Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи
ИмеПровеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер243.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.souee-ruse-bg.net/old/danni/grafikBAK.doc
УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/Д.НИКОЛОВА/

Г Р А Ф И К


Провеждане на часове по защита при БАК / бедствия , аварии и катастрофи/

Учебна 2006 /2007 година
ТЕМА

БРОЙ

ЧАСОВЕ

ДАТА/ КЛАС


1


2


3


4

5


1


2


3


4

5


1


2


3


4


5


1


2


3


4

5


1


2

3


4


1


2


3


4


5


1


2


3


4


1


2


3


4


1.


2.


3.


4.


5.


1


2

3


4


5

І КЛАС

Какво представляват стихийните бедствия и как да се предпазим от тях

Сигнали на “Гражданска защита” и на Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност “ – МВР и действия на учениците при тяхното подаване

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при БАК

Понятие за първа помощ. Видове наранявания

Огънят – приятел и враг на човека. Предотвратяване и борба с пожарите.Противопожарна култура.


ІІ КЛАС

Стихийни бедствия /земетресения и наводнение/ ,причини за тяхното възникване и защита от тях.

Детски противогаз/ДП-1/ , необходимост и правила за използване.Памучно –марлена превръзка – поставяне.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове при БАК.

Професията на пожарникаря.Съобщение за пожар.

Изгаряния и измръзвания.


ІІІ КЛАС


Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях.Действия на учениците при стихийни бедствия.

Детски противогаз/ДП-2/.Респиратор.Памучно –марлена превръзка.Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита.

Източници на запалване.Условия , обстоятелства и причини за възникване на пожари и аварии.Основни правила в случай на произшествие в бита.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при БАК и пожари.

Видове отравяния.Навяхване , изкълчване и счупване.


ІV КЛАС

Производствени аварии и катастрофи.Замърсители на въздуха.Начини на защита.

Действия при природни бедствия/земетресение , наводнение , силен вятър ,снеговалеж и заледяване, мълнии/

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за действие при БАК и пожари. Поведение на гражданите при пожари в сгради за масово събиране на хора.Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар.

Основни понятия за дишане и сърдечна дейност.

Пожарна опасност в горите и селското стопанство.Поведение при пожар.


V КЛАС

Поведение и действия на учениците при различни замърсявания.

Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за действия при БАК и пожари.

Рани – видове.Упражнение при оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.


VІ КЛАС

Сигнали на “Гражданска защита”. Правила за действия при сигналите на “Гражданска защита”

Пожарна опасност на веществата и материалите.Предпазване от опасните фактори на пожара.Характерни причини за възникване на пожарите.Процес на горене при пожар.Способи и начини за прекратяване на горенето.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за действия при БАК и пожари – съоръжения , защита и евакуация на хора , животни и материални ценности при пожар/противопожарни уреди за първоначално пожарогасене/

Кръвотечение и кръвоспиране.Упражнение по оказване на първа помощ.

Изгаряне е измръзване.Слънчев и топлинен удар.Упражнение по оказване на първа помощ.


VІІ КЛАС

Отровни вещества.Начини за защита от тях.

Процесът на горене.Способи за прекратяване на горенето.Средства за пожарогасене.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за действия при БАК и пожари.

Увреждане на стави и кости – навяхване , изкълчване и счупване.Упражнение по оказване на първа помощ.


VІІІ КЛАС

Правила за поведение и действия на учениците при бедствия , аварии и катастрофи.Обобщаващо занятие.

Изучаване и практическо усвояване на училищния плана за действия при БАК и пожари.

Поведение при пожар.Използване на противопожарни уреди и съоръжения..

Клинична и биологична смърт.Съживяване при клинична смърт:изкуствено дишане и външно притискане на сърцето.Поведение и първа помощ при удавяне , задушаване и поразяване от електрически ток.


ІХКЛАС

Производствени аварии, свързани с изтичане на токсични вещества и защита от тях.Отравяне с токсични вещества.Поведение и първа помощ.

Пожарна опасност на полимерните материали.Защита от продуктите на горене.

Радиоакивност, радиоактивни вещества и начини за защита от тях.

Изучаване и практическо устояване на училищните планове за действие при бедствие ,аварии, катастрофи и пожари.

Първа помощ при наранявания на меки тъкани и кости.Практическо занятие.


Х КЛАС

Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари/комплексно теоретико-практическо занятие/

1.1.Пожарна опасност на строителните материали

1.2.Индивидуални и колективни средства за защита

/Практическо занятие/

1.3.Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар//Практическо занятие/

1.4.Видове рани и кръвотечения.Изгаряне и измръзване.Навяхване и изкълчване на стави.Счупване на кост.Изкуствено дишане и външен масаж на сърцето.Поведение и първа помощ/практическо занятие/


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


2


1


1


1


1


1


1


1


1


2


1


1


1


2


1


1


1


1


1


1


1

1


1


21а 1б 1в 1г

06,11,

06,11


06,11

06,11

20, 11

20,11

20,11

20,11

15,01,2007

15,01

15,01

15,01

19,02,

19,02

19,02

19,02

16,04

16,04

16,04

16,042а 2б 2в 2г

25,10


25,10

25,10

25,10

15,11

15,11

15,11

15,11

13,12

13,12

13,12

13,12

21,02

21,02

21,02

21,02

28,03

28,03

28,03

28,033а 3б 3в 3г

27,09

04,10

27,09

04,10

04,10

18,10

04,10

18,10

20,12

20,12

20,12

20,12

14,03

14,03

14,03

14,03

09,05

09,05

09,05

09,054а 4б 4в 4г

09,10

09,10

11,10

11,10

06,11

06,11

06,11

08,11

05,02

05,02

05,02,

05,02

05,03

05,03

05,03

05,03

16+,04

16,04

16,04

16,045а 5б 5в 5г

30,11

08,12

21,11

16,11

08,02

14,02

30,01

08,02

15,03

18,04

17,04

03,05

26,04

03,05

16,05

23,05

29,05

05,06

31,05

07,066а 6б 6в 6г

26,10

06,11

26,10

25,10

30,11

04,12

30,11

29,11

01,02

15,01

18,01,

17,01

12,04

05,03

08,03

07,03

31,05

28,05

31,05

30,057а 7б 7в 7г

24,10

29,11

20,11

30,10

31,10

10,01

27,11

13,11

19,12

01,02

12,03

27,11

30,01

06,02

01,03

15,03

19,03

26,03

15,01

05,028а 8б 8в 8г 8д 8е 8ж

27,10

10,11

07,11

16,11

08,11

25,10

25,10

17,11

24,11

21,11

12,12

22,11

08,11

08,11

12,01

15,12

12,12

18,01

31,01

17,01

17,01

16,02

02,03

09,02

02,03

06,02

06,03

15,02

22,02

07,03

07,03

07,03

07,03

07,03

07,039а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж

27,10

27,10

13,11

03,11

16,10

20,10

06,11

17,11

17,11

22,01

17,11

13,11

17,11

27,11

12,01

12,01

12,02

15,12

20,11

24,11

19,02

16,02

16,02

12,03

23,02

12,02

09,02

14,05

02,03

02,03

26,03

23,03

26,03

29,06

25,0610а 10б 10в 10г 10д 10е 10ж

06,11


16,11

03,11


08,12

10,01

12,01

10,01

13,11

23,11

10,11

15,12

17,01

19,01

17,01

20,11

07,12

17,11

09,02

24,01

26,01

24,01

27,11

19,03

14,12

15,03

24,11

23,03

12,03

30,03

21,02

28,02

16,02

23,02

21,02

28,02


Г Р А Ф И К


ЗА


ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”І – ВИ КЛАС “ОТИВАМ НА УЧИЛИЩЕ САМ” – 16 ЧАСА

І – ВИ СРОК

ІІ – РИ СРОК

1.1.Знам безопасния път до
училище – 4 часа
5.Х.,19.Х.,2.ХІ.,23.ХІ.04 г.


1.2.Знам и мога да пресичам безопасно – 4 часа
7.ХІІ..04г,11.І.,18.І.,1.ІІ.,05г.


ОБЩО: 8 ЧАСА

1.1.Знам безопасния път до училище-4 часа
8.ІІ.,22.ІІ.,08.ІІІ.,22.ІІІ.04 г.


1.2.Знам и мога да пресичам безопасно-4 часа 12.ІV.,26.ІV.,10.V.,17.V. 05 г


ОБЩО:8 ЧАСА

ІІ- РИ КЛАС –“ОТИВАМ НА УЧИЛИЩЕ С ОБЩЕСТВЕН
ТРАНСПОРТ”-8 ЧАСА


2.1.Знам къде и как да чакам автобуса/общ.превозно средство/ - 2часа
28.ІХ..,26.Х.04 г


2.2.Знам как да се държа като пътник в общ. Превозно средство - 1 час
23.ХІ.04г.


2.3.Знам как да слизам и да пресичам безопасно – 1 час
25.І.04 г.


ОБЩО:4 ЧАСА

2.1.Знам къде и как да чакам автобус/обществено превозно средство/
- 1 час – 22.ІІ.05 г.


2.2.Знам как да се държа като пътник в об.превозно средство – 1 час
23.ІІІ.05г.


2.3.Знам как да слизам и да пресичам безопасно – 2 часа
26.ІV.,10.V.


ОБЩО :4 ЧАСА
ІІІ- ТИ КЛАС”НА ПЪТЯ Е ОПАСНО” – 8 ЧАСА

3.1По пътя до училище има опасни места .Как и по какво да ги познаем ?-2 часа
28.ІХ.,26.Х. 04 г.

3.2.Безопасните места сна пътя мога да ги открия и да се движа там – 2 часа
23.ХІ.,25.І.

ОБЩО:4 ЧАСА

3.1.По пътя до училището има опасни места.Как и по какво да ги познаем ? – 2 часа
22.ІІ.,22.ІІІ.

3.2.Безопасните места по пътя мога да ги открия и да се движа там. – 2 часа
26.ІV., 10.V

ОБЩО:4 ЧАСА

ІV – ТИ КЛАС -БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ НА
ПЕШЕХОДЦИ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩА – 6 ЧАСА


4.1.Преминаване през кръстовище със светофар – 1 час
28.ІХ.

4.2.Преминаване през кръстовище с регулировчик - 1 час
26.Х.

4.3Преминаване през кръстовище без регулировчик и без светофар - 1 час
23.ХІ.

ОБЩО : 3 ЧАСА

4.1.Преминаване през кръстовище със
светофар – 1 час
22.ІІ.

4.2.Преминаване през кръстовище с регулировчик – 1 час
22.ІІІ.

4.3.Преминаването през кръстовище без регулировчик – 1 час
26.ІV.

ОБЩО: 3 ЧАСА
V – ТИ КЛАС –“МОЯТ ВЕЛОСИПЕД” – 6 ЧАСА

5.1.Устройство на велосипеда – 2часа
28.ІХ.,5.Х.

5.2.Знам и мога да управлявам велосипед – 1 час
9.ХІ.

ОБЩО: 3 ЧАСА


5.1.Устройство на велосипеда – 1 час
25.І.

5.2.Знам и мога да управлявам велосипеда – 2 часа
8.ІІІ. ,22.ІІІ.

ОБЩО: 3 ЧАСА

VІ – ТИ КЛАС –“ЕТИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО” – 6 ЧАСА


6.1.На пътя с чувство за отговорност – 2 часа
21.ІХ.,23.Х.

6.2.Личните качества в движението – равнище на осведоменост и култура – 1 час
16.ХІ.

ОБЩО: 3 ЧАСА

6.1.На пътя с чувство за отговорност – 1 час
15.ІІ.

6.2.Личните качества в движението –равнище на осведоменост и култура- 2 часа
1.ІІІ.,29.ІІІ.

ОБЩО: 3 ЧАСА

VІІ- МИ КЛАС -ДВИЖЕНИЕ ПРИ ОСОБЕНО
ТРУДНИ УСЛОВИЯ – 6 ЧАСА


7.1.Движение при намалена видимост – 1 час
12.Х.

7.2.Безопасно движение нощем – 1 час
23.ХІ.

7.3.движение на пешеходците и автомобилите по хлъзгав път – 1 час
14.ХІІ.
ОБЩО : 3 ЧАСА

7.1.Движение при намалена видимост – 1 час
18.І.

7.2.Безопасно движение нощем – 1 час
1.ІІ.

7.3.движение на пешеходците и автомобилите по хлъзгав път – 1 час
15.ІІІ
ОБЩО:3 ЧАСА
VIII - МИ КЛАС – БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА - 6 ЧАСА

8.1.Преминаване през ЖП прелез - 2 часа
19.Х, 2.ХІ


8.2.Особености на движения извън населено място: денем, нощем, при намалена видимост - 1 час
7.ХІІ.


ОБЩО: 3 ЧАСА

8.1.Преминаване през ЖП прелез - 1 часа
11.І.


8.2.Особености на движения извън населено място: денем, нощем, при намалена видимост - 2 час
8.ІІ., 12.ІV.


ОБЩО: 3 ЧАСА


ВЛИЗА В СИЛА ОТ


З А П О В Е Д


№ ___________


На основание ПВТР раздел ІІ чл. 10 и чл. 12 от НРВПО относно реда и условията за полагане на дежурства от учителите


О П Р Е Д Е Л Я М


ГРАФИК


ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ


Както следва :


Начален курс Прогимназиален курс Главен дежурен


Г Р А Ф И К


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА


І- ВИ клас


“Защита при бедствия “

Тема : “Какво е бедствие , кой и как ще ни предпази от него “ - 16.02.2005г.


“Противопожарна охрана “

Тема :”Опасност от игра на децата с огъня .Запознаване с труда на пожарникарите и с телефон при пожар – 160 13.04.2005г.


ІІ- ри клас


“Сигнали за оповестяване при бедствия и действията на учениците при тяхното подаване “

14.10.2004г.

“Характерни причини за пожар . Поведение на ученика при пожар в жилищен дом и в обществена сграда “ 11.11.2004г.

“Поведение и действие на ученика при земетресение “ 09.12.2004г.

“Памучно – марлена превръзка – изработване и използване “ 10.02.2005г.

“Детски противогази – начин на използване “ 10.03.2005г.

“Състезание по използване на индивидуални средства за защита “ 14.04.2005г.


ІІІ-ти клас


“Пожарна опасност , противопожарни мерки при използване на отоплителни прибори и поведение при пожар “ 17.02.2005г.

“Бедствията , авариите и катастрофите в живота ни “ 23.03.2005г.

“Какво трябва да може и знае ученикът в защита при различни замърсявания “

14.04.2005г.

“Противопожарни мерки в учебните заведения “ 12.05.2005г.


ІV – ти клас


“Действия при бедствия , аварии и катастрофи “ 14.10.2004г.

“Индивидуални средства за защита при замърсяване “ 09.12.2004г.

“Противопожарни мерки в учебните заведения и жилищни сгради “ 10.02.2005г.

“Противопожарна опасност в горите и селското стопанство и поведение при пожар“

14.04.2005

V – клас


Тема “Защита при бедствия “

“Защита при бедствия , аварии и катастрофи “ 04.11.2004г.

“Защита при земетресение “ 25.11.2004г.

Тема “Противопожарна охрана “

“Действие при пожар – практически занятия “ 10.02.2005г.


Тема “Първа помощ “

“Изгаряне и измръзване . Топлинен и слънчев удар . Първа помощ “ 17.02.2005г.


VІ-ти клас


Тема “Оповестяване и действие при различни видове опасности “ 09.12.2004г.


Тема “Процесът горене и начинът за прекратяването му “ 17.03.2005г.


Тема “Практическо занятие за действие с наличните противопожарни уреди и съоръжения “

24.03.2005г.

Тема “Рани . Превръзки на рани “ 14.04.2005г.


VІІ – ми клас


“Какво трябва да знае ученикът за отровите , отровните вещества и как да намали опасността от тях “ 04.11.2004г.

“Какво трябва да знае ученикът за радиоактивните вещества и как да намали опасността от тях “

25.11.2004г.

“Противопожарна охрана . Самоспасяване и спасяване при пожар . Практическо занятие по самоспасяване и спасяване при пожар.” 10.02.2005г.

“Първа помощ.Кръвотечение . Кръвоспиране . “ 17.03.2005г.

“Първа помощ : кръвотечение, кръвоспиране , поведение и първа помощ при кръвотечение “ 21.04.2005г

VIII – ми клас


“Правила за поведение и действие на ученика при бедствия, аварии и катастрофи”

04.11.2004г.

“Навяхване, изкълчване на стави. Счупване на кости. Първа помощ.”

10.02.2005г.

“Начини и средства за гасене на течности и твърди вещества, прахове и др.”

19.05.2005г.


З А П О В Е Д


№ __________


На основание ПВТР , Раздел ІІ и във връзка с чл. 136 , ал.1,ал.3 т.1 и чл. 139 ал.1 от К Т


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М


График на работното време

по длъжности на служителите


Както следва :  1. Педагогически персонал – 8 часов работен ден / в т.ч. преподавателска заетост и други задължителни форми /

  2. Обслужващ персонал :

- З А С - 4 часа от 10.00ч. до 14.00ч.

- прислужник – чистач от 6.30ч. до 14.30ч.

- огняр и поддръжка на МТБ от 6.00ч. до 14.00ч.

- счетоводител /по чл. 111 от КТ/ - по споразумение

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.


П Л А Н

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

УЧЕБНА 2005 - 2006


м. Септември


I. 07.09.2005

1.Избор на протоколчик

2.Избор на училищни комисии и на методически обединения за учебната година

3.Приемане на училищния учебен план

4.Приемане на правилник за дейността на училището

5.Приемане на годишния план на училището

6.Приемане стратегия за развитие на училището

7.Утвърждаване списък на учебниците, по които ще се обучават учениците

8.Седмично разписание на учебните занятия


м. Октомври

I. 01.10.2005

1.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

2.Приемане на планове на постоянните комисии и методическите обединения

3.Запознаване с плана за контролната дейност на директора

4.Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището


II. 22.10.2005

1.Разглеждане нормативната уредба в системата на образованието


м. Ноември

I. 12.11.2005

1.Приемане график за класните работи приз първия учебен срок

2.Справка за ритмичността и резултатите от текущия контрол и проверките

3.Обсъждане проекто – бюджета на училището


II. 26.11.2005

1.Особености на работа в слети класове


м. Декември

I. 03.12.2005

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на ПУД в училището

3.Обсъждане на предложения за наказания на ученици

4.Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с учениците

5.Приемане на график за училищния кръг олимпиади по учебни предмети


м. Януари

I. 07.01.2006

1.Отчет за дейността на КБПП, МО

2.Влияние на сектите и религиозното възпитание върху учениците


м. Февруари

I. 11.02.2006

1.Отчет на резултатите от УВР през І–вия учебен срок и на дейността на постоянните комисии

2.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през І–вия учебен срок


м. Март

I. 11.03.2006

1.Утвърждаване на график за класните работи през ІІ – рия учебен срок

2.Обсъждане на дейността и резултатите от СИП

3.Справка за резултатите и ритмичността от проверките и текущия контрол


II. 25.03.2006

1.Тематичен ПС: Педагогическо общуване. Взаимодействие между учители – ученици; учители – родители. Психологическа бариера.


м. Май

I. 20.05.2006

1.Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май

2.Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците

3.Обсъждане на възможностите за организиране на летния отдих на учениците

4.Обсъждане дейността на комисиите и МО и насоки за подобряване на работата


м. Юни

I. 17.06.2006

1.Отчет на резултатите на УВР през учебната година и изпълнението на годишния план на училището

2.Отчет на дейността на училищни комисии и МО

3.Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година

4.Определяне на учениците за допълнителна работа

5.Обсъждане резултатите от работата на училищната библиотека


м.Юли

I. 15.07.2006

1.Приемане на график за подготовка на МТБ за следващата учебна година

2.Избор на комисия за подготовка на училищния учебен план за следващата учебна година

Свързани:

Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconРегламен т
За провеждане на общинско ученическо състезание "защита при бедствия, аварии и катастрофи"
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconСоуее"СВ. Константин кирил философ" гр. Русе
През учебната2006/2007 година обучението по защита при бедствия се осъществява по учебна програма за обучение на учениците за действие...
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconІ. Административна услуга: Съгласуване на план за действия при бедствия, аварии и катастрофи по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 9 от Наредба №9
Административна услуга: Съгласуване на план за действия при бедствия, аварии и катастрофи по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 9 от Наредба...
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconП л а н
Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, другия персонал и лицата намиращи се на територията на обекта при...
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconРепубликабългари я сметнапалат а доклад
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconСметна палата териториално поделение бургас доклад
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconПотенциални опасности от възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на ямболска област
От друга страна, повечето от бедствените явления, големите аварии и катастрофи застрашават не само отделния индивид, но и обществото,...
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconИнформация за териториална дирекция "гражданска защита" видин
Организира и провежда дейностите по защита на населението и националното стопанство от бедствия, аварии и катастрофи в областта
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи iconСметна палата
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет на общините от областите Велико...
Провеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи icon"Природни бедствия"
Сборът от наказателните точки на всеки участник формира отборния резултат. Най-добре представилите се шест отбора с най-малко получени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом