Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ИмеПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
страница6/10
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер1.44 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://users.net1.cc/pafkata/Listovki/zakon/zzp.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел II.

Напречна пътна маркировка


Чл. 64. Напречната пътна маркировка има следните изображения,

наименования и значения:

1. "Стоп-линия" - М6. Очертава се с широка непрекъсната линия напречно на пътните ленти и определя мястото, където водачът е длъжен да спре при наличието на пътен знак Б2. Преди тази линия върху платното за движение може да бъде нанесен символът "STOP";

2. "Линия за изчакване" - М7. Очертава се с широка прекъсната линия напречно на пътните ленти. Тя определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства. Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението;

3. "Пешеходна пътека" - М8.
пътя;

а) М8.1 - очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста наб) М8.2 - очертава се с две прекъснати линии напречно на оста на пътя.

Използва се само на кръстовища;

4. "Велосипедна пътека" - М9. Очертава се с две успоредни прекъснати линии,

състоящи се от квадрати или ромбове.


Раздел III.

Друга пътна маркировка


Чл. 65. Другата пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:

1. "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" - М10.

Указва задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента;

2. "Стрелки за предварително указване посоките на движение" - М11. Очертават се пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища, когато изборът на посоката на движение е необходимо да стане предварително, преди първото кръстовище;

3. "Стрелки за насочване" - М12. Указва на водачите, че трябва да преминат в съседната пътна лента;

4. "Начин за подреждане на пътните превозни средства при паркиране" - М13;5. "Начупена линия" - М14. Очертава площ, забранена за паркиране на пътни превозни средства. Тази маркировка съвместно със символа "ВUS" обозначава спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници, а със символа "TАХI" - място, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства;

6. "Коси успоредни линии" - М15. Обозначава площ, забранена за движение на пътни превозни средства. Границата на площта се очертава с непрекъсната линия;

7. "Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение" - М16. Обозначава пътни съоръжения - мостове, тунели, укрепителни и подпорни стени и други, разположени непосредствено до платното за движение;

8. "Изкуствена неравност на платното за движение" - М17;

9. "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" - М18.


Глава единадесета.

ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ


Чл. 66. Другите средства за сигнализиране имат следните форми,

изображения, наименования и значения:

1. "Направляващо стълбче" - С1. Направляващото стълбче е бяло, с наклонена черна ивица в горната част, насочена към платното за движение. Поставя се отстрани на пътя по външния край на банкета. Разположеното вдясно има червен, а разположеното вляво - бял светлоотразителен правоъгълник в черната ивица;

2. "Конус" - С2. Конусът е с червен или оранжев цвят. Сигнализира площ,

забранена за движение, или линия, забранена за пресичане;
С3:

3. средства за сигнализиране на площи, временно забранени за движение -


а) С3.1 "Бариера" - оцветена е с успоредни червени и бели ивици, насочени

перпендикулярно към платното за движение;

б) С3.2 - въже с червени флагчета или червени светлоотразителни елементи;

в) С3.3 - пластмасова лента, оцветена ярко или с успоредни червени и бели

ивици;

4. "Ограничителна табела" - С4. Има формата на правоъгълник, на който по- дългата страна е разположена вертикално. Върху нея са нанесени успоредни и насочени към платното за движение червени и бели ивици. Сигнализира изменение на широчината на пътното платно;

5. "Указател за завиване наляво на кръстовище с пътни светофари" - С5. Има формата на квадрат с черен фон и светещо поле с бял цвят с формата на стрелка, насочена наляво. Указва на водачите, завиващи наляво, че преминаването през кръстовището на насрещните пътни превозни средства, завиващи надясно или движещи се направо, е забранено;

6. (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) "Табела с направляващи стрелки" - С6. Има формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки. С6.1 се поставя за указване изменението на посоката на движение в завой, С6.2 - на Т- образни кръстовища, а С6.3 - пред препятствия на пътя;

а) под табелата, разположена отгоре вляво - "С6.1"; б) под табелата, разположена отдолу вляво - "С6.2"; в) под табелата, разположена отдясно - "С6.3";

7. "Табела с направляваща стрелка" - С7. Има формата на квадрат с бял фон и червена стрелка. Върхът на стрелката сочи посоката на движение в завой;

8. "Стоп-палка" - С8. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с

червен фон, с бял надпис и с гранична бяла ивица;

9. "Регулировъчна палка" - С9. Палката е цилиндрична, оцветена с еднакво широки бели и черни ивици;

10. палка "Стоп! Деца" - С10. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с бял фон, с гранична червена ивица и символ с черен цвят. Използва се за спиране на пътни превозни средства за осигуряване пресичането на платното за движение от група деца;

11. отличителни знаци за слепи пешеходци - С11:

а) С11.1 "Бял бастун";

б) С11.2 "Бяла лента, поставена на лявата ръка";

12. отличителен знак на лицата, извършващи работа на пътя - С12. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти;

13. "Предупредителен светлоотразителен триъгълник" - С13. Представлява триъгълна рамка с червена външна светлоотразителна лента и с червена вътрешна флуоресцираща лента. Сигнализира аварийно спряло на платното за движение пътно превозно средство;

14. "Светлоотразител" - С14. Има триъгълна (С14.1) или правоъгълна (С14.2) форма. Със светлоотразители с червен цвят се обозначават по дължината им пътни съоръжения - предпазни огради, подпорни стени, стени на тунели, стълбове и устои на мостове и други подобни, разположени непосредствено до платното за движение. Когато се обозначават съоръжения, разположени до платното за движение на насрещно движещите се пътни превозни средства, светлоотразителите са с бял цвят;15. "Светлоотразяващи кабари" - С15. Поставят се:

а) с единична непрекъсната линия, когато тя разделя противоположни посоки за движение;

б) с двойна непрекъсната линия;

в) с линиите, ограничаващи платното за движение и площите, забранени за движение.

Светлоотразяващият елемент е с червен цвят, когато сигнализира линии, забранени за пресичане, и с бял цвят, когато сигнализира границата на платното за движение от страната на насрещно движещите се превозни средства.


Глава дванадесета.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ПЪТНОТО ПЛАТНО


Чл. 67. (1) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи възможно най-вдясно на платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка - да използва най-дясната свободна лента.

(2) Броят на пътните ленти се определя от пътната маркировка или от пътен знак, а когато няма такива - от водачите, съобразно широчината на платното за движение, широчината на недвуколесните пътни превозни средства и от необходимото странично разстояние между тях.


Чл. 68. На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:

1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване и заобикаляне;

2. когато платното за движение има три пътни ленти - да навлиза и да се движи в крайната лява лента. Навлизането и движението в средната лента е разрешено само при изпреварване и заобикаляне;

3. когато платното за движение има четири и повече пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентите за насрещно движение.


Чл. 69. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока, сигнализирани с пътен знак Д1, водачът на моторно превозно средство не е длъжен да спазва изискванията на чл. 67, ал. 1.


Чл. 70. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока, сигнализирани с пътен знак Д1, на водача на пътно превозно средство, което не може да развива или на което не е разрешено да развива максимално допустимата за пътя скорост, се забранява да навлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване и заобикаляне.


Чл. 71. Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно средство задължително се движи в най-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне.

Чл. 72. Движението на нерелсово пътно превозно средство по трамвайно платно, ако няма други забрани, се разрешава само при изпреварване или заобикаляне в посоката на движение на трамвая, но без да му се пречи.


Глава тринадесета.

СКОРОСТ И ДИСТАНЦИЯ


Чл. 73. (1) При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/час:


Пътно превозно В населено Извън По автомагистрала средство място населено

място

Категория А 50 80 100

Категория В 50 90 120

Категории С, D 50 80 100

Категории В+Е, С+Е, D+Е 50 70 100

Категории Т, М 50 50 -

Самоходни машини 40 40 -


(2) Скорост на движение, по-висока от посочената в ал. 1, може да се разрешава при наличие на необходимите условия за безопасност на движението. В този случай ограничението на скоростта се сигнализира с пътен знак В 26.


Чл. 74. (1) Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътни превозни средства.


(2) Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, е длъжен да ги пропусне при първа възможност.


Чл. 75. (1) Водачът в зависимост от скоростта на движение, от състоянието на пътната повърхност и от спирачните възможности на управляваното пътно превозно средство е длъжен да спазва такава дистанция от движещото се пред него превозно средство, че да може да избегне удар в него, когато то намали скоростта или спре рязко.

(2) За улесняване на изпреварването по двулентовите пътища извън населени места водачите на пътни превозни средства, на които е забранено да развиват максимално допустимата за пътя скорост, както и водачите на пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства с дължина над 7 м, освен в случаите, когато те извършват изпреварване, са длъжни да спазват такава дистанция помежду си, че изпреварващите ги пътни превозни средства да могат безопасно да заемат

място между тях.


Глава четиринадесета.

МАНЕВРИ И СИГНАЛИ


Чл. 76. "Маневра" е изменение на положението на пътното превозно средство спрямо пътя и останалите участници в движението, като: потегляне, преминаване в съседна пътна лента, завиване и други подобни.


Чл. 77. (1) Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата - да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал.

(2) Сигналът за извършване на маневра се подава със светлинни

пътепоказатели, а за превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели или те са повредени - с ръка.

(3) При извършване на маневра, свързана с излизане - частично или напълно, от заеманата пътна лента, водачът е длъжен да подаде сигнал, съответстващ на страната на пътното платно, към която се извършва маневрата.


Чл. 78. (1) Сигналите, подавани от водачите при маневри, са:

1. ляв пътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани - сигнализира потегляне от крайната дясна част на пътното платно, преминаване в съседна лява пътна лента, завой наляво, завиване в обратна посока или спиране за престой или паркиране в крайната лява част на пътното платно;

2. десен пътепоказател, дясна ръка, изпъната хоризонтално встрани, или лява ръка, сгъната в лакътя и насочена нагоре - сигнализира потегляне от крайната лява част на пътното платно, преминаване в съседна дясна пътна лента, завой надясно или спиране за престой или паркиране в крайната дясна част на пътното платно;

3. лява или дясна ръка, изпъната нагоре - сигнализира спиране.

(2) Сигналът, подаван от водача със светлинен пътепоказател, се прекратява непосредствено след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата.


Чл. 79. Подаденият от водача сигнал за маневра не му предоставя предимство и не го освобождава от задължението да предприеме всички необходими мерки за безопасност, преди да започне нейното изпълнение.


Чл. 80. (1) Звуковият сигнал в населените места е забранен, освен за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие.

(2) Като допълнителен сигнал при маневра водачът може да използва превключването на светлините, а извън населените места - и звуков сигнал.

(3) За предупреждаване на участниците в движението за опасност водачът може да подава авариен сигнал чрез едновременно включване на всички пътепоказатели.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Приет с пмс №36 от 1996 г., обн., Дв, бр. 25 от 22. 03. 1996 г., в сила от 06. 1996 г
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconРепубликабългари я
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconОбщ законопроект
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ДВ. бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни 2007г., изм....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом