Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница186/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   ...   182   183   184   185   186   187   188   189   ...   197


Lietuvoje XX a. 10 dešimtmetyje A grojo Doudy jazz band (vadovas V. Grubliauskas), D. Praspaliauskio diksilendas. Jūratė Kučinskaitė


Diksonas Džeremis - 1.Dixon.


dykšafskr. dlksa - įšventinimas), Indijos religijose - iniciacijos apeigos, atliekamos guru. Hinduistai per dykšą mokiniui duoda naują vardą, simbolizuojantį gyvenimo vieno tarpsnio pabaigą ir naujo pradžią (Tašrama). Vaišnavams, šaivams ir šakiams A yra privaloma. Tantrikai po dykšos mokiniui suteikia teise dalyvauti ezoterinėse apeigose, džainai atsižada pasaulietinio gyvenimo ir tampa asketais. Kazimierus Seibutis


Dykšnykštis Dysnykstis.


diktantas (lot. dictata < dlcto - pasakinėju, diktuoju), mokyklos rašomųjų darbų rūšis - diktuojamo teksto užrašymas. Pagal mokomuosius tikslus būna kontrolinis ir mokomasis. Kontrolinis A skirtas mokinių žinioms patikrinti. Mokomasis A gali būti aiškinamasis, įspėjamasis, atrenkamasis, žodžių, klausiamasis, kūrybinis, laisvasis ir kitoks. Labiausiai paplitęs aiškinamasis A. Jį rašant rašyba ir skyryba aptariama parašius visą tekstą. Taisyklėms įtvirtinti ir pakartoti skirtas įspėjamasis A. Pirmiausia aptariama sakinio rašyba ir skyryba, paskui rašoma arba aiškinamasi rašant (komentuojamasis rašymas). Diktuojant atrenkamąjį A rašomas ne visas tekstas, o tik taisyklę ar apibrėžimą atitinkantys žodžiai ir jų junginiai, tam tikros struktūros sakiniai. Žodžių A skirtas rašybos taisyklėms mokyti. Rašydamas klausiamąjį A mokinys gali iš karto klausti ir gauti atsakymą. Kūrybinis A sieja rašybos ir skyrybos mokymą su kalbos ugdymu. Diktuojamas sakinys mokinio papildomas, pakeičiamas analogiškos struktūros sakiniu arba pakeičiamos sakinio gramatinės konstrukcijos. Laisvasis A turi atpasakojimo ypatybių. Perskaičius tekstą aptariamas turinys, sandara, pagrindinė mintis, analizuojama teksto kalba. Tekstas skaitomas prasminėmis dalimis, rašoma atpasakojant jų turinį. A lavina kalbinę klausą, moko praktiškai pritaikyti rašybos ir skyrybos taisykles, formuojatlnkamus gramatinių formų vartojimo įgūdžius. A tekstai ar sakiniai dažniausiai renkami iš grož. literatūros, tautosakos, periodinės spaudos.


Diktarų kapinynas yra Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, Diktarų kaime, kalvelėje. Dalis kapinyno apardyta. 1976-1977 m. Istorijos institutas ištyrė (vadovas V. Urbanavičius) - 195 m: plotą, surado 101 kapą, 13 kapų iš 5-VI a., kiti - iš 14-16 amžiaus. Kalvelės p. pašlaitėje buvo 4 įv. dydžio duobės su degėsių liekanomis, lipdytos brūkšniuotu paviršiumi keramikos fragmentais, paukščių kaulais. Manoma, kad duobės susijusios su laidosena (aukų duobės) arba yra gyvenvietės liekanos. 5-VI a. vyrų kapuose rasta ietigalių, peilių, moterų ir vaikų - darbo įrankių (ylų, pjautuvų) ir papuošalų (žalvarinių antsmilkinių, antkaklių, kaklo apvarų, lankinių segių, juostinių ir įvijinių apyrankių). 14-XVI a. daugelis mirusiųjų laidota mediniuose karstuose su įkapėmis. Rasta kirvių, ietigalių, kalavijų, peilių, galąstuvų, skiltuvų ir titnago, verpstukų, adatų adatinėse, auskarų, segių, apyrankių, žiedų, kabučių, piniginių, monetų (daugiausia XIV a. lietuvių monetų). Radiniai (321 vnt.) saugomi LNM. Vytautas Urbanavičius


diktatorius (lot. dictator < dieto - įsakinėju) : 1. Sen. Italijos kai kurių lotynų miestų vieniems metams renkamas valdytojas, turėjęs neribotą valdžią. Diktatoriumi buvo tituluojamas ir Lotynų sąjungos vadas.


2. senovės Romos respublikos pareigūnas, turėjęs neribotą valst. valdžią. Ypatingais atvejais (karai, vidaus neramumai) diktatorių ne ilgiau kaip 6 mėn. senato nutarimu skirdavo konsulai, patvirtindavo tautos susirinkimas. Nuo 202 p.m.e. A nebuvo skiriamas. Neribotam laikui neribotus įgaliojimus turėjo diktatoriai Sula (82-79 p.m.e.) n Cezaris (nuo 46 m. p.m.e.). 44 m. p.m.e. nužudžius Cezarį A pareigybė panaikinta.


3. Valstybės vadovas, valdantis šalį diktatūros metodais. A dažniausiai tapdavo monarchiją nuvertusių, ką tik susikūrusių arba nepriklausomybę iškovojusių valstybių, kuriose silpna demokratija, vadovai. Naujaisiais laikais vienais pirmųjų A galima laikyti O. Cromwellį, m. Robespierre ą, Napoleoną I. XIX a., Lot. Amerikos šalims išsivadavus iš Ispanijos kolonijinės priklausomybės, A buvo dauguma šių valstybių vadovų, nors oficialiai jie dažniausiai vadinti prezidentais. Po Pirmojo pasaulinio karo (1914-18 m. ) A faktiškai tapo ir daugelio Europos valstybių lyderiai (A. Smetona Lietuvoje, J. Pilsudskis Lenkijoje, K. Ulmanis Latvijoje ir kt.). Kai kurie iš jų (J. Stalinas Sov. sąjungoje, A. Hitleris Vokietijoje) įgijo ypač didelę valdžią. Po Antrojo pasaulinio karo (1939-45 m. ) daugumoje V. Europos šalių įsigalėjo demokratija. A čia beveik neliko. A buvo daugelio kom. bloko valstybių, t.p. daugumos vad. trečiojo pasaulio šalių vadovai. XX a. pab., žlugus pasaul. kom. sistemai ir išplitus demokratijai, A sumažėjo. XXI a. pradžioje A galima laikyti kai kurių Lot. Amerikos, Afrikos ir Azijos valstybių vadovus (Kim Cen Ira Š. Korėjoje, S. Nijazovą Turkmėnijoje ir kt.). A terminas dažnai naudojamas ir kaip etiketė polit, kovoje.


4. Valdingas, prieštaravimų nepakenčiantis asmuo.


diktatūra (lot. dictatura), nedemokratinė valstybės valdymo forma, kuriai būdinga įstatymų nevaržomos, papr. karinės valdžios viešpatavimas. pagrindinis bruožas - piliečių bendruomenės suverenumo apribojimas arba visiškas panaikinimas. Svarbiausias diktatoriškos valdžios subjektas yra diktatorius ir grupė jam lojalių asmenų. Diktatoriškoje valstybėje piliečio teisinis statusas yra netvirtas, savavališkai pažeidžiamas valdžios aparato, idėjų, polit, partijų ar visuomen. veiklos pasirinkimo laisvę riboja įstatymai bei neteisėti valdžios veiksmai. Pagal represyvumo laipsnį skiriami du diktatūros tipai: autoritarizmas ir totalitarizmas. Autoritarinėje valstybėje vyriausybė neatsakinga savo piliečiams, nėra reguliarių ir laisvų rinkimų, varžomos piliečių polit, teisės, ribojama arba draudžiama polit, organizacijų ir partijų veikla, cenzūruojama žiniasklaida. Tokioje valstybėje vyriausybė nevaržo ir nekontroliuoja ūkinės ir kultūrinės piliečių veiklos, leidžia veikti nepolitinėms bendrijoms ir organizacijoms, griežtai laikomasi tradicinių vertybių, ypač giminystės ryšių, religijos ir regioninės kultūros. XX a. autoritarinės valstybės: F. Franco valdoma Ispanija (1939-75 m. ), A. Salazaro valdoma Portugalija (1933-68 m. ), C. Perono valdoma Argentina (1945-55 m. ) ir kitos. Autoritarinės A atmainomis laikoma absoliutizmas, despotizmas, tironija. Esant absoliutizmui valdžia priklauso monarchui, jo šeimai ir dvariškiams. Legitimacijos (teisėtumo) pagrindas - tradicija, grindžiama valdžios dieviškos kilmės doktrina. XX a. pab. absoliutinės monarchijos: Kataras, Kuveitas, Butanas. Despotizmui būdinga didelis kar. biurokratinis aparatas, valdžios savivalė, pavaldinių beteisiškumas. Buvo paplitęs senovės Rytų valstybėse (Asirijoje, Babilone, Egipte, Indijoje, Kinijoje). tironija - itin represyvi autoritarinės diktatūros atmaina. Būdinga diktatoriaus smurtas ir piliečių engimas. tironas į valdžią dažniausiai ateina kar. perversmo būdu. tironiškų A XXI a. pr. dar buvo Afrikoje, Lot. Amerikoje, Azijoje, ryškiausia apie 1957-1986 m. Haityje valdant F. Duvalier ir J. C. Duvalier. Totalitarinėje valstybėje vyriausybė neatsakinga savo piliečiams, griežtai kontroliuoja bei reglamentuoja visas gyvenimo sritis (polit., ūkinį, kult., privatų žmogaus gyvenimą ir kt.). Totalitariniam valdymui būdinga šie struktūriniai elementai: ideologija, valdanti visas gyvenimo sritis, viena partija, kuriai vadovauja charizmatinis vadas, policinės kontrolės ir teroro sistema bei partinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė ir valstybinis ginklų monopolis, žiniasklaidos priemonių monopolis, centralizuota ekonomikos kontrolė. XX a. totalitarinės valstybės: komunistų valdoma TSRS, 1933-1945 m. Hitlerio valdoma Vokietija, 1926-1945 m. B. Mussolini valdoma Italija, 1935-1976 m. Mao Dzedungo valdoma Kinija, F. Castro - Kuba, komunistų - Š. Korėja. Savita A forma yra proletariato diktatūra. Rimgaudas Gdcževičius


diktiokauliozė, naminių ir laukinių gyvūnų helmintozė. Sukelia diktiokaulų (Dictyocaulus) genties 3-7 cm ilgio apvaliosios kirmėlės: galvijinis diktiokaulas (D. viviparus) ir avinis diktiokaulas (D. filaria). Gyvuliai su žole ar vandeniu praryja šių kirmėlių kiaušinėlių, lervų. Jos iš virškinamojo trakto patenka į limfą, paskui - į kraują, o su juo - į plaučius. Vėliau lervos prasiskverbia į bronchus. Lytiškai subręsta per 3-8 sav., suaugėliai parazituoja 6-12 mėn., sukelia plaučių ir bronchų uždegimą. Veršeliai, avys serga sunkiai. Gydoma aldifalo, fenbenato, ivomeko preparatais. Norint išvengti ligos veršeliai laikomi aptvaruose, šeriami A lervomis neužteršta žole, girdomi šulinio vandeniu. Lietuvoje A pasitaiko retai. Vytautas Štuikys


diktiostelė (gr. diktyon - tinklas + stelė — stulpas), Tstelės tipas.


diktofonas (lot. dicto - sakau, diktuoju + graikų phöne - garsas, balsas), aparatas, įrašantis ir atkuriantis kalbą, pranešimą, pokalbį. Daugiausia naudojamas specialusis magnetofonas, kuriuo įrašoma į magn. juostą, vielą, magn. popierių ar į didelės talpos kompiuterio atmintį, įrašomų dažnių diapazonas - 250-500 Hz. Garsas įrašomas per mikrofoną, telefoninį derintuvą ar komutacinį pultą. Įrašyta kalba gali būti atkuriama, klausoma, užrašoma popieriuje arba atpažįstama kompiuteriu, atspausdinama. Įrašymo trukmė - iki kelių valandų. A jungiamas į elektros tinklą arba maitinamas iš baterijos. Naudojamas pranešimams, paskaitoms, kalboms, telefono ir kt. pokalbiams užrašyti. Stasys Zajimkamkus


diktonas (Dictamnus), rūtinių (Rutaceae) šeimos daugiamečių žolių gentis. 6 rūšys. Savaime auga Europoje, Azijoje. Stiebas status, lapai ištisiniai plunksniški, žiedai netaisyklingi, auga kekėmis. Nuodingas, kvapus, žydėdamas išskiria eterinių aliejų, sukeliančių alergiją. Dekoratyviniais tikslais auginamas baltasis ir kaukazinis A. Baltasis A (D. alba) 60 cm aukščio, žiedai balti, kvapūs. Žydi birželio-liepos mėnesį. Kaukazinis diktonas (D. caucasicus) yra 80 cm aukščio, žiedai tamsiai rožiniai. Žydi liepos mėnesį. Dauginami sėklomis, kero dalijimu. Simas Gliožeris


768


dykuma, Žemės paviršiaus sritis, kurioje nėra augalijos arba ji labai menka. Skiriamos aridinės (sauso ir karšto klimato) ir poliarinės (Arkties, Antarkties) dykumos. Bendras plotas apie 30-45 mln. km2, iš jų 15-25 mln. km aridinių A. Didesniosios pasaulio aridinės A surašytos lentelėje.

ARIDINIŲ DYKUMŲ daugiausia yra žemynų viduryje arba jų v. pakrantėse maždaug tarp 10° ir 45° š. ir p. platumų. Tai aukšto slėgio sritys, kur dangus beveik visada giedras, lyja retai. A susidaryti turi įtakos aukšti kalnai, užstojantys kelią lietaus debesims, ir šaltosios srovės ties žemynų v. pakrantėmis (jos vėsina orą, mažina garavimą, dėl to pakrantėse mažai kritulių). Aridinėse dykumose nuolat arba periodiškai karšta, dideli paros ir metų temperatūros svyravimai, kritulių iškrinta daug mažiau negu galėtų išgaruoti. Šilčiausio mėnesio temperatūra vidutinių platumų dykumose 22-32 “C, subtropinėse 25-35 °C, tropinėse 35-38 °C. Dykumose yra Žemės rutulio oro temperatūros maksimumai (Mohavc io, Libijos dykumose 58 °C, Vid. Azijos dykumose 50 °C). Šalčiausiu mėnesio vid. temperatūra vidutinių platumų dykumose neigiama (žemiausia - 42 °C), subtropinėse ir tropinėse - teigiama. Didelės paros temperatūros svyravimų amplitudės. Pučia smarkūs (vid. 10 m/s) ir dažnai pastovios krypties vėjai: afganas (Vid. Azijoje), chamsinas (Egipte), samumas (Arabijos pusiasalyje, Šiaurės Afrikoje). Daug saulėtų dienų. Per metus iškrinta ne daugiau kaip 250 mm kritulių, dažniausiai < 100 mm, o išgaruoti galėtų daugelį kartų daugiau. Krituliai per metus pasiskirsto netolygiai, pvz., Šiaurės Afrikoje, pietvakarių ir Vid. Azijoje jų daugiausia šaltuoju metų laiku, Indostane (Tharo A) - vasarą. Metinis kritulių kiekis labai svyruoja (gali nelyti kelerius metus iš eilės). Mažas debesuotumas ir santykinis oro drėgnis, išskyrus A žemynų v. pakrantėse (P. Afrikoje, P. Amerikoje), palei kurias teka šaltosios jūrų srovės (ten būna dažni rūkai, didelis debesuotumas). Aridinių A vandenys - tranzitinės upės (pvz., Nilas) arba tekančios iš vandeningų sričių ar kalnų ir pasibaigiančios dykumoje, periodinės ir laikinosios (po liūčių) upės ir srautai, periodiniai ir druskingi ežerai, gruntinis vanduo negiliai, dažniausiai labai mineralizuotas. Ten, kur yra daugiau gėlo vandens, susidaro oazės. A egzogeniniai procesai - fiz. ir chem. dūlėjimas, de - 1iacija, korazija, eolinė akumuliacija, erozija (smarkios liūtys) formuoja savitas reljefo formas, būdingiausios - įv. tipų kopos (skersinės, išilginės, ovalios, parabolinės, žvaigždinės, barchanai), kopagūbriai, dc - 1iacinės įdubos, jardangai, atlikuonys. Yra reliktinių reljefo formų (vadės, terasos), išlikusių iš vėsesnio ir drėgnesnio klimato laikų. A dirvodaros procesas menkas. Maža org. medžiagų, be to, jos labai greitai mineralizuojasi. Vyrauja genetiškai nesusiformavę dirvožemiai, pradžiažemiai, kalkžemiai, kalciažemiai, smėlžemiai, druskožemiai. tirpiosios druskos (karbonatai, sulfatai, chloridai) kaupiasi dirvožemio paviršiuje. Susidaro karbonatingos, silicingos, gipsingos, druskingos plutos. Ten, kur paplitusi molinga pluta, susidaro takyrai. Pagal substratą aridinės A skirstomos į smėlingąsias (ergai, kūmai, nefudai), žvirgždingąsias smėlingąsias, žvirgždingąsias, skaldingąsias (seryrai, regai), akmeningąsias, arba uolingąsias (hamados), priemolingąsias, molingąsias (takyrai, šotai, nebkos), druskožemines (sebchos, kevirai, plajos). Didž. smėlingosios A: ar Rub al Chali, Didysis Rytų ergas, Didysis Vakarų ergas, Didžioji Smėlio A, Didžioji Viktorijos A, Takia Makanas. Žvirgždingųjų A didž. plotai yra Sacharoje (Libijos A), Gibsono, Gobio A, akmeningųjų - Sacharoje (Achaggaras, - 1-besti, Tanizruftas), Arabijos pusiasalyje, Atacamoje, molingųjų A yra Turkmėnijoje, druskožeminių - Irane (Dešte Keviras). Aridinių A augalija prisitaikiusi prie karšto ir sauso klimato. Šviesi žievės ir lapų spalva saugo ją nuo perkaitimo, šaknys skverbiasi gilyn arba smarkiai išsišakojusios driekiasi arti paviršiaus. Daugelis augalų plaukuoti, dygliuoti, apsitraukę vaškinėmis apnašomis, turi smulkius, standžius arba mėsingus lapus, todėl mažai garina vandens. Efemerai (trumpos vegetacijos augalai) augatlk lietinguoju periodu. Puskrūmiai vegetuoja ilgiau, jie turi ilgas ir tankias šaknis, taupiai vartoja drėgmę. Halofilai prisitaikė ne tik prie sausros, bet ir prie druskos pertekliaus. Afrikos ir Amerikos dykumose kai kur gausu sukulentų - augalų su mėsingais organais, kuriuose kaupia drėgmę (kaktusai, agavos). Smėlingųjų dykumų augalija yra daugiarūšė. Daugelis augalų (efemerai, krūmai, iš dalies medžiai) prisitaikę prie užpustymo, pvz., Vid. ir Centr. Azijos dykumose auga baltųjų saksaūlų miškai, džiuzgunų krūmynai. Akmeningose dykumose, pvz., Sacharos hamadoje, augalijos danga labai reta, auga įv. kiečiu rūšys, būdingi keimerūninių (Zygophyllaceae), pliumbaginių (Plumbaginaceae), eglūninių (Tamaricaceae) šeimos augalai. Molingose A auga daugiausia sporiniai augalai. A augalijos biol. produktyvumas nedidelis. Vid. 1 ha yra 5-10 biomasės (>50% podirvyje). Zoomasė yra didesnė negu kitose sausumos ekosistemose, apie 5% visos biomasės.

Drėgmės stoka, dideli temperatūros svyravimai, nuolatinis arba sezoninis geriamojo vandens, maisto trūkumas, stiprūs vėjai, natūralių slėptuvių ir pavėsio stoka nulėmė gyvūnijos sudėtį ir prisitaikymo kryptis. Paplitę greitai bėgiojantys (kanopiniai - antilopės, kulanai, laukiniai arkliai, besparniai stambūs paukščiai - stručiai emu, driežai - iguanos, gekonai), greitai šliaužiantys (gyvatės), šuoliuojantys (raudonosios kengūros, kengūrinės žiurkės, šokliai), nepalankiu laikotarpiu įsirausiantys į smėlį (skorpionai, gyvatės, kurmiai) gyvūnai. Įv. žemynų ir klimatinių juostų gyvūnai prie A prisitaikę panašiais būdais. Pvz., fenekai, ausytieji ežiai, ilgaausiai šokliai turi dideles ausis, kurios padeda atiduoti šilumos perteklių. dažniausiai A gyvūnus dieną nuo kaitrios saulės saugo ir neleidžia perkaisti, o naktį sušalti kūno danga: storas šarvas (vėžlių), žvynuota oda (roplių), tankus kailis (lapių, smiltpelių, Džungarijos žiurkėnų), kompaktiškas blizgantis chitininis dangalas (mėšlavabalių) ar baltas kailis (oriksų) atspindi kaitrius saulės spindulius. Daugelis dykumos gyvūnų veiklūs naktimis, kai kurie per vasaros karščius įminga (starai), o veikliausi būna tada, kai auga efemerai. Vieni ieško vandens greitai bėgdami (kanopiniai), kiti geria jį labai retai arba visai negeria, taupiai vartoja ir kaupia organizme gaunamą su maistu vandenį. Sausringąjį laikotarpį kai kurie vabzdžiai praleidžia būdami kiaušinio arba lėliukės stadijos. Daugelis gyvūnų rūšių vartoja metabolinį vandenį, kurio organizme atsiranda dėl medžiagų apykaitos iš riebalų, todėl jie kaupia riebalų atsargas (kupranugariai). Ropliai reguliuoja savo kūno temperatūrą naudodami išorinius šilumos šaltinius, todėl jiems reikia mažiau maisto ir energijos, jie rečiau kvėpuoja ir mažiau praranda drėgmės. Daugiausia rūšių yra žinduolių (graužikų, kanopinių), roplių (ypač iš agaminių šeimos), daug vabzdžių (dvisparnių, vabalų), voragyvių (vorų, skorpionų). POLIARINĖS DYKUMOS susidariusios dėl didelio šalčio ir sniego. Skirstomos į arktines ir ledo A. Arktinėse A, kur dėl sausros negali susidaryti ištisinė augalijos danga ir susiformuoti dirvožemis, fragmentiškai aptinkamos tik kerpės, samanos ir dumbliai, įsitvirtinę ant uolienų nuolaužų. Kur tirpstančio ledyno pakraščiai slypi po morenų danga, auga ir aukštesnieji augalai. Ledo dykumose (Antarktidoje, kai kuriose Antarkties salose) augalu visai nėra. Vytautas Dvareckas, Regimantas Šleinys
1   ...   182   183   184   185   186   187   188   189   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом