Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
ИмеРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер66.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rodolubie.org/docs/reglament_4_ok.doc
Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждането на Националното ученическо състезание на тема:

БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ”

посветено на 130-годишнината от обявяването на София за столица на България


Цели на състезанието:

1. Да насочи вниманието на учениците към историята, културноисторическото наследство и съвременния облик на българските столици и проекциите им в днешно време.

2. Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и изява на личните им качества.

3. Да предизвика по-голям обществен интерес към историческите факти и към умението на младото поколение да ги преосмислят от позициите на съвремието.


  І Участници:

Ученици / от ІІІ до ХІІ клас / от страната, които желаят да демонстрират публично своите знания свързани с темата. Участниците са разпределени в три възрастови групи. В националното състезание участват отборите победители в регионалните състезания, като всеки регион има право да изпрати по един петчленен отбор от първите две възрастови групи и един екип (от 3 до 5 души) от трета възрастова група.

ІІ Съдържание:

Всяка група се състезава в отделна подтема:

първа група /ІІІ – ІV клас/ - “Историческото наследство в столиците на България”. Акцентът се поставя върху историята на градовете.

втора група /V-VІІІ клас/- “Столичани за своя град”. Акцентът е върху личностите, свързали името си с някоя от столиците, дейността им по времето, когато градът е бил столица, и съхраняването на спомена за тях в днешна България.

трета група /ІХ – ХІІ клас/ - “Град-лице; град-пример”. Акцентът се поставя върху значението на столицата в съответния период и представата на участниците за столицата на бъдещето.

ІІІ Ред на състезанието:

Състезанието се провежда в три кръга. Отборното представяне допуска в регламентираното време допълнение на отговора от други членове на отбора. Ако след приключването на трите кръга някои от отборите, заемащи първите места, имат равен брой точки, те ще се състезават в допълнителен кръг за излъчване на отбор победител.

Всеки отбор трябва да подготви кратко /до 1 минута/ представяне на региона, училището и отбора, което да оповести при началото на националното състезание.


Първа група - за учениците от ІІІ и ІV клас:

I кръг – „Българските столици от древността до наши дни”

Учениците говорят за столиците на българската държава - Плиска, Преслав, Охрид; Търново, Видин и София (130-годишният период е разделен на 2 подпериода: София - столица на Царство България (в отговора да се включи и кратък анонс за миналото на града) и София – столица на Република България (от средата на ХХ век до днес). Отговорите включват:

- историческата епоха

- владетел/и/; държавни ръководители

- архитектура

- забележителности

Времетраене: 3 мин.


ІІ кръг – „Културноисторическо наследство”

Състезателите представят предварително подготвени материали (плакати, снимки, рисунки, презентации), с които представят избран от тях столичен град. Разказват какво е запазено до наши дни – археологически (архитектурни) обекти, паметници, църкви, манастири и музейни експозиции.

Времетраене: 3 мин.


ІІI кръг – Ребус или игрословица

Свързани с посочените столици.

Времетраене: 3 мин.


ІV кръг (при равен резултат) – „Историческото наследство през моите очи”

Участниците имат възможност за творческа изява (стихотворение, може и лично, песен, рисунка, макет, сценка), свързана с избран от тях столичен град.

Времетраене: 3 мин.


Втора група - за учениците от V – VІІІ клас:

І кръг – “Владетелите”

Участниците говорят за времето на управление на един от следните владетели и връзката му със столичния град - вътрешна политика, строителна дейност. Отговорът включва и обекти, пазещи спомена за него (ако има такива), както и изброяване на други владетели, управлявали в този град.

 • кан Омуртаг / Плиска /

 • княз Борис I / Плиска /

 • цар Симеон / Преслав /

 • цар Самуил / Охрид /

 • цар Иван Асен ІІ / Търново /

 • цар Иван Срацимир / Видин /

 • княз Александър Батенберг / София /

 • цар Фердинанд / София /

 • цар Борис ІІІ / София /

Времетраене: 3 минути


ІІ кръг„Забележителностите”

Състезателите разпознават подаденото им изображение на изглед, сграда или паметник и говорят за местоположението му и историческия момент, свързан с него.

 • Мадарският конник

 • Кръглата църква в Преслав (възстановка)

 • Охридската крепост

 • Крепостта Царевец

 • Крепостта „Баба Вида“

 • Княжеският дворец

 • Сградата на Народното събрание

 • Паметникът на Цар Освободител в София

 • Храм паметникът „Св. Александър Невски”

 • Народният дворец на културата в София

Времетраене: 3 минути


ІІІ кръг - Ребус или игрословица

Свързани с посочените в първи кръг столици.

Времетраене: 3 минути


ІV кръг /при равен брой точки/ – „В песен и стих...”

Участниците имат възможност за творческа изява – стихотворение (може и лично), песен, рисунка, сценка – посветена на София.

Времетраене: 3 минути


Трета група - за учениците от ІХ – ХІІ клас:

I кръг - Участниците в екипите попълват тест, съдържащ 10 въпроса, върху основни факти за българските столици.

Времетраене: 5 минути


II кръг

Представяне на предварително подготвен продукт – презентация, изследване, фоторазказ или друг вид – по една от следните теми:

 • Българските столици – лицето на България в средновековна Европа

 • Царевград Търнов – непресъхващ извор на родолюбие

 • София – моята /нашата/ столица днес и в бъдеще

 • София през погледа на чужденците (Иречек, Обербауер, Колар и др.)

 • Европейски облик на София в началото на ХХ в.(архитектура, транспорт, културен живот)

 • Паметни места в София

Представянето може да бъде защита, дебат, сценка или друго, като се включва целият екип. Не се допуска ползването на записки.

Времетраене – 10 минути.


III кръг (при равен брой точки) – събеседване на журито с отборите.


ІV. Оценяване:

Участниците ще бъдат оценявани от жури по точкова система.


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

СЪДЪРЖАНИЕ – пълнота, точност, яснота по конкретната формулировка (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично). При теста всеки верен отговор получава по 1 т.

ПРЕДСТАВЯНЕ – убедителност, артистичност, използване на допълнителни елементи, работа в екип (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично)

ВРЕМЕ - спазено – 2 т., малко просрочено – 1 т., не стига за същината на отговора – 0 т.

СПЕЦИФИЧНИ - умение за подбор от предоставените материали, творчески подход, естетичност на изпълнението, обвързване на изображенията и мотото с темата на кръга.

Забележка: Критериите са общи за всички участници. Журито ще отчита възрастовите особености и спецификата на задачите за всяка възрастова група и за всеки кръг.


V. Награждаване:

    Всички отбори, участници в националния кръг, получават грамота за участие.

    Обявяват се отборите, класирани на първите 10 места.

    Класираните на първите три места във всяка възрастова група получават колективни награди.

    Ръководителите на наградените отбори получават право да кандидатстват за пета квалификационна степен.

VI. Организационно обезпечаване:

Националното състезание ще се проведе на 7 и 8 май 2009 г. /четвъртък и петък/ в Националния дворец на децата - София, бул.”Александър Стамболийски” № 191.

Заявките за участие се приемат до 15 април 2009 г. на адреса на НК „Родолюбие“ - София 1124, ул. „Н. Ракитин“11 или на e-mail nkrodolubie@abv.bg. Заявките трябва да съдържат списък на участниците и техните ръководители, времето за престой в София на отделните отбори или на цялата група, начина за придвижване до София (с обществен или собствен транспорт), броя на нощувките и нощуващите (по дати), други данни за престоя (ако има такива). На базата на тази информация организаторите подготвят графика за представянето, за придвижването и настаняването на групите.

 1. Препоръчителен списък на литература и други източници на информация:

Андреев, Й., Ив. Лазаров, Пл. Павлов. Кой кой е в Средновековна България. С., Просвета, 1999

Гаврилова, Р. 100 неща, които трябва да знаем за културата на България /пространството и образите/. Световна библиотека, С., 2008.

Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5 клас. С., Просвета – София АД, 2006

Кушева, Р. и колектив. История и цивилизация за 6 клас. С., Азбуки – Просвета, 2007

Пътеводител България. С., Тангра ТанНакРа ИК, 2006

Пътеводител София. С., Тангра ТанНакРа ИК, 2003

София – 120 години столица. С., Акад. изд. „М. Дринов“, 2000

http://www.sofia.bg/history_content.asp - официалният сайт на Столична община с историческа справка и статии

http://www.museum-preslav.com/index.html - сайт на историческия музей в Преслав

http://www.museum-shumen.psit35.net/k5.html - материали за Плиска

http://www.babavida.vidin.net/ - за Видинската крепост

http://www.pravoslavieto.com – за старите български столици

Свързани:

Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Да насочи вниманието на учениците към събитията довели до Освобождението на България от османско владичество и проекциите им в днешно...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconРегламен т
За провеждане на общинско ученическо състезание "защита при бедствия, аварии и катастрофи"
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconОтчет за националното ученическо състезание по екология
Балканското състезание, организирано от Балканския физически съюз. Това е второ състезание от този тип, като в него участват по два...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националното състезание по физика – Х клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПърво и второ място в националното състезание „Най-добра бизнес идея" за ученици от нфсг на 22 – 23 април в гр. Пловдив се проведе панорама на професионалното образование 2010. В рамките на панорамата бе и националното състезание „най-добра бизнес идея", в което взеха участие ученици от нфсг
Първо и второ място в националното състезание „Най-добра бизнес идея” за ученици от нфсг
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – VІІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconУченическо състезание по програмиране Благоевград – 27 март 2004

Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconТема: Завърши успешно националното състезание на „Оргахим и мон
За купата „Най-добър млад строител” се бориха повече от 50 млади професионалисти от 13 български града
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconНационално състезание
Инициатор и организатор на националното състезание е нк „Родолюбие” и тук трябва да отчетем ролята на г-жа Бианка Пашкова. Бих казала...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом