Христо Ботев", предаване "
ИмеХристо Ботев", предаване "
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер86.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/aspweb-parvo/angelo-botev.doc
Интервю на г-н Николай Ангелов, изпълнителен директор на АСП, в БНР, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър ден”. Водещ: Любка Еленкова.


Водещ: С промените в Закона за социалното подпомагане всички детски надбавки се изплащат от териториалните дирекции за социално подпомагане по постоянен адрес. Защо държавата се ангажира с това социално плащане? Гарантира ли се по този начин всеки месец парите да достигат до майките? Ще ограничи ли новият ред възможността за злоупотреби от страна на работодателите? Губят ли се неизплатените детски за минали месеци? Колегите от пресата имат заглавия от рода на “Детските подлудиха народа”. Защо въпреки уверенията ви има напрежение? От агенцията казват, че всичко е наред, хората твърдят, че има напрежение? Къде е истината, г-н Ангелов?

Ангелов: Към днешна дата 510 хиляди са гражданите, които са подали своите молби декларации, от тях са обработени 435 хиляди и имат заповеди за изплащане на месечните помощи. До момента са обхванати 720 хиляди деца и са изплатени вече 31 милиона лева. Отказите са само 3800, главно поради превишаване на доходната граница. Законът е приет през 2002 г. и в неговите преходни и заключителни разпоредби се посочва, че от 1 януари 2004 г. плащанията започват от АСП. Смисълът е да се гарантира това социално плащане, стопроцентово осигурено от държавата, независимо от другите обстоятелства. Към днешна дата парите са осигурени - те са общо 263 милиона.за годината и нормализирането на плащането е вече факт. Защо се получаваха опашки - такива имаше за съвсем кратък период от време, и то на места, където безработицата беше по-голяма. Хората отиваха лично в дирекциите за социално подпомагане. Организацията на нашата работа беше по съвсем друг начин. Взимахме документите от работодателите предварително обработени, огромна част от тези 510 хиляди изобщо не са идвали в дирекциите “Социално подпомагане”. Документите биваха допълнително обработени и хората си получаваха в банковите карти преведените суми.

Водещ: Споменахте, че има около 3000 отказа, защото надвишават доходите. Нека да повторим – има ли проблем в прага на достъп за получаване на детски надбавки?

Ангелов: Помощта е увеличена от 15 на 18 лв. Границата на дохода е същата – 200 лв. на член от семейството. За децата с увреждания помощта е 36 лв. и без ограничение на доходите.

Водещ: Отиваме към края на февруари, а казвате, че са подадени около 510 хиляди молби-декларации. Означава ли това, че има още неподадени молби. Как се ориентирате дали се очакват още?

Ангелов: По статистически данни вече сме постигнали максимума, средно 750-800 хиляди деца в България имат право на помощ, в момента сме на около 720 хиляди, значи мисля, че до десетина дни всичко ще приключи. От друга страна преминаването на плащането към АСП все пак е вид справедливост, 26 хиляди майки не са получили детските си, въпреки че са имали право на това през миналата година. С промените в законодателството АСП ще изплаща със задна дата и на тези майки помощта. Така че в много аспекти има положителни моменти.

Водещ: До миналата година работещите майки получаваха добавките си за деца от работодателите, към заплатата си...

Ангелов: Работещите майки получаваха от работодателя, пенсионерите от НОИ, студентите – от ВУЗ, значи от три места. Четвъртото място беше АСП, където си бяха около 200 хиляди неосигурени и неработещи майки.

Водещ: Но вие говорите за 26 хиляди, които не са си получили помощите. Каква е причината?

Ангелов: Причините са различни. Аз не мога да гадая какви са причините, но са главно в неуточнени взаимоотношения с даден работодател, във финансовите затруднения на дадени работодатели. Детските може и да съществуват в банкови сметки на дадени предприятия, но не са се изплащали. Предполагам, че страхът от безработица е карал тези майки да си мълчат. Сега това нещо се изчиства.

Водещ: Аз не мога да си представя какъв е този работодател, който ще се възползва от тези 15 лв., които трябваше да получи една майка за своето дете.

Ангелов: Не бих желал да коментирам, все пак темата за отношенията на АСП с работодателите е далечна.

Водещ: Това, което трябва да повторим е, че независимо че не са си получили надбавките за миналата година, майките ще получат своите детски със задна дата, до 1 година назад. Но какво трябва да направят, за да ги получат?

Ангелов: Единствено трябва да представят документите като всички останали – акт за раждане на детето, бележка за доходи в 6-месечен минал период, бележка докога са получавани.

Водещ: Говореше се, че ще се получи проблем за работещите в големите предприятия, тъй като няма да имат време да отидат до териториалните служби на АСП, за да си подадат документите. Какво направихте за тях?

Ангелов: Просто социалните работници отидоха в големите предприятия, където има много майки, и подготвиха с работодателите пакетите от документи. Така че тези майки бяха максимално облекчени. По този режим бяха обработени документите на близо 400 000 от всички 510 хиляди. С една част от останалите, които са самоосигуряващи, имахме проблеми. Например – някои представят удостоверение за доход, но после се установява, че доходът им надхвърля 200 лв. на член от семейството, разбират, че нямат право на детски и на другия ден идват с друга бележка, която е вече под минимума.

Водещ: Родителите, които са подали молби-декларации през януари и работят в бюджетната сфера или са пенсионери, в средата на годината очакват повишение на пенсиите и заплатите - означава ли това, че те трябва да подават втори път декларации? Колко пъти в годината ще се наложи да се подават такива молби?

Ангелов: На всеки 6 месеца.- януари, юли.

Водещ: Отново ли целият набор от документи?

Ангелов: Не, само молба-декларация и удостоверение за доходите.

Водещ: И пак трябва да бъдат лично подадени?

Ангелов: Да, разбира се.

Водещ: Спомням си, че миналата година родители получиха еднократна помощ от 80 лв., за да подготвят децата си за 1 клас. И второ – изисква се бележка от училище,че децата ходят редовно. Кой контролира този процес? От региона на Смолян след първия срок доста деца са отпаднали от училище.

Ангелов: Това е изключително сериозен проблем и ролята на държавните институции е голяма В самия закон ясно е написано, че децата трябва да посещават редовно училище.За да се отпусне помощта, се изисква служебна бележка, че това е така. Нашите служители стриктно следят за тези бележки. За съжаление се издават фалшиви бележки и после се установява, че детето не посещава училище. Искам сериозно да предупредя родителите, че от страна на инспектората към АСП ще се правят сериозни проверки. Що се отнася за тази еднократна помощ за първокласници в размер на 80 лв. - засега около 10000 първокласници, наистина социално слаби, са получили такава по инициатива на министър Христова.

Водещ: Вие сте баща и майка на всички деца в България при условие, че отговаряте за получаване на тези детски надбавки - ще се справите ли с това в агенцията?

Ангелов: Агенцията за социални подпомагане има пое сериозни функции в сферата на закрилата на детето и стриктно се следят всички закони в това направление, които са съзвучни с европейската практика и подпомагат приобщаването ни към ЕС.

Водещ: Специално ще говорим за тези приоритети и ангажименти на АСП. Бих искала преди това да се спрем малко повече на националната програма “От социални помощи към заетост” и компонента “Личен асистент”, благодарение на което много хора получиха възможност започнаха да се грижат за своите близки, без да се притесняват, че са лишени от всякакви средства. Ще поговорим за тази програми и разширяването й през тази година и естествено за алтернативата на тази програма. Как отчитате резултатите за миналата година, какво показа опитът с въвеждането на личния асистент?

Ангелов: Това беше идея на министър Христова – личният асистент да бъде компонент от общата програма “От социални помощи към заетост”. Първоначалните проучвания, които проведохме, показаха, че в тази категория трябва да попаднат около 7000 души. Оказа се, че проблемите са повече и за милата година са попаднали близо 10 000 лица. Към момента имаме вече 12 000 души и броят им постоянно нараства. Проблемите на хората с увреждания се съчетават с решаване на проблемите на техни близки. Най-лесният начин е лице с увреждания да бъде настанено в съответен дом за лица с увреждане. По-ефективният начин е да им се помогне чрез близките. И затова вече имаме 12 хиляди по тази програма и броят им нараства.

Водещ: Успяхте да направите така, че хората да не се чувстват в тежест на своите близки.

Ангелов: Ако има човек в семейството с увреждане и някой трябва да се грижи за него, като от сутрин до вечер полага грижи, този човек също излиза по някакъв начин от живота и няма никакъв шанс да се пенсионира с натрупани години стаж. Така че и този момент е търсен.

Водещ: Нека припомним условията – кой може да бъде личен асистент и кой има право да получи личен асистент?

Ангелов: Най-напред да са безработни, да отговорят на условията за отпускане на месечни помощи по реда на член 9 от Правилника за Прилагане на ЗСП, да не получават пенсия, да са в трудоспособна възраст, да полагат постоянни грижи за хора с увреждания – членове на семействата им, да имат същия постоянен адрес като лицето, за което се полагат грижи. През миналата година беше направена и една промяна в положителна посока, като бе разширен обсегът на роднините, които могат да се грижат за хора с увреждания – това са роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен – деца, родители, баби и дядовци, както и по съребрена линия до втора степен – братя и сестри.

Водещ: Това са условията, за да станеш личен асистент. А ако се нуждаеш – знаем, че уврежданията са от различна степен.

Ангелов: В крайна сметка решава ТЕЛК. На личен асистент имат право хора с 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност с право на чужда помощ и деца с 50 и над 50 процента намалена възможност за социална адаптация с право на чужда помощ.

Водещ: Дали има разлики в изискванията за хора с увреждания – възрастни, и хора с увреждания – деца.

Ангелов: Прави се социален доклад и ако се установи и от социалните работници нуждата от достъп до програмата, хората се включват. За тази година се предвиждат и други облекчения, които мога да формулирам в няколко посоки. Изпълнителният директор на АСП ще получи правото по изключение да разрешава правото за назначаване на лични асистенти, когато се прецени, че семейството наистина е в затруднено положение и се нуждае от този вид помощ. Знаете, че има случаи, които не могат да попаднат в законови рамки, те са индивидуални. Ще се създаде освен това възможност семейства, които имат две или повече деца с увреждания и двамата родители да бъдат назначавани за социални асистенти. Месечните помощи за деца с увреждания, които са 36 лв., евентуално няма да се считат за доход, когато се определят критериите. Тези нови моменти са убеждение на министерството, създадена бе работна група, която подготви текста за промените.

Водещ: В края на миналата година се проведе среща, на която имаше предложения за разширяване на обхвата на програмата.

Ангелов: Естествено, ние сме се съобразили с най-важните от тях и отчитайки възможностите на държавния бюджет. Но компонентите, за които говорих, по същество отразяват предложенията от тази среща.

Водещ: Когато говорим наистина за социална програма и за хора, които не са попаднали в нея, а вероятно имат нужда, това ще зависи от средствата. С какви средства е обезпечена програмата?

Ангелов: Мога да гарантирам, че компонент “Личен асистент” няма ограничение като квоти и е обезпечен.

Водещ: Значи ако при хора сега се появява необходимост, могат да кандидатстват?

Ангелов: Трябва да се обърнат към съответните експерти в дирекциите “Социално подпомагане”, които ще ги напътстват какво трябва да направят.

Водещ: Кой всъщност се явява работодател на личните асистенти?

Ангелов: Работодател при сключване на договора е дирекция “Социално подпомагане” или Бюро по труда, тъй като програмата е направлявана от двете агенции – АСП и Агенцията по заетостта. Сключва се договор за 1 година, всяка година се подновява и голяма част от споменатите 12 000 души са преназначени.

Водещ: Кое е по-изгодно за държавата – близките да се грижат у дома или болният да бъде настаняван в социално заведение?

Ангелов: Мога да споделя само собствени наблюдения. Издръжката на лице в специализирана институция излиза значително по-скъпа на държавата, отколкото грижите в семейството. И този момент е търсен при развиването на компонента “Личен асистент”.

Водещ: Има и още една алтернатива – какво знаем и какво не знаем за услугата “Социален асистент”?

Ангелов: “Социален асистент” също е компонент от националната програма “От социални помощи към заетост”. Миналата година по нея бяха ангажирани около 5 000 души. Те вече могат да се наемат по различни проекти в общините и от неправителствените организации. Когато лицето с увреждания няма роднини или те не отговарят на условията за включване в програмата “Личен асистент”, алтернативата е “Социален асистент”. Те се предоставят от общините и неправителствените организации. Функциите им са абсолютно идентични – определени часове грижи за лицето с увреждания. За възрастни самотни хора – да им доставят храни, да им помагат в дома през деня. Така че ролята на социалния асистент е все пак малко по-широка. През тази година отново се уточняват длъжностните характеристики на социалните асистенти и се усъвършенстват трудовите договори, които трябва да сключат. Кандидатите трябва да са безработни и да отговарят на условията по член 9 от Правилника за прилагане на ЗСП: това са изискванията за социални месечни помощи, доходите на семейството.

Водещ: Ще се разшири ли кръгът на социалните асистенти?

Ангелов: Няма проект на община по програмата “Социален асистент”, който да не е финансиран. Финансирането е най-малкият проблем. По-важна е организацията и желанието за работа. Идеята е цялата страна да бъде обхваната и поне 50 процента от програмата “От социални помощи към заетост” да има социална насоченост.

Свързани:

Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю с николай ангелов, изпълнителен директор на агенцията за социално подпомагане, бнр, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър...
Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за бнр, програма “Христо Ботев”, предаване...
Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на Анна Ангелова, главен експерт в отдел ”Методология на социалните помощи” за бнр, Програма “Христо Ботев”, предаване “Добър...
Христо Ботев\", предаване \" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом