Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация
ИмеЛитература до Освобождението и пътища за нейната модернизация
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер32.35 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://egiv.net/bg/bel/bel_osvobojdenie.doc
Българска литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация 1. Датата 3 март 1878г – чисто политическа дата, която не може да раздели автономното културно развитие на две
 1. Предпоставки за появата на художествена литература от нов модерен тип


а/ формирани са основите на българската национална общност

-България вече съществува като представа със своите етнически територии, с нац. си език, със съзнанието за нац. история, с културния си живот и институции

-проблеми на националното изграждане, които продължават от епохата на Възраждането и в епохата след Освобождението

.обединението на всички българи в рамките на една държава

.проблемът за личната отговорност на всеки към ценностите на общността

.окончателното формиране на националната общност като образ и символика, като история и култура

.нравствените въпроси, свързани с разпадането на феодално-патриархалното общество

.проблемът за определянето на родното, съизмерено с другите нации


б/ налице са изградените институции на културен и литературен живот

 • периодичен печат

 • книгопечатане

 • литературна публика

 • литературна критика


в/ вече са овладяни основните художествени механизми

 • осъзнаването на художествената условност

 • специфичното въздействие на л-рата

 • жанровата система

 • художествения език

 • специфичните изразни средства


г/ формирането на нов тип отношение на л-рата към човека и обществото

/тя трябва да сружи не толкова за обществени и политически задачи, а а подлага на естетическа преоценка хуманитарни проблеми/

 • разглежда ролята на индивида в обществените борби

 • нравствените проблеми, произтичащи от отношенията: човек-нация, човек-род, човек-етнос, човек-универсални човешки ценности
 1. Основни проблеми на следосвобожденското общество, намерили най-широк отзвук в л-рата


а/ националният въпрос от епохата на Възраждането продължава и след Освобождението

- продължава борбата за национално самоопределяне и освобождение

/ Вазов, Захари Стоянов, Яворов/

 • проблемът за осмислянето на духовните послания на борците за национално освобождение


б/ търсенето на индивидуални и универсални човешки ценности

 • възникване на индивидуалната утопия – трябва да се формира един нов тип човек, чиято висока нравственост няма да му позволи да нарушава моралните повели на обществото

/д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков/

 • Мамино детенце” на Л. Каравелов

 • Нещастна фамилия” на Васил Друмев


в/ проблемът за разпадането на родовия космос

 • започва през 17-18 век с фолклорните балади

 • възрожденската л-ра - „Мамино детенце” на Л. Каравелов, „Нещастна фамилия” на Васил Друмев

 • 80-те години – идиличните творби- „Рада” на М. Георгиев и „Дядовата Славчова унука” на Т. Влайков

 • водеща тема от края на 19 и началото на 20 век – прозата на Елин Пелин

г/ социалните проблеми – голямата бедност, неразбирателството между народ и държава, пролетаризирането на все по-голяма част от населението

 • ясно изпъква още при Ботев и Вазов

 • при Яворов тя вече е водеща

 • при Антон Страшимиров и Елин Пелин –превръща се в утопия за равенство
 1. Новата роля на писателя


а/ епохата на Възраждането – писателят е пр.вс. общественик, а творчеството му е с второстепенно или приложно значениеб/ след Освобождението:

 • писателите трябва да се превърнат в особен вид духовни водачи на нацията

 • но от друга страна – те са раздирани от вътрешно страдание и конфликти, което е цената за правото им да изпълняват високата обществена мисия


в/ литературен персонализъм – литературният текст отстъпва пред л-рната личност на твореца /до края на Първата световна война/


5. Развитие на специфичния художествен език на българската л-раа/ епохата на Възраждането:

- влиянието на фолклорната поетика

- налице и оттласкването от фолклорната поетика с помощта на реторикатаб/след Освобождението

- на мястото на полуфолклорните жанрове като идилия, балада, повест идват стихотворението, одата, елегията, романът, късият разказ, драмата.

- на мястото на реториката идва интимната изповед

-на мястото на обществено-политическата лексика идва „поетичедсият стил”

Свързани:

Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconПрограма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни
Културен и литературен живот след Освобождението. Поява на кръгове, основни периодични издания и литературни полемики. Тенденции...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconФакултет по славянски филологии програм а за докторантура по българска литература след освобождението до наши дни
...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconНа урока
Преговор. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconЛитература зп български език
Под игото” – епично повествование за историческия и духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация icon28 години от освобождението на българия
Преди 128 години в малкия неизвестен дотогава град Сан Стефано се подписва договорът за мир. Той възвестява появата върху картата...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconРепубликански пътища
Всички останали пътища от републиканската пътна мрежа на територията на общината се поддържат и контролират от фирми, наети от „Агенция...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconДържавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България (1886-1899)
България при условие, че след Освобождението България губи обширните пазари на Османската империя. Така че пред българското следосвобожденско...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconСтроителна програма за изграждане и ремонт на общинските пътища в община иваново
Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места. В приложение 1 е представен списък на всички...
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизация iconВъзраждането в България и Чехия в социолингвистичен аспект
В научна ни литература се приема, че “Българското възраждане… започва към средата на ХVІІІ в и завършва с освобождението на България...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом