Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
страница1/18
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер1.79 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/Obiava 25062012 internet.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЯВА


На основание РЕШЕНИЕ № 127 от 27.03.2012 год. на Общински съвет - Долна Митрополия и ЗАПОВЕД № РД-08-392 от 17.07.2012 год. на Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище мера“от общински поземлен фонд за срок до пет стопански години, считано от началото на стопанската 2012/2013, както следва:

І. На 30.07.2012 год.:

1. от 13.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Рибен, както следва:


№ по ред

Акт №

Дата

Местност

НТП

категория

Поз. имот №

Площ

НТЦ лв./дка

обща сума лв.

10% депозит за участие в търг

1

6957

21.6.2011 г.

Друма

пасище мера

ІІІ

052002

14.694

6.00

88.16

8.82

2

7073

8.7.2011 г.

Орловец

пасище мера

VІІ

098013

69.351

6.00

416.11

41.61

3

7072

8.7.2011 г.

Езерото

пасище мера

ІV

100021

12.891

6.00

77.35

7.73

4

7071

8.7.2011 г.

Езерото

пасище мера

ІV

100030

2.910

6.00

17.46

1.75

5

7070

8.7.2011 г.

Езерото

пасище мера

ІV

100031

37.929

6.00

227.57

22.76

6

7056

8.7.2011 г.

Над койнарски дол

пасище мера

VІІ

113011

60.976

6.00

365.86

36.59

7

7053

8.7.2011 г.

Над койнарски дол

пасище мера

VІІ

115028

78.053

6.00

468.32

46.83

8

7051

8.7.2011 г.

Калъмов дол

пасище мера

ІV

116038

1.518

6.00

9.11

0.91

9

7050

8.7.2011 г.

Калъмов дол

пасище мера116040

7.886

6.00

47.32

4.73

10

6311

17.5.2010 г.

Девичева могила

пасище мера

VІІ

123064

9.269

6.00

55.61

5.56

11

7045

8.7.2011 г.

Девичева могила

пасище мера

VІІ

123068

4.564

6.00

27.38

2.74

12

7044

8.7.2011 г.

Припека

пасище мера

VІІ

123069

54.717

6.00

328.30

32.83

13

2525

6.4.2006 г.

Припека

планинско пасище

VІІ

124022

3.874

6.00

23.24

2.32

14

7043

8.7.2011 г.

Мала горица

пасище мера

VІІ

124023

5.206

6.00

31.24

3.12

15

7041

7.7.2011 г.

Под сенокос

пасище мера

ІV

125005

4.194

6.00

25.16

2.52

16

7040

7.7.2011 г.

Марчов дол

пасище мера

V

125010

8.730

6.00

52.38

5.24

17

7039

7.7.2011 г.

Голям козин дол

пасище мера

V

127013

8.368

6.00

50.21

5.02

18

7038

7.7.2011 г.

Голям козин дол

пасище мера

V

127014

10.689

6.00

64.13

6.41

19

7032

7.7.2011 г.

Голямо татарско

пасище мера

VІІ

132025

16.227

6.00

97.36

9.74

20

7023

7.7.2011 г.

Припека

пасище мера

VІІ

137008

23.489

6.00

140.93

14.09

21

6315

17.5.2010 г.

Марчов дол

пасище мера

V

138024

3.716

6.00

22.30

2.23

22

7028

7.7.2011 г.

Просен дол

пасище мера

V

140015

4.961

6.00

29.77

2.98

23

6969

1.7.2011 г.

Просен дол

пасище мера

V

140016

13.202

6.00

79.21

7.92

24

6972

4.7.2011 г.

Гайдарица

пасище мера

V

151007

62.089

6.00

372.53

37.25

25

6978

4.7.2011 г.

Голямата усойна

пасище мера

V

162027

18.898

6.00

113.39

11.34

26

6980

4.7.2011 г.

Дрен

пасище мера

ІV

168014

14.288

6.00

85.73

8.57

27

6984

4.7.2011 г.

Орловец

пасище мера

ІV

211007

2.882

6.00

17.29

1.73

28

6985

4.7.2011 г.

Орловец

пасище мера

ІV

211008

16.840

6.00

101.04

10.10

29

6987

4.7.2011 г.

Орловец

пасище мера

VІІ

211010

29.841

6.00

179.05

17.90

30

6997

5.7.2011 г.

Царевец

пасище мера

V

300001

24.756

6.00

148.54

14.85

31

6998

5.7.2011 г.

Черешовица

пасище мера

ІV

300003

84.732

6.00

508.39

50.84

32

7002

5.7.2011 г.

Говедарника

пасище мера

ІV

301007

4.041

6.00

24.25

2.42

33

7003

5.7.2011 г.

Говедарника

пасище мера

ІV

301008

45.764

6.00

274.58

27.46

34

3037

1.3.2007 г.

Говедарника

пасище мера

VІІ

301009

20.900

6.00

125.40

12.54

35

7006

6.7.2011 г.

Говедарника

пасище мера

V

301012

70.522

6.00

423.13

42.31

36

7007

6.7.2011 г.

Царевец

пасище мера

VІІ

301018

6.324

6.00

37.94

3.79

37

7011

7.7.2011 г.

Влашки обори

пасище мера

VІІ

302004

5.194

6.00

31.16

3.12

38

7013

7.7.2011 г.

Влашки обори

пасище мера

VІІ

302006

16.588

6.00

99.53

9.95

39

7016

7.7.2011 г.

Плевенски път

пасище мера

VІІ

302010

5.793

6.00

34.76

3.48

40

7019

7.7.2011 г.

Плевенски път

пасище мера

ІV

302013

6.655

6.00

39.93

3.99

41

7020

7.7.2011 г.

Плевенски път

пасище мера

ІV

302014

5.018

6.00

30.11

3.01

42

3044

1.3.2007 г.

Ормана

пасище мера

ІІІ

303003

6.936

6.00

41.62

4.16


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-655/16. 11. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Главния архитект на Общината и одобрени с Решение №135/19. 04. 2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом