Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките
ИмеДипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер45.96 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://college.free.bg/razni/TEHNOLOGIA NA MARKETINKA NA BANKITE.rtf
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“Св.Св. Кирил и Методий”


дипломна работа


на тема:


Технология на маркетинговото управление на банките


София, 2003 г.

Съдържание


Увод 3

Заключение 5

Използвана литература 6УводСледвоенният период носи белезите на глобалните социални трансформации, които засягат и чувствително преобразяват икономическата сфера. Важен техен компонент е преходът, ориентацията на стопанските субекти към непосредствените пазарни потребности на купувачите. В този динамичен, сложен и трудно измерим процес се включват и банковите институции. Относително консервативни и “затворени” те започват да приемат и внедряват модерни пазарни стратегии и управленски подходи. В центъра на стопанските стратегии застава “Негово Величество” Купувачът.

В банковото дело маркетингът се въвежда сравнително трудно, отколкото в индустриалните фирми и търговските предприятия. Все пак, наред с либерализацията на стопанския режим, съществуват и някои обективни предпоставки за въвеждането на маркетинга и рекламата в банковото дело:

Първо. Бурното стопанско развитие обуславя нарастването на банковия стопански и управленски потенциал. Това се дължи на факта, че от всички икономически субекти търговските банки се намират най-близо до клиента.Поради това те могат да осъществяват различни специфични въздействия спрямо него, водени от стремежа да удовлетворят в максимална степен неговите интереси и потребности.

Второ. От своя страна, стопанското развитие откроява ясно не само целите и предприемаческите намерения на търговските банки като участници на паричния и капиталовия пазар. То им позволява да сегментират пазарите и да извършват собствена градация на общественото положение на един или друг сектор, сегмент, клиент. При това, банките откриват и “лицето” на масовите потребители на техните услуги – обикновените получатели на заплати, доходи. Многообразието на пазара и в същото време – строгата индивидуалност на клиентите налагат необходимостта от технологизиране и задълбочаване на пазарната им политика.

Трето. При ежедневните си контакти с клиентите, банките се раздвояват от едно значимо противоречие – вечният “конфликт” между консерватизма и необходимостта от иновация.

Борбата между банките за оцеляване всъщност е борба за клиенти и за изграждане на по-широк “покрив” от услуги, които да се доближават до тях.

ЗаключениеОсновна черта на всяка пазарна икономика е, че при нея различните организации работят на един и същ пазар, като се конкурират за едни и същи клиенти. Това дава на клиентите възможност да избират организациите, с които да работят. Оцеляват тези организации, които най-добре задоволяват нуждите на клиентите си и пазара. При пазарна икономика организациите трябва да “печелят” доходите си от самия пазар. Осведомеността на клиентите, желанието им за качествени услуги и гамата от различни продукти означават, че с развитието на икономиката и на страната като цяло конкуренцията непрекъснато ще се засилва.

Затова за всяка банка е жизнено важно да извършва успешен маркетинг на предлаганите от нея продукти и услуги, за да може по такъв начин да постигне растеж, развитие и финансова мощ в собствения си сектор.

Едва след като се засили конкуренцията в банковия сектор, българските банки започнаха да отчитат ролята на рекламата като основна предпоставка за опознаването и добрата реализация сред клиентите на услугите, които предлагат. Посредством рекламата, институциите от финансовия сектор създават своя имидж, авторитет сред обществото и известност на продукта (услугата), която представят.

Умелото използване на маркетинг подхода и в частност на комуникациите от една финансова организация, каквато е банката, е предпоставка и задължително условие за успешното реализиране на поставените бизнес цели и успех сред обществото.

Използвана литература


 1. Филип Котлър – “Управление на маркетинга”; София, 2000г.

 2. Филип Котлър – “ Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите”; София, 2000г.

 3. Лилия Каракашева, Лиляна Менчева, Благодатка Маркова – “Маркетинга”; София, 1999г.

 4. Лиляна Менчева – “Рекламни комуникации в международния бизнес”; София, 1998г.

 5. Лиляна Менчева – Курс от лекции по дисциплината “Връзки с обществото и реклама”

 6. Бистра Боева – “Маркетинг на услугите”; София, 1996г.

 7. Бистра Боева – Курс от лекции по дисциплината “Основи на маркетинга”

 8. Велев – “Банков мениджмънт”

 9. Елка Мичева – “Пазари, цени, маркетинг”; София 1993г.

 10. Пенка Стефанова – “Банки – вътрешни и международни плащания”; София, 2000г.

 11. Анжела Мейсън; Бари Хой – “Маркетинг на финансовите услуги”; 2000г.

 12. Mary Ann Pezzullo – “Marketiug Financial Services” – 2000г

 13. Информация от пресата : в. “Дневник” в. “Капитал” в. “Пари”

 14. Информация от Интернет – Web страници на българските банки.

 15. Продуктова книга на Банка ОББ.

 16. Маркетингово проучване на ОББ на тема “ Състояние на фирмения банков пазар” – 1999г.

 17. Annual Report 2000 – Raiffeisen Bank Bulgaria

 18. Product and Service Hand book – Maiu Activities of Raiffeisen Bank Bulgaria.Дипломната работа е защитена през 2003 година. Съдържа таблици, схеми, графики, актуална информация.

Ключови думи: микросфера, маркетингова среда, жизнен цикъл , електронно банкиране, Райфайзенбанк, банкомати, ПОС (Point of Sale), интернет банкиране, ценови стратегии, банка ОББ.


Свързани:

Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
...
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconCv лични данни
Защитена дипломна работа на тема: „Отчетно информационни проблеми при фирменото управление на производството”
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация
Същност на заетостта и професионалното развитие като аспекти на ефективното управление и адаптация към промяната
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа на тема: моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа
Езикът за разработка е Java, а използваната технология е Enterprise JavaBeans (Harpner, 1999). Архитектурата на ProSyst EnterpriseCluster...
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом