Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
ИмеРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер23.65 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/49/Р 2-2 . ОССП ДОМ ПРЕКР. 29 т.8 ЗЗД 6.doc
Р Е Ш Е Н И Е

№ 10 18.02.2011 г. гр.Белоградчик

В ИМЕТО НА НАРОДА

Белоградчишкият районен съд втори състав

На трети февруари две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Районнен съдия : Антон Антов


Секретаря Ж. Е.,

като разгледа докладваното от съдия Антов

гр. дело № 6 по описа за 2011 година,

и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ЗЗД / - за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга по чл. 29, т.2 ЗЗД

В искането от Д”СП” гр. Б. се излага : Дирекцията е прекратила настаняването на детето Н. З. К. в Преходно жилище гр.Б. по ОП „ Развитие на човешките ресурси” и е настанила същото в преходно жилище в гр. Б. – държавна дейност

Моли се на осн. чл. 30 ЗЗД, във вр. с чл. 29 т. 2 ЗЗД настаняването на С.З. К. в Преходно жилище Б. по ОП “Развитие човешки ресурси” да бъде прекратено и същия бъде настанен в преходно жилище – държавна дейност, дългосрочна.

В подкрепа на искането са представени : удостоверение за раждане от 10.05.2006г. на Общ. Б., доклади от соц. работник, Решение № 48/09.06.10 г по гр. д. № 142/10 г. на БРС, Заповед № 69-ЗД/01.12.2010 г и Заповед № 70-ЗД/01.12.2010г на Д”СП” Б.

Н.З. К. е изслушан в с.з. съгл. чл. 15 ал. 1 ЗЗД .

Съдът преценявайки изложеното в искането на Д “СП” гр. Б., събраните по делото писмени доказателства, както и обстоятелството, че детето е съгласно с промяната на мярката за закрила, приема, че искането е основателно, поради което следва да бъде уважено.

Съображенията на съда са следните :

Съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЗД “ всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие …”

Съгласно чл. 25 от ЗЗД може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители … се намират в трайна невъзможност да го отглеждат.

От приложените по делото доказателства се установява, че с решение № 48/09.06.10 г по гр. д. № 142/10 г. на БРС Н.К. е настанен в Преходно жилище гр. Б. на осн. чл. 25 т. 3 от ЗЗД.

Съгл. чл. 29 т.8 ЗЗД “ Настаняването извън семейството се прекратява … при промяна мярката на закрила “

Със заповед № 70-ЗД/01.12.2010г на Д”СП” гр. Б. Н.З.К.е настанен в преходно жилище в гр. Б. – държавна дейност, дългосрочна. Мярката на закрила е променена.

Налице е основание за прекратяване настаняването на Н.К. в спец. институция по чл. 29 т.8 ЗЗД

В началото на 2005г. майката напуска семейството с най-голямото дете и отива да живее при своята майка в гр.В. За детето се грижат бащата и бабата по бащина линия. Впоследствие бащата заживява с А. С. и престава да се грижи за децата. С решение № 125/12.04.2007г. по гр.д. 132/2007г. БРС настанява детето в ДДЛРГ ”Надежда” гр. Б. С молба вх. № ЗД-580/30.12.2009г. бащата З. К. е поискал промяна на мярката за закрила спрямо детето и настаняването му в Преходно жилище гр.Б. във вр. с § 8 СК.

По силата на разпоредбата на чл. 28 ал. 3 изр.2 от ЗЗД при определяне на мерките съдът е длъжен да следва поредността посочена в чл. 26 ал. 1 от същия закон .В приложения доклад от Д “СП” гр. Б. не са посочени роднини или близки, които са съгласни да полагат трайно грижи за Н.З. К.

Поради изложеното, съдът приема, че исканията за прекратяване на настаняване и за настаняване на дете в преходно жилище са основателни, поради което ги уважава.

Водим от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И

ПРЕКРАТЯВА настаняването на Н. З. К. с ЕГН ….. в Преходно жилище гр. Б. – социална услуга резидентен тип.

Настанява Н.З. К. с ЕГН …. в “Преходно жилище” гр.Б. държавна дейност дългосрочна за срок от една година

Решението може да се обжалва пред ВОС в 7 дневен срок от връчването му на страните .

Районен съдия:

Свързани:

Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом