Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница5/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197


Laivuojama Obė, Irtyšius, Konda, šiaurės Sosva, Vachas, Aganas (iš viso apie 500 km). Per eina Nižnevartovsko-Tiumenės, Sergino-Ivdelio geležinkeliai. svarbiausi naftotiekiai: Nižnevartovskas - Irkutskas, Surgutas - Polockas, Nižnevartovskas - Omskas, svarbiausi dujotiekiai: Urengojus - Užhorodas, Urengojus - Čeliabinskas.


Chanuką (hebr. hanukkah - pašventinimas), žydų šviesų šventė. Simbolizuoja Makabiejų pergalę prieš Sirijos karalių Antiochą IV Epifaną, kuris siekė išnaikinti žydų tautą, išniekino Antrąją Jeruzalės šventyklą, uždraudė skaityti ir studijuoti Torą. švenčiama nuo 165-163 p.m.e., 8 gruodžio dienas (pagal žydų kalendorių, kislevo 25-teveto 2 d.). Pagal padavimus, Makabiejams įžengus į šventyklą alyvų aliejaus lemputėje buvo tik vienai nakčiai, bet jo užteko 8 naktims. Dabar per žydų namuose uždegamos 8 žvakių žvakidės (chanukijos), kas vakarą skaitoma malda Šlovinimas ir palaiminimas Už stebuklus, uždegama po žvake. Aškenaziai dienomis žvakidę deda ant palangės. Vaikams dovanoja sukutį su išgraviruotomis hebrajiškomis n, g, h, š raidėmis (nes gadol haija šam - čia įvyko didelis stebuklas). Per valgomi bulvių patiekalai.


chanūkija, judėjų ritualinė aštuoniašakė pastatoma žvakidė arba žibintas. Susideda iš pėdos, stiebo ir abipus simetriškai išdėstytų vienodo aukščio šakų su žvakių lizdais arba aliejaus indeliais. Viduryje arba šone yra papildoma žvakė ar indelis (šamas), nuo kurio kasdien uždegama po vieną žvakę. Daroma iš sidabro, bronzos, porceliano, medžio, puošiama geom., augaliniais, archit. motyvais, emblemomis, biblinėmis scenomis. deginama per Chanuką 8 dienas minint išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimą 164 p.m.e.


Chanzadian Sero (Sero Chanzadianas 1915 1203 Gori - 1998 m. birželio 26 d. Jerevanas, armėnų rašytojas. Romane Žemė (2 1.1953-1955 m. ) vaizdavo pokario kaimą, aukštino sov. santvarką. Parašė istorinių romanų (Mchitaras Sparapeias 1961, apie XVIII a. išsivadavimo kovas, Prabilkit, Armėnijos kalnai 1976, apie 1915-1916 m. arm. genocidą, Armėnijos valdovė 1978, Andranikas 1989 m. ), apysakų (Ištroškau, duokit vandens 1983, lietuvių 1985 m. ), pjesių, apsakymų, atsiminimų.


chao, Vietnamo piniginio vieneto dongo 1 10 dalis.


chaosas (gr. chaos): 1. Didelė netvarka, sumaištis.


2 (filos.). Senovės graikų ir romėnų filosofijoje reiškė pirmapradę medžiagą, elementų maišymąsi, baigtinumo ir tvarkos priešybę. Chaosu buvo vadinamas pasaulis iki Visatos atsiradimo. Terminą pradėjo vartoti Hesiodas, suvokimą ir filos. reikšmę analizavo Aristotelis, Platonas, Plotinas, stoikai, Aurelijus, vidurinių amžių krikščionių filosofai ir teologai (Augustinas, Tomas Akvinietis). Vėliau filos. sąvoką perėmė ir pradėjo vartoti kt. mokslai. 17-XVIII a. politinėse teorijose buvo tapatinamas su anarchija. Vėliau gamtotyroje - su reiškinių neprognozuojamumu, atsitiktinumu. XX a. sukurta nauja chaotinio judėjimo interpretacija, suformuluoti statistinio judėjimo dėsningumai, nusakantys sudėtingose sistemose vykstančius procesus, jų savitvarką. Dab. filosofijoje analizuojamas kultūros aspektu, svarstoma jo įtaka kūrybai laikomas savaime aktyviu ir galinčiu sukurti strukturą ir tvarką mikrolygyje. Sinergetine traktuote remiamasi biologijoje, psichologijoje, sociologijoje, urbanistikoje. Juozas Mureika chaosas (gamtotyroje), chaotinis judėjimas, netvarkūs neprognozuojami reiškiniai. Molekulinį lemia makroskopinės sistemos dalelių nepriklausomumas ir jų šiluminio judėjimo tikimybinis pobūdis. Deterministinis reiškiasi netiesinėje dinaminėje sistemoje. Jei tokios sistemos būsena gali plėtotis tik apibrėžtoje baigtinėje fazinės erdvės dalyje, tai atsiradimui reikia, kad jos trajektorijos kai kuriomis kryptimis viena nuo kitos eksponentiškai toltų, o kitomis kryptimis viena prie kitos artėtų. Susidaro sudėtingas judėjimas, galintis apimti aibę, kurios matumas nėra sveikasis skaičius (fraktalinė aibė, fraktalas). Deterministinių chaotinių sistemų elgsena atrodo atsitiktinė, nors taip nėra. tiksliai galima prognozuoti tik trumpalaikę tokių sistemų elgseną. Šios sistemos dažniausiai tiriamos skaitiniais metodais naudojant kompiuterius (jiems atsiradus pradėjo sparčiai plėtotis tiek chaotinių sistemų moksliniai tyrimai, tiek praktinis jų taikymas). Deterministinis chaotinis judėjimas būdingas reiškiniams, vykstantiems netiesinėse mech., elektron., optinėse sistemose, populiacijų dinamikai ir kt. gamtos ir technologijos procesams, pvz., oro, skysčio judėjimas dažnai būna chaotiškas, dangaus kūnų trajektorijos tam tikrose srityse t.p. chaotiškos, nemaža biologinių procesų (nuo ląstelės ciklų iki ekologinių ir evoliucinių procesų) ir net paprasto metalinio strypelio netiesiniai virpesiai arba besitrinančių kūnų judesys gali būti chaotiškas. Ieškoma būdų reiškiniams suprasti, valdyti ir tiesiogiai panaudoti technologijos tikslams. Matematikoje sąvoką pirmasis pradėjo vartoti H. Poincarė XX a. pradžioje. H. A. Lorenzas reiškinius atskleidė tyrinėdamas netiesines diferencialines lygtis, nusakančias dujų (oro) judėjimą, ir atkreipė dėmesj į tai, kad jos labai priklauso nuo pradinių sąlygų. Lietuvoje deterministinis tiriamas Puslaidininkių fizikos institute (A. Čenys, K. Pyragas, A. Tamaševičius).


Chapala (Lago de Chapala, Čapala), ežeras Meksikos vakaruose, į vakarus nuo Guadalajaros, didžiausias Meksikoje. Plotas 1100 kirr, didž. gylis33 m, vidutinis? m. Paviršiaus altitudė 1520 m. Į įteka Lerma, išteka Rio Grande de Santiago. Ežero vandens lygis žemėja (daug vandens suvartojama drėkinimui). Pakrantėse yra kurortų. Turizmas.


Chapanis Alphonse (Alfonsas Čapanis 1917 m. kovo 17 d. Meriden (Konektikuto valstija) - 2002 m. spalio 4 d. Baltimore, JAV psichologas. lietuvių kilmės. Ergonomikos pradininkas. 1943 baigė Yale'io universitetą. 1946-1982 dėstė psichologiją ir pramonės inžineriją J. Hopkinso universitete (Baltimore), profesorius (1956 m. ). Vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti sistemą žmogus - mašina. tyrimai turėjo įtakos formuotis inžinerinei psichologijai. Išleido pirmąjį ergonomikos vadovėlį Taikomoji eksperimentinė psichologija: Žmogiškieji veiksniai technikos projektuose (Applied Experimental Psychology: Human Factors in Engineering Design, su W. Garneriu ir C. Morganu, 1949 m. ). svarbiausi veikalai: Tyrimų metodai žmogaus inžinerijoje (Research Techniųues in Human Engineering 1962 m. ), Žmogiškieji veiksniai technikos projektuose (Human Factors in Engineering Design 1996 m. ). Žmogiškųjų veiksnių ir ergonomikos draugijos, Inžinerinės psichologijos ir Tarptautinės ergonomikos asociacijų prezidentas.


Chaparoo, Serra do Chaparoo Caparao kalnagūbris.


Chapas, senovės egiptiečių dievybė, Nilo upės įasmeninimas. Garbintas kaip drėgmės ir gyvybės teikėjas. Kulto centras buvo Gebelsilsilės tarpeklis (Egipto pietuose). Kasmet prieš Nilo potvynio pradžią garbei buvo rengiama šventė. Kultas išliko populiarus senovės gr. ir romėnų laikais, buvo paplitęs Nubijoje (dab. Sudanas). Avaizduojamas kaip apkūnus vyras moters krūtimis, su papiruso - 1ara ir vandens indu rankose.


Chaplin Charlie (Čarlis Čaplinas), tikrieji vardai Charles Spencer (1889 m. balandžio 16 d. Londonas - 1977 m. gruodžio 25 d. Corsier-sur-Vevey (Vaud kantonas, Šveicarija), JAV kino aktorius, režisierius, scenaristas, prodiuseris, kompozitorius. G. Chaplin tėvas. Žydų kilmės. Seras. Žymiausias XX a. kino komedijos kūrėjas. 1897-1912 vaidino miuzikluose, pantomimos trupėse. Nuo 1913 gyveno JAV. 1914 sukūrė pirmąjį vaidmenį filme Uždirbant pragyvenimui (rež. H. Lehrmanas). Vaidino pagal savo scenarijus paties režisuotuose filmuose: Valkata (The Tramp 1915 m. ), Imigrantas (1917 m. ), Šuniškas gyvenimas (A Dog's Life], Ant petiesi (Shoulder Arms, abu 1918 m. ). Vaidyba pagrįsta pantomima, tragikomiška emocijų kaita. Sukūrė savo filmų tipažą - valkatą Čarlį, vienišą, nepalaužiamą mažąjį žmogų. 1919 su režisieriumi D. W. Griffithu, akt. D. Fairbanksu ir m. Pickford Holivude Įkūrė kino bendrovę United Artists, tapo ir savo filmų prodiuseriu. Sukūrė komiškas dramas: Mažylis (The Kid 1921 m. ), Piligrimas (1923 m. ), Aukso karš - 1igė (The Gold Rush 1925 m. ), Cirkas (1928, spec. Oskaras), Didmiesčio žiburiai (City Lights 1931 m. ), Naujieji laikai (Modern Times 1936 m. ), Didysis diktatorius (The Great Dictator 1940 m. , pirmasis garsinis filmas), Ponas Verdu (Monsieur Verdou(1947 m. ), Rampos ugnys (Limelight 1952 m. ), jose komizmas susipynęs su tragizmu, lyrizmu, socialinės kritikos elementais. 1952 m. dėl politinių priežasčių emigravo iš JAV. Didžiojoje Britanijoje sukūrė amerikietiškos gyvensenos satyrą Karalius Niujorke (A King in New York 1957 m. ), romantišką komediją Grafienė iš Honkongo (A Countess from Hong Kong 1967 m. ). Kūrė muziką savo filmams. Parašė kn. Mano autobiografija (My Autobiography 1964 m. ). Tarpt, taikos premija (1954 m. ), Oskaras, Venecijos kino festivalio prizas (abu 1972 m. ) už visą kūrybą. 1992 režisierius R. Attenborough sukūrė vaidybinį filmą Chaplinas (pagal D. Robinsono knygą). L: T. Huff Charlie Chaplin Ncw York 1964, D. Robinson Chaplin: His Life and Art London 1985. Gediminas Jankauskas


Chaplin Geraldine (Džeraldina Čaplin 1944 m. liepos 31 d. Santa Monica (Kalifornijos valstija), JAV aktorė. C. Chaplino duktė. 1952 m. debiutavo filme Rampos ugnys (rež. C. Chaplinas), su tėvais persikėlė gyventi į Europą. 1962-1964 m. mokėsi Karališkojo baleto mokykloje Londone. Vaidino Thėatre dės Champs - Ėlysėes Paryžiuje, Brodvėjaus teatruose. Svarbiausius kino vaidmenis sukūrė ispanų režisierius C. Sauros filmuose: Nora (1969 m. ), Malonumų sodas (1970 m. ), Ana ir vilkai (1972 m. ), Palesink varną (1975 m. ), Eliza, gyvenime mano (1977 m. ), Užrištomis akimis (1978 m. ). Vaidino režisierių D. Leano (Daktaras Živago 1965, pagal B. Pasternaką), R. Altmano (Našvilis 1975 m. ), A. Resnais (Gyvenimas - tai romanas 1983 m. ), A. Rudolpho (Modernistai 1988 m. ), R. Attenborough (Chaplinas 1992 m. ), K. Connoro (Motina Teresė 1997 m. ), P. Almodovaro (Pasikalbėk SU ja 2002 m. ) filmuose. Gediminas Jankauskas


Chapman George (Džordžas Čapmenas 1559 m. (?) Hitchin (Hertfordšyro grafystė) - 1634 m. gegužės 12 d. Londonas, anglų dramaturgas. Komedijose išjuokė puritonų veidmainiškumą (Nuotaikingos dienos linksmybės Humorous Day's Mirth 1599 m. ), tikroviškai vaizdavo Londono gyvenimą (Į Rytusi Eastward Hoi, su B. Jonsonu ir J. Marstonu, 1605 m. ), žmonių silpnybes irydas (Visi kvailiai Alt Fools 1605, Našlės ašaros The Widow's Tears 1612 m. ). Tragedijose Prancūzijos istorijos temomis (Bussy d'Amboise 1607, Čarlzo, Bairono hercogo, sąmokslas ir tragedija The Conspiracy and Tragedy of Charles, Duke of Byron 1608, Kerštas už Bussy d'Amboise'ą The Revenge of Bussy d'Ambois 1613 m. )vyraujakraujo ir keršto motyvai.


Chapman Sydney (Sidnis Čapmenas 1888 m. sausio 21 d. Eccles (prie Mančesterio) - 1970 m. birželio 16 d. Boulder (Kolorado valstija), anglų matematikas ir geofizikas. Londono karališkosios draugijos narys (1919 m. ). 1936 m. ^(8 Tarpt, meteorol. asociacijos, 1953-1959 m. Tarpt, geofiz. metų komiteto pirmininkas. 1910-1919 m. dirbo Grinvičo observatorijoje. 1918-1924 m. Mančesterio universiteto, 1924-1946 m. Karališkojo mokslo ir technologijos koledžo (Londone), 1946-1970 m. Oksfordo universiteto profesorius. Nuo 1955 m. dirbo Boulderio observatorijoje. Tyrė Žemės magnetizmą, jonosferą, atm. elektrą, atm. optikos reiškinius. Išplėtė L. Boltzmanno ir C. Maxwello sukurtą kinetinę dujų teoriją, atrado dujų termodifuziją ir įrodė jos reikšmę Saulės vainikui. svarbiausi veikalai: Žemės magnetizmas (Earth Magnetism 1936 m. ), Nevienarūsių dujų matematinė teorija (Mathematical Theory of Nonuniform Gases 1939 m. , su T. G. Covlingu), Geomagnetizmas (Geomagnetism 1940 m. , su J. Bartelsu), Saulės plazma, geomagnetizmas ir pašvaistė (Solar Plasma, Geomagnetics and Aurora 1964 m. ).


Chapultepec (Čapultepekas), uolėta kalva Meksiko vakarų pakraštyje. Aukštis 60 metrų. 1325-1521 čia buvo actekų rel. centras irvaldovų rūmai, 1780-1821 N. Ispanijos vicekaraliaus, 1864-1867 m. imp. Maksimiliano, iki 1940 m. Meksikos prezidentų rezidencija. 1847 m. prie įvyko lemiamas JAV-Meksikos karo (1846-1848 m. ) mūšis, kurį laimėję amerikiečiai užėmė Meksikos sostinę. Kalvoje veikia 4 muziejai, Nacionalinė karo akademija (įkurtas 1841 m. ).


Char Renė (Renė Saras 1907 m. birželio 14 d. L'Isle - sur-la-Sorgue (prie Avinjono) 1988 m. vasario 19 d. Paryžius, prancūzų rašytojas. Dalyvavo Prancūzijos pasipriešinimo judėjime. Ankstyvieji eilėraščiai (rink. Arsenalas 1929, Kūjis be šeimininko Le Marteau sans maitre 1934 m. ) siurrealistiniai. Vėlesniajai kūrybai (eil. rink. Hipno lapeliai Fenillets d'Hypnos 1946 m. , Įniršis ir paslaptis Fureur et mystere 1948 m. , Pagrindo ir viršūnės ieškojimas Recherche de la base et du sommet 1955 m. , Archipelago žodis La Parole en archipel 1962, Grįžimas į aukštupį Retour amont 1966, Užverti langai ir durys į stogą Fenėtres dormantes et la porte sur le toit 1979 m. ) būdinga etinė problematika, būties prasmės ieškojimas, sudėtingi kameriniai vaizdai, gamtos simbolika. eilėraščių išversta į lietuvių kalbą. Gulina Čepinskiene


Chara Baigas (Karabalgasun, Chara Balgasas), VIII-IX a. uigūrų chanato sostinės (Ordų Balyko) griuvėsiai prie Orchono upės, 150 km į šiaurės vakarų nuo Erdeni Dzu (Mongolija). Miestas buvo taisyklingo plano, su priemiesčiais, apjuostas gynybine siena. apie 840 m. buvo sugriautas Jenisiejaus kirgizų. Išliko stačiakampės tvirtovės su storomis sienomis, bokšto ir citadelės (p.r. kampe) griuvėsių. Aplink tvirtovę išsidėstę miesto kvartalai (užėmė 10 km2 m. ) suskirstyti gatvėmis ir skersgatviais, apjuosti gynybinėmis sienomis. 1949 m. kasinėjo rusų ir mongolų ekspedicija, vadovaujama S. Kiseliovo. Rasta kalvės, gyv. namų, gynybinių sienų griuvėsių, VIII-IX a. uigūrų indų, IX a. akmeninių stelų (tarp jų su kiniškais užrašais) liekanų. Už miesto sienų yra senovės kanalų ir gyvenvietės liekanų.


Chara Choto (Chara Chotas, kin. Yi Zin), kinų 10-XIV a. miestas tvirtovė, pastatytas prie Edzin Golo upės žemupio (Š. Kinija). XI a. valdė tangutai, 1225-1226 m. užėmė mongolai. 1372 kinai išvijo mongolus, miestas buvo sugriautas, vėliau užpustytas smėlio. griuvėsius rado ir 1908-1909 m. , 1926 tyrinėjo rusų keliautojas P. Kozlovas, 1914 - anglų archeologas A. Šteinas. buvo stačiakampio plano (440 x 360 m), aptvertas 6-8 m aukščio ir 3-6 m storio murinę siena. Rasta amatų dirbtuvių, gyv. namų, šventyklų, miesto įgulos pastatų griuvėsių, gausiai Žemės ūkio ir žvejybos įrankių, odos ir vilnos gaminių, monetų ir XIV a. popierinių pinigų, keramikos bei porceliano, siuvinėtų šilkinių ir medvilninių audinių liekanų. Užmūrytoje kapo kameroje buvo daugiau, kaip 2000 iliustruotų knygų (XII-XIII a. pr.) bei rankraščių (kinų, - 1betiečių ir tangutų k.), rašymo lentelių, skulptūrų, paveikslų ir graviūrų.


charadžas (< arab.), valst. žemės mokestis Art. ir Viduriniųjų Rytų šalyse. Pastovų diferencijuotą žemės mokestį (pagal žemės rūšį, sklypo dydį, derlingumą, drėkinimo būdus) įvedė Persijos valdovas Chosrovas į (valdė 531-579 m. ). Ankstyvojo Kalifato (632-661 m. ) teritorijoje vadintas pastovus mokestis - duoklė, kuriuo buvo apmokestinami arabų užkariauti nemusulmonai. Vėliau Kalifate mokėjo žemės savininkai nemusulmonai ir musulmonai. XVIII a. pab. Osmanų imperijoje susiliejo su tdžizija, 1907 Egipte buvo pakeistas pajamų mokesčiu.


charakiris (jap. harakiri - pilvo perskrodimas), savižudybės būdas Japonijoje. IX a. pradėjo darytis mirtį niekinantys samurajai: jie kardu persirėždavo pilvą vengdami nelaisvės, praradę garbę, nesilaikę samurajų elgesio kodekso reikalavimų (bušido). Nuo XV a. taip žudėsi ir mirti nuteisti samurajai. Aukštesniesiems samurajams mirties bausmė vykdyta laikantis tam tikro ritualo: bausmės vykdymą stebėdavo artimiausi nuteistojo draugai, - vienas jų kardu nukirsdavo pasmerktojo galvą. 1873 kaip mirties bausmės būdas uždraustas, tačiau savo noru atliekamas išliko ir vėliau. Ypač buvo paplitęs tarp japonų kariškių per Antrąjį pasaulinį karą.


Charaksas, 1-IV a. romėnų įtvirtinto karinio miesto griuvėsiai Kryme. įkurtas 70 Ai Todoro kyšulyje, 8,5 km į pietvakarius nuo dab. Jaltos. Mieste buvo nuolatinė karinė įgula, gyveno amatininkų, žemdirbių, gyvulių augintojų. Išliko 2 gynybinių sienų, romėniškos pirties, nimfėjo (nimfų baseino) ir kt. statinių liekanų. 1931-1935 m. tyrinėjo rusų archeologas vakarų Blavatskis. Atkastas IV a. nekropolis, rasta daug 1-III a. monetų, plytų ir čerpių su karinių dalinių antspaudais, įvairių papuošalų, darbo įrankių, ginklų.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом