи.


Валерий Иванов Обретенов - съдебно-икономически експертизи.


Василена Луиджева Кираджиева - съдебно- счетоводни експертизи.


Виолета Желева Желязкова - съдебно-икономически експертизи.


Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво "Секретно".


Владимир Николов Караджилов - съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС - активи, недвижими имоти и земеделски земи.


Галина Димчева Димитрова - съдебно-икономически експертизи, регистриран одитор.


Галина Петрова Георгиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.


Ганка Дянкова Каваева - ТРЗ и счетоводство.


Ганка Янева Кольовска - финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството и оценка на интелектуалната собственост.


Георги Иванов Георгиев - съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженернотехническа и компютърнотехническа експертиза.


Гергана Стоянова Колева - икономист.


Гинка Стоянова Точева - финансово-икономически и счетоводни експертизи.


Гиргина Иванова Балтаджиева - счетоводни експертизи.


Даниела Дойчева Христова - експерт-счетоводител, одитор.


Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.


Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи.


Деница Климентова Саръиванова - счетоводни експертизи.


Диана Добрева Велинова - съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.


Димитър Георгиев Димитров - съдебно-стокови експертизи.


Димитър Йорданов Йорданов - икономист-счетоводител.


Димитър Павлов Вачков - съдебно-счетоводни експертизи.


Димитър Стоянов Момчилов - съдебно-стокови експертизи.


Димитър Трифонов Георгиев - икономист-счетоводител (одитор).


Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител.


Динка Георгиева Манева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.


Динка Йоргова Иванова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, акцизно законодателство.


Донка Асенова Димитрова - експерт икономист-счетоводител - допуск ниво "Секретно".


Донка Димова Михайлова - икономист-счетоводител.


Ева Евгениева Марчева - съдебно-счетоводна експертиза.


Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Емилия Николова Стойнова-Дикова - счетоводство и контрол.


Желязка Делчева Петрова - съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.


Жулиета Господинова Тонева - счетоводител - счетоводство и контрол.


Ива Николаева Анастасова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.


Ивайло Петков Узунов - икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.


Иван Михайлов Калчев - съдебно-счетоводни експертизи.


Иван Христов Кунев - специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.


Иванка Георгиева Иванчева - експерт-счетоводител.


Иванка Николова Белеганска - икономист-счетоводител.


Ивелина Костадинова Кирова - съдебно-счетоводни експертизи.


Иво Ангелов Костов - експерт-икономист по строителството.


Илина Томова Станчева - счетоводител.


Илиян Димитров Гоцев - счетоводител.


Илияна Димитрова Вълчанова - икономист-счетоводител.


Ирена Георгиева Дурева - съдебно-счетоводни експертизи.


Йордан Ганев Стоянов - икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Йордана Костадинова Иванова - експерт-икономист.


Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.


Керанка Колева Изова-Кунева - съдебно-счетоводен експерт.


Корнелия Милева Колева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово- счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Коста Андреев Андреев - специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол; допуск ниво "Секретно".


Красимира Атанасова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.


Красимира Димитрова Узунова - съдебно-счетоводни експертизи.


Кремена Димитрова Иванова - икономист-счетоводител.


Кремена Йорданова Костадинова - магистър "Счетоводство и контрол".


Лиляна Гинчева Стойчева - счетоводни експертизи.


Лиляна Петрова Попова - икономист-счетоводител.


Маргарита Милчева Добрева - експерт-счетоводител.


Мариана Стефанова Станева - съдебно-счетоводни, съдебни финансово- икономически и съдебно-стокови експертизи.


Мариела Асенова Спиридонова - съдебно-счетоводни експертизи.


Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт.


Марин Николов Урумов - съдебно-счетоводни експертизи.


Марияна Анастасова Дамянова - експерт-счетоводител.


Мариянка Атанасова Нейчева - съдебно-икономически и счетоводни експертизи.


Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Милена Колева Василева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.


Милица Георгиева Карауланова - специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.


Милка Георгиева Купенова - стокознание, икономист-счетоводител.


Милка Паскалева Пърова - съдебно-счетоводни експертизи.


Мирослава Петрова Иванова - икономист-финансист.


Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.


Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Николай Ненов Ненов - строителство и архитектура.


Николай Стефанов Добрев - съдебно-счетоводни и икономически експертизи.


Павлина Николова Попова - съдебно-счетоводни експертизи.


Пенка Иванова Петкова - икономист-счетоводител.


Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител.


Пепа Иванова Карагитлиева - икономист-счетоводител.


Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.


Петър Димитров Петров - финансови-икономически и ценови експертизи.


Петя Иванова Радева - съдебно-счетоводни експертизи.


Петя Иванова Ставрева - експерт-счетоводител, регистриран одитор.


Пламен Тонев Илиев - икономист-счетоводител.


Радка Радева Куванджиева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.


Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол.


Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт-счетоводител.


Ралица Атанасова Славова - икономист.


Росица Руменова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи.


Румяна Георгиева Симеонова - съдебно-счетоводни експертизи.


Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.


Румяна Митева Джонова - счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.


Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.


Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.


Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.


Светлана Василева Кръстева - съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.


Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.


Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.


Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво "Строго секретно".


Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.


Стефка Георгиева Попова - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист- счетоводител; допуск ниво "Секретно".


Таня Димитрова Савова - експерт финансово-счетоводни експертизи.


Татяна Ганчева Ганева - финансови и счетоводни експертизи.


Татяна Танева Иванова - счетоводство и икономика.


Теменуга Василева Стойкова - стоково-икономически и счетоводни експертизи.


Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.


Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт-счетоводител.


Христина Кирилова Тенева - съдебно-счетоводни експертизи.


Христо Димитров Каролев - счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства.


Христоско Иванов Богданов - икономист-счетоводител.


Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова - съдебно-стокови експертизи.


Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт.


Ценка Стойчева Георгиева - съдебно-счетоводни експертизи.


Юлия Петкова Стоянова - съдебно-счетоводни експертизи.


Юлиян Петров Минков - икономически експертизи, данъчен експерт.


Яна Данчева Велева - счетоводство и контрол.


Янка Върбанова Лозанова - икономист-счетоводител.


Янка Колева Патраманова - съдебно-икономически експертизи.


V. Съдебни инженерно-технически експертизи

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом