Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес
ИмеСписък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер68.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_на_НПО_членове_на_КЗУР.doc


Списък на НПО, членове на КЗУР, излъчили НПО – представители за ВЕЕС: 1. Фондация „Юнона”, рег. по ф.д. № 12302/2006г. по описа на СГС; БУЛСТАТ: 144 1064; със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Димитър Миленков” N: 110; представлявано от Йонка Савова Савова, председател на УС, адрес за връчване на покани: София – 1528, кв. „Димитър Миленков” 110; ел. поща: fondunona@abv.bg; тел.: 0887 630 833. 1. Сдружение „За един по-добър живот”, рег. по ф.д. № 1268/2004г. по описа на Софийски окръжен съд; БУЛСТАТ: 131 342 005; със седалище и адрес на управление: с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. Софийска; представлявано от Петя Тодорова Чолакова, председател на УС, адрес : гр. Златица 2080, общ. Златица, обл. Софийска, пл. Македония, бл. 20, ап. 7; ел. поща: petya_cholakova@abv.bg; тел.: 0888 256 056. 1. Фондация „Планински орел – Яворец”, рег по ф.д. № 1073/2001г. по описа на Софийски окръжен съд; БУЛСТАТ: 094 0277; със седалище и адрес на управление: гара Бов, обл. София, общ. Своге, ул. „Демокрация” № 14; представлявано от Огнян Веселинов Георгиев, председател на УС; адрес : 2270 гара Бов, обл. София; ел. поща: pl.orel_trapera@abv.bg; тел.: 0882 516 927. 1. Сдружение „Туристическо дружество – Димитър Петков” , рег. по ф.д. № 21/2008г. по описа на Кърджалийски окръжен съд; БУЛСТАТ: 0808 000 217; със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, ул. „Беломорска” № 31; представлявано от Димитър Тодоров , председател на УС, адрес: гр. Крумовград, ул. „Беломорска” № 31; ел. поща: mig2008z@abv.bg; тел.: 0879 866 658. 1. Фондация „Интеграция и социално равенство”, рег. по ф.д. № 5883/2003г. по описа на N: 11143, том 211,205 СГР; БУЛСТАТ: 131 218 934; със седалище и адрес на управляние: гр. София, ж.к. „Надежда”, бл. 330, вх. Г, ет. 8, ап. 82; представлявано от Иво Кунев, председател на УС, адрес : гр. София, ул. „Ивац Войвода” № 23; ел. поща: ivokunev@gmail.com; ел. сайт: www.integracia.hit.bg; тел.: 0895 614 720. 1. Сдружение „В името на живота” ”, ф.д. № 609/2008г. по описа на СГС, БУЛСТАТ: 175 562 883; със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 14, ет. 1, ап. 1; представлявано от Тодор Стоянов, председател на УС, ел. поща: tstrifonov@abv.bg; тел.: 0888 561 410.
 1. Фондация „Зелен диалог”, ф.д. № 12963/2006г. по описа на СГС, БУЛСТАТ: 175 171 233; със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 14, ет. 1, ап. 1; представлявано от Валери Алексиев Родопски, председател на УС, ел. поща: tstrifonov@abv.bg; тел.: 02/988 8800. 1. Сдружение Заедно”, рег по ф.д. № 555/2007г. по описа на Кърджалийски окръжен съд; БУЛСТАТ: 0807005554; със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, ул. „Беломорска” № 31; представлявано от Маргарита Цветкова Топалова, председател на УС, ел. поща: margarita_topalova@abv.bg; тел.: 0877 12 30 64. 1. Сдружение „Евромодел”, рег. по ф.д. № 6015/2004г. по описа на Софийски градски съд; БУЛСТАТ: 131 285 961; със седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. „Бистица” № 12; представлявано от инж. Емилия Петрова, зам. председател на УС, ел поща: evromodel@abv.bg; ел. сайт: www.evromodel.hit.bg; тел.: 0889 915 888. 1. Сдружение „ГРАД” ; реш. N: 2038/13.09.2006г., рег. по ф.д. № ЯОС 607/2006г. по описа на Ямболски окръжен съд; със седалище и адрес на управление” гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 17; представлявано от Борис Начев, председател на УС; адрес гр. Ямбол 8600, ул. Мургаш №3; ел. поща: boris09@mail.bg; тел.: 0878 876 520. 1. Инициативен комитет против „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в с. Дражево, регион Ямбол”, учредителен договор ДЗЗД / 03.03.2011г, представлявано от Димитър Вълев Димитров, председател на ИК, адрес за връчване на покани: п.к. 1, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с. Дражево – 8634; ел. поща: ddimitrov@cbm.bg; тел.: 046/66 29 29, 0888 336 235. 1. Гражданско сдружение „Хармония” - 1618 - София, район „Витоша”, местност “Манастирски ливади”, бул. «Ген. Стефан Тошев» № 94, бл.2, ет.5, ап.17, реш. №1 на СГС от 17.08.06 по ф.д. № 9364/2006, парт.13343, рег.V, т.276, стр.30, с БУЛСТАТ: 175 137 619, представлявано от Дончо Иванов Иванов, за контакти: 02/ 439 4006, bnagency@abv.bg
 1. Сдружение „Академия за европейска култура „Орфеева лира”, със седалище и адрес на управление София - 1000, район „Триадица”, ул.”Шести септември” № 35, регистрирана по ф.д. № 1266/2006, с БУЛСТАТ: 175 055 969, представлявано от Мюмюн Тахиров, председател на УС, данни за контакт: esenski@abv.bg, 0897 853 277.
 1. Фондация „Национална и международна сигурност”, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Люлин, ж.к. „Люлин”, бл. 629, ап. 37, регистрирана по фирмено дело № 8059/1994 на СГС, БУЛСТАТ: 831 551 575, представлявана от председател на УС Тодор Трифонов, данни за контакт - 0888 56 14 10, tstrifonov@abv.bg
 1. Сдружение „Еко Струма 2000”, реш. № 192 на БЛОС от 23.12.2009г. по ф.д. №: 90/2009г., със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Самуилова крепост” № 5, БУЛСТАТ: 176 024 325, представлявано от Лазар Карадалиев, председател на УС, за контакти: lazar7373@abv.bg, 0894 440 122
 1. Сдружение „МИГ – Крумовград - Агенция за устойчиво развитие”, със седалище и адрес на управление 6900 - гр. Крумовград , област Кърджали, пл. „България” №3, ет.2, регистрирано по фирмено дело №20/2008 на Окръжен съд - Кърджали с БУЛСТАТ: 175 530 031, представлявано от Дончо Йорданов – председател на УС, данни за контакт - iordanov_dd@gbg.bg, 0888 699 959. 1. Сдружение „Европейски просперитет”, гр. Видин рег. по ф. д. №: 14/2008г. по описа на Видинския окръжен съд, БУЛСТАТ: 105589393, със седалище и адрес на управление: гр. Видин – 3700, компл. „Химик”, бл.12, вх. А, ап. 12, представлявано от инж. Валентина Пантова Кордова – председател на УС, с адрес за връчване на съобщения и покани: гр. Видин, ул. „Пазарска”, № 33, ет. 2, ел. поща: evroprosperitet@mail.bg, ел. сайт: www.evroprosperitet.eu, телефони: 094 62 08 77, 0889 23 96 32, 0878 71 64 88. 1. Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие”, рег. по ф. д. № 642/1998 г. по описа на Сливенски окръжен съд, БУЛСТАТ: 119088645, със седалище и адрес на управление 8800 Сливен, бул. „Цар Освободител ” №1, представлявано Марийка Василева Георгиева – изпълнителен директор, адрес за кореспонденция Сливен 8800, ул. „Георги Сава Раковски” № 19, етаж 2, ел. поща: mgeorgieva_ared@abv.bg, телефони: ++359 44624374; 0885708302 .
 1. Сдружение „Център за иновации и развитие”, гр. Видин рег. по ф. д. №: 118/2008г. по описа на Видинския окръжен съд, БУЛСТАТ: 105 589 653, със седалище и адрес на управление: гр. Видин – 3700, ул. „Екзарх Йосиф”, № 13, вх. А, ап. 8, представлявано от инж. Владимир Георгиев Андреев – председател на УС, с адрес : гр. Видин, ул. „Пазарска”, № 33, ет. 2, ел. поща: idc_vd@abv.bg, тел.: 0887 523 540. 1. Сдружение „Зелен алианс”, рег. по ф.д. № 1273/2006г. по описа на СОС; БУЛСТАТ: 175 206 773; със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, ул. „III март” № 41; представлявано от Васко Райчинов Йотов, зам.- председател на УС, адрес за връчване на покани: гр. София, ул. „Народно хоро” № 40, вх. Е, ет. 8, ап. 24. valsimov@abv.bg, 0887 983 838. /Членове – 7 бр. НПО/
 1. Сдружение „Асоциация национална мрежа” , рег. по ф.д. № 920/2008г. по описа на Софийски градски съд; БУЛСТАТ: 175 629 666; представлявано от Вихрен Веселинов Заяков, председател на УС, 1618 София, ж.к. „Красно село”, ул. „Княгиня Клементина”, бл. 187, ет. 5, ап. 24; ел. поща: ngonet@abv.bg; ел. сайт: www.ngonet.bg; тел.: 02/482 7109. /Членове – 46 бр. НПО/
 1. Коалиция „Гражданско участие – устойчиво развитие”, учредителен акт ДЗЗД/ 02.01.2009; със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, бул. „Ген. Стефан Тошев” № 94, бл. 2, ет. 5, ап. 17; представлявано от Иван Стоянов Груев, национален координатор, адрес за връчване на покани: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 158; ел. поща: esenski@abv.bg; тел.: 0897 853 277. /Членове - 11 бр. НПО/
 1. Обединени сдружения за граждански контрол, представлявано от Цветан Ночев, председател; учредителен договор ДЗЗД/12.11.2009, адрес на управление: гр. София, ул. Краище, бл. 25, вх. Б, офис 21, 0887 41 69 25, tzvetan.notchev@abv.bg, /Членове - 26 бр. НПО/
 1. Алианс на неправителствените природозащитни организации „Витоша 2002” – учредителен договор ДЗЗД/ 22.10.2002 със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Димитър Миленков” N: 110; представлявано от Йонка Савова Савова, председател, адрес за връчване на покани: гр. София – 1528, кв. „Димитър Миленков” № 110; ел. поща: fundunona@abv.bg; тел.: 0887 630 833. /Членове - 15 бр. НПО/Свързани:

Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11

Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работата на кн на оп

Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconСъвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
Номинации за нпо представители на кзур в консултативни съвети и работни групи към министерства и агенции
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconНоминации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия...
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват...
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес icon2 8 ежегодная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка
Фгуп «онпп "технология",фгуп нпо им С. А. Лавочкина, нпп «Полет», ОАО "нпо "композит"
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconОрганизационно то развитие на нпо
Организационното развитие на нпо, основа за устойчиво развитие на местния капацитет на миг
Списък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес iconДиректор гоу нпо профессиональное
Председатель комиссии: Заместитель директора по ахр гоу нпо «Профессиональное училище №5» – А. Н. Гущихин
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом