Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/11
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tso.bg/uploads/file/bg/PublicProcurements/2/DOC_instrumenti.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
РЕФ. №2012/117
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Предмет на рамковото споразумение:


Доставка на ръчни инструменти и резервни части за тях”София 2012 год.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел I. Решение за откриване на процедурата.

Раздел II. Обявление за обществената поръчка.

Раздел III. Пълно описание на обекта на поръчката. Технически спецификации.

Раздел IV. Правила за провеждане на процедурата.

Раздел V. Указания към участниците.

Раздел VI. Образец на оферта.

Раздел VII. Образци на документи, неразделна част от офертата.

Раздел VIII. Проект на договор.

Раздел IX. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор


РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


I. Пълно описание на поръчката

Ръчните инструменти, които ще се използват за нуждите на ЕСО ЕАД при извършване на монтажни и ремонтни дейности.


II. Клещи

1. Предназначение

Клещите са предназначени за използване при извършване на монтажно–демонтажни дейности, рязане, зачистване, кримпване и др.

1.1 Клещи за електроника

- Клещи за електроника комбинирани

- Клещи за електроника резачки, челно режещи

- Клещи за електроника плоски

- Клещи за електроника конусовидни

- Клещи за електроника тип „човки”

- Клещи за електроника заголвачки

1.2 Клещи изолирани

- Клещи комбинирани изолирани

- Клещи резачки изолирани

- Клещи плоски изолирани

- Клещи конусовидни изолирани

- Клещи заголвачки изолирани

- Клещи тип „гарга”, изолирани

- Клещи тип „човки”, изолирани

1.3 Клещи за обща употреба

- Клещи комбинирани

- Клещи резачки

- Клещи плоски

- Клещи конусовидни

- Клещи заголвачки

- Клещи тип „гарга”

- Клещи „човки”

1.4 Клещи за кербоване

- Клещи за кербоване на кабелни обувки

- Клещи за кримпване на кабелни накрайници

- Клещи за кербоване на телефонни, компютърни и специализирани конектори

1.5 Клещи зегер

- Клещи зегер, затварящи, прави

- Клещи зегер, затварящи извити под 90º

- Клещи зегер, отварящи, прави

- Клещи зегер, отварящи извити под 90º

1.6 Клещи арматурни

1.7 Клещи със специални функции

- клещи керпеден

- клещи чираци

- клещи пломбажни

2.Стандарти и норми

Всички клещи обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- DIN 5254 и DIN 5256 – Стандарт за изработка на клещи

- БДС 3289:1981 - Клещи за работа под напрежение до 1000 V. Накрайници изолиращи. Технически изисквания.

- БДС EN 12476:2002 - Фосфатни конверсионни покрития за метали. Метод за определяне на изискванията

- DIN ISO 5746 Изработка на клещи комбинирани

- EN60900:2004 Ръчни инструменти за работа под напрежение

- ISO 5749 Клещи и ножички - диагонални клещи за рязане - размери и изпитвателни стойности


3. Основни изисквания към клещите:

3.1. Конструктивни характеристики:

- материала за изработването да е от специална инструментална стомана;

- да са ковани и изцяло закалени;

- режещите части да са индуктивно закалени;

- да са хромирани или фосфатирани в съответствие със стандартите;

- изолационните дръжки да прилягат плътно към металната част;

- дръжките да са ергономични;


3.2. Електрически характеристики:

- удобна за ръката изолираща ръкохватка съгласно EN 60900/IEC 900 за работа под напрежение до 1000V AC и 1500V DC;

4. Техническите характеристики към клещите

Клещите да са произведени от специална стомана подходяща за коване и закаляване. Клещите могат да бъдат хромирани. Широката гама от клещи и различни дизайни са предимство. Ергономичните дръжки да осигуряват висока работоспособност и удобство. Видове клещи:

- Клещи комбинирани
No

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

120-200мм.
2

Дължина на отваряемата част C

15-42 мм.
3

Дебелина A

8-11мм.
4

Ширина B

12-30мм.
5

Диаметър на рязане max 1600 N/mm2

1,5-2 мм.
6

Диаметър на рязане max 850N/mm2

2-2,5мм.

- Клещи резачкиNo

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

110-160мм.
2

Дължина на отваряемата част C

13-25 мм.
3

Дебелина A

8-11мм.
4

Ширина B

12-30мм.
5

Диаметър на рязане max 1600 N/mm2

1,5-2 мм.
6

Диаметър на рязане max 850N/mm2

2-2,5мм.

- Клещи плоскиNo

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

130-160мм.
2

Дължина на отваряемата част C

30-50 мм.
3

Дебелина A

8-10мм.
4

Ширина B

12-20мм.

- Клещи конусовидниNo

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

130-160мм.
2

Дължина на отваряемата част C

30-50 мм.
3

Дебелина A

8-10мм.
4

ШиринаB

12-20мм.
5

Диаметър

2-3 мм.

- Клещи заголвачки
No

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

130-160мм.
2

Дължина на отваряемата част C

30-50 мм.
3

Дебелина A

8-10мм.
4

Ширина B

16-20мм.
5

Диаметър на заголвания проводник

0,6-10 мм.


- Клещи тип „човки”No

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

110-160мм.
2

Дължина на отваряемата част C

13-35 мм.
3

Дебелина A

8-11мм.
4

Ширина B

12-20мм.
5

Диаметър на рязане max 1600 N/mm2

1,5-2 мм.
6

Диаметър на рязане max 850N/mm2

2-2,5мм.

- Клещи за кабелни накрайници
No

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

140-240мм.
2

Сечение на кримпвания проводник

0,2-6 мм.  • клещи за кербоване на кабелни обувки
No

Техническа характеристика

Стойности

Предложение на Участника

1

Обща дължина L

300-500мм.
2

Сечение на кербования проводник

6-50 мм.
- шестоъгълно кримване;

- лостов механизъм;

- регулируеми 6 позиционни въртящи се челюсти - 6,10,16,25,35,50 мм2 челюсти закалени до 38 - 40 HRC


- Клещи зегер1

Обща дължина

100-300мм.
2

Размер на зегерка

3-160 мм.
- Клещи специални – „гарга”, клещи за кербоване на телефонни, компютърни и специализирани конектори, арматурни клещи и други.


III. Отвертка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом