Формуляр за кандидатстване
ИмеФормуляр за кандидатстване
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер28.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bspb.org/article_files/131062664925.doc


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


МИСИЯ ГОРА“ – БДЗП в помощ на горите и техните обитатели


1. Име/имена на членовете на БДЗП, подали проектното предложение:


2. Адрес ръководителя на екипа, подал проектното предложение :


Адрес по регистрация:

населено място, пощенски код: ____________________

ж.к. / улица No. _______________________________

мобилен телефон:

електронна поща: 1. Име на проекта:
 1. Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
 1. Продължителност на проекта:.................... месеца
 1. Партньори (ако има такива):
 1. Обобщен бюджет:
  1. Обща стойност на проекта

  2. Осигурен нефинансов принос (остойностен в лева)Подробна информация 1. Описание на проблема
 1. Цели на проекта
 1. Целеви групи. По какъв начин проектът би допринесъл за удовлетворяване на нуждите на целевата група (и)?:
 1. Дейности за постигане на целите. Резултати:


Опишете дейностите и очакваните резултати спрямо всяка цел.


Дейност 1:

..................

Описание на дейността
Времеви график
Очаквани резултати
Индикатор за успех на дейността


(Добавете нови редове)


 1. Устойчивост на проекта - какви са възможностите за мултиплициране на постигнатите резултати от проекта? 1. Бюджет в лева и обосновка на разходите
Основни категории

Брой/

количество

Единична цена в лева

Общо средства в лева

Нефинансов принос в лева

1. Командировки (пътни, дневни, нощувки)

2. Канцеларски материали и консумативи

3. Пощенски разходи

Работни срещи, семинари, обучения (наем зала, кафе паузи, лектори)

Публикации и печатни материали

Друго (посочете):

Обща сума

Свързани:

Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за кандидатстване iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Формуляр за кандидатстване iconПлик-молба за кандидатстване
Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция...
Формуляр за кандидатстване iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Формуляр за кандидатстване iconПловдивски университет „Паисий Хилендарски Физически факултет Формуляр за кандидатстване за педадгогическа практика по физика или химия в чужбина
С тази формуляр Вие можете да кандидатствате за провеждане на педагогическата си практика в град Хелзинки (по химия) и в град Юваскюла,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом