В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер31.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/96/2-2 Р 79 ЗЗД - Заем НОВО 422 ГПК париба Признание без Искане.

Р Е Ш Е Н И Е№ 5 17.02.2012 г гр.Белоградчик


В ИМЕТО НА НАРОДА


Белоградчишкият районен съд втори състав

На четиринадесети февруари две хиляди и дванадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Районен съдия : Антон Антов


Секретаря Ж. Е.,

като разгледа докладваното от съдия Антов

гр.дело № 590 по описа за 2011 година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявеният иск е по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК : за установяване на вземането на заявител в р-р на 1 011.05 лв. – главница по договор за потребителски кредит и 182.83лв. – лихва, представляваща печалба на дружеството и 437.94 лв. – мораторна лихва с пр. осн. чл. 79 ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ал.1 ЗЗД.

В исковата молба, предявена от “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД С. се излага : Между ищеца и ответника – М.И. И.е сключен, договор за потребителски кредит от 14.06.2007г., с който се предоставя на ответника кредит, в размер на 1 523.40 лв.

Сумата 1 523.40 лв. е предоставена по банкова сметка на ответника.

Кредита е следвало да бъде издължен на 12 вноски по 158.54лв., включващи главница по заема и добавка – печалба на ищеца или общо 1 902.42лв.

Ответника е платил сумата от 708.54 лв.

Поради неплащане от страна на ответника на две или повече вноски по кредита, непогасеното задължение е станало предсрочно изискуемо – на осн. чл.3, изр. 2 от Договора за потребителски кредит.

Ответника е изпаднал в забава при плащането, поради което дължи и мораторна лихва.

Моли се да бъде прието за установено, че ответника дължи изпълнение на парично задължение в размер на 1 011.05лв. –неизплатени месечни вноски, 182.83лв. – лихва, представляваща печалба на дружеството и 437.94 лв. – мораторна лихва и разноските по ч.гр.д. № 403/2011г. – 132.64 лв. и се присъдят разноските по настоящото дело в размер на 132.64 лв.

В подкрепа на иска са представени : договор за потребителски кредит от 14.06.2007г., приложено е ч.гр.д. № 403/2011г.

Ответника не е оспорил предявените исковете, не излага възражения. Признал е предявените исковете


Съдът преценявайки събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и обстоятелството, че ответника е признал предявените искове с пр. осн. чл.79 ал.1 във вр. с чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ал.1 ЗЗД, приема, че същите са основателни и доказани, поради което ги уважава.

Между “Джет Файненс Интернешънъл” АД/преименувано от 23.05.2008г. на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД С./ и ответника – М. И. И. е сключен, договор за потребителски кредит от 14.06.2007г., с който се предоставя на ответника кредит, в размер на 1 523.40 лв. Сумата 1 523.40 лв. е предоставена по банкова сметка на ответника.

Ответника е платил сумата от 708.54 лв.

Видно от приложеното ч.гр.д. № 403/2011г. разноските на ищеца по същото са в р-р на 132.64лв.

При така установеното от фактическа страна, от правна страна, съдът приема следното :

Между страните по делото е налице облигационно правоотношение по чл.240 ЗЗД - договор заем. По силата на чл. 240 ал.1 ЗЗД заемателят се задължава да върне заетата сума. До предявяване на иска ответника не е изпълнил задължението си да върне изцяло и в срок сума в размер на 1 193.88 лв. на кредитора-ищец.

Ответника е платил само сумата от 708.54 лв., но не и пълния размер на задължението си по сключения договор.

От 10.12.07г. ответника е в забава и на ищеца се следват мораторни лихви на осн. чл. 86 ал.1 ЗЗД в р-р на 437.94 лв.

В полза на ищеца/заявител по ч.гр.д. № 403/2011г./ съществува и вземане за разноските направени от ищеца по цитираното дело в р-р на 132.64лв.

Ответника не е доказал, че е платил претендираните суми, в с.з. е признал предявените искове.

С оглед изхода на спора ответника следва да плати на ищеца направените по настоящото дело разноски в размер на 32.64лв. – държавна такса и 100лв. – адв. възнаграждение


Водим от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И

ПРИЕМА за установено, че в полза на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД С., ж.к. “..” , Бизнес парк София, сгр. .., с ЕИК …, СЪЩЕСТВУВА вземане срещу М. И. И. с ЕГН .., от гр. Б., ул. “…” № .. по договор за потребителски кредит № ../14.06.2007г., в размер на : 1 011.05 лв. – главница по кредит, 183.83 лв. – лихва, представляваща печалба на дружеството, ведно със законната лихва в/у главницата, считано от 17.06.2011г. и 132.64лв. - разноски по ч.гр.д. № 403/2011г. по предявения от “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД срещу М. И. И. иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК с пр. осн. чл. 79 ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 240 ЗЗД и с пр. осн. чл. 86 ал.1 ЗЗД .

ОСЪЖДА М. И. И. да заплати на “БНБ Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД С. направените по делото разноски в размер на 32.64 лв. – държавна такса и 100,00 лв. – адв. възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


Районен съдия:

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом