Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
ИмеОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер36.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(C1XZEx4CzQEkAAAAOWFkNzhlOGYtNTY1Yy00YzlhLWFkNWMtOTEyODk5NDA5NWFlTevi

ОБЕКТ: СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км.52+157 до км.53+900

ЧАСТ: Пътни работи

ФАЗА: Идеен проект
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
І. Съществуващо положение


Настоящият идеен проект е изготвен по възлагане на инвеститора Столична община с писмо №70-00-184/14.03.2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път ІІ-18/ от км.50+620 до км.58+699. Общата дължина за реконструкция е 8.071 км., като цялото трасе е разделено на четири етапа както следва:

- Тунелен участък от км 50+560 до км 52+175

- Естакада от км 52+175 до км 53+900

- Естакада от км 53+900 до км 55+660

- Участък от км 55+660 до км 58+923.

Настоящата записка е за втори етап от км.52+175 до км.53+900.


ІІ. Проектно решение


Според функционалното си предназначение СОП принадлежи към първостепенната улична мрежа – скоростна градска магистрала ІБ клас.


 1. Централно платно

При км. 50+640 централното платно започва да потъва в тунел и излиза в средата на стръмния участък от Околовръстен път към бул.“Цар Борис ІІІ“.

Втория участък започва от км.52+175, където централното платно е в рампата, която излиза от тунела. В този километър пт.70 от централната ос съвпада с начало крива с R=850м.

При км.52+068 започва излизането от тунела до км.52+240, откъдето веднага централното платно преминава в естакада с дължина 1600м. до км.53+840. Премоства се бул.“Цар Борис ІІІ“ и кръговото кръстовище за Горна баня, намиращо се на км.53+640 и с вътрешен радиус R=26.50 м.

От км.52+175 до км.53+900 габаритът на СОП е с централно платно 2х7.50м., с 3.00м. разделителна ивица и две локални платна по 7.00м.


 1. Локални платна


За обслужване на населението се предвиждат локални платна, на ниво терен, които да правят връзка с напречните улици и в зоната на преплитане – с Централното платно.

От км. 52+175 локалните платна са успоредни на изходящата рампа от тунела. Те са с габарит 7.00м. и тротоари по 3.00м. Преди кръстовището с бул.”Цар Борис ІІІ“ от км. 52+360 се разширяват и се подмушват при естакадата, за да се оформи гърловината на кръстовището и да могат да се отделят 2 ленти по посока Перник.

След кръстовището с бул.“Цар Борис ІІІ“ двата локала са с габарит по 7.00м. прибрани плътно под естакадата. Закачат се на кръговото кръстовище за Горна баня – км 53+640.

След него от км 53+640 тръгват успоредно на Околовръстния път до км.53+900.


ІІІ. Нивелети


Надлъжният наклон на централното платно се движи в диапазона от 0.3% в тунела и част от първата естакада до 6.00% при потъването на тунела /200м/. Средният наклон е около 4.50%.

Надлъжният наклон на локалните платна следва терена и не надвишава 5.00%. Някои от напречните улици са с по-голям наклон – съществуващ, а проектният наклон на Западната тангента достига 7.00%, но е в норматива за съответния клас улица.


VІ. Напречни профили, конструкция на настилките, детайли


Напречният наклон на настилката на пътното платно е 2,5% към бордюрите, а на тротоарите 2%.

Изготвени са типови и подробни напречени профили през 100м

Предвидени са бетонови бодюри 18/35/100 върху бетонова основа.

Откосите на напречните профили при насип са 1:1.5, а при изкоп са 1:1.

В проекта е предвидена асфалтобетонова настилка за много тежко движение с Ен=305МРа.

Конструкцията на настилката е както следва:

 • 4 cm плътен асфалтобетон Е=1200 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 6 cm неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 20 cm битумизиран трошен камък Е=800 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 40 cm трошен камък Е=350MPa, БДС EN 13043+AC:2005

 • Геотекстил

 • Зона А

Общата дебелина на настилката е 70см.

По препоръка на проектанта плътния асфалтобетон може да се замени с плътен полимер модифициран асфалтобетон – 4 см.

Разнородният геоложки строеж, наличието на участъци със слаби почви (мекопластични глини) и завишената сеизмичност по трасето на бъдещата магистрала, налагат да се предвиди изпълнение на мероприятия за допълнително заздравяване на земната основа в определени участъци (пясъчни възглавници, уплътнени чакълести подложки и др.) – зона А.

Конструкцията на настилката върху естакадата е както следва:

 • 4 cm плътен асфалтобетон Е=1200 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 6 cm неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 20 cm битумизиран трошен камък Е=800 MPa, БДС EN 13108-1:2006

Общата дебелина на настилката е 30см.


Предвидени са тротоари от бетонови плочи със следната конструкция:

 • 5 cm бетонови плочи 40/40/5, БДС EN 1339:2005

 • 3 cm циментов разтвор

 • 30 cm трошен камък Е=300 МРа, БДС EN 13043+AC:2005

Общата дебелина на тротоарите е 38см. и е за колесно натоварване 2т.


 1. Количествена сметка


За всички видове строителни работи е изготвена количествена сметка по уедрени показатели, която обхваща разваляне и направа на бордюри, водещи бетонови ивици, тротоари и пътни настилки.


Съставил:.................................. /инж. С. Тепеликян/

Свързани:

Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconСтоличнаобщин а обявлени е
Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОписание на имотите
Имотите се намират в района на “Баварска къща”, на 240 метра западно от разклона за с. Герман – ул. “Патриарх Герман” и на 900 метра...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст iconЗавърши изграждането на обект
Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр. Пловдив под двойната ж п линия Пловдив-Бургас и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом