Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница7/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   197


Charidemas (Charidemos) t333 m. p.m.e. Persija, Atėnų karvedys. 357 m. dalyvavo užkariaujant Trakijos Chersonesą. 348 m. vadovavo graikams, kurie pralaimėjo Olinto mūšį su Makedonijos karaliaus Pilypo II kariuomene. 335 m. Aleksandrui Makedoniečiui numalšinus Tėbų sukilimą pabėgo į Persiją. Nepritarė Darėjo III rengimuisi mūšiui su Makedonijos kariuomene, už tai nužudytas.


charidžitai (arab. kharijl- atskalūnas), musulmonų sunitų sektos nariai. Susibūrė apie 657 m. iš kalifo Alijaus kariuomenės dalies kilus ginčui dėl rel. ir politinio vadovavimo Kalifatui. reikalavo, kad kalifas būtų renkamas, jo kilmei neteikė reikšmės. VII a. pab. suskilo į grupuotes (viena jų - ibaditai - veikia Alžyre, Libijoje, Tunise).


Charikar TČarikar.


Charinos kultūra (Charinskaja kultūra), geležies amžiaus archeologinė kultūra, 4-IX a. paplitusi aplink Karnos aukštupį. Pavadinta nuo 1900-1901 m. tyrinėto Charinos pilkapyno (Permės Komių auton. apygarda). Žmonės gyveno piliakalniuose ir gyvenvietėse, pastatai su priestatais ir atvirais židiniais. Vertėsi daugiausia gyvulininkyste (užliejamuose upių slėniuose) ir medžiokle, medžiojo kailinius žvėrelius. Buvo išplėtota metalų gavyba ir apdirbimas, ypač bronzinių dirbinių liejimas. Mirusiuosius laidojo pilkapiuose (po sampilu rasta 1-12 mirusiųjų), vėliau kapinynuose su gausiomis įkapėmis. Vyrų kapuose daugiausia rasta ginklų (geležinių kalavijų ir durklų, strėlių antgalių), moterų - papuošalų dažn. iš bronzos, kartais sidabro (apyrankių, auskarų, karolių), būdingi antsmilkiniai ir barškantys pakabučiai. skiriama Prieuralės finougrams. pakeitė fRodanovo kultūra. (.lintautas Zabiela


al Chariri Abu Muchammad ai Kasim (al-Hariri Abu Muhammad al-Qasim, ai Charirijus Abu Muchamėdas ai Kasimas l054prie Basros 1122 m. rugsėjo 10 d. Basra, arabų rašytojas, filologas. Gavo gerą filol. išsilavinimą. Sukūrė eilėraščių, populiarių makamų, kuriose aprašė išsimokslinusio ir sąmojingo avantiūristo Abu Zaido nuotykius. Makamose gausu aliuzijų, patarlių, kalambūrų, aliteracijų. Parašė filol. veikalų, svarbiausi - poema su komentarais apie sintakse Kaitymo elegancija ir traktatas Naro perlas, kuriame nagrinėjamos kalbos klaidos, nepritariama svetimybių vartojimui literatūrinėje kalboje. Jonan Laurinaiti.1,


charistikija (gr. charistikos - dosnus), nuosavybės teisės į vienuolyną forma. Gyvavo IX a. pab.-XIV a. pr. Bizantijoje. Imperatoriai, patriarchai iki gyvos galvos (kartais dviem, trims kartoms) dovanodavo vienuolynų žemes pasauliečiams (retkarčiais ir dvasininkams) charistikarijams. Šie gaudavo visas pajamas, privalėjo išlaikyti vienuolius, rūpintis vienuolynų pastatais. buvo smulkių vienuolynų, įsteigtų valstiečių arba kaimo bendruomenės, pajungimo feodalui forma. stiprino stambiųjų feodalų ir silpnino centrinės valdžios galias. Kai kurie imperatoriai priešinosi plitimui.


Charitės (Charites), senovės graikų grožio ir linksmybių deivės, Aglaja (Spindinčioji), Eufrosinė (Geramintė) ir Talėja (Žydinčioji). Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės dukterys. Charitės lydėdavo Afroditę, Apoloną, Hermį ir kitus dievus. Romėnai jas vadino gracijomis. Aleksandra Teresė Veličkienė


Chariton Julij (Julijus Charitonas 1904 m. vasario 27 d. Sankt Peterburgas - 1996 m. gruodžio 19 d. Sarov (Žem. Naugardo sritis), rusų fizikochemikas. Baigė Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) politechnikos institutą. Nuo 1921 dirbo Leningrado fizikos ir technikos institute. 1926-1928 m. stažavo Didžiojoje Britanijoje Cavendisho laboratorijoje pas E. Rutherfordą. Nuo 1931 m. dirbo TSRS mokslų akademijos Cheminės fizikos institute ir kitur. 1946-1992 Rusijos Eksperimentinės fizikos MTI mokslinis vadovas. TSRS mokslų akademijos narys (1953 m. ). Darbai iš branduolio fizikos, cheminės kinetikos, degimo ir sprogimo fizikos. 1939 m. kartu su J. Zeldovičiumi apskaičiavo urano dalijimosi grandininę reakciją, vienas TSRS atominės bombos kūrėjų. Plėtojo kondensacijos, sprogimo procesų, sprogstamųjų medžiagų detonacijos teorijas.


Charitonas (Chariton), 2 arba I a. p.m.e., senovės gr. rašytojas. Kilęs iš Afrodisadės (Karijos sritis). rom. Chairėjas ir Kalirojė (8 kn.) - ankstyviausias visas išlikęs senovės gr. romanas. Jame vaizduojamas V a. pab.^t a. p.m.e. Graikijos ir kitų šalių gyvenimas, pasakojama jaunavedžių ištikimos meilės ir nuotykių istorija. Vos susituokusius jaunuolius išskiria tariama mirtis, vėliau - plėšikai, vergija, karas, patekę į svetimą kraštą jie susitinka ir grįžta į tėvynę. Pasakojimo stilius paprastas (sekama Tukididu ir Ksenofontu), dialogų ir daugelio monologų - patetiškas. lietuvių kalba romanas išl. 1959 m. Dalia Dilytė


charizma (gr. charisma - malonė, dovana): 1. Krikščionybėje - Šv. Dvasios malonės dovanos. NT charizmomis vadinamas tarnavimas, mokymas, raginimas, šelpimas, vadovavimas, gailestingumo darbai (Rom 12, 6 m. ), išmintis, pažinimas, gydymas, stebuklingi darbai, pranašavimas, dvasių atpažinimo galia, maldos įv. kalbomis, jų aiškinimas (l Kor 12-14 m. ). suteikiama individualiam žmogui, bet skirta asmens (charizmininko) ir bendruomenės gėriui, tikėjimui stiprinti (Gal 3,5 m. ). Ankstyvojoje krikščionybėje buvo laikoma Šv. Dvasios apreiškimo liudijimu. viduramžiais svarba sunyko, buvo kalbama apie moralines ir teol. (tikėjimą, meilę, viltį) dorybes. Nuo XX a. pr. ypač glosolaliją, gydymą, pranašavimą, pradėjo naudoti įvairūs protestantiški, vad. charizminiai, judėjimai (sekmininkai). Katalikų bažnyčioje charizminis sąjūdis prasidėjo po Vatikano II susirinkimo (1962-1965 m. ) kaip Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimas. Valdas Mackela 2 (sociol.). Išskirtinė asmens savybė, kuria gali būti grindžiama jo teisė valdyti kitus žmones, valstybę. Charizminių lyderių viešpatavimas pagrįstas jiems priskiriamomis ypatingomis savybėmis. Dažn. jie laikomi pranašais, išskirtiniais istoriniais veikėjais, kuriais besąlygiškai tikima ir sekama. revoliucijoms, perversmams, reformoms, rezistenciniams sąjūdžiams, naujiems meno ir socialiniams judėjimams papr. vadovauja charizminės asmenybės (M. Liuteris, Napoleonas I, A. Hiteris ir kt.). terminą XX a. pr. pirmą kartą pavartojo vokiečių teologas E. Troeltschas. Vėliau m. \Veberis išskyrė tik charizminiam lyderiui būdingus bruožus, pabrėžė, kad toks žmogus vadovaujasi emocijomis, yra novatorius arba revoliucionierius, jo valstybės valdymas yra trumpas ir pagrįstas visuomenės dalies atsidavimu neatsižvelgiant į jo kompetenciją, valst. klausimai sprendžiami iracionaliai, remiantis intuicija, asmeniniu pavyzdžiu.


charizmatizmas, vadovavimo stilius, pagrįstas vadovo asmeninių savybių patrauklumo įtaka pavaldiniams siekiant organizacijos tikslų. Vadovo patrauklios asmeninės savybės bei netradicinis elgesys didina pavaldinių pasitikėjimą, iniciatyvą, įkvepia juos dideliems siekiams ir darbams, skatina daryti tokią įtaką ir kitiems. Savo paprastumu vadovas sukelia šiltus pavaldinių jausmus, sumažina tarnybinės hierarchijos lygių skirtumus, tuo priartindamas ar net sutapatindamas save su pavaldiniais. Patraukliam vadovui pavaldiniai noriau paklūsta, juo pasitiki. turi teigiamos reikšmės sėkmingai organizacijos veiklai, nes vadovo ir pavaldinių santykiai tampa paprastesni, be įtampos, tačiau slypi pavojus, kad pavaldiniai gali piktnaudžiauti vadovo geranoriškumu ir paprastumu, iškelti save aukščiau vadovo. Alfredas Vaitiekus


Charkas Khark.


Charkovas (Charkiv), miestas Ukrainos šiaurės rytuose, srities centras. 1,44 mln. gyv. (2003, aglomeracijoje 1,66 mln. gyv.). įsikūręs prie Charkovo, Lopanės ir Ūdos upių santakos. Geležinkeliai į Kijevą, Sevastopolį, Maskvą, Taganrogą, plentai į Kijevą, Sevastopolį, Maskvą, Novošachtinską. Oro uostas. Metropolitenas (nuo 1975 m. ). Mašinų (žemės ūkio, kasybos įrangos, staklių, turbinų), lėktuvų, dviračių gamyba, juodoji ir spalvotoji metalurgija, metalo, medžio apdirbimas, elektron., elektrotechnikos, chemijos, naftos chemijos, farmacijos, statybinių medžiagų, baldų, siuvimo, tekstilės ir trikotažo, odos ir avalynės, kailių, poligrafijos, maisto (mėsos, aliejaus, cukraus, alaus, tabako) pramonė. Ukrainos mokslų akademijos Charkovo mokslo centras, ~60 MTI. 13 universitetų (seniausias Charkovo universitetas). Operos ir baleto, Ševčenkos dramos, A. Puškino dramos, muzikos komedijos, jaunojo žiūrovo, lėlių teatrai. Filharmonija. 5 muziejai. Paveikslų galerija. Botanikos sodas. Cirkas. Planetariumas. Mindaugas Pažemys ARCHITEKTŪRA. Miestas turi radialinio žiedinio ir stačiakampio plano elementų. Daug parkų, skverų. Dievo Motinos Globėjos (1689 m. ), Dievo Motinos Ėmimo į dangų (1771 m. ) soborai. Rusijos imperatoricnės Jekaterinos rūmai (XVIII a., dab. universiteto rūmai), archijerėjaus namas (XVIII a., dab. Istorijos muziejus). XIX a. 2 pusėje - XX a. pr. pastatyta eklektiškų visuom. pastatų: Žemės (1898 m. ) ir Maskvos (1900 m. ) bankai, biblioteka (1898 m. ), Medicinos draugijos pastatas (1911 m. ), gyv. namų.


ISTORIJA. Įkurtas 1655-1656 m. kazokų kaip Rusijos pietų pasienį nuo Krymo totorių ginanti tvirtovė. Nuo 1750 m. miestas, nuo 1765 Slabadų Ukrainos, nuo 1835 m. Charkovo gub. centras. 1835-1882 generalgubernatoriaus būstinė. XIX a. 2 pusėje itin padaugėjo gyventojų (1856 m. buvo apie 30 000,1897 apie 175 000 m. ), tapo pramonės centru (XX a. pr. turėjo daugiau, kaip 15 000 pramonės darbininkų, apie 20 000 amatininku). Buvo vienas Rusijos darbininkų judėjimo centrų, didelę įtaką jiems darė bolševikai. Po Spalio perversmo (1917 m. ) sov. valdžios atramos punktas Ukrainoje, 1918 04-1919 m. sausio jį valdė vokiečiai, 1919 m. birželio-gruodžio mėn. denikininkai. 1917-1918 m. ir 1919-1934 m. buvo Ukrainos SSR sostinė. Per Antrąjį pasaulinį karą 1941-1943 m. okupuotas vokiečių, per kovas sugriautas, po karo atstatytas. Per tris pirmuosius sov. penkmečius pastatyta traktorių, turbinų, staklių ir karinių gamyklų bei fabrikų. Pramonė plėtota ir po II pasaul. karo, tapo geležinkelių ir oro susisiekimo, t.p. mokslo ir aukštųjų mokyklu centru, Rytų Ukrainos didž. miestu. V S. LIETUVIAI. Nuo 1834 m. universitete dėstė astronomas ir geodezininkas A. Šaginis (nuo 1835 m. prof.). XIX a. aukštosiose mokyklose studijavo lietuvių (tarp jų kalbininkas J. Juška). 1894 įkurta lietuvių studentų draugija. Už dalyvavimą studentų riaušėse iš universiteto pašalintas P. Gudavičius - Gudas. Per Pirmąjį pasaulinį karą Charkove gyveno apie 2000 lietuvių, veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius. 1917 ėjo lietuvių laikr. Charkovo lapelis (jo red. V. Serbentą išrinktas į miesto dūmą). 1920-1921 m. leistas laikr. Darbininkų balsas. Veikė lietuvių darbininkų klubas Komunistas, lietuvių prieglaudos mokykla. 1940-1941 m. Medicinos instituto karo chirurgijos katedrai vadovavo S. Banaitis. 1945-1975 m. teisės institutą baigė keliolika lietuvių studentų. 1978-1988 politechnikos institute studijavo 20 studentų iš Lietuvos. Mindaugas Tamošiūnas


Charkovo sritis (Charkivska oblast) yra Ukrainos šiaurės rytuose. Šiaurėje ribojasi su Rusija. Plotas 31 400 kur. 2,87 mln. gyv. (2003 m. ). Centras - Charkovas (1,44 mln. gyv. 2003, aglomeracijoje 1,66 mln. gyv.), kiti Didžiausi miestai (tūkst. gyv., 2003 m. ), Lozova (59,7 m. ), Iziumas (53,2 m. ). Miesto gyventojų 79% (1997 m. ). suskirstyta į 27 rajonus. Įkurta 1932 m.


Reljefas - banguotos lygumos. šiaurės rytuose yra Vid. Rusijos aukštumos pietų šakos (didžiausias aukštis 236 m), pietryčiuose - Doneco kalvagūbrio pakraštys. Žemyninis vidutinių platumų klimatas. Sausio vidutinė temperatūra nuo - 7 iki - 8 °C, liepos 20-21 °C. Per metus iškrinta 450-550 mm kritulių. Daugelis upių priklauso Dono baseinui, didžiausios upės - Donecas (Dono dešintsis intakas), jo intakai Oskolas, Ūda, Lopanė, Charkovas, Mža. vakaruose teka Dniepro intakai Merlia, Kolomakas, Orilė, Berestova. Didž. ežeras Limanas. Didž. tvenkiniai: Pečenihų, Krasnooskolo. yra stepių ir miškastepių zonoje. Miškingumas 10%.

Gaunamos gamtinės dujos (daugiausia iš Šebelinkos telkinio). Daugiausia pramonės įmonių yra Charkove. Energetikos, elektrotechnikos, transporto, Žemės ūkio mašinų, cukraus pramonės įrangos gamyba, chemijos, statybinių medžiagų, stiklo, porceliano ir fajanso, lengvoji, maisto (mėsos, pieno, duonos, cukraus, vaisių ir daržovių perdirbimo) pramonė. Auginama kviečiai, miežiai, kukurūzai, cukriniai runkeliai, saulėgrąžos, bulvės, daržovės. Sodininkystė. Veisiama galvijai, kiaulės, avys. Mindaugas Pažemys


Charkovo traktorių gamykla (Charkivskyj traktornyj zavod), Charkovo S. Ordžonikidzės traktorių gamykla, didžiausia Ukrainos ir NVS žemės ūkio traktorių gamintoja. Būstinė Charkove. gamina įv. modifikacijų ratinius ir vikšrinius Žemės ūkio ir miškų ūkio traktorius, Žemės ūkio krautuvus, prikabinamuosius ir pakabinamuosius padargus, traktorių atsargines dalis, kuro siurblius ir kita. Iki XXI a. pr. pagamino daugiau, kaip 2,5 mln. traktorių. apie 13 100 darbuotojų, apyvarta 220 mln. grivinų, eksportas į kitas NVS šalis, Lenkiją, Vengriją, Egiptą, Argentiną, Kiniją, Siriją, Urugvajų, Bulgariją ir kita. (1998 m. ). pradėta statyti 1930 m. 1931 m. pagaminti pirmieji ratiniai, 1937 m. - pirmieji vikšriniai traktoriai. Per Antrąjį pasaulinį karą buvo evakuota į Altajaus kraštą. 1994 tapo akc. bendrove.


Charkovo universitetas (Charkivskyj universytet), Charkovo vakarų N. Karazino nacionalinis universitetas (Charkivskyj nacionalnyj universytet im. V. N. Karazina), 1936 m. -1999 Charkovo valstybinis m. Gorkio universitetas, vienas seniausių Ukrainos universitetų (įkurtas 1804, trečiasis, įsteigtas RI). pagrindinis steigėjas - ukr. švietėjas V. Karazinas. 2000 veikė 14 fakultetų: Biologijos, Chemijos, Ekonomikos, Filologijos, Fizikos, Fizikos ir technikos, Bendrosios medicinos, Geologijos ir geografijos, Istorijos, Mechanikos ir matematikos, Psichologijos, Radiofizikos, Sociologijos, Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo, t.p. Tarptautinis švietimo centras. 2000 buvo 12 000 studentų, 2000 dėstytojų (200 prof., 1000 doc.). Turi 11 mokslinio tyrimo centrų: vieną seniausių ir didžiausių Ukrainoje centr. mokslinę biblioteką (įkurtas 1804 m. ), Botanikos sodą (įkurtas 1804 m. ), Gamtos istorijos muziejų (įkurtas 1807 m. ), Astronomijos (įkurtas 1808 m. ), Radiofizikos observatorijas, Lazerinės biologijos ir lazerinės medicinos institutą ir kitus. priklauso 2 universitetiniai licėjai. 3 mokslininkams suteikta (iki 2002 m. ) Nobelio premija. universitete nuo 1834 m. dėstė lietuvių astronomas ir geodezininkas A. Šaginis (nuo 1835 m. prof.), 1840-1844 m. studijavo lietuvių kalbininkas J. Juška, 1894 įkurta Lietuvių studentų draugija.


Charlemagne, frankų imperatorius Karolis Didysis.


Charleroi (Šarlerua), miestas Belgijoje, į pietus nuo Briuselio, Sambre'o (Maso intakas) kairiajame krante. 201 200 gyv. (2003 m. ). Upių uostas, kanalas jungia jį su Briuseliu ir Antverpenu. Oro uostas. Juodoji metalurgija, mašinų gamyba, elektrotechnikos, elektron., aviacijos (SABCA bendrovė), chemijos ir naftos chemijos (Solvay koncerno įmonės), stiklo, cemento, maisto pramonė. politechnikos institutas, politinių mokslų institutas (įkurtas 1885 m. ). Fotografijos, stiklo, archeol., pramonės muziejai. Teatras. Šv. Kristoforo bažnyčia (1667, rekonstruota XX a.). Rotušė (1936 m. ) su 70 m aukščio varpine, parodų rūmai (1954 m. , rengiamos pramonės parodos), dailės parodų rūmai (1957 m. ).

ISTORIJA. Įkurtas 1666 ispanų, pavadintas Ispanijos karaliaus Karolio II garbei. Per 17-XVIII a. karus turėjo strateginės reikšmės (l 667-78, 1693-97,1701-1713 m. priklausė Prancūzijai, 1713-1746 m. - Austrijai). Prie įvyko pirmasis didelis į pasaul. karo mūšis (1914 08 m. ). Iki XX a. 9 dešimtmečio buvo akmens anglių kasybos centras. O. S.


Charles l, Anglijos karalius Karolis 1. Charles II, Anglijos karalius Karolis U. Charles II, frankų imperatorius Karolis II.


Charles II le Chauve, frankų karalius Karolis II Plikagalvis.

Charles III le Gros Karolis UI Storasis.

Charles III le Simple, frankų (Prancūzijos) karalius Karolis III Naivusis.

Charles V le Sage, Prancūzijos karalius Karolis V Išmintingasis.

Charles VI le Fou, Prancūzijos karalius Karolis VI Pamišėlis.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом