Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница190/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   197


dinornitai (Dinomithes), moa, išmirusių paukščių būrys. 2 šeimos, 7 gentys, 28 rūšys. Gyveno N. Zelandijoje, liekanų aptinkama nuo plioceno. Dideli, redukuotais sparnais, bėgiojantys paukščiai. Mito augalais. Vietos gyventojai maoriai juos medžiojo ir iki XVIII a. išnaikino. Didžiausias buvo dinomis (Dinomis maximus), vienas didžiausių žinomų paukščių (iki 3, 6 m aukščio).


dinotčrijus (Dinotherium giganteum), straublinių būrio iškastinis žinduolis. Gyveno Eurazijoje (nuo mioceno iki plioceno) ir Afrikoje (iki pleistoceno). apie 5 m aukščio. Apatinio žandikaulio iltys nulenktos žemyn, viršutiniame žandikaulyje, kitaip negu kiti straubliniai, ilčių neturėjo.


Dinov Todor (Todoras Dinovas) 1919 m. liepos 24 d. Plovdiv, bulgarų kino režisierius, dailininkas. Bulgarų animacinio kino mokyklos pradininkas. 1943 baigė Dailės akademiją Sofijoje, 1951 m. - Kinematografijos institutą Maskvoje (mokytojas I. Ivanovas - Vano). Nuo 1953 m. dirbo kino studijoje Sofijoje. Pirmuosiuose animaciniuose filmuose (Drąsuolis Marko (Junak Marko 1953 m. ) ryšku nacionaliniai bruožai, vėlesniuose (Pavydas (Revnost 1963, Saulutės (Margaritkata 1965, Išvarytas iš rojaus (Izgonen ot raja 1967, Perpetuum mobile 1975 m. ) gausu metaforų, simbolių, filos. re tieksijų. Būdinga originalus piešinys, lakoniškumas, apibendrinta personažų charakteristika. Sukūrė vaidybinius filmus Ikonostasas (1969, pagal D. Talevą, su režisierius Ch. Christovu), Parako elementorius (Bantten bukvar 1977 m. ), filme Drakonas (Lamjala 1974 m. ) sujungė vaidybinį ir animacinį kiną. Sukūrė grafikos kūrinių, karikatūrų. ValentasAškinis


dinozaurai (Dinosauria), archozaurų (Archosauria) poklasio iškastinių roplių antbūris. 2 būriai: Tdriežadubeniai dinozaurai ir Tpaukščiadubeniai dinozaurai, 1 pobūriai, apie 600 rūšių, A liekanų aptinkama visuose žemynuose (išskyrus Antarktidą) nuovid. triaso iki kreidos (ypač jų daug Šiaurės Amerikoje, Mongolijoje, Vid. Azijoje). Vieni buvo katės dydžio, kiti iki 30 m ilgio, 40-50 masės. Pliki arba apaugę kauliniais šarvais su įv. ataugomis ir dygliais (stegozaurai, ankilozaurai), dar kitų A (pvz., dromeozaurų) kūną dengė į kailį ar plunksnas panašūs dariniai. Uodega ilga, galva maža, su įv. ragais ar skiauterėmis. A protėviai buvo tekodontai: iš jų A paveldėjo bipediją (judėjimą 2 užpakalinėmis kojomis). Vieni A mito augalais, jų skrandyje rasta gastrolitų - akmenų, kurie padėdavo sutrinti augalinį maistą, kiti buvo plėšrūs. Iš pradžių visi A buvo sausumos plėšrūnai, triaso pabaigoje nuo jų atsiskyrė prozauropodai, davę pradžią vandenyje gyvenusiems zauropodams. A dauginosi kiaušiniais. Vieni A buvo šaltakraujai, kiti šiltakraujai, rūpinosi savo jaunikliais, gyveno bandomis, bendravo skleisdami garsus. Manoma, baigiantis juros periodui iš nedidelių A tteropodų išsivystė paukščiai. A išnyko pasikeitus klimatui. Platus A paplitimas, rūšių gausa padeda nustatyti mezozojaus žemyninių darinių geol. amžių. L: S. S. Mader Biologija kn. 1 Vilnius 1999, D. Burnie Iliustruota dinozaurų enciklopedija Vilnius 2002 m. Danutė Rimšienė


Dinsbergs Ernests (Ernestas Dinsbergas), Dinsbergis 1816 m. sausio 24 d. Dundagosvlsč. (Talsų rajonas). 1902 m. balandžio 30 d. Ryga, latvių rašytojas. 1838-1878 m. mokytojavo Kubelėje (Dundagosvlsč.). Dalyvavojaunalatvių judėjime, bendradarbiavo laikr. Majas Vieši, Peterburgas Avižes. Vienas pirmųjų latvių dramaturgų (komedija Gražiausia nosis (Skaistokais degons 1862, pjesės vaikams). Parašė eilėraščių (ir Dundagos tarme), poemą Maijos rožė (1890 m. ), literatūros teorijos vadovėlį (1890 m. ), Visuotini, istoriją (Vispariga vesture 2t. 1892-1902 m. ), daug įv.sričių (ist., geogr., mit., etn.) mokslo populiarinamųjų knygelių. Silvestras Gaižiūnas


Dinslaken (Dinslakenas), miestas Vokietijos vakaruose, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Reino slėnyje, į šiaurės vakarus nuo Esseno. 71 000 gyv. (2003 m. ). Metalurgija, maisto pakuočių gamyba. Netoli A kasamos akmens anglys, perdirbama nafta. A rašytiniuose šaltiniuose minimas - 163, miesto teisės nuo 1273.


Dinstbiras Jiržis J. Dienstbier.


diodas (Tdi. + (elektr) odas), dviejų elektrodų elektroninis įtaisas, papr. gerai praleidžiantis elektros srove tik viena - tiesiogine - kryptimi. Vakuuminis A yra dvielektrodė elektroninė lempa, joninis (dujinis) A-gazotronas - dvielektrodis elektros išlydžio įtaisas, pripildytas inertinių dujų, gyvsidabrio garų ar vandenilio, veikiantis nesavaiminio lankinio ar rusenančiojo elektros išlydžio principu, puslaidininkinio A svarb. dalis papr. yra vienaspn darinys, kuriame yra pn sandūra (Tpuslaidininkių sandūra), rečiau - darinys su metalo ir puslaidininkio viena ar keliomis sandūromis. Spec, paskirties puslaidininkiniai A: šviesos diodas (skleidžia optinę spinduliuote, kai per jo pn darinį teka elektros srovė), fotodiodas (jo puslaidininkį arti sandūros paveikus optine spinduliuote išlaisvinami papildomi krūvininkai ir juo teka fotosrovė), varikapas (sukuria elektriškai keičiamą talpą: jo pn sandūros - nelaidaus sluoksnio - storis priklauso nuo įtampos), stabilitronas (veikia elektros pramušimo režimu ir geba stabilizuoti elektros įtampą), tunelinis diodas (jo pn sandūra labai plona, todėl kyla tunelinis reiškinys ir sukuriama neigiamoji varža) ir kiti. Kai kurie įtaisai, turintys du išvadus, tik sąlygiškai vadinami diodais, pvz., Gunno diodas, diodinis tiristorius. A naudojami įv. elektroniniuose įtaisuose ir grandynuose kintamajai srovei lyginti, signalams perduoti, detektuoti (informacijos signalui atkurti), įtampai stabilizuoti, elektros virpesių dažniui keisti, elektros grandinėms perjungti, apsaugoti, jų savitajam dažniui keisti, loginėms operacijoms atlikti, būsenoms, duomenims rodyti, t.p. kaip elektros srovės šaltiniai. StasysZajankauskas


Diodoras Sicilietis (Diodoros Sikeliotės) apie 90 p.m.e. Agirionas (Sicilija) f21 p.m.e., graikų istorikas. Veikale Istorijos biblioteka (40 kn.) aprašė senovės Rytų (asirų, babiloniečių, egiptiečių, medų), Graikijos, helenistinių valstybių ir Romos istoriją iki I a. p.m.e. vidurio. Mėgino nuosekliai atkurti graikų (klasikinės Graikijos, Pilypo II ir Aleksandro Makedoniečių valdymo, diadochų) ir Romos (iki 54 p.m.e.) istoriją. Veikale yra netikslumų. Nuorašais išliko 1-5 ir 11-20 knygos, kitų - tik fragmentai.


Diofantas (Diophantos), apie III a., graikų matematikas. Gyveno Aleksandrijoje. Veikale Aritmetika (išliko 6 knygos iš 13 m. ) nagrinėjo alg. lygtis, daugiausia neapibrėžtąsias (diofantinės lygtys). Ieškojo šių lygčių teigiamų racionaliųjų sprendinių, tyrė skaičių teorijos dėsnius. A veikalais rėmėsi P. Fermat, L. Euleris, K. Gaussas, plėtodami skaičių teoriją.


diofantinės aproksimacijos naudojamos tiriant realiųjų skaičių apytikslį reiškimą racionaliaisiais skaičiais. Platesne prasme - tiesinių ir netiesinių nelygybių ar jų sistemų su realiaisiais koeficientais sprendimas sveikaisiais skaičiais. Pavadinta Diofanto, ieškojusiu alg. lygčių racionaliųjų sprendinių, vardu. Taikant grandinines trupmenas kiekvieną realųjį skaičių a galima išreikšti racionaliaisiais skaičiais. Jei ^ yra skaičiaus a skleidimo grandinine trupmena reduktas, tai jokia trupmena alb (O < b < q) negali būti arčiau skaičiaus a negu reduktas f-. Taikant grandinines trupmenas kiekvienam realiajam skaičiui galima rasti tokią apytikslę reikšmę alb, kad paklaida neviršytų —, čia r- bet kuris didesnis už b (jis gali būti kiek norima didelis) skaičius (Dirichlet teorema). Nagrinėjant kelių realiųjų skaičių a, a,., aa diofantinės aproksimacijas galima rasti o, tokias skaičių apytiksles reikšmes — su tuo pačiu vardikliu b, kad bet kurio skaičiaus a. paklaida neviršytų 7—, čia daugiau, kaip {/b (Kroneckerio teorema). A siejasi su įv. skaičių aritmetinės prigimties tyrimu, transcendentinių skaičių teorija. Svarbūs yra P. Čebyšovo, A. Markovo, I. Vinogradovo, A. Chinčino, P. G. L. Dirichlet, L. Kroneckerio, H. Minkowskio A darbai.


diofantinės lygtys, neapibrėžtosios lygtys, algebrinės lygtys arba jų sistemos, kuriose nežinomųjų daugiau negu lygčių ir ieškomatlk sveikųjų (kartais racionaliųjų) sprendinių. Paprasčiausia A yra ax + by = 1 (a a b - sveikieji tarpusavyje pirminiai skaičiai). Ji turi be galo daug sprendinių: jei x ir ya yra šios lygties sprendiniai, tai x = xa+ bn ir y = yaan (n - sveikasis skaičius) t.p. yra šios lygties sprendiniai. Lygtis x (x + 1 m. ) = 4y (y +1 m. ) neturi natūraliųjų sprendinių, bet turi be galo daug teigiamų racionaliųjų sprendinių. Kai kurias A tyrėjau Diofantas (III a.), jis ieškojo racionaliųjų (nebūtinai sveikųjų) sprendinių. Kai kurios A siejasi su garsiomis problemomis. Pvz., Waringo problema: ar kiekvieną natūralųjį skaičių JV galima išreikšti neneigiamų sveikųjų skaičių, pakeltų n laipsniu, suma (N = x” +xj4. + x”, s nepriklauso nuo N), Goldbacho dvinarė problema: ar visuomet išsprendžiama pirminiais skaičiais lygtis x. + y = N, kai N - lyginis natūralusis skaičius. 1934 analogišką trinare problemą (N - pakankamai didelis nelyginis natūralusis skaičius) teigiamai išsprendė I. Vinogradovas (Rusija). XX a. paskutiniame dešimtmetyje A. Wilesas (Didžioji Britanija ) įrodė, kad diofantinė lygtis x” + y” = z”, kai n - natūralusis skaičius, didesnis už 2, neišsprendžiama natūraliaisiais skaičiais (TFermat didžioji teorema). Svarbi A yra x2 - Dyl = l, dar vadinama Peilio lygtimi, čia D - natūralusis skaičius. Jei D N (N - natūralusis skaičius), ši lygtis turi be galo daug sveikųjų sprendinių. Klausimas, ar yra bendras A sprendimo algoritmas, buvo žinomas kaip dešimtoji Huberto problema. 1970 J. Matijasevičius (Rusija) įrodė, kad tokio algoritmo nėra.


Diogenas, Diogenas Laertietis (Diogenes Laertios), III a. I pusė, Laerta (Kilikija. m. Azija), senovės graikų filosofijos istorikas. Parašė 10 knygų veikalą Apie garsiųjų filosofų gyvenimą ir pažiūras (De vitis, dogmatikus et apophtegmatibus clarorum philosophorum apie 220, įv. šaltiniuose pavadinimas įvairuoja). Jame aprašė graikų filosofų biografijas, pažiūras, įv. filos. mokyklų teorijas, išsamiausiai - stoikus, Empedoklį, Platoną, Pitagorą, pateikė Epikūro laiškus. Veikale yra netikslumų, faktinių klaidų (Sokratą vadino gamtos filosofu, o elėjiečius laikė pitagorininkais).


Diogenas, Diogenas Sinopietis (Diogenes Sinöpeus) apie 412 Sinop f323 p.m.e. Korintas, senovės graikų filosofas kinikas. Antisteno mokinys. Ištremtas iš Sinopo gyveno Atėnuose ir Korinte. A filosofijos pagrindas - svarstymai apie dorovę. A požiūriu, visos ydos kyla iš gobšumo. Pasidavęs valdžios, šlovės, turtų troškimui žmogus ima nepaisyti sąžinės, veidmainiauja, sukčiauja, skriaudžia kitus. Neteisėtai įgyti turtai kelia nuskurdintų žmonių pyktį ir neapykantą, todėl turtuolius nuolat kankina nerimas ir baimė. tikėdamiesi užsimiršti jie atsiduoda kūno malonumams ir ilgainiui tampa jų vergais, griauna savo organizmą, suserga. Išmintingam žmogui tikroji laimė, anot A, yra gera sveikata, dora, sąžiningi darbai, kurie teikia ramybe ir džiaugsmą. Anot A, už pamokymus svarbesni yra doro gyvenimo pavyzdžiai (Sokrato, Antisteno). Protestuodamas prieš visuomenės ydas, A gyveno statinėje (reikšdamas panieką materialiems dalykams), dieną vaikščiojo su žiburiu (ieškodamas žmogaus). Didžiausios pagarbos vertu A laikė Heraklį. Natūralius poreikius žmogus galįs patenkinti be gudravimų, didelių pastangų, turtingųjų malonės. Daug gėrybių duodanti gamta ir nevalia griauti jos tvarkos. A kritikavo elėjiečių, sofistų, Platono teorijas dėl jų dirbtinumo, pretenzingumo. A požiūriu, patikimos yratlk jusline patirtimi paremtos žinios. Parašė 21 veikalą, išliko tik 51 laiškas ir amžininkų liudijimai. Ipolitas Ledas


Dioklecianas, Gajus Valerijus Aurelijus Dioklecianas (Gaius Valerius Aurelius Diocletianus) 245 Dioklėja (prie dab. Solino, Kroatija) tarp 313 ir 316 Salonai (dab. Solinas), Romos imperatorius (284-305 m. ) . Libertino (buv. vergo) sūnus. Iškilo tarnaudamas kariuomenėje. Nuo 283 vadovavo imp. Numeriano apsaugos rinktinei. Jam mirus paskelbtas imperatoriumi. Vietoj principato (imperatorius valdžia iš dalies ar formaliai dalijosi su senatu, kitomis respublikos laikų institucijomis) įvedė dominatą (neribotą monarchiją). Stiprindamas centr. valdžią savo bendravaldžiu (II augusiu) 286 paskelbė Maksimianą, jam skyrė valdyti imperijos v. dalį, sau pasiliko r. dalį (taip parengė dirvą imperijos vėlesniam skilimui). 293 įvedė tetrarchiją (4 imperatorių valdymą), augusiai pasiskyrė cezarius (žemesniuosius bendravaldžius) : A - Galerijų Gajų, Maksimianas - Konstancijų Chlorą. A suskirstė imperiją - 12 diecezijų, 101 provinciją. (gyvendino kar., administracines, fin., mokesčių reformas. Atskyrė kar. valdžią nuo civilinės, sukūrė gerai organizuolą biurokralinį aparalą. 295 nuslopino Achilo sukilimą Egiple. 286-287 ir 296-298 sėkmingai kariavo su Persija (romėnai užvaldė Mesopolamiją). 303-304 išleido griežlus ėdikius prieš krikščionis (leigė, kad jų bendruomenės - valslybė valstybėje). 305 su Maksimianu alsisakė soslo, pasilraukė į Dalmatiją. V. S. irki.


dioliai, glikoliai, dihidroksiliniai alkoholiai, kurių bendroji formulė C Hj (OH). Sisteminiai pavadinimai sudaromi iš atitinkamų alkanų pridėjus priesagą - diolis, trivialieji - prie Irivialiųjų alkenu pavadinimų pridėjus priesagą - glikolis, pvz., 1, 2-elandiolis, arba elilenglikolis, 1, 3-propandiolis, arba 1, 3-propilenglikolis. Mažesnės mol. masės A - skaidrūs saldoki bekvapiai klampūs skysčiai. Būdingos visos alkoholių chem. savybės. Gaunami hidrolizuojant dihalogenidus, hidratuojant oksiranus (epoksidus). A naudojami kaip tirpikliai, plastifikatoriai, jų dedama į antifrizus, hidraulinius skysčius, jais vilgomas tabakas, želatina, kazeinas. Svarbesni A - etilenglikolis, dielilenglikolis.


Diomą, upė RF, Baškirijoje ir Orenburgo sr., Belajos kairysis intakas. Ilgis 535 km, baseino plotas 12 800 km2. Prasideda Bendrojo Syrto aukštumoje. Vid. debitas 35 m /s. Pakrantės didž. miestai: Davlekanovas, Ufa (prie žiočių).


Dlomido salos (ostrova Diomida, Diomede Islands), Gvozdevo salos, 2 nedidelės salos ir kelios uolos Beringo sąsiauryje, larp kurių eina Rusijos - JAV vaisi, siena ir datos keilimosi linija. Didesnioji (plolas apie 10 km2 m. ) sala (rus. oslrov Ralmanova, anglų Big Diomede Island) priklauso RF, Čiukčių autonominei apygardai, mažesnioji (angį. Lillle Diomede Island, rus. oslrov Kruzenšlerna,-200gyv.) - JAV, Aliaskos valstijai. 1728 m. rugpjūčio 16 d. (Šv. Diomido dieną) salas atrado V. J. Beringas.


Dianas Kąsijus, Kasijus Dionas Kokejanas (Cassius Dio Cocceianus) 150 m. Nikėja (Bitinija) 1235 m. ten pat, senovės Romos valstybės veikėjas, istorikas. Imp. Komodo laikais (177-192 m. ) senatorius, valdant Severų dinastijos imperatoriams (193-217 m. ) aukštas pareigūnas - Pergamo ir Smirnos valdytojas, vėliau - konsulas, Dalmatijos ir Panonijos legatas. Konsulas (229 m. ) . Pasitraukęs iš politikos 229 grįžo į gimtinę ir graikų k. parašė 80 knygų Romos istoriją (gr. Romaika). Naudojosi rom. analistų raštais, Livijaus, Tacito, Svetonijaus ir kitų istorikų darbais, imperatorių Augusto, Hadriano, Severo užrašais. Įvykius išdėstė chronologiškai nuo Romos įkūrimo iki Aleksandro Severo valdymo laikų (222-235 m. ). Išliko 36-54 knygos (apie 68-10 p.m.e. laikotarpį), 55-60 knygų santraukos (9 p.m.e.-46 m. po Kr. laikotarpis) ir 17, 79-80 knygų dalys. Kitų knygų turinys žinomas iš vėlesnių autorių (Jono Zonaro, XI-XII a., Jono VIII Ksifilino, XII a.) santraukų.


Dionė, Saturno palydovas. 1684 atrado G. D. Cassini.


Dionisas (Dionysos), sen. graikų derlingumo, augalijos, stichinių gamtos jėgų dievas. Vyno išradėjas, vynuogynų ir vyndarystės globėjas. Dzeuso ir Tėbų karalaitės Semelės sūnus. A pagimdė mirštanti Semelė, Dzeusas silpną A užsiuvo savo šlaunyje ir išnešiojo - įgavęs jėgų, A gimė antrąkart iš šlaunies. Pasak Homero, A lydėdavusios bakchantės su vynuogienojais apvyniotais skeptrais ir satyrai. Apsijuosę gyvatėmis, draskydami žvėris, mušdami Timpanus, raudami medžius, skeptrais iš žemės išgaudami medų bei pieną jie triukšmingai garbindavę A. Graikijoje nuo 2 tūkstantmečio p.m.e. gyvavęs A kultas ypač paplito 8-VII a. p.m.e., poliuose įsigalėjus verg. demokratijai. A garbei Atikoje kasmet buvo švenčiamos valstybinės religinės šventės Dionisijos, kas 2 metai Parnase buvo rengiamos orgijos. Graikai bei romėnai A vadino ir Bakchu (lot. Bacchus). Aleksandra Teresė Veličkienė
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом