Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
ИмеРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.86 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Vrachen_MRRB-Os-1-0511.doc
С ъ о б щ е н и е


На 13.05.2011 г. е връчен на г-н Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството и на г-жа Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад № 0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.

Настоящото съобщение се оповестява на основание чл. 45, ал. 2 от ЗСП. Лицата, ръководили одитирания обект през одитирания период, могат да получат екземпляр от одитния доклад и да се запознаят по своя инициатива с одитните доказателства в дирекция „Одити на изпълнението” на Сметната палата, на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.

Свързани:

Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconСъобщени е
Асен Димитров Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството Одитен доклад №0400000208 за извършен одит на финансовото...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconСметна палата
Берковица по одитен доклад №0031200910 за извършен одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconСъобщени е
Асен Димитров Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството Одитен доклад №0400000408 за извършен одит на Програмата...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconПрограма "регионално развитие" 2007-2013г
Договор за безвъзмездна финансова помощ № bg161PO001 1-02/2008/007 сключен между община Лъки и Министерство на регионалното развитие...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconОп „Регионално развитие
Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Регионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет – Димитровград подкрепя инициативата на арср за подготовка и кандидатстване с проект за обновление на детска ясла...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом