Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница2/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197
Chalgrin Jean-Franęois (Žanas Fransua Šalgrenas 1739 m. Paryžius - 1811 m. sausio 21 d. ten pat) – prancūzų architektas. 1770 m. Prancūzų karališkosios architektūros akademijos narys. Klasicistas. Pagal projektus Paryžiuje pastatyta: Šv. Pilypo bažnyčia (1784 m. ), ampyrinė Triumfo arka (1806-1835 m. ) Žvaigždės (dab. Šarlio de Golio) aikštėje, rūmų, vilų.


Chalidas (Khalid), tikrieji Khalid ibn Ahd al-Aziz as - Saūd (1913 m. Rijadas - 1982 m. birželio 13 d. at Taif) – Saudo Arabijos karalius 1975-1982 m. , ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras. Saudidų dinastijos. Karaliaus Ibn Saudo sūnus, karaliaus Feisalio brolis. 1934 m. dalyvavo Saudo Arabijos kare su Jemenu. Nepritarė Camp Davido susitarimams, 1979 m. nutraukė diplomatinius santykius su Egiptu. 1980 m. paskelbė įsaką dėl Konsultacinės tarybos (Madžlis aššura, vyriausybės patariamoji institucija) ir islamo principais paremtos konstitucijos rengimo komiteto įkūrimo.


Chalid ibn ai Valid (Khalid ibn al-Valid, Chalidas ibn ai Valldas), Sif Allah 642 m. , arabų karvedys. apie 627 m. ar 629 m. priėmė islamą. 629 m. lydėjo į Meką grįžtantį Mahometą, vėliau vadovavo arabų žygiams Arabijos pusiasalyje. Kalifo Abu Bakro pasiųstas 633 m. įsiveržė į Sasanidų valdomą Iraką ir Bizantijai priklausančias Siriją bei Palestiną. 635 m. užėmė Damaską. 636 m. pralaimėjo stipresnei Bizantijos kariuomenei, tačiau, kai joje kilo maištas, puolė ją ir Jarmuko upės slėnyje išžudė apie 50 000 Bizantijos karių. Po šios pergalės arabai 640 m. galutinai nukariavo Siriją ir Palestiną.


Chalkedono susirinkimas, Bažnyčios susirinkimas, vykęs 451 m. Chalkedone. Sušaukė Bizantijos imperatorius Markianas išspręsti Aleksandrijos ir Antiochijos teologų kristologinį ginčą, besitęsiantį nuo Efeso susirinkimo (431 m. ). Efeso sinode (449 m. ) pripažintas Euticho mokymas ir atmesti popiežiaus Leono I Didžiojo kristologiniai teiginiai. Chalkedono susirinkime dalyvavo apie 500 graikų vyskupų ir legatai iš Romos. Pasmerkė Nestorijaus mokymą apie dviasmenę Jėzaus Kristaus prigimtį ir Euticho monofizitine doktriną. Paskelbė kristologinę dogmą - Jėzus Kristus yra vienas asmuo - tikras Dievas, gimęs prieš visus amžius iš Tėvo, ir tikras žmogus, gimęs iš Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, - dviejų nesusipynusių, nekintamų, nedalomų, neišskiriamų dieviškosios ir žmogiškosios prigimčių, kurių savitumas išlieka viename asmenyje ir vienoje hipostazėje. Šiai dogmai suformuluoti didžioji dalis teiginių paimta iš Nikėjos (325 m. ) ir Konstantinopolio (381 m. ) tikėjimo išpažinimų, dviejų Kirilo Aleksandriečio laiškų prieš Nestorijų, popiežiaus Leono į Didžiojo mokymo apie Jėzaus Kristaus visiškai dievišką ir kartu visiškai žmogišką prigimtis bei Kyro vyskupo Teodoreto dviejų Jėzaus Kristaus prigimčių vienybės formulės, apibūdinančios Dievo Gimdytojos sąvoką. dekretai buvo priimti kaip Bizantijos imperijos įstatymai, monofizitai jiems nepritarė (tai paskatino savarankiškų bažnyčios organizacijų Persijoje, Sirijoje, Armėnijoje radimąsi). siekė sustiprinti Bažnyčią kaip instituciją, praplėtė Jeruzalės (prijungęs Palestinos vyskupijas), Konstantinopolio (prijungęs Ponto, Azijos, Taršo teritorijas) patriarchatus. Paskelbė patriarchų sostų pirmumo eilę: Roma, Konstantinopolis (jo paskelbimui antruoju krikščionybės centru popiežius priešinosi), Aleksandrija, Antiochija ir Jeruzalė. Reikalavo vienuolių paklusnumo savo vyskupams, dvasininkams uždraudė dirbti Žemės ūkio darbus, imtis verslo.


Chalkidė (Chalkis, kilm. Chalkidos): 1. senovės graikų polis Eubojos saloje. Centras - Chalkidės miestas. Dėl patogios geografinės padėties, derlingų žemių, vario rūdos kasyklų (manoma, kad pavadinimas kilo nuo žodžio chalkos - varis) tapo svarbiu Eubojos ekonomikos ir prekybos centru. Nuo VI a. p.m.e. pab. pavaldi Atėnams. 478 m. ar 477 m. p.m.e. tapo Delo jūrų sąjungos, 377 m. p.m.e. - Atėnų antrosios jūrų sąjungos nare. Nuo 338 m. p.m.e. priklausė Makedonijai, nuo 168 m. p.m.e. - Romai.


2. Miestas Graikijoje, Eubojos saloje, Eubojos nomo centras. 55 700 gyv. (2003 m. ). įsikūrusi prie Euripo sąs., ties siauriausia (-40 m) jo vieta, 1962 m. per sąsiaurį pastatytas automobilių kelio ir geležinkelio tiltas, jungiantis su žemynine Graikijos dalimi. Prekybos ir keleivinis uostas. Cemento, chemijos, maisto (alyvuogių aliejaus) pramonė. Vynmedžių, vilnamedžių, alyvmedžių, citrusinių augalų auginimo regiono centras. Archeol. muziejus. Bažnyčia (XV a. perstatyta gotiškuoju stiliumi), mečetė. Antikos laikais su aplinkine teritorija sudarė senovės graikų polį.


Chalkidikės pusiasalis (Chalkidiki chersonisos) yra Graikijoje, Egėjo jūroje, tarp Termos ir Strimono įlankų. Pietuose dvi įlankos skaido į 3 šakas: Kasandros, Sitonijos ir Atono pusiasalius. Paviršius - luistiniai kristalinių uolienų kalnai (Atono k., 2033 m), pajūrio žemumos. Kalnuose auga ąžuolų ir bukų miškai, pajūriais - kietalapiai makijos krūmynai. Auginami javai, vynmedžiai, alyvmedžiai. Sitonijos pusiasalis - užsienio turistų poilsio regionas. Didžiausias miestas - Polijyras. šiaurės vakaruose, Termos įlankos krante - Salonikų miestas ir uostas. Atono pusiasalyje yra stačiatikių vienuolių sritis Atonas.


Chalkominiai elementai (gr. chalkos - varis + phileč - mėgstu), sulfidinių rūdų elementai: varis, sidabras, auksas, cinkas, kadmis, gyvsidabris, galis, indis, talis, germanis, alavas, švinas, arsenas, stibis, bismutas, siera, selenas, telūras. Viena iš 4 vakarų Goldschmidto geocheminės elementų klasifikacijos grupių. atomai išoriniame sluoksnyje turi po 18 elektronų (siera, selenas ir telūras po 8 m. ), jų atom. tūris mažas.


chalkogėnai (gr. chalkos + genas), periodinės elementų sistemos VIA grupės chem. elementai - deguonis O, siera S, selenas Še, telūras Te ir polonis Po, kurių molekulės, jonai gali būti grandinės arba žiedo pavidalo. būna kelių alotropinių atmainų: deguonis dviejų (deguonis O, ir ozonas O3 m. ), selenas 8 (amorfinė, stikliškoji ir 6 kristalinės), siera 6 (tarp jų - metastabilioji, amorfinė, 4 kristalinės), telūras 4 (amorfinė ir 3 kristalinės), polonis 2 kristalinių.


chalkografija (gr. chalkos + grapho - rašau): 1. Raižytų vario plokščių ir vario raižinių saugykla. Pirmoji įkurta Luvre apie 1660 m. Liudviko XIV iniciatyva, 1797 m. suvalstybinta, veikia iki šiol 1930 m. joje saugota 10 000 vario plokščių). Lijana Šalaričiūtė

2. Retai vartojamas vario raižinio sinonimas.


Chalkokondyles Laonikos (Laonikas Chalkokondilas), Laonikos Chalkokondyles, Chalcocondyles Laonicus, Laonikos Chalkondyles, Laonicus Chalcondylas Atheniensis (apie 1423-1430 m. Atėnai - apie 1490 m. Kreta, Bizantijos istorikas. Ilgai gyveno Morėjos despotų dvare Mislroje, vienas iš Jurgio Gemisto Plethono mokinių. Veikale Istorijos liudijimai (10 kn., iki 1463-1464 m. , par. apie 1480-1490 m. , pilniausias leid. 2 t. 1922-1927 m. , lietuvių fragmentai 1996 m. ) po trumpos pasaulio istorijos apžvalgos (nuo Asirijos), atsižvelgdamas į konkrečias situacijas (naujovė Bizantijos istoriografijoje), daugiausia dėmesio skyrė Osmanų imperijos kilimui, t.p. Bizantijos žlugimui. Herodoto ir Tukidido pavyzdžiu tekste daug ekskursų ir intarpų apie Vokietiją, Prancūziją, Angliją, Ispaniją, t.p. Vid. ir Rytų Europos gyventojų - slavų (sarmatų), prūsų, žemaičių, lietuvių, Livonijos ir kitų - papročius, religiją, kalbą. Žinios apie baltus, paremtos vakarų Europos kronikomis, keliautojų pasakojimais, kt. šaltiniais, užrašytos, atrodo, iki 1471 m.


Chalkolitas (gr. chalkos - varis + lithos - akmuo), pereinamasis laikotarpis iš akmens į bronzos amžių, eneolitas.


chalkoplritas (gr. chalkos + piritas), sulfidų klasės mineralas CuFeS,. Kristalai tetragoninės singonijos, pseudotetraedro arba pseudooktaedro pavidalo. Dažni dvyniai, vientisa masė, intarpai. Geltonas. Blizgesys metalo. Kietumas 3,5-4. Tankis 4100-4300 kg m3. Randamas hidroterminėse, magminėse, rečiau nuosėdinėse uolienose. - vienas svarbiausių vario rūdos mineralų.


chalkozinas (gr. chalkos), vario blizgis, sulfidų klasės mineralas Cu2S. Kristalai rombinės singonijos, yra heksagoninės ir kubinės singonijos atmainų. Dažni vientisi smulkiagrūdžiai agregatai, įv. sąaugos. Pilkas. Blizgesys metalo. Kietumas 2,5-3. Tankis 5500-5800 kg m1. Randamas endogeninės ir egzogeninės kilmės telkiniuose. - svarbus vario rūdos mineralas.


Chalk River (Čolk Riveris), gyvenvietė Kanadoje, Ontarijo provincijos pietryčiuose, 145 km į šiaurės vakarų nuo Otavos, prie Chalko upės (Otavos upės intakas). AE, pirmasis Kanadoje brand. reaktorius (galia 25 MW, pradėjo veikti 1947 m. ). Chalk Riverio brand. tyrimų laboratorija (vienas Kanados brand. energijos tyrimų ir plėtros centrų).


„Challenger” TSpace Shut tie erdvėlaivis.

ChalmgTangč fKalmukija. Chalons - en-Champagne Šampanės Šalonas.

Chalons - sur-Marne (Salonas prie Marnos), nuo 1995 m. Šampanės Šalonas.

Chalon-sur-Saone Salonas prie Sonos.


Chalsan (Chalsanas), buvusi miško kirtėjų gyvenvietė Buriatijoje, Chorinsko rajonas, apie 70 km į pietvakarius nuo Chorinsko, Cagan Dabano kalnagūbrio priekalniuose. įkūrė tremtiniai (pastatė miške barakus), 1948 m. birželio iš TSRS okupuotos Lietuvos atitremti į Chalsaną. Iki 1951 m. iš ten į atsikėlė apie 50 šeimų. Jie dirbo miško ruošos darbus, gesino miškų gaisrus. Badavo, daug žmonių sirgo, mirė, žuvo ar buvo sužaloti miško darbuose. Mirusieji buvo laidojami Celano kapinėse. Iškirtus miškus aplink dalis tremtinių perkelti į naujus kirtimo punktus. 1957 m. likusieji pradėjo grįžti į Lietuvų. sunyko. 1989 m. , 1990 m. Chalsane lankėsi buv. tremtinių ekspedicijos iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio. Aklona Jiui - 1valkyiė


Chalturin Stepan (Stepanas Chaltūrinas 1857 m. sausio 2 d. Chalevinskaja (dab. Verchnije Žuravliai, Kirovo sritis) - 1882 m. balandžio 3 d. Odesa, rusų revoliucionierius. 1878 m. vienas Rusijos darbininkų šiaurės sąjungos organizatorių. Nuo 1879 m. Narodnaja volia organizacijos, nuo 1881 m. jos vykdomojo komiteto narys. Siekdamas nužudyti imp. Aleksandrą II 1880 m. surengė sprogimą Žiemos rūmuose, kur dirbo staliumi. Pakartas už Odesos karinio prokuroro V. Strelnikovo nužudymą (1882 m. ).


Chalukyas, Calukyas, Indijos valdovų dinastija Čalitkjo.t.


Chalupka Jan (Janas Chalupka 1791 m. spalio 28 d. Horna Mičina (Banska Bystricos apskritis) - 1871 m. liepos 15 d. Brezno, slovakų rašytojas. S. Chalupkos brolis. evangelikų liuteronų kunigas. Rašė ir čekų kalba. Satyr. dramose, komedijose Kačiamiestis (Kocūrkovo 1830, veikalas pavadintas pramanyto kvailių miesto vardu), Viskas atvirkščiai (Všecko naopak 1832 m. ), Trylikta valanda (Trindsta hodina 1835-1837 m. ), Savanoriai (Dobrovol'nid 1854-1862 m. ), apsakymu cikle Kačiamiestis (1837 m. ) išjuokė miesčioniškumą, snobizmą, feod. privilegijas, kūryboje atsispindi tautinio atgimimo idėjos. Sukūrė religinių giesmių, parašė istorijos studiją apie evangelikus Vengrijoje (Geschiclite dcr Generalsynoden beider evangelischen Konfessionen in Ungarn vom Jahve 1791 1858 m. ).


Chalupka Šamo (Šamas Chalupka 1812 m. vasario 27 d. Horna Lehota (prie Brezno) - 1883 m. gegužės ) ten pat, slovakų poetas. J. Chalupkos brolis. evangelikų liuteronų kunigas. Rašė ir čekų kalba. Dalyvavo tautinio atgimimo judėjime. Slovakų romantizmo atstovas. Kūryboje ryšku kovos už laisve motyvai, folkloro įtaka. Parašė istorinių baladžių, alegorine poemą Užmušk jįi (Mor hoi 1864 m. ), patriotinių eilėraščių rink. Dainos (Spevy) 1868 m.


chalva (< arab.), karamelinis konditerijos gaminys. Chalvoje yra 30-35% cukraus, 20-35% riebalų, 10-20% baltymų. Jos energinė vertė-2160 kJ IOO g. Gaminama iš karamelės masės, kuri išplakama su augalinėmis putojančiomis medžiagomis, skrudintų aliejingų sėklų (saulėgrąžų, sezamų) ar riešutų branduoliu trinta mase, priedais ir aromatinėmis medžiagomis. Plakama masė prisisotina smulkių oro burbuliukų, pasidaro akyta ir lengvai tempiama į ilgus plaušus. fasuojama šilta (55-60 °C), kol dar plastiška, aušdama kietėja. Gaminama paprasta A, su priedais (kakava, riešutais, cukatomis, razinomis), glaistyta šokoladu.


Cham el (Hamah), Hama, miestas Sirijos vakaruose, al Asio upės slėnyje, muhafazos centras. geležinkelis ir plentas Damaskas - Chalebas. 380 200 gyv. (2003 m. ). Odos, tekstilės, siuvimo, cemento, maisto pramonė. Šilko dirbinių amatai. Turizmas. Muziejus. Mieste yra 150 mečečių, tarp jų: Didžioji (perstatyta iš krikščionių bazilikos) su minaretu (XI a.), an Nuri (XII a. vid.), Abu ai Fida (XIII a.). Prie ai Asio upės išliko rom. laikų norijų - nuolatinio veikimo vandens kėlimo įrenginių. Azemo rūmai (VIII a.), XVII-XVIII a. gyvenamieji namai.

ISTORIJA. gyvenvietė žinoma nuo 4 tūkstantmečio prieš Kristų. X a. p.m.e. pradžioje - VIII a. p.m.e. pabaigoje buvo nedidelės hetitų valstybėlės sostinė. 720 p.m.e. užėmė Asirijos karalius Sargonas II, miestas tapo Asirijos provincijos centru. Helenizmo laikais pavadinta Epifanėja. VII a. užėmė ir sugriovė arabai. Omejadų laikais atstatyta. 1982 m. vasario mėn. Sirijos kariuomenei malšinant islamistų maištą gerokai nukentėjo.


Chamar Dabano kalnagūbris (chrebet Chamar-Daban) yra Rusijoje, Buriatijoje, Baikalo pietų ir pietrytiniame krante. Ilgis 420 km, didžiausias aukštis 2371 m. Susidaręs iš kristalinių skalūnų, gneisų, bazaltų, su gausiomis granitoidų intruzijomis. šiaurės šlaitai statūs, suskaidyti siaurų ir gilių upių slėnių. šiaurės rytų papėde teka Selenga. Slėniuose - stepės, šlaituose iki 2000 m aukščio - taiga, aukščiau - tundra. šiaurės šlaituose - Baikalo rezervatas (įkurtas 1969 m. , plotas 1657 km2 m. ).


Chamas, storžievis, įžūlus, neišauklėtas žmogus. Chamas.


Chamas, ST personažas, jauniausias Nojaus sūnus, legendinis chamitų (dab. etiopų, senovės egiptiečių ir libių) protėvis. Chamas pasityčiojo iš tėvo, kai šis apsvaigęs nuo vyno nuogas gulėjo palapinėje. Tai sužinojęs tėvas prakeikė Chamo palikuonis, kad šie taps vyresniųjų Nojaus sūnų Šėmo ir Jafeto vergais. Siužetas aprašytas Pr 9, 20-27.


Chambėry (Šamberi), miestas Prancūzijos pietryčiuose, Ronos - Alpių administraciniame regione, Savojos Alpėse, į pietus nuo Bourget ežero, Savojos departamento centras. 56 000 gyv. (2003 m. ). Per eina Liono-Turino (Italija) geležinkelis ir plentas. Oro uostas. Metalo apdirbimas, statybinių medžiagų (cemento, stiklo pluošto) gamyba, chemijos, tekstilės, siuvimo, maisto (konditerijos), avalynės pramonė. Turizmas, žiemos sportas. Savojos universitetas (įkurtas 1970 m. ). Savojos, dailės muziejai. XII a. kunigaikščių pilis (perstatyta XIX a.) su koplyčia (XV a., XVI a. vitražai, fasadas 1641 m. ), XV-XVI a. katedra, XV-XVIII a. gyvenamieji namai. Romos valdymo laikais vietoje buvo Leminko stotis prie kelių Lionas-Turinas ir Grenoblis-Ženeva sankryžos. Nuo XIV a. - Savojos grafystės sostinė. 1792-1815 m. miestas buvo aneksuotas Prancūzijos, vėliau grąžintas Savojai, 1860 m. prijungtas prie Prancūzijos.


Chamberlain Arthur Neville (Arturas Nevilis Čemberlenas 1869 m. kovo 18 d. Birmingham - 1940 m. lapkričio 9 d. Heckfield (Hampšyro grafystė), Didžiosios Britanijos politinis ir valstybės veikėjas. Konservatorius. Džozefo Čemberleno sūnus. 1915-1916 m. Birminghamo meras. Nuo 1918 m. Bendruomenių Rūmų narys. 1923, 1924-1929, 1931 m. sveikatos apsaugos, 1923-1924 m. , 1931-1937 m. finansų ministras. 1937-1940 m. ministras pirmininkas. Nesėkmingai siekė sutrukdyti kilti Antrajam pasauliniam karui (vad. A. Hitlerio nuraminimo politika): mainais už pasiūlytą Italijos pasitraukimą iš Ispanijos pilietinio karo 1937 m. pripažino Italijos įvykdytą Etiopijos užkariavimą, 1938 m. su E. Daladier pasirašė Miuncheno susitarimą dėl vokiečių daugumos gyvenamų Čekoslovakijos rajonų pripažinimo Vokietijai, bet 1939 m. paskelbė karinės paramos garantijas Lenkijai, Rumunijai ir Graikijai, jei jos būtų užpultos. 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijai užpuolus Lenkiją 1939 m. rugsėjo 3 d. paskelbė karą Vokietijai. Atsistatydino dėl kariuomenės nesėkmių Norvegijoje 1940 m. balandžio mėn. ir konservatorių daugumos kritikos. O. S.


Chamberlain John (Džonas Čemberlenas 1927 m. balandžio 16 d. Ročesteris, Indianos valstija), JAV skulptorius, tapytojas, filmų kūrėjas. 1951-1952 m. studijavo Čikagos dailės instituto mokykloje, 1955-1956 m. Black Mountaino koledže (Šiaurės Karolinos valstija). Ankstyvosios skulptūros neodadaistinės, daugiausia iš suvirinto juodojo metalo. 6 dešimtmečio pab. pradėjo kurti asambliažus iš metalo laužo - sudaužytų automobilių dalių. Jiems būdinga blukios spalvos, ekspresyvumas, frontalumas, kabinami ant sienos, Riešutų spaustukai 1958 m. , Dolores James 1962 m. ), ekspresionistinis vitališkumas dažnai turi sąsajų su veiksmo tapyba. Vėliau naudojo putplastį nuo 7 dešimtmečio vidurio, lydytą metalą, organinį stiklą. Komponavo smulkiąsias ir monumentaliąsias skulptūras (Gyvatvorė 1997 m. ). 7 dešimtmetyje tapydamas purškiamais automobilių dažais sukūrė abstrakčių geometrinių formų paveikslų, eksperimentinių filmų. RamutėRachlcvičiūtė


Chamberlain Joseph (Džozefas Čemberlenas) 1836 m. liepos 8 d. Londonas - 1914 m. liepos 2 d. ten pat, Didžiosios Britanijos politinis ir valstybės veikėjas. A. N. Chamberlaino tėvas. Pramonininkas. Nuo 1873 m. Birminghamo meras. Nuo 1876 m. Bendruomenių Rūmų deputatas (liberalas), buvo imperinių pažiūrų, nepritarė liberalų siūlytam Airijos savivaldos įstatymui, negriežtai vyriausybės politikai pietų Afrikoje ir Egipte. 1886 su kitais įkūrė Liberalų junionistų partiją, kuri 1895 m. su konservatoriais sudarė koaliciją. 1880-1885 m. prekybos, 1895-1903 m. kolonijų ministras, siekė apsaugoti metropolijos rinką nuo pigių dominijų prekių.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом