Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
ИмеМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер20.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/pismobqv_B - s Universit.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

тел. 052 / 631447 ул. ”Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.orgС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на “БСУ”ЕАД - гр. Бургас

за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК 1 “БСУ-Бургас”

1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G000000N025

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни

съоръжения

Тръбен кладенец ТК 1 “БСУ-Бургас”, намиращ се в УПИ I – 32, кв. 19 по плана на к-с “Братя Миладинови”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

4. Място на използване на водите, населено място


ЕКАТТЕ

За други цели (за поливане на засадени зелени тревни площи, декоративни храсти и измиване на площадки), намираща се УПИ I – 32, кв. 19 по плана на к-с “Братя Миладинови”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

07079

5. Проектни параметри на използването

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,122 л/с

Максимален дебит: 0,5 л/с

Максимално експлоатационно понижение: 1,87м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Свързани:

Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район извършиха контролни проверки за изпълнение условия на издадени разрешителни на:...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Проекта за санитарно-охранителните зони на минерален водоизточник сондаж р-184х, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, е на разположение...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха проверка във връзка с водоползването на сондаж в м- ст “Икантълъка“, общ. Каварна
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 5 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 3 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Драчево, каптиран извор “Амиджа” за водоснабдяване на с. Вълчаново, каптиран извор “Бяла река” за водоснабдяване на с. Голямо Буково,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде разрешително за водоползване от подземни води на: “Керамика Бургас” ад, гр. Бургас
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха 29 проверки, във връзка с регистрацията на кладенци за стопанска дейност. За територията...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде 3 разрешителни за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води на: Община Тервел,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Община Аксаково, за изграждане на водовземно съоръжение. Заявител е “Старкрафт”АД, гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом