Решение по анх дело №167 от 2012г
ИмеРешение по анх дело №167 от 2012г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер54.03 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/M AND 167_12.rtf
МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНХ ДЕЛО № 167 от 2012г.

      

Производството е по реда на чл.375 и сл. НПК и е образувано по повод постановление за освобождаване от наказателна отговорност с предложение за налагане на административно наказание от РП гр.Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А.Р.Т. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78а НК.

Прокурора поддържа внесеното предложение, като пледира на обвиняемия да се наложи административно наказание – глоба в размер на 1500 лв.

Обвиняемия А.Р.Т. признава вината си

и моли за минимално наказание.

От събраните в хода на наказателното производство доказателства - материалите по досъдебно производство № 22/2012г. по описа на РУ”П” гр.Р. приложени и приети по делото, се установява следната фактическа обстановка:

Обвиняемия А.Р.Т., роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********.

Обвиняемият А.Р.Т. ***ХХХг останал без работа и изпаднал в затруднено финансово състояние. Решил да потърси кредит при изгодни условия и чрез Интернет влязъл в сайт, с обява на кредитна къща, даваща кредити при добри за него условия. След като попълнил необходимите документи и ги изпратил по електронен път, от „къщата'1 му поискали да преведе по сметка сумата от 58 лв, като застраховка по кредита. Получил и съответния формуляр. Обвиняемия Т. обаче се усъмнил, че след като му искат предварително плащане, най- вероятно става въпрос за измама. Така той не превел парите, а решил сам извърши измама по същата схема. В същия сайт „зеле.бг" публикувал име на измислена от него кредитна къща „SOS Кредит" ЕООД и собствения си телефонен номер: ххххххххххххх

Така на ХХ.ХХ.ХХХХг нуждаещата се от пари пострадала Р. С. Д. от гр. Р., обл. С., се свързала с него, а той и се представил като кредитния инспектор Е. М. След като се разбрали, че Д. ще получи искания кредит от 50 000лв с лихва от 3%, той поискал и получил от нея сканирано копие на личната и карта. След час и се обадил и обяснил, че искането и е одобрено. Казал и, че ще изпрати на

нейния електронен адрес формуляри за кредита и застрахователна полица на ЗАД „Виктория", по която полица, тя трябвало да заплати сумата от 264,44 лв, като застрахователна премия, внасяйки ги в гр. Р., в клон на Юробанк и еФ Джи Б., по сметка № ххххххххххххххххххххххххххна Юробанк и еФ Джи Б.- клон гр. Ш. с титуляр А.Р.Т.. След като превела исканата сума от 264,44 лв по цитираната сметка, Т. усвоил парите и престанал да отговаря на обажданията и.

От обективна страна, за да е налице престъплението измама по чл.209 ал.1 от НК е необходимо деецът с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага да възбуди или поддържа у другиго заблуждение или да използва заблуждението, неопитността или неосведомеността му , като основна характеристика на измамата е създаването на неправилна представа у измамения , която е определяща за вземане на решение за разпореждане с имущество и едновременно с това се цели и причинява на него или другиго имотна вреда. Т.е. изпълнителното деяние на измамата може да бъде осъществено в три форми , а именно възбуждане на заблуждение , поддържане на заблуждение и използване на заблуждение, неопитност или неосведоменост , като всяка от тези три форми на изпълнително деяние се отличава от другите по начина на въздействие по отношение на измаменото лице. Възбуждането на заблуждение у измаменото лице по същество се изразява в активно поведение от страна на дееца за създаване на невярна представа , а поддържането му за утвърждаването на вече създадената невярна представа, всяка от които е свързана с визираната от закона специална цел като резултат .

Измамата е свързана с набавянето на имотна облага за дееца или друго лице и причиняване на имотна вреда другиму. За да е съставомерно от субективна страна деянието следва да е осъществено при наличието на пряк умисъл и специална цел , а именно набавянето на имотна облага за дееца или другиго , от което за пострадалия или другиго следва вреда , като тази цел следва да е налице към момента на възбуждането или поддържането на заблуждението.

В настоящият случай безспорно се установява от събраните по делото доказателства, че обвиняемия Т. е публикувал неверни данни в сайт по Интернет, че кредитна къща с измисленото от него име „SOS Кредит" ЕООД дава нисколихвени кредити и истинския си мобилен телефонен номер и въвел в заблуждение пострадалата Димитрова, като я мотивирал към ответните и целени от него действия: искане за отпускане на кредит от 50 000 лв и плащане на сума по „застрахователна полица" като „застрахователна премия" в размер на 264,44лв, която всъщност е въведена в неговата лична сметка и която сума той усвоил, като с това причинил на


Д. имотна вреда в този размер. От субективна страна : пряката му цел била да набави за себе си имотна облага- в размер на цитираната сума. Следва да се поясни, че той съзнавал, че деянието му се преследва от закона, че обществената му опасност е висока и че ще предизвика съответните общественоопасни последици, нарушавайки нормата охраняваща обществените отношения, свързани с нормалния икономически обмен и доверието в тази връзка. Следва да се подчертае, че деянието е извършено с пряк умисъл. От друга страна са налице условията на 93, т.9 от НК- „маловажен случай", поради обстоятелството, че предметът на престъплението, като сума е в размер по- малък от този на минималната работна заплата в страната за периода- 270 лв, а именно 264,44 лв, деецът не е осъждан и няма криминални проявления, незабавно признал вината си, върнал парите и така причинената имотна вреда е компенсирана напълно. Така правилната квалификация на деянието е по чл. 209 ал.З във вр. с ал.1 от НК.

На досъдебното производство, обвиняемият се признава за виновен и дава обяснения, с които допринася за изясняване на действителната фактическа обстановка и правна квалификация.


ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемия А.Р.Т. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. чл.209 ал. 3 от НК, във вр. ал. 1 от НК.

Към момента на осъществяване на процесното деяние А.Т. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.209 ал. 3 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до 1 година или пробация. Обвиняемия А. Т. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване на инкриминираното деяние, като спрямо лицето целите на чл.36 от НК  успешно  могат  да  бъдат  постигнати  чрез налагане на административно наказание. Налице са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Т.

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че престъплението е с висока степен на обществена опасност, но предвид ниската степен на обществена опасност на самият обвиняем, предвид липсата на други предходни постъпки, както и с оглед искреното му съжаление за стореното, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи на основание чл.78а ал.1 от НК, съдът намира, че следва да се наложи административно наказание “глоба” в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева.

С така наложеното наказание глоба в размер на 1 500 лева съдът счита, че ще се въздейства предупредително и възпиращо, както на самия деец ,така и на останалите членове на обществото.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение по анх дело №167 от 2012г iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Административен съд Б. е било отменено Решение №307/22. 03. 2010 година, постановено по анх дело №302/2009 година по описа на Районен...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconС решение №334/05. 10. 2012г по въззивно гражданско дело №682/2012г по описа на ос б., съдът е отменил
Ос б е представен договор за правна защита и съдействие, както и списък на разноските съобразно нормата на чл. 80 от гпк. Твърди...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconОбщина самуил – разградска област
На основание чл. 44,ал. 2 от змсма; Решение №4. 36/09. 02. 2012г.; Решение №5. 055/21. 03. 2012г.; Решение №10. 186/26. 07. 2012г.;Решение...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconКушадасъ самолетни почивки лято 2012 ранни записвания
Дати: 20. 05. 2012г.; 27. 05. 2012г.; 03. 06. 2012г.; 10. 06. 2012г.; 17. 06. 2012г.; 24. 06. 2012г.; 01. 07. 2012г.; 26. 08. 2012г.;...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconАвтобусни почивки на корфу 2012
Дати: 18. 05. 2012г.; 25. 05. 2012г.; 01. 06. 2012г.; 08. 06. 2012г.; 15. 06. 2012г.; 22. 06. 2012г.; 29. 06. 2012г.; 06. 07. 2012г.;...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconРешение №167
Търговския закон, чл. 18 и чл. 22 от Устава на “вец своге” ад, чл. 9 и чл. 14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconЗаседание на Обс -кирково на 05. 11. 2012г
Решение №37 от Протокол №4/ 16. 02. 2012г на Общински съвет Кирково, изм и доп с Решение №89 от Протокол №7/ 30. 05. 2012г., Решение...
Решение по анх дело №167 от 2012г iconОбщинатръ н
Закона за горите и Решение №181/26. 09. 2012г., Решение№113/30. 05. 2012г и Решение№56/21. 12. 2011г на Общински съвет гр. Трън
Решение по анх дело №167 от 2012г iconРешение №74 10. 09. 2012г. Гр. Гълъбово
Минчева гражданско дело №405 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното
Решение по анх дело №167 от 2012г iconРешени е №61/11. 04. 2012г. В името на народа
Ангелов ан дело №14 по описа за 2012г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом