Решение
ИмеРешение
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер18.47 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.pordim.bg/wp-content/uploads/2011/08/52.doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ПОРДИМ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ
№ 52

От протокол № 7/ 28.08.2011 г

от заседанието на ОИК по точка 18 от Дневния ред

ОТНОСНО: регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ+” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление № 16 /26.08.2011 от партия МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ+”” подписано от Веска Никифорова Василева, , в качеството и на представляваща местната коалиция пред ОИК – Пордим за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени:

1.Копие от Удостоверение за регистрация на партия ” БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” №67 /8.08.2011 г

2.Копие от удостоверение за регистрациа на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” №14 ОТ 04.08.2011 на ЦИК ;

3.Копие от протокол за образуване на местна коалаиция от партии, регистрирани в ЦИК от 24.08.2011 г

4.Образец от подписа на лицето, представляващо коалицията

5.Комплект пълномощни на името на Антим Асенов Събев, подписани от представители на БЗНС

6.Комплект пълномощни на името на Иван Дянков Пачев, подписани от представители на партия ЗНС

7.Решение №4 на ПП на ЗНС за участие в изборите на 23.10.2011 г

8.Удостоверение на СГС /копие/по ф.д. 2274 /1990за актуалното състояние на партия БЗНС

9.Извлечение от протокол от 37 конгрес на БЗНС,проведен на 27.03.2010 г за участие в изборите.

10.Удостоверение за разкрита банкова сметка на БЗНС

При направената проверка бе установено, че партиите, включени в състава на местната коалиция от партии ” БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ+” са регистрирана от ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

Спазени са изискванията на чл.8- 11 на Решение 203-МИ /12.08.2011 на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА местна коалиция от партии „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ+” за участие в изборите за общински съветници.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК__________________________

/НАТАЛИЯ НЕДКОВА/

СЕКРЕТАР НА ОИК _________________________

/ВАЛЯ ДЕЧЕВА /

Свързани:

Решение iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение iconРешение №171/25. 09. 2008 г
Решение №75/08. 03. 2007 г, Решение №51/13. 03. 2008 г., Решение №141/17. 07. 2008 г., Решение №171/25. 09. 2008 г., Решение №222/13....
Решение iconНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Решение №223 от 26. 07. 1994 г., допъл с Решение №267 от 09. 03. 1995 г., изм с Решение №48 от 18. 04. 1996 г., изм с Решение 152...
Решение iconОбщина елена наредба
Приета с Решение №14/06. 03. 2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27....
Решение iconОбщински съвет русе
Рос, решение №388/12. 11. 2004 г.; решение №450/22. 12. 2004, решение №780/28. 01. 2010 г., решение №864/22. 04. 2010 г., решение...
Решение iconОбщинасвиленгра д
Изменена и допълнена с Решение №259/27. 01. 2005г.; Решение №359/27. 04. 2005 г.; Решение №380/31. 05. 2005 г., Решение №514/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом