Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
ИмеРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер35.23 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/55/4_4_RESENIE - ch.78 A - v 1g. srok 2.doc
Р Е Ш Е Н И Е № 66

гр.Белоградчик, 22.03.2011 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АБЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав:


Районен Съдия : А.К.

при участието на секретаря Н.С., в присъствието на мл.прокурор С.П., като разгледа докладваното от съдия К. НАХ дело № 46 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на ГЛ.ХХVІІІ от НПК ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.78 а ОТ нк.


По ДП № 56/2011 г. по описа на РУ-П-Б., Прокурор при РП-Б., с мотивирано постановление от 08.02.2011 г., е направил предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание “Глоба” - по чл. 78 А от НК, на Ц.Е.Ц. от гр.Б.к, обл.Видин, затова, че на 20.01.2011г. в гр.Б., управлявал МПС – л.а. м.”БМВ 316” с ДКН ............., без свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок, след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за правоуправление с НП № 1891/21.10.2010г. на Началник РУ-П-В., в сила от 10.11.2010г. - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

Прокурорът, в с.з. на 22.03.2011г. поддържа предложението, направено с Постановлението, за освобождаване от наказателна отговорност на Ц.Ц. и налагане на административно наказание "глоба" - на основание чл.78 А НК. Относно размера на глобата пледира, същият да бъде определен около минималния размер, предвиден по закон.

Обвин. Ц. не се явява в с.з., но в хода на досъдебното производство - признава вината си и авторството на деянието, дава обяснения по казуса.

Съдът, като взе предвид събраните по ДП № 56/2011 г. на РУ-П-Б. писмени доказателства и факта, че районният прокурор поддържа направеното предложение по реда на чл.357 ал.1 т.4 и чл.375 от НПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 20.01.2011г., обвин.Ц. управлявал МПС – лек автомобил м. „БМВ 316” с ДКН ............., в гр.Б. На изхода на града в посока гр.В., в близост до газостанция “Лидер99” бил спрян за рутинна проверка от св.Кр.А., служител на ПП при ОД-МВР-В. Било около 15.45 ч. Присъствал на свид.П.М. – служител на ГПУ-гр.Б. При извършената проверка на документите на водача и колата, се оказало, че Ц. е неправоспособен водач, не носел свидетелство за правоуправление и не отрекъл че всъщност не притежава такова. Веднага му бил съставен АУАН № 242/2011г. от свидетеля А., в присъствието на свидетеля-очевидец на нарушението – св.М.

Гореописана фактическа обстановка се установява от показанията на св.Кр.А. и П.М., както и от самопризнанията на обвиняемия направени на досъдебното производство.

Видно от представеното по делото копие от НП 1891/2010г. на Н-к РУ-П-В., влязло в сила на 10.11.2010г. Ц. е бил санкциониран по административен ред за същото деяние, преди по-малко от 1 година.

Предвид гореизложеното, съдът намира че обвин.Ц.Ц. обективна и субективна страна, и действайки с пряк умисъл, осъществил състава на чл. 343 В ал.2 НК, затова, че на 20.01.2011г. в гр.Б., управлявал МПС – л.а. м.„БМВ 316” с ДКН ..........., без свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок, след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за правоуправление - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

От представената по делото справка за съдимост на обвин.Ц., е видно, че същият не е осъждан. По отношение на същият не е налагано и наказание по чл. 78 А НК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, а предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК, е "лишаване от свобода" до две години.

Предвид горното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.78 А от НК, за освобождаване на обвин.Ц. от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание "глоба". Същият е признал вината си и авторството на деянието в хода на провежданото досъдебно разследване, не е оспорвал констатирания от служителите на полицията резултат. Същевременно съдът приема за установено, че обвиняемият не работи – такива данни в АУАН не са отразени, при привличането му към отговорност в постановлението от разследващия полицай е записано същото – “безработен”, поради което съдът намира материалното положение на Ц. за затруднено. Няма доказателства за други проявления – нарушения на ЗДвП, по делото. Същият е млад човек. Водим от така изложените факти, и при преценката им в тяхната съвкупност, съдът намира, че следва да определи наказанието на обвиняемия в минимален размер, съгласно предвиденото по закон, а именно - административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 лева.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА Ц.Е. Ц. - роден на 05.09.1991г. в гр.В., обл.В., живущ в гр.Б., обл.В., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, с ЕГН ............, за ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2011г. в гр.Б., управлявал МПС – л.а. м. „БМВ 316” с ДКН ........... ., без свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок, след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за правоуправление с НП № 1891/2010г. на Началник РУ-П В. - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

На основание чл.78 А ал.1 от НК, съдът ОСВОБОЖДАВА Ц. Е.Ц. /със снета по-горе самоличност/ от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВОС в 15-дневен срок от днес.


Районен съдия:

Свързани:

Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом