Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
ИмеОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
страница5/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер430.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_a0e9e1e3d0c1c8aa1fb92f973fecdacb.doc?dn=ob6ti_usloviq1_1_.doc
1   2   3   4   5
Такси и комисионни

Издаване и обслужване на карта MAESTRO

 1. Издаване на карта

Без такса

 1. Такси за експресно издаване/преиздаване на картата

10 BGN

 1. Преиздаване на карта след изтичане срока на валидност на картата

Без такса

 1. Преиздаване на карта преди изтичане срока на валиднос на картата *

5 BGN

 1. Месечна такса за обслужване на карта

Без такса

Транзакционни такси

 1. Теглене на пари от банкомат на Банката

Без такса

 1. Теглене на пари от банкомат на друга банка в България

1 BGN

 1. Теглене на пари чрез POS терминал на каса в Банката

3 BGN

 1. Теглене на пари в брой чрез POS терминал на каса на друга банка в България

4 BGN + 1%

 1. Теглене на пари в брой в чужбина на банкомати на други банки

3 EUR + 1%

 1. Теглене на пари чрез POS терминал на каса в чужбина

3 EUR + 1%

 1. Плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина

Без такса

 1. Плащане на стоки и услуги в Интернет

Без такса

 1. Транзакции в системите ePay.bg/B-pay

0.20 BGN

Такси за допълнителни операции

 1. Възтановяване/Получаване на средства по картова сметка чрез Международна Картова

1%

 1. Такси за блокиране по искане на Картодържателя и преиздаване на картата **

15 BGN

 1. Смяна на ПИН код на АТМ в България

Без такса

 1. Справка на достъпно салдо на банкомат в България

0.20 BGN

 1. Справка на достъпно салдо на банкомат в чужбина

1 EUR

 1. Справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay

0.20 BGN

 1. Справка на банкомат в България за последните 5 транзакции

0.20 BGN

 1. Месечна такса за получаване на извлечение по пощата

2 BGN

 1. Такса за извънредно извлечение по карта за дефиниран от клиента период различен от стандартния

5 BGN

 1. Промяна на параметри по картата

5 BGN

 1. Годишен абонамент за услугата SMS известие

5 BGN

 1. SMS известие, свързано с операция, извършена с банкова карта ***

0.20 BGN

 1. SMS известие за проверка на разполагаемо салдо (с използване на персонален код) ***

0.10 BGN

Срокове за изпълнение на преводи между сметки чрез банкомат

Време на нареждане на превод

Време на теглене

При нареден превод до 11.00 часа

Тегленето е възможно след 16.00 часа на същия работен ден

При нареден превод след 11.00 часа

Тегленето е възможно след 16.00 часа на следващия работен ден

Олихвяване

 1. Преференциален лихвен процент спрямо лихвения процент по разплащателни сметки в BGN

 1. Период за олихвяване: годишно, в края на всяка календарна година

 1. Лихвена база: 360/360 дни


* Таксата не се събира при преиздаване по препоръка на банката от съображение за сигурност

** Таксата не се събира при служебно блокиране от страна на банката

*** Таксата се дължи от клиента на външен доставчик

УТБ „УниКредит Джуниър” АД


гр. София, П.К.1408

бул. „Витоша” № 91

Тел: 02/915 79 31

Е-mail: unicredit@abv.bg

1   2   3   4   5

Свързани:

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи положения
Банка утб „уникредит джуниър” ад открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconУтб „уникредит джуниър ад

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconИзх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
Относно: Проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” ад предоставя...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconДеветокласникът Антонио Павлов от сип-а по Бизнес етика
Европейския лагер – Велинград 2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом