Общинанесебъ р запове д
ИмеОбщинанесебъ р запове д
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер116.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nesebarinfo.com/Zap_SMET1651_2012.doc
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д1651 / 28.10.2011 год.


На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№ 08-00-368/28.10.2011 год. на Кметство Равда, Писмо изх.№ 908/21.10.2011 г. на звено”БКС” на Кметство гр.Обзор, Писмо изх.№ 08-00-366/26.10.2011 г. на звено”БКС” на Кметство гр. Свети Влас и Писмо изх.№ 144/27.10.2011 г. на Управление „БКС” - Несебър

О П Р Е Д Е Л Я МРайоните на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2012 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:Райони включени в системата за организирано поддържане на чистотата

Честота на сметоизвозване по райони и видове съдове

1,1м3 контейнер2 м3 контейнер4 м3 контейнер0,12м3 кофа0,25м3

кофа0,065м3 торба1

2

3

4

5

6

7

1. град Несебър

- стара част


- Плаж морска гара и плаж Буна
Зимен период 2 пъти на денЗимен период 2 пъти на ден

Летен период 3 пъти на ден


Зимен период 2 пъти на ден

Летен период 4 пъти на ден


ежедневно
- нова част


- вход северен плаж


Зимен период – 2 пъти на ден


Зимен период – през ден

Летен период -ежедневно


Зимен период – 2 пъти дневно


Летен период – 2 пъти дневно

- почивни бази, хотели и други места за настаняване, както и всички търговски обекти / нежилищни имоти/


През ден
През ден


През ден


Комплекс „Черно море”

два пъти седмично
Квартал „Аурелия”Зимен и летен период – 2 пъти седмичноЗимен и летен период – 2 пъти седмично

- сграда “Нанев”2 пъти седмично

-промишлена зона – Несебър,спортна база

Един път седмичноКК Слънчев бряг – зона изток от Северен плаж Несебър/водна пързалка/ до р-т „Кубански казаци”, р-т ”Делфин”, р-т „Ханска шатра”, курортна зона „Делфин” до моста след „Морски санаториум”,Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период - ежедневно

Със заявка

Със заявка


КК Слънчев бряг – зона Запад

- за жилищни имоти


- за нежилищни имоти


Зимен период -

ежедневно

Летен период-2 пъти на ден


Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период-ежедневно

Зимен период-

ежедневно

Летен период- ежедневно


Зимен период-

ежедневно

Летен период- ежедневно

Вилна зона

“Зора”

- за жилищни имоти


- за нежилищни имоти

Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен и летен период – 1 път седмично
Зимен период – ежедневно

Летен период – ежедневноежедневно2. гр.Обзор

- за жилищни имоти


за нежилищни имоти

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период - ежедневно


Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период - ежедневно


Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период - ежедневно


Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период - ежедневно

Зимен период – 3

пъти седмично

Летен период - ежедневно


Зимен период – 3 пъти

седмично

Летен период - ежедневно


3. с.Свети Влас

- за жилищни имоти


- за нежилищни имоти


- Селищно образование

“ Инцараки


- м-сти “Варницата” и “Козлука” до ВС “Елените”


- м-ст “Кулата”, ”Гробищен парк” (с.Кошарица) до сметището в гр.НесебърЗимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период- ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – през седмица

Летен период – веднъж седмично

Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – 5 пъти седмично

Летен период – ежедневно


Зимен период – през седмица

Летен период – веднъж седмично4. село Кошарица, Телевизионна кула, с. Плазовец


- Селищно образование “Чолакова чешма”

- за жилищни имоти


-за нежилищни имотиЗимен период – 3 пъти седмично

Летен период – 2 път седмично


Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 3 пъти седмично


1 път седмично

Зимен период – 1 път седмично

Летен период – ежедневно

5. село Равда

- за жилищни имоти и имоти в м-сти „Хендек търла”,”Чатал тепе”


- за нежилищни имоти,бугала,”Олим-пийски надежди, ”Мастерхаус, к-с”Емералд”
Зимен период –три пъти седмично

Летен период- ежедневно


Зимен период –през ден

Летен период – ежедневно, със заявкаЗимен период –два пъти седмично

Летен период-ежедневно


ежедневно


Зимен период-два път седмично

Летен период – ежедневно


ежедневно

6. с.ОризареЗимен период – 4 пъти месечно

Летен период – 4 пъти месечно
7. с.ГильовциЗимен период – 4 пъти месечно

Летен период – 4 пъти месечно8. с.ТънковоЗимен период – 4 пъти месечно

Летен период – 4 пъти месечно9. с.Баня


м.Иракли

сметоизвозване

Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 3 пъти седмично


Зимен период – 2 пъти месечно

Летен период – 3 пъти седмично10. Приселци сметоизвозванеЗимен период – 1 път седмично

Летен период – 2 пъти седмично11. Раковсково

сметоизвозванеЗимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично


12. Паницово

сметоизвозванеЗимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Н-к Управление “БКС”, кметовете на населените места в Община Несебър.

Заповедта да бъде обявена публично.


ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:...................

ПА /В.БОРИСОВ/

Свързани:

Общинанесебъ р запове д iconОбщинанесебъ р обявление

Общинанесебъ р запове д iconОбщинанесебъ р
Зоп, с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите...
Общинанесебъ р запове д iconОбщинанесебъ р
Бургас. С влезлия в сила подробен устройствен план парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти – частна собственост,...
Общинанесебъ р запове д iconОбщинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
Пристан за риболовни и туристически лодки и яхти и морски клуб за обучение на младежи и туристи за използване на морски съдове, като...
Общинанесебъ р запове д iconЗапове д

Общинанесебъ р запове д iconЗапове д

Общинанесебъ р запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Общинанесебъ р запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Общинанесебъ р запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Общинанесебъ р запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом