Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност "бизнес-администрация"
ИмеКонспект по регионална икономика за 13 клас специалност "бизнес-администрация"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер11.69 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/13cl/conspects/80.doc
КОНСПЕКТ ПО РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА ЗА 13 КЛАС – СПЕЦИАЛНОСТ ”БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ”

Изготвил: В. Цекова

1.НАУКАТА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

2. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС

3. ЛОКАЦИЯ / СЪЩНОСТ,ФАКТОРИ,МОБИЛНОСТ, НТП И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИЛИ /

4. ИНФРАСТРУКТУРА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ /СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ/

5. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ /ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО В СИСТЕМАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ, МЕЖДУНАРОДНИ ИКОН. ОРГАНИЗАЦИИ/

6. РЕГИОНАЛНО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ /ГЕОИКОНМИЧЕСКО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, РЕЛЕФНИ ФОРМИ И СТРУКТУРИ, ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, КЛИМАТИЧНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ, РАСТИТЕЛНИ РЕСУРСИ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ/

7. ОСОБЕНОСТИ НА РЕГИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ / АДМИНИСТРАТИВНО И СТОПАНСКО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /

8. ЮГОЗАПАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОН

9. ЗАПАДЕН ТРАКИЙСКО-РОДОПСКИ РЕГИОН

10. ИЗТОЧЕН ТРАКИЙСКО-РОДОПСКИ РЕГИОН

11. ЮГОИЗТОЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН

12.СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИМОРСКИ РЕГИОН

13. СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

14. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН

15. СЕВЕРОЗАПАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН

ЛИТЕРАТУРА:

1. МИТКО ГЕНЕШКИ – РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА,2000г.

2. ЛИЛЯНЯ ВАСИЛЕВА И КОЛЕКТИВ – РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

3. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ – РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА,1998г.

Свързани:

Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconСпециалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес
Финансиране на мсп-потребности от капитал,фин разчети,източници и форми на финансиране
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Пространствени и териториални подходи
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconКонспект по български език и литература за VІІІ клас специалност: Икономика и мениджмънт
Природата като израз на душевното състояние на човека в стихотворението „Тихият пролетен дъжд” на Николай Лилиев. Специфика на художествения...
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" icon= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика", окс „Бакалавър"
Ефективност от внедряване на нововъведения в бизнес организациите и повишаване на тяхната конкурентоспособност
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\" iconВъпросник по дисциплината "Управление на иновациите и инвестициите", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация"
Управление на иновациите и инвестициите”, за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом