Общинска избирателна комисия сливен решение
ИмеОбщинска избирателна комисия сливен решение
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер62.44 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.sliven.bg/doc/Elections_2011/Решение -ЦЕНТЪР.doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ

№ 34-МИ/25.08.2011 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за общински съветници в община - Сливен на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””, подписано от ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ, ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ, ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ, в качеството им представляващи коалицията заедно и поотделно, заведено под № 32014 на 25.08.2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници в Община Сливен на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени:

1.Заявление от местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

2.Протокол от заседание на постоянно присъствие 03.08.2011

3. Решение от заседание 23.07.2011

4. Решение №4/10.08.2011

5. Решение на НС на ПП НДСВ

6. Пълномощно на Георги Кирилов Иванов

7. Пълномощно на Георги Иванов Иванов

8. Протокол 001/19.08.2011

9. Пълномощно на Венелин Динев Йорданов

10. Пълномощно на Олимпи Стоянов Кътев

11. Пълномощно на Петър Андонов Начев

12. Удостоверение за регистрация на партия № 25/05.08.2011

13. Удостоверение за регистрация на партия № 38/08.08.2011

14. Удостоверение за регистрация на партия № 3/01.08.2011

15. Удостоверение за регистрация на партия № 14/04.08.2011

16. Договор за разплащателна сметка

17. Образец от подпис – 3 бр.

Налице са изискванията на чл. 94 и чл. 95 от Изборния кодекс за регистрация на местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за общински съветници в Община Сливен на 23 октомври 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕТО на коалицията ще бъде изписвана в бюлетината за участие в изборите за общински съветници – Община – Сливен на 23 октомври 2011 г.както следва – „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

Председател:

/Галя Ченкова/

Секретар:

/Анна Илиева/

Дата на обявяване: …………….. 2011 г.

Час: ……………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ

№ 35-МИ/25.08.2011 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за кмет на кметство в: гр. Кермен, с. Блатец, с. Бяла, с. Гавраилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Градско, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Калояново, с. Камен, с. Ковачите,с. Крушаре, с. Мечкарево,с. Младово, с. Новачево, с. Самуилово, с. Селиминово, с. Скобелево, с. Сотиря, с. Стара река, с. Тополчане, с. Трапоклово, с. Чинтулово, с. Чокоба, община Сливен на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””, подписано от ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ, ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ, ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ в качеството им на представляващи коалицията заедно и поотделно, заведено под № 34013 на 25.08.2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за кмет на кметство в: гр. Кермен, с. Блатец, с. Бяла, с. Гавраилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Градско, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Калояново, с. Камен, с. Ковачите,с. Крушаре, с. Мечкарево,с. Младово, с. Новачево, с. Самуилово, с. Селиминово, с. Скобелево, с. Сотиря, с. Стара река, с. Тополчане, с. Трапоклово, с. Чинтулово, с. Чокоба, община Сливен на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени:

1.Заявление от местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

2.Протокол от заседание на постоянно присъствие 03.08.2011

3. Решение от заседание 23.07.2011

4. Решение №4/10.08.2011

5. Решение на НС на ПП НДСВ

6. Пълномощно на Георги Кирилов Иванов

7. Пълномощно на Георги Иванов Иванов

8. Протокол 001/19.08.2011

9. Пълномощно на Венелин Динев Йорданов

10. Пълномощно на Олимпи Стоянов Кътев

11. Пълномощно на Петър Андонов Начев

12. Удостоверение за регистрация на партия № 25/05.08.2011

13. Удостоверение за регистрация на партия № 38/08.08.2011

14. Удостоверение за регистрация на партия № 3/01.08.2011

15. Удостоверение за регистрация на партия № 14/04.08.2011

16. Договор за разплащателна сметка

17. Образец от подпис – 3 бр.

Налице са изискванията на чл. 94 и чл. 95 от Изборния кодекс за регистрация на местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за кмет на кметство: гр. Кермен, с. Блатец, с. Бяла, с. Гавраилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Градско, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Калояново, с. Камен, с. Ковачите,с. Крушаре, с. Мечкарево,с. Младово, с. Новачево, с. Самуилово, с. Селиминово, с. Скобелево, с. Сотиря, с. Стара река, с. Тополчане, с. Трапоклово, с. Чинтулово, с. Чокоба, община Сливен на 23 октомври 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕТО на коалицията ще бъде изписвана в бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство в: гр. Кермен, с. Блатец, с. Бяла, с. Гавраилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Градско, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Калояново, с. Камен, с. Ковачите, с. Крушаре, с. Мечкарево, с. Младово, с. Новачево, с. Самуилово, с. Селиминово, с. Скобелево, с. Сотиря, с. Стара река, с. Тополчане, с. Трапоклово, с. Чинтулово, с. Чокоба, община Сливен на 23 октомври 2011 г..както следва – „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Галя Ченкова/

Секретар:

/Анна Илиева/

Дата на обявяване: …………….. 2011 г.

Час: ……………………


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СЛИВЕН


РЕШЕНИЕ

№ 36-МИ/25.08.2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на местната коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за кмет на община Сливен на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””, подписано от ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ, ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ, ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ в качеството им на представляващи коалицията заедно и поотделно, заведено под № 33010 на 25.08.2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за кмет на община Сливен на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени:

1.Заявление от местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

2.Протокол от заседание на постоянно присъствие 03.08.2011

3. Решение от заседание 23.07.2011

4. Решение №4/10.08.2011

5. Решение на НС на ПП НДСВ

6. Пълномощно на Георги Кирилов Иванов

7. Пълномощно на Георги Иванов Иванов

8. Протокол 001/19.08.2011

9. Пълномощно на Венелин Динев Йорданов

10. Пълномощно на Олимпи Стоянов Кътев

11. Пълномощно на Петър Андонов Начев

12. Удостоверение за регистрация на партия № 25/05.08.2011

13. Удостоверение за регистрация на партия № 38/08.08.2011

14. Удостоверение за регистрация на партия № 3/01.08.2011

15. Удостоверение за регистрация на партия № 14/04.08.2011

16. Договор за разплащателна сметка

17. Образец от подпис – 3 бр.

Налице са изискванията на чл. 94 и чл. от Изборния кодекс за регистрация на местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за Кмет на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА местна коалиция „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски”” за участие в изборите за кмет на община Сливен на 23 октомври 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕТО на местната коалиция ще бъде изписвана в бюлетината за участие в изборите за Кмет – Община – Сливен на 23 октомври 2011 г.както следва – „ЦЕНТЪР – НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС „Ал.Стамболийски””.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

Председател:

/Галя Ченкова/

Секретар:

/Анна Илиева/

Дата на обявяване: …………….. 2011 г.

Час: ……………………

Свързани:

Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на партия „дром” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен на 23 октомври 2011 г
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „герб” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен на 23 октомври 2011...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „атака” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен на 23 октомври 2011...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за кмет на кметство в с. Блатец, община Сливен на 23 октомври...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „български социалдемократи” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „другата българия” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен на 23...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „движение гергьовден” за участие в изборите за общински съветници в община Сливен на...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „движение за социален хуманизъм” за участие в изборите за общински съветници в община...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „политически клуб „екогласност” за участие в изборите за общински съветници в община...
Общинска избирателна комисия сливен решение iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на Политическа партия „ред, законност и справедливост” за участие в изборите за общински съветници в община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом