Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
ИмеБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер40.94 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.apesdar-bg.org/doc/CV-P.Terziiska.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска


1.Образование:


Учебно заведениеПолучени степени или дипломи:


СУ “Кл. Охридски” – филиал Благоевград;

Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”

ЮЗУ “ Неофит Рилски” – гр. Благоевград;

Следдипломна квалификация по специална педагогика


Диплома по специална педагогика - ПЛИН

СУ “Климент Охридски”- гр. София – докторант

Февруари 1995г. – защита на дисертационен труд

Придобиване на научна степен “Доктор по педагогика”
2. Членство в професионални сдружения: член на българското педагогическо дружество

 1. 4. Други умения: компютърна грамотност - Word, Excel, Power Point, Internet;

 1. Настояща месторабота и длъжност: ЮЗУ “Неофит Рилски”- гр. Благоевград, доцент по Специална педагогика

 2. Научно-изследователски интереси в областта на интегрираното образование и работа с деца със специални образователни потребности; развитие и обучение на деца с аутизъм

 3. Ръководител на студентска научно-изследователска група “Интегриранe на деца със специални образователни потребности в общата образователна среда”

 4. Участие в проекти: международен проект “Integration geistig behinderter Kinder in den Schulalltag nicht behinderter Kinder, финансиран от фондация “Акция човек” – Германия, от септември 2004 година

 • Научен ръководител на обучение за професионална квалификация на безработни учители по Програма “Заетост на учители в обучението на деца с увреждания” на Министерството на труда и социалната политика и МОН – 2005

 • Научен ръководител на проект на МОН “Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета” за обучение на учители от общообразователните училища, в които се обучават ученици със специални образователни потребности

Член на преподавателския екип на фондация “Европартньори 2007”, сертифициран по европейския стандарт за управление и качество ENISO 9001:2000, по програма продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованиетоНаучен ръководител на специализант по специална педагогика от Скопски университет “Св. Кирил и Методий” – Република Македония. 2005-2006 г.

Лектор по проект “Съвместни дни на ученето през целия живот”, финансиран по програма ФАР- ТГС България – Македония – Х. 2008 г.


Участия в поредица предавания на радио Благоевград, канал “ Пирин” на БНТ и канал 1 на БНТ по проблемите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в общообразователното училище и мястото на специалното и масовото училище в интеграционния процес.


 • Публикации:

 • Терзийска, П. Работа с деца със специални образователни потребности. София, 2008

 • Терзийска, П. Интеграция на деца със специални образователни потребности в масовото училище. Благоевград, 2006.

 • Tersiiska, P. Integration von Kinder mit spreziellen Lernbedűrfnissen in die allgemeine Schule. Германия, 2006

Терзийска, П. Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Благоевград, 2005 .

Терзийска, П. и др.“Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности” Благоевград, 2006

Терзийска, П. Педагогическа корекция на девиантното поведение на деца със специални образователни потребности. – Начално училище, май-юни, 2008

Терзийска, П. Готовност на масовото общообразователно училище за работа с деца със специални образователни потребности. – Педагогика, 2008, кн. 1

Терзийска, П. Артпедагогика н образованието на деца със специални образователни потребности. – Педагогика, 2008, кн. 2

Терзийска, П. Екипната дейност в работата с деца със специални образователни потребности В: "Педагогическото образование в България: състояние и тенденции", Благоевград, 2006

Терзийска, П. За новите подходи в обучението на деца със специални образователни потребности.- Начално училище, ноември-декември, 2006

Терзийска, П. Педагогически условия за развитие наблюдателността на умствено изостаналите ученици, Благоевград, 2002

Терзийска, П. и др. Психология е педагогика на децата с умствена недостатъчност, Благоевград, 2002.

Терзийска, П. Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа – партньор в процеса на интегриране на децата със специални образователни потребности.- Начално училище, май-юни, 2005

Терзийска, П. Подготовка на учители за интегрирано обучение на деца със специални педагогически потребности. В сб. “Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност”, Бургас, 2003

Терзийска, П. По въпроса за интегрираното обучение на умствено изостаналите ученици. – Начално училище, 2002, №3

Терзийска, П. Личностно социално развитие на умствено изостаналите ученици в условията на масовото училище. – Педагогика, 2003, № 6

Терзийска, П. Ролята на играта за личностното развитие на умствено изостаналите ученици от началната образователна степен.- Начално училище, март-април, 2004

Терзийска, П. Междупредметният подход в екологическото образование на умствено изостаналите ученици. В сб. “Образование и изкуство”, Шумен, 2004

Терзийска, П. Здравното възпитание – част от екологичната култура на умствено изостаналите ученици. – Начално училище, 2000, № 1.

Terziyska, P. Riddles in the mentally retardated pupil’s school activity of the elementary school. In: “The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space” Blagoevgrad, 2004.

Свързани:

Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска icon1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л
Ивайло Симеонов, г-жа Илияна Раева, доц. Иванка Желязкова, доц. Пелагия Терзийска, доц. Красимир Орманджиев, доц. Владимир Владов,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседанието: Общо събрание Присъстващи ( общ брой )
Присъстващи ( поименно ) : Момчил Тодоров, Мартин Сирашки, Тодор Райков, Веселка Иванова, Антоан Тенев, Ивелин Николов, Ивайло Борисов,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconБиография на Елеонора Михайлова Савова
Предприемчивост, организационни умения, отговорност, комуникативност. Бърза възприемчивост при обучение
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Присъстват: чл кор. Ангел Балтов, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Петър Джонджоров,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов, доц д-р Нина Пешева,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Научния съвет на Институт по механика бан
Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 03. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. Е. Попов болен, доц. Е. Шойкова – в чужбина, доц. Е. Димитров, доц. П. Карамански, доц. Т....
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова,...
Биография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим Захариев, доц дн Васил Кавърджиков, доц д-р Надя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом