Христо Ботев", предаване "
ИмеХристо Ботев", предаване "
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер90.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/int.drianskaBNR1.doc
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за БНР, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър ден”. Водещ: Стела Куртелова. Тема: Дейност на АСП. 12.09.2007 г.


Водещ: Социалните помощи в съвременния си вид трябва да бъдат премахнати, защото не допринасят с нищо за развитието както на икономиката, така и на отделния човек, превърнал вземането на помощи в професия. Кога и дали тези хора, подчертавам в трудоспособна възраст, ще разберат, че парите за помощи са за труден период от живота на човек, когато например е загубил работата си или се е разболял, а не средства за основен доход и не ги плаща държавата, а всички ние, които работим и плащаме данъците си. Признавам, че ми е безкрайно неприятно, когато някой влиза в спор, че държавата му е длъжна, тоест, че тя – държавата, трябвало да се грижи за него - младия в трудоспособна възраст, здрав и прав човек. Така вече 17 години една група български граждани на социални помощи направиха трудов стаж за минимална пенсия без ден работа. Днес в предаването ще говорим по темата: “Идва ли краят на социалните помощи за хора в трудоспособна възраст?” Добър ден на г-жа Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.


Дрянска: Добър ден на Вас и на слушателите на програма “Христо Ботев”.


Водещ: Две трети от всички безработни са без специалност, това каза само преди дни министър Масларова. Хора без квалификация, неграмотни - това е постоянният контингент на службите за социално подпомагане и то от много години, докога?


Дрянска: Има държава, има и закони, които трябва да се спазват. В тази връзка от 2006 година се промени Законът за социално подпомагане и съответно Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тази промяна се ограничи периодът за получаване на месечни социални помощи на 18 месеца. Срокът започна да тече от 1 юли 2006 година и приключва на 1 януари 2008 година. Тази мярка се прилага само по отношение на здрави, трудоспособни хора. Знам, че ще има критики по отношение на прилагането на мярката за хора, които не биха могли да работят, и затова искам да кажа, че ще има изключения за майки, които се грижат за малки деца до 3 години, за хора с увреждания, за хора, които се грижат за болни членове на семейството. Така че мярката ще бъде приложена, но само за здравите в трудоспособна възраст хора. С нея целим наистина да сложим край и се надявам, че ще успеем, на така наречената професия “социално слаб”. Предприети са вече мерки, така че до края на годината тези хора да бъдат ориентирани към пазара на труда и съответно да им бъде предложена подходяща работа. През юни т.г., съвместно с Агенцията по заетостта, ние идентифицирахме и картотекирахме тези хора. Тогава те бяха 40 хиляди. Сега, по последни данни на Агенцията по заетостта, те са малко над 29 хиляди, което означава, че немалка част от тях са си намерили вече работа. Може тази работа и да е сезонна, но това не означава, че те пак ще се върнат на социално подпомагане и след приключването й. До края на септември всички, на които изтича срокът за социално подпомагане на 1 януари догодина, ще бъдат уведомени писмено за възможностите за осигуряване на заетост или курс за ограмотяване и квалификация. От тези 29 000 без никакво образование са 12 643, със завършен 6-ти клас са 4400, с основно образование - 10 000, със средно и по-високо образование - 2 000, с някакъв трудов стаж преди това са почти 18 000, а 4 000 притежават професионална квалификация. Тоест на нас ни предстои, съвместно с Агенцията по заетостта, разбира се, една сериозна работа с тези хора така, че до края на ноември те да бъдат включени приоритетно в програмите за заетост, в курсове за ограмотяване, за квалификация или преквалификация. Стремим се да използваме всички възможности да им помогнем така, че те да се реализират на пазара на труда. Същевременно другата страна на мярката, която искаме да приложим и която ще приложим, е да излязат “на светло” много от тях, които работят в “сивата” икономика. Те получават социални помощи редовно, поддържат регистрация в бюрото по труда и в същото време работят някъде. На всички ни е ясно, че само със социални помощи те не биха могли да живеят, защото знаем, че размерите на помощите не са големи. Ние разчитаме, че тези хора ще излязат “на светло” или поне ще декларират, че работят някъде.


Водещ: Ще успеете ли по някакъв начин да изкарате “на светло” онези, които с израза “държавата е длъжна” и “държавата трябва да ми помага” по-скоро мързелуват и се нареждат на опашката за социална помощ, да ги разграничите от онези, които наистина имат желание да се квалифицират и да започнат някаква работа. Защото има и такива, които желаят да работят, но обстоятелствата ги притискат и не им позволяват?


Дрянска: Аз съм оптимист в това отношение и ще повторя: приоритетно на тези хора, според квалификацията и образованието ще им бъде предложена не формално някаква работа, а работа, която е съобразена и с тяхното желание и възможности. Затова с всеки от тях в бюрата по труда ще бъде проведен индивидуален разговор и ще се търсят възможности за тяхната реализация - конкретна и реална. Самите ние не искаме да създаваме социално напрежение с прилагането на тази мярка и затова ще направим всичко възможно да го избегнем.


Водещ: Притеснявате ли се, че след 1 януари може да има бунтове?


Дрянска: Не, не се притеснявам.


Водещ: На места хората се хващат на работа за по 3-4 месеца, след което отново могат да попаднат в системата, това им е целта. Това остава ли като проблем?


Дрянска: Този проблем ще бъде решен. В момента се подготвят промени в Правилника за прилагането на Закона за социалното подпомагане. Те целят именно да бъде затворена тази вратичка, на която предполагам, че много разчитат, тъй като повечето от хората, които получават социални помощи, добре знаят правата си и ги използват. Все пак мисля, че е по-добре да работи човек, отколкото да разчита само на социални помощи. Надявам се с тази мярка да възстановим трудови навици и на социално подпомагане да останат хората, които наистина се нуждаят. Защото има много възрастни, много самотни хора, много болни хора, на които трябва да се помага. Помощите, казах вече, по размер не са големи, но ако са по-малко тези, които ги получават, ние бихме могли да увеличим подпомагането на наистина нуждаещите се.


Водещ: Да, дано така да стане. Неграмотните роми са достатъчно сериозен проблем, Вие казахте, че без образование са 12 633 човека, може би са и повече, ако наистина са регистрирани всички. Неграмотните хора всъщност са и проблем на цялото ни общество. Съществува проект “Ромска декада”, пари за програми, но резултатът като че ли не се вижда. Или греша?


Дрянска: Дават се пари от държавата по програмите за заетост. За програмата “Стажуване и чиракуране” са отделени немалко средства. Освен това, пак по програмите за заетост работодателите се стимулират да наемат дългосрочно безработни лица и получават преференции за една година. По Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” в проектите, с които аз съм запозната, Агенцията по заетостта има точно такива залегнали приоритети - за стажуване и чиракуване, за плащане на стипендии. Защото това е важно - през периода, в който ще се обучаваш, ще се учиш на някакъв занаят или ще се преквалифицираш, все пак да разполагаш и с някакви средства. Затова са предвидени стипендии.


Водещ: Младите не искат да се занимават с обработка на земята. Между другото, това е един сериозен проблем - има достатъчно земя и хора на социално подпомагане би трябвало наистина да се занимават. След като наистина нямат образование биха могли да се занимават със земята, да работят, а не само да пищят кметовете и населението от други техни дейности. Колко пари дава държавата на година за социални помощи?


Дрянска: От държавния бюджет за 2007 година са ни гласувани 89 600 000 лева. Добре е все пак да се знае, че от 2005 година насам средствата, които държавата отделя за социални помощи, намаляват. Тенденцията за намаляване е трайна, като от нашите анализи и проверки, които правим непрекъснато, отчитаме това намаление като резултат от въведения механизъм за контрол и недопускане на злоупотреби от страна на кандидатите за социално подпомагане, както и от разширяването и включването в националните програми за заетост. Основната програма там е “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Колкото и да е критикувана тази програма за тази категория, за която говорим - хора в трудоспособна възраст и безработни, тя дава резултат, защото след включване в програмата те остават и на постоянна работа. Не всички, разбира се, а тези, които желаят да работят, защото трябва и да искаш да работиш, а не само да ти предлагат работа.


Водещ: Казахте, че около 29 хиляди ще излязат от системата на социалното подпомагане след 1 януари 2008 година. От кои райони те са най-много?


Дрянска: Очаква се най-много лица в трудоспособна възраст, които са на социално подпомагане, да отпаднат от 1 януари от областите Пловдив - над 4000 души, Монтана - над 2000, Плевен - почти 2000, Шумен -1700, Видин - 1400, Враца – 1400. За София , Благоевград, Бургас и Варна те са малко.


Водещ: Тоест значи, че те там са намерили своята реализация, намерили са работа. Дано наистина са повече тези, които са си намерили работа, да работят и да имат хляба, тоест заплати, с които да издържат себе си и семействата си. Защо обаче една година след прекратяване на помощите правото пак се възстановява?


Дрянска: Все пак трябва да имаме предвид и това, че може да има и хора, които наистина не могат сами да намерят работа или пък от дирекциите “Бюро по труда” нямат възможност да им се предложи подходяща работа. Трябва да имаме предвид и това, че не бива семейството да бъде изоставено. Има различни случаи и ние разчитаме, че те ще бъдат единични. Законова възможност трябва да има, защото има наистина сериозни отделни случаи. Преценката на социалния работник си остава, тя е основната, определящата за включването в социално подпомагане. Но все пак не бихме искали да започнем с драстични мерки, това е първата стъпка.


Водещ: Търси ли се вариант за максимален срок за получаване на социални помощи?


Дрянска: Търси се и 18-те месеца са началото.


Водещ: Има един парадокс – човек, който е останал без работа, а е с доста висок стаж, получава обезщетение за безработица 12 месеца, а човек, който стои на социална помощ, получава такава 18 месеца. Би било редно някъде да се срещнат тези два срока или да се изравнят, или срокът за подпомагане да бъде намален, но това е мое мнение. Г-жо Дрянска, има и програми, и средства има достатъчно, няма ли опасност някои хора да изкарат по два-три курса и с това да приключи ангажиментът им към бюрата по труда и отново да дойдат при вас? Има ли някаква спирачка в наредбите, в законите - за ограничаване на този вид мошеничество, за мен е точно такова, което ще се опитат да направят някои от хората? Вие как мислите?


Дрянска: Да. И аз също съм сигурна, че ще се опитат. Теоретично би могло, но за да влязат пак в системата за социално подпомагане те трябва да отговарят и на останалите условия. Едно от тях, за хората в трудоспособна възраст, е да не са отказвали предлагана им работа и включване в курсове по квалификация. Едновременно с това, след като вече са излезли от системата, за да влязат отново в нея те трябва да имат и шестмесечната регистрация в бюрото по труда и да не са наказвани. Искам да отговоря и на Вашия въпрос защо в бюрата по труда обезщетение се получава една година, а при нас 18 месеца. Защото след обезщетението, като изтече едната година, ние не ги включваме веднага на социално подпомагане, те трябва шест месеца след това да си подържат редовно регистрацията в бюрото по труда и да нямат доходи. Човек може да бъде включен и веднага след изтичане на обезщетението, но обикновено не отговаря на условието за доход.


Водещ: Колко са молбите за твърдо гориво? Тъй като, доколкото си спомням, те трябваше да бъдат подадени до края на август?


Дрянска: До края на август трябваше да са подадени молбите, а до края на септември правим изключение за хора, които при констатирани проблеми от здравен или друг характер не са успели да ги подадат. Към 10 септември данните ни са за 266 096 подадени молби. В сравнение с миналата година те са по-малко.


Водещ: Как си го обяснявате това?


Дрянска: Мисля, че отговорът е резонен - с увеличаване на доходите хората не попадат в подоходния тест в категорията, която има право да получава целеви помощи за отопление. Тази година е повишен размерът на помощта - 180 лева. От 1 ноември започва отоплителният сезон. Оттогава ще започне и подаването на молби за отопление с топлоенергия и електроенергия. Подалите молби за твърдо гориво могат да ги реализират до края на годината. От този месец социалните работници и инспекторите започват много сериозни проверки по реализацията и там, където се констатира, че помощта не е реализирана и е продадена заповедта виновните ще бъдат санкционирани и лишавани от помощ една година. Санкционираните към момента са 195.


Водещ: Вие казахте, че една година е срокът за лишаване от тази помощ. Ако се констатира, че втори път са си продали ваучера, след като отново са попаднали в системата, това не ви ли дава право да ги лишите изцяло от помощта?


Дрянска: Не е предвидена такава санкция в закона, но те ако миналата година са били санкционирани нямат право да кандидатстват тази година.


Водещ: Какво става, когато едни и същи хора първи път имат право на социални помощи, втори път имат право на ваучер за твърдо гориво, трети път някаква друга помощ и така добре си живеят?


Дрянска: За съжаление има такива случаи. Това са точно тази категория семейства, в които родителите са безработни, а са в трудоспособна възраст и имат повече деца. Те получават месечни помощи за социално подпомагане веднъж по Закона за социално подпомагане, имат право и на целеви помощи за отопление, защото там достъпът е по-облекчен и същевременно, ако децата им учат, подчертавам това - те имат право да получат и месечни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.


Водещ: В края на разговора ни възниква въпросът доколко евентуалните икономии могат да бъдат пренасочени към други дейности.


Дрянска: Това е въпрос на следващ бюджет, на проучване на възможностите за увеличаване на гарантирания минимален доход, който е база за определяне на достъпа до редица социални помощи. Бих отправила апел в началото на другата година да се срещнем пак и да анализираме резултатите от усилията ни.


Водещ: Не се съмнявайте, че ще стане точно така. Благодаря Ви за участието.

(Със съкращения)

Свързани:

Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на г-н Николай Ангелов, изпълнителен директор на асп, в бнр, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър ден”. Водещ: Любка...
Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю с николай ангелов, изпълнителен директор на агенцията за социално подпомагане, бнр, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър...
Христо Ботев\", предаване \" iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на Анна Ангелова, главен експерт в отдел ”Методология на социалните помощи” за бнр, Програма “Христо Ботев”, предаване “Добър...
Христо Ботев\", предаване \" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\", предаване \" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом