Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница107/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   197

Danijoje veikia apie 10 simf. orkestrų, 5 konservatorijos. muzikos gyvenimo centras - Kopenhaga. Joje veikia Operos teatras (įst. 1748 m. , nuo 1770 - Karališkasis), Danijos radijo choras ir simfoninis orkestras (įst. 1925 m. ), Valst. radijo simfoninis orkestras (įst. 1928 m. ), Karališkoji kapela, kamer, orkestras Colegium musicum (ist. 1943 m. ), Danijos karališkoji konservatorija (įst. 1867 m. ), Operos akademija (įst. 1956 m. ), Kopenhagos universiteto muzikos katedra (įst. 1924 m. ) ir Muzikologijos institutas. Draugijos: Danų koncertinis susivienijimas (įst. 1901, 1920 sujungtas su Jaunųjų muzikantų draugija), Danų choro draugija, Danijos muzikantų sąjunga (abi įst. 1911 m. ), Danų muzikos draugija (įst. 1903, nuo 1954 m. - Danijos muzikologų draugija), Danijos kompozitorių draugija (įst. 1913 m. ), Danijos vargonininkų ir kantorių draugija, Kopenhagos koncertinė draugija (įst. 1937 m. ). Kopenhagoje rengiami baleto bei Karališkasis muzikos ir baleto (abu kasmet), N. Malko dirigentų (nuo 1965 m. ) festivaliai. Leidžiami muzikos žurnalai, tarp jų - Dansk Musiktidskrift, Nordisk Musikkultur (abu nuo 1925 m. ) . muzikos veikalai ir rankraščiai sukaupti Kopenhagos karališkojoje bibliotekoje ir muzikos istorijos muziejuje. muzikos įstaigos ir kolektyvai veikia dar Ąrhuse (Jutlandijos konservatorija, ist. 1926, simfoninis orkestras, įst. 1935 m. , Filharmonijos draugija), Odensėje (operos teatras, įst. 1846 m. , filharmonijos orkestras, Fyno konservatorija, įst. 1929 m. ), Alborge (Š. Jutlandijos konservatorija, įst. 1930 m. ), Esbjerge (V. Jutlandijos konservatorija, įst. 1945 m. ) ir kitur. L: S. Lun La vie musicale en Danemark Copenhague 1962, V. Rappel Contemporary Danish Composers Against the Background of Danish Musical Life and History Kopenhagen 1967, K. A. Bruun Dansk musiks historie 2 Bde. Kopenhagen 1969, N. Schi0rring Musikkens historie i Danmark 3 Bde. Kopenhagen 1977-78. Rita Vinslovaite Choreografija. Baleto užuomazgų buvo dvaruose statomuose XVI a. spektakliuose. 1748 m. Kopenhagoje Įkurtas Operos teatras (nuo 1770 Karališkasis teatras), jame suburta baleto trupė. 1771 prie Karališkojo teatro įsteigta baleto mokykla. Joje daugiausia dėstė pranc., italų baletmeisteriai. 1775-1816 trupei vadovavo italų baletmeisteris V. Galeotti (1733-1816 m. ), jis pastatė dramatinių W. Shakespeare o, Voltaire o, skandinavų mit. motyvais paremtų baletų. XIX a. susiklostė danų baleto romantinė kryptis. Žymiausias jo kūrėjas - baletmeisteris ir pedagogas A. Bournonville is, kuris 1829-1877 m. (su pertraukomis) vadovavo baleto trupei Karališkajame teatre. Jis teikė daug reikšmės vyrų šokiui, pastatė baletų danų ir kt. tautų folkloro, mit. motyvais, sukūrė klasikinio baleto stilių, kurio tradicijas danų baletas išlaikė iki šiol. Tebestatomi daugiau, kaip 10 iš apie 50 A. Bournonville io sukurtų baletų, žymiausi: H. S. L0venskioldo Sil - 1dė (1836 m. ), N. W. Gade s ir kt. Neapolis (1842 m. ), N. W. Gade s, 1. P. E. Hartmanno Liaudies pasaka (1854 m. ). 1874 Karališkasis baletas įsikūrė naujuose rūmuose (archit. E. V. Dahlerupas, 1836 m. -1907 m. ) . 1920-3 (1 su trupe dirbo choreogr. m. Fokinas (Rusija), G. Balanchine as (JAV). Prie danų baleto atnaujinimo prisidėjo choreogr. H. Landeris (1905-71, 1931 m. -1951 m. trupės direktorius) pastatydamas klasikinių ir šiuolaikinių baletų (F. Poulenco Futbolas 1933 m. , m. Ravelio Bolero 1934, K. Czerny Etiudai 1948 m. ). Karališkajame teatre šiuolaikinių baletų pastatė choreogr. F. Ashtonas (Didžioji Britanija ), B. Cullberg (Švedija), R. Petit (Prancūzija). 1954 m. Kopenhagoje įvyko JAV choreogr. m. Graham gastrolės, kurios turėjo įtakos moderniojo šokio trupėms atsirasti (Naujasis Danijos šokio teatras Kopenhagoje, Šokio teatras Arhuse). Žymesni baleto šokėjai ir choreografai: m. Lander (1910-61 m. ), m. Vangsaa (g. 1920 m. ), E. Bruhnas, T. Lander (1931-85 m. ), F. - 1indtas (g. 1936 m. ), P. Martinsas (g. 1946 m. ), Frankas (g. 1921 m. ) ir Peteris (g. 1949 m. ) Schaufussai, H. Kronstamas (1934-95 m. ), K. Ralovas, A. Lœrkesen, V. - 1indt. Nuo 1979 Kopenhagoje rengiami A. Bournonville io šokio festivaliai. Aliodija Ruzgaitė TEATRAS. Vid. amžiais karaliaus ir didikų rūmuose buvo paplitę vaidintojų, vad. narų, pasirodymai. Bažnyčiose ir vienuolynuose statytos misterijos, liturginės dramos, moralité. XVI a. pasaulietinės tematikos vaidinimų pastatė gramatinių mokyklų mokiniai, pasaulietinės tematikos padaugėjo ir bažn. vaidinimuose. XVI a. pab.-XVII a. pr. Viborgo dvasininkas H. J. Ranchas rengė teatralizuotus šventinius reginius, alegoriškai vaizduojančius aktualius polit, įvykius. XVII a. Danijoje gastroliavo anglų, prancūzų ir vokiečių teatro trupės. 1722 Kopenhagoje Moličre o spektakliu Šykštuolis buvo atidarytas pirmasis A dramos teatras Danų scena (veikė iki 1728 m. ) . Jame statytos daugiausia Moličre o ir danų dramaturgo L. Holbergo komedijos. 1748 m. Kopenhagoje įkurtas Operos teatras (nuo 1770 Karališkasis teatras) su dramos ir baleto trupėmis. Buvo statomi zingšpyliai, Voltaire o, danų dramaturgo J. Ewaldo pjesės, vyravo L. Holbergo real, komedijos, jos turėjo įtakos danų teatro komedinei mokyklai susiformuoti. Vaidino aktoriai N. Clementinas (1721-76 m. ), A. Gjelstrupas (1753-1830 m. ), F. Schwarzas (1753-1838 m. ), K. Walter (1755-1826 m. ) . 1795 įkurtas dramos teatras Odensėje. XIX a. I pusėje Karališkajame teatre vyravo sentimentalios romantiškos dramos, buitinės tematikos komedijos, vodeviliai, pastatyta J. L. Heibergo, A. G. Oehlenschlagerio, H. Hertzo (1798-187Ü), J. C. Hostrupo (1818-92 m. ) ir klasikinių (W. Shakespeare o, J. W. Goethe s, F. Schillerio) pjesių. Garsėjo aktoriai F. Lindgreenas (1770-1842 m. ), A. Nielsen (1803-56 m. ), J. L. Heiberg (1812-90, nuo 8 dešimtmečio ir režisierė). XIX a. pab. Kopenhagoje pradėjo veikti privatūs teatrai: Casino teater (1848-1939 m. ), Folkeleater (įkurta 1857 m. ), Dagmarteater (1883-1937 m. ), Skandinavų eksperimentinis teatras (1888, įkūrė A. Strindbergas), pantomimos teatras (įkurta 1872 m. ) . įkurti dramos teatrai Alborge (1878 m. ), Arhuse (1900 m. ), kuriuose statytos daugiausia verstinės pramoginio pobūdžio pjesės ir operetės. Karališkajame teatre (1874 persikėlė į naujas patalpas) buvo pastatyta H. Ibseno (prie jo populiarinimo Danijoje daug prisidėjo literatūros istorikas G. Brandesas), B. Bj0rnsono, danų rašytojų E. Brandeso (1847 m. -1931 m. ), O. Benzono (1856-1927 m. ) modernių social, pjesių, H. Drachmanno poetinių dramų. Garsėjo aktoriai Emilis (1842-1911 m. ) ir Olaf aš (1849 m. -1923 m. ) Poulsenai, B. Hennings (1850-1939 m. ). XX a. pr. A teatruose vyravo vodeviliai, komedijos, saloninės melodramos, tik Karališkajame teatre pastatyta G. B. Shaw, A. Strindbergo pjesių. XX a. 3-4 dešimtmetyje ryšku A teatro pakilimas. Kopenhagoje įkurti nauji teatrai: 1925 - Darbininkų teatras, 1929- Eksperimentinė scena, 1931 m. - Socialinis teatras. Šiuose ir anksčiau įkurtuose Naujajame (įkurta 1908 m. ) bei B. Nansen (1917-43 m. ) teatruose pirmą kartą pastatyti B. Brechto, T. Brucknerio, J. Hašeko, L. Pirandello kūriniai. Vėliau teatruose įsivyravo spektakliai pagal danų dramaturgų (K. Abellio, K. Munko, C. E. m. Soyos) kūrinius. Vaidino aktoriai J. Poulsenas (1881-1938 m. ), B. L. J. Ipsen (1889-1964 m. ), P. Reumertas (1883-1968 m. ), m. Wiethas (1919-62 m. ) . Nuo 1959 m. Kopenhagoje veikia pantomimos teatras. Avangardistinių dramos spektaklių pastatė eksperimentinio teatro trupės Fiolteatret (įkurta 1962 m. ), Christianshavn (įkurtas 1966 m. ), Bittedstofteater (įkurta 1977 m. ) . Nuo 1966 Holstebro veikia režisierius E. Barbos vadovaujamas Center for Performance Research, 1979 prie šio teatro įkurta Tarpt, teatro antrop. mokykla. XX a. II pusėje pastatyta šiuolaikinių užsienio ir danų (H. C. Brannerio, K. S0nderby, 1909-66, E. B. Olseno, g. 1923, J. 0rnsho, 1932 m. ) dramaturgų pjesių. Žymesni režisieriai: S. Besekowas (g. 1911 m. ), K. Hoffmeyeris (g. 1938 m. ), K. Rostrupas (g. 1940 m. ), I. Thorupas (1941-90 m. ), K. Delholmas (g. 1945 m. ), P. Langdalis (g. 1957 m. ), aktoriai: B. Qvistgard (g. 1910 m. ), B. Kjer (g. 1917 m. ), L. Hertz (g. 1939 m. ). 1967 Kopenhagoje įkurta Dramos mokykla (1886-1967 veikė prie Karališkojo teatro), teatro mokyklų yra Arhuse, Odensėje. L: Teater i Danmark Copenhagen 1965-92, J. Blum Teaterliv i K0benhavn Copenhagen 1989. Laura Blynaitė


464

KINAS. 1896 fot. P. Elfeltas nufilmavo pirmąsias kino kronikas, 1903 sukūrė pirmąjį trumpametražį vaidybini filmą Bausmė (Henretteben). 1906 Kopenhagoje įkurta bendrovė Nordisk Films, kurioje 1909-1914 m. kasmet buvo sukuriama daugiau, kaip 100 filmų. 2 dešimtmečio-3 dešimtmečio I pusės A kinas turėjo įtakos Europos kinematografijos raidai, buvo vienas populiariausių Europoje. Vyravo literatūros kūrinių ekranizacijos, melodramos, vad. papročių komedijos. Filmai pasižymėjo operatorių darbo meistriškumu (vienas žymesnių - J. Ankerstjerne, 1886-1959 m. ), netradiciniu montažu, gera aktorių vaidyba (žymesni aktoriai: A. Nielsen, V. Psilanderis, 1884-1917, L. Bech, 1885-1939 m. ). Kūrė režisieriai V. Larsenas (1880-1957 m. , Liūtų medžioklė (Lovejagten 1907 m. ), A. Biomas (Hamletas 1910 m. ), B. Christensas (Paslaptingasis Xl (Dėt hemmelighedsfuldeX 1913 m. ), U. Gadas (1879-1947 m. ), A. W. Sandbergas (1887-1938 m. , Deividas Koperfildas 1922, pagal C. Dickensą). 1919 debiutavo žymiausias danų kino režisierius C. T. Dreyeris. 1921 jis sukūrė vieną prieštaringiausių savo filmų Puslapiai iš Šėtono knygos (Blade af Satans bog). Tolesnę kinematografijos raidą nutraukė dalies kūrėjų (U. Gado, B. Christenseno, C. T. Dreyerio) emigracija. 3-4 dešimtmetyje populiarūs buvo režisierius L. Lauritzeno (1878-1938 m. ) farsai apie Pato ir Patašono (akt. H. Madsenas, 1890-1949 m. , ir C. Schenstr0mas, 1881-1942 m. ) nuotykius. 1930 m. sukurtas pirmasis garsinis filmas (Eskimas, režisierius G. Schneevoigtas, 1893-1961 m. ) . 4 dešimtmetyje ir per Antrąjį pasaulinį karą sukurta dok. filmų (režisieriai: J. Roosas, g. 1922, T. Christensenas, 1914-67, Astrid, 1914- 2002 m. , ir Bjarne, g. 1908, HenningaiJensenai), geriausią savo vaidybinį filmą sukūrė režisierius C. T. Dreyeris (Dies irae 1943 m. ) . 5-7 dešimtmetyje kurti real, filmai apie Antrąjį pasaulinį karą (Raudoni stogai (De r0de engė 1945 m. , režisierius L. Lauritzenas, 1910-77 m. ), vaikų, jaunimo (Dite - žmogaus kūdikis (Ditte Menneskebarn 1946 m. , režisierius B. Henningas - Jensenas, pagal m. Anderseną Nex0 m. ), dorovės (Kartą buvo karas (Der var engang en krig 1966, režisierius P. Kjaerulffas - Schmidtas, g. 1931 m. ) problematikos, religinės tematikos (Žodis (Ordet 1955 m. , režisierius C. Dreyeris, pagal K. Munką) filmai. režisierius H. Carlsenas (g. 1927 m. ) ekranizavo K. Hamsuno rom. Badas (Suit 1966 m. ), G. Axelis - sen. skandinavų saga (Raudonas apsiaustas (Den r0de kappe 1966 m. ) . 1966 Kopenhagoje įkurta Danijos nacionalinė kino mokykla, 1972 - Kino institutas. XX a. pab. sukurta social, tematikos, fantastinių, dorovės problemas, kartų konfliktus analizuojančių filmų, komedijų (režisieriai: E. Bailingas, g. 1924, H. Carlsenas, K. Rostrupas, g. 1940 m. , N. Malmrosas, g. 1944 m. , N. W. Refnas, g. 1970 m. ) . Tarpt, pripažinimą pelnė režisierius G. Axelio (Babetés puota (Babettes gsestebud 1987, pagal K. Blixen), B. Augusto (Pelia užkariautojas (Pelle Erobreren 1987, pagal m. Anderseną Nex0 m. ), L. von Triero (Prieš bangas(Breaking the Waves 1995, Šokėja tamsoje (Dancer in the Dark 2000 m. ) filmai. 1995 A kiną išgarsino ir atnaujino grupės režisierių pasirašytas manifestas Dogma. Režisieriai naudojo tik rankinę kamerą, natūralų garsą, atsisakė dekoracijų, rekvizito, spec, efektų, apšvietimo, žanrinio kino. Svarbesni filmai: Idiotai (Idioterne 1998, režisierius L. von Trieras), Šventė (Festen 1998, režisierius T. Vinterbergas, g. 1969 m. ), Paskutinė Mifunės daina (Mifunes sidste sang 1999, režisierius S. Kraghas - Jacobsenas, g. 1947 m. ). Gediminas Jankauskus ŽINIASKLAIDA. Pirmoji knyga buvo išspausdinta 1482 Odensėje, pirmoji danų k. - 1495 Kopenhagoje. XVI a. plintant reformacijai kūrėsi daugiau spaustuvių. Malmö spaustuvininkas O. Ulricksonas 1537 m. išspausdino m. Liuterio katekizmą, L. Dietzas - 1550 m. pirmąjį Biblijos vertimą į danų kalbą. XVII a. veikė 23 spaustuvės (dauguma Kopenhagoje). Iš 18-XIX a. įkurtų leidyklų kai kurios veikia ir dabar. Didžiausios (išleidžiančios po 200-300 pavadinimų knygų) leidyklos: Politikens Forlag (nuo 1946 m. , Kopenhaga), Borgens Forlag (nuo 1948 m. ), Egmonl Lademann (nuo 1954 m. , abi Valby). Per metus išleidžiama apie 12 000 pavadinimų knygų. Pirmasis reguliarus laikraštis Den Danske Mercurius pradėtas leisti 1666.2000 m. ėjo apie 220 laikraščių, iš jų - 37 dienraščiai. Leidžia leidybos bendrovės, kai kuriuos - polit, partijos. Svarb. dienraščiai: Berlingske - 1dende (nuo 1749 m. , konservatyvių nuostatų, Kopenhaga, 2000 m. tir. 160 000, sekmadienio 250 000 egz.), Nordjyske Sliftstidende (nuo 1767, Alborgas, 100 000, sekmadienio apie 110 000 egz.), Fyens Stiftstidendc (nuo 1772, Odense, 93 000 egz.), Ąrhus Stifistidende (nuo 1794, Arhus, apie 170 000 egz.), Amtsavisen (nuo 1810, Randersas, 81 000 egz.), Fyns Amts Avis (nuo 1863, Svcndborgas, apie 70 000 egz.), Honens Folkehlad (nuo 1866, Horsensas, apie 23 000 egz.), Aktuell (nuo 1871, sd. nuostatų, Kopenhaga, apie 150 000 egz.), Jyllands - Posten Morgenavisen (nuo 1871, Viby, apie 810 000 egz. ), Frederiksborg Amts Avis (nuo 1874, Hiller0das, 38 000, sekmadienio apie 36 000 egz.), Skive Folkeblad (nuo 1880, socialliberalių nuostatų, Skive, 40 000 egz.), Politiken (nuo 1884, apie 570 000 egz.), B0rsen (nuo 1896, verslo, apie 42 000 egz.), Krisleligl Dagbtad (nuo 1896, 58 000 egz.), Ekstra Bladet (nuo 1904, apie 160 000, sekmadienio apie 200 000 egz.), B. T. (nuo 1916, konservatyvių nuostatų, apie 150000, sekmadienio apie 190 000 egz., visi Kopenhagoje), Jydske Vestkysten (nuo 1917, 1991 Vestkysten sujungtas su Jydske - 1dende, Esbjergas, apie 94 000, sekmadienio-110 000 egz.), Information (nuo 1943, legalizuotas 1945 m. , Kopenhaga, apie 22 000 egz.). Savaitraščiai ir žurnalai: Femina (nuo 1873, 2000 m. tir. apie 94 000 egz.), Familie Journalen (nuo 1877, šeimos, apie 270 000 egz.), Ingeni0ren (nuo 1892, 72 000 egz.), Ugehladet S0ndag (nuo 1921, šeimos, apie 130 000 egz.), Ude og Hjemme (nuo 1926, šeimos, apie 190 000 egz., visi Kopenhagoje).

Radijas veikia nuo 1922, TV - nuo 1951 m. Visuom. RTV bendrovė Danmarks Radio (DR, įkurta 1925 m. ) transliuoja 4 nacionalinės ir 9 regionines radijo programas, 1 programą užsieniui (danų k.) ir 2 nacionalinės TV programas. Privatūs radijo transliuotojai veikė iki 1925. Nuo 1986 leista kurti privačias TV, nuo 1987 - vėl ir radijo stotis. 2001 m. veikė apie 250 privačių radijo ir 35 TV transliuotojai, iš jų didžiausi - JV2 (įkurta 1988, transliuoja 1 nacionalinės ir 8 regionines programas) ir TV3. Nuo 1866 Kopenhagoje veikia inform, agentūra Ritzaus Bureau. Yytas Urbonas, Sigitas Žilionis LIETUVIAI

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Danijoje buvo apie 20 lietuvių (sukūrusių mišrias šeimas, studentų). 1944-1945 m. vokiečiai į Avežė karo pabėgėlius vokiečius, kartu su jais čia pateko ir lietuvių (daugiausia iš m. Lietuvos). 1945 m. 5 d. Danijoje užregistruota 2149 lietuviai. Daugiausia jų pateko i pabėgėlių stovyklas Kopenhagoje. 1945-1947 m. čia leistas mėnraštis Lietuvių žinios (red. J. Gliosas), sutelktas tautinis ansamblis (vadovas R. Kaufmanas). 1945 m. įkurtas Lietuvių komitetas (pirm. Brakas) palaikė ryšius su lietuviais kt. šalyse. Kult. veiklos sambūris Romuva (įkurta 1947 m. ) išleido vienkartinį leidinį Vikingų žemėje. 1945 m. rudenį apie 2000 lietuvių iš Kopenhagos ir kt. vietovių suvežti į stovyklą Nymindegabe, netoli Esbjergo), 1946 m. stovykla perkelta į Thistedą (Viborgo amtas). Prie Kopenhagos liko tik bendra trijų Baltijos šalių studentų stovykla Vedbaeke, čia lietuviai turėjo tautinių šokių grupę ir mišrų chorą (stovyklos lietuvių vadovas buvo J. Bendorius). Nymindegabe, vėliau Thistede veikė 2 chorai (vadovai J. Sodaitis, A. Kirvaitytė), 2 tautinių šokių grupės, orkestras, teatro grupė. 1945-1950 m. veikė pradžios mokykla (įkurta dar Kopenhagoje, daugiausia turėjo 156 mokinius) ir vaikų darželis. 1945-1949 m. leistas savaitinis Informacijos biuletenis. Thistedo stovykloje lietuviai kalvą papuošė Vyčio mozaika, pastatė medinį kryžių ir Gedimino stulpų skulptūrą. Lietuvius stovyklose rėmė 1945 m. Kopenhagoje sudarytas Danų - lietuvių šalpos komitetas, o nuo 1946 m. - ir BALF. Baltijos šalių pabėgėlių stovyklose dažnai lankėsi TSRS valdžios atstovai ir ragino grįžti, lš A į Lietuvą grįžo 36 asmenys. apie 1000 lietuvių, pasivadinusių vokiečiais, buvo apgyvendinti jų stovyklose ir 1948-1949 m. išvežti į Vokietiją. Po 1947 m. dauguma lietuvių iš A emigravo į Didžiąją Britaniją, Kanadą, JAV, Australiją, 1950 m. Danijoje jų buvo likę 209. Keletą dešimtmečių veikė Danijos LB, 9 dešimtmetyje jos veikla išblėso. 1990 įkurta Danijos - Lietuvos bendrija vienijo apie 10 lietuvių ir danų. 1997 įkurta Danijos lietuvių bendrija. 1953 m. Danijoje gyveno-100, 1999 (su studentais ir laikinai dirbančiaisiais) apie 400 lietuvių. Jonas Gliosas, Juozas Žaddkis


Danijčlis Julijus i. Daniel.


danijos, karpinių (Cyprinidae) šeimos Danio ir Brachydanio genčių žuvys. Paplitusios Indijoje, Indonezijoje, Birmoje, Malaizijoje. Ilgis 10-15 cm. Spalvingos, grakščios, labai judrios. Trumpaamžės. Gyvena gėluose skaidriuose stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse, rečiau - vandens užlietuose ryžių laukuose. Buriasi į tuntus, stambiausios žuvys yra tuntų vedliai. Auginamos ir akvariumuose, ypač dryžuotais šonais danija rerija (B. rerio) ir malabarinė A (D. malabaricus). Kitos dažnesnės rūšys: rožinė A (B. albolineatus), taškuotoji A (B. nigrofasciatus), karališkoji A (D. regina), devarija (D. devario). Juozas Virbickas


Danijos - Didžiosios Britanijos karas (1807-14 m. ), vienas Napoleono I karų. Didžioji Britanija, siekdama, kad Danija neprisidėtų prie Napoleono I organizuotos kontinentinės blokados, nepaskelbusi karo 1807 m. rugpjūčio 16 d. išlaipino 30 000 žm. desantą Zelandijoje ir apsupo Kopenhagą, 3 naktis ją apšaudė, 1807 m. rugsėjo 7 d. užėmė. 1807 m. spalio 20 d. britai išplaukė kartu išplukdydami Danijos laivyną. Taip užpulta iki tol neutrali Danija 1807 m. spalio 31 d. sudarė sąjungą su Prancūzija, kuria įsipareigojo ne tik prisidėti prie kontinentinės blokados, bet ir dalyvauti puolant Švediją. 1807 Didžioji Britanija paskelbė Danijai karą. Danija kariavo nesėkmingai, jau 1808 neteko paskutinio linijinio laivo (iš viso britai konfiskavo apie 1400 danų laivų), šalyje kilo ūkio krizė. Paga11814 m. sausio 14 d. Kylio taiką, Danija perleido Švedijai Norvegiją (išskyrus šios valdas - Islandiją, Grenlandiją, Farerų sala), Didžioji Britanija i - Helgolando salą.


Danijos juodmargiai, pieninių galvijų veislė. Išvesti XVIII a. Danijoje (Jutlandijos pusiasalyje) vietos galvijus kryžminant su Olandijos juodmargiais, ostfryzais, Vokietijos ir Švedijos juodmargiais, vėliau ir su Holšteino fryzais. A paplitę Danijoje, Lenkijoje, JAV. Tvirtos konstitucijos. Buliaus masė 1000 kg ir daugiau, karvės 650 kg. Karvė per metus duoda apie 5500 kg 4, 7 d. % riebumo pieno. Danijos juodmargių bulių sperma gerinami Lietuvos juodmargiai galvijai. Kazimieras Pauliukas


Danijos karališkoji biblioteka (Dėt Kongelige Bibliotek), didžiausia Danijos ir Skandinavijos šalių biblioteka, knygų muziejus. 2000 m. buvo apie 4, 6 mln. spausdintų dokumentų, 4500 inkunabułu, 6300 rankraščių, 5350 judaistikos ir orientalistikos rankraščių, 269 000 žemėlapių. Atlieka Danijos nacionalinės bibliotekos funkcijas. Įkurta 1653 m. Kopenhagoje karaliaus Frederiko III. 1661-1664 m. jis įsigijo 4 asmenines bibliotekas, kurios tapo A pagrindu. 1673 pastatytas bibliotekos spec, pastatas (dabar Nacionalinis archyvas). 1793 A tapo viešąja institucija. 1906 perkelta į naujas patalpas Slotshomeno saloje. 1989 biblioteka susijungė su Kopenhagos universiteto bibliotekos (įkurta 1482 m. ) pirmuoju skyriumi. 1999 buvo įkurti bibliotekos padaliniai Fiolstrajde ir Amageryje. bibliotekai priklauso apie 50 mokslinių institutų ir centrų. Nuo 1841 m. leidžia Dansk nationalbibliografi.


Danijos karališkoji mokslų ir literatūros akademija (Kongelige Danske Videnskabernes Selskab), nevalstybinė mokslinė organizacija, kurios tikslas remti ir plėtoti mokslą. Hum. mokslų ir Mokslų skyriai, vienija apie 250 šalies ir apie 260 užsienio mokslininkų (1999 m. ) . Leidžia metraštį Selskabets Virsksomhed. A įkurta 1742 m. Kopenhagoje. Išlaikoma 11 fondų, iš jų pagrindinis - Carlsbergo fondas, įst. 1876 aludario I. C. Jacobseno, kuris akademijai paskyrė 51% savo įstaigos pelno.


Danijos karas (1864 m. ), Austrijos ir Prūsijos karas su Danija, karas dėl Šlėzvigo ir Holšteino hercogysčių. Jo dingstimi tapo 1863 Danijos priimta konstitucija, pagal kurią Šlėzvigas buvo prijungtas prie Danijos (-iki tol Šlėzvigas ir Holšteinas buvo sujungti su Danija asmenine unija). Austrija ir Prūsija okupavo Holšteiną ir Lauenburgą (taip pat priklausantį Danijai) ir pareikalavo sustabdyti Konstitucijos galiojimą. Danijai atmetus šį reikalavimą, 1864 m. vasario 1 d. prasidėjo karas, kurį Danija pralaimėjo. Paga11864 m. spalio 30 d. Vienos taikos sutartį, Danija neteko Šlėzvigo, Holšteino ir Lauenburgo.


Danijos landrasai, bekoninių kiaulių veislė. Išvesti XIX a. pab. Danijoje vietos kiaules kryžminant su didžiosiomis baltosiomis. Vėliau veislė buvo gerinama atrenkant ir gausiai sériant. Stiprios konstitucijos, stambūs, balti. Kuilio masė 300-320 kg, paršavedės 220-250 kg. Paršavedžių vislumas 10-12 paršelių per 1 paršiavimą - si, pieningumas 50-55 kg. Per parą prieauglio masė padidėja vid. 700 g, iki 100 kg užauga per 190 d. A auginami Australijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje. Jonas Martuzevičius


466

Danijos lietuvių bendrija (Venskabsforeningen Danmark-Litauen), Danijos lietuviu organizacija. PLB narė. Renka tarybą, jos pirmininką. Turi Vaikų ir Sporto klubus, rengia lietuvių k. kursus danams (2003 m. ). Įkurta 1997 Lietuvos konsulės Danijoje S. Vaitekienės iniciatyva. A nariai susirenka kas mėnesi, kartu švenčia rel., lietuvių tautines ir valst. šventes, organizuoja išvykas, labdaringus projektus. 2002 m. turėjo 50 narių. Pirmininkės: I. Merkytė, A. Freltof t, L. Samuelsen, R. Jovaraitė-Grundl, O. Kindurytė-Hansen (nuo 2003 m. ).


Danijos nacionalinis bankas (Danmarks Nationalbank), Danijos centr. bankas. Turi pinigų emisijos teisę, vadovauja šalies pinigų politikai, tvarko užsienio valiutos atsargas. Būstinė Kopenhagoje. 610 darbuotojų (2003 m. ), kapitalas 46, 7 mlrd., pelnas 4, 8 mlrd. Danijos kronų (2001 m. ). Įkurtas 1818.


Danijos - Prūsijos karas (1848-50 m. ) vyko dėl Šlėzvigo ir Holšteino hercogysčių. Danija 1848 m. nuslopino nepriklausomybės sukilimą Šlėzvigo ir Holšteino hercogystėse, susijusiose su ja asmenine unija. Prūsija, nepaskelbusi karo, 1848 m. balandžio 6 d. įvedė gen. F. Wrangelio vadovaujamą kariuomenę į šias hercogystes ir prie Šlėzvigo miesto sumušė Danijos kariuomenę. Didžiosios Britanijos, Rusijos, Prancūzijos ir Švedijos, nenorinčių Prūsijos įsigalėjimo, spaudžiama pastaroji 1848 m. rugpjūčio 26 sudarė 7 mėn. paliaubas. 1849 m. pavasarį Prūsija karo veiksmus atnaujino. Sausumoje kelias pergales iškovojo Prūsijos kariuomenė, jūroje - Danijos laivynas. Paga11850 m. liepos 2 d. Berlyne pasirašytą taikos sutartį, Danija išlaikė iki A turėtas valdas.


Danijos sąsiauriai, sąsiaurių ir įlankų sistema tarp Jutlandijos ir Skandinavijos pusiasalių, jungia Šiaurės jūros Skagerako sąs. su Baltijos jūra. Apima Kategato, m. Beito, D. Beito, Fehmarno, Zundo sąs., Kylio, Meklenburgo įlankas. Plotas 42 400 km2. Svarbus jūrų kelias. Karo laivų laivybą sąsiauriais reguliuoja Ženevos konvencija (1958 m. ). Didžiausi uostai: Göteborgas, Kopenhaga, Malmö, Kylis. Per kai kuriuos sąsiaurius (D. Beitą, Zundą) nutiesti tiltai.


Danijos sąsiauris (danų k. Danmark Strsede, isl. Danmerkur Sund, anglų Denmark Strait), Atlanto vand. sąsiauris tarp Grenlandijos ir Islandijos. Jungia Atlanto vand. su Grenlandijos jūra (Arkties vand.). Ilgis - 170 km, mažiausias plotis apie 300 km, vid. gylis 375 m, laivakelio gylis 120-1518 m. Per A palei Grenlandiją iš šiaurės į pietus teka šaltoji rytų Grenlandijos srovė (čia ištisus metus sąsiaurį dengia ledai, plaukioja ledkalniai), palei Islandiją iš pietų į šiaurę - šiltosios Irmingerio srovės šaka. Isafjörouro uostas (Islandija).


Danijos socialdemokratų partija (Socialdemokratiet i Danmark) Įkurta 1871. Iš pradžių gana revoliucinga, XX a. pr. priėmė reformistinę programą. Nuo 1884 atstovaujama parlamente, nuo 1924 viena įtakingiausių jo partijų (turi 25-46% vietų). T. Stauningo vadovaujama A vyriausybė (1924-1926 m. ir 1929-40 m. ) per didžiąją ekonomikos krizę pradėjo reformas (tęsė ir po Antrojo pasaulinio karo), kuriomis siekta sukurti social, gerovės ir saugumo valstybę. 1947 m. -50 m. , 1953-63, 1971-1982 m. A vėl buvo valdančioji (ministrai pirm. H. Hedtoftas, H. C. Hansenas, J. O. Kragas, A. J0rgensenas). 1993-2001 m. vyriausybei vadovavo A tuometinis vadovas P. Nyrupas - Rasmussenas. Po 2001 m. lapkričio rinkimų turi 52 vietas (29, 1%) Folketinge ir yra opozicinė. Remia Europos integraciją ir Danijos narystę NATO. apie 70 000 narių (2000 m. ). Pirm. Lykketoftas (nuo 2002 m. ). Socialistų internacionalo narė.


Danijos - Švedijos karas (1563-70 m. ), Septynerių metų Šiaurės karas, kilo dėl Švedijos siekių paveržti iš Danijos prekybą Baltijos jūroje (1561 užimta Š. Estija). 1563 m. rugpjūčio Danija paskelbė Švedijai karą. Danijos kariuomenė (ją sudarė daugiausia vokiečių samdiniai) jau pirmąjį mėnesį užėmė Alvsborgą, vienintelį tiesioginį išėjimą į Šiaurės jūrą, 1565 nugalėjo švedus - 1cs Axtorna, 1567 grasino Stokholmui (dėl tiekimo sunkumų kampanija nepavyko). Švedai kartkarčiais niokojo Danijos žemynines provincijas, užvaldė kai kurias Norvegijos tvirtoves. Jūroje švedai 1565-1566 m. pasiekė 2 pergales prieš Danijos ir Liubeko laivynus, tik 1569 vasarą po sėkmingo Talino puolimo Danija iš dalies atgavo jūrų galios autoritetą. Abi šalis išsekinusį A baigė Stcttino taika (1570 m. ), kuria nebuvo numatyta jokių terit. pakitimų, Švedija už Alvsborgą turėjo sumokėti didelę išpirką.


Danijos - Švedijos karas (1813-14 m. ) kilo Danijos sąjungininkui Napoleonui 1 pralaimėjus Leipcigo mūšį (1813 10 m. ) . Jame dalyvavusi Švedijos sosto įpėdinio Karolio Jono vadovaujama Šiaurės Armija (-150 000 žm.) puolė Daniją Holšteine. Gruodžio mėn. danai buvo nustumti iki Rendsburgo prie Šlėzvigo sienos ir sudarė paliaubas. Pagal Kylio taikos sutartį (1814 m. sausio 14 m. ), Danija atidavė Švedijai Norvegiją (be valdų - Grenlandijos, Islandijos, Farerų sala), už tai gavo švedų Pomeraniją.


Danijos žalieji, pieninių galvijų veislė. Išvesti XVIII a. II pusėje Danijoje vietos galvijus kryžminant su anglerais, Š. Šlėzvigo ir kt. galvijais, vėliau mišrūnus gerinant, atrenkant, gerai šeriant. A tvirtos konstitucijos, liemuo gilus ir platus, kojos trumpos, krūtinė ir užpakalis platūs, tešmuo didelis, taisyklingos formos. Karvės masė apie 570 kg, buliaus daugiau, kaip 1000 kg. Karvė per metus duoda apie 5000 kg 3, 9-4, 2% riebumo pieno. A paplitę Danijoje, JAV, Lenkijoje. Turėjo įtakos Latvijos dvylųjų, Lietuvos ir Estijos žalųjų galvijų veislėms. Kazimieras Pauliukas


Danila (Danilo) »apie 1670 Njeguši - 1735 m. sausio 11 d. Podmain, Juodkalnijos valdovas metropolitas (1697-1735 m. ). Pradėjo teokratinį Petrovičių - Njegošų dinastijos valdymą (Įpėdiniu paprastai tapdavo valdovo sūnėnas). 1702 išžudė arba išvijo iš Juodkalnijos musulmonus. 1712 sumušė Turkijos kariuomenę. 1713 įkūrė bendrą visai šaliai teismą. Suartėjo su Rusija.


Danylą Jonas 1905 m. lapkričio 4 d. Leliūnai (Pagirių valsčius, Ukmergės apskritis) t2000 m. spalio 31 d. Kaunas, kunigas. Jėzuitas (1925 m. ), Lietuvos jėzuitų provincijolas (1948-89 m. ) . Valkenburgo universitete (Olandija) studijavo filosofiją (1927-30 m. ), teologiją (1934-1936 m. ), Leuveno universitete - teologiją (1936-1938 m. ). 1937 m. įšventintas kunigu. 1939 m. Kauno jėzuitų gimnazijos inspektorius, 1941-1942 m. direktorius ir jėzuitų bažnyčios rektorius. 1940 m. Bajėnų (Kėdainių rajono savivaldybė), 1941 ir 1943-1948 m. Pagryžuvio koplyčių rektorius, kartu nuo 1942 m. noviciato Pagryžuvyje magistras. 1949 m. vikaras Žasliuose, sov. sau gumo suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime, 1950-1956 m. - Kazachstano, Karagandos lageriuose. Nuo 1956 m. vikaras Jiezne. 1961 sov. valdžia uždraudė eiti kunigo pareigas, 1962-1963 m. tardytas ir kalintas. 1963-1969 m. Stirnių, 1969-1990 m. Bijutiškio (Molėtų rajono savivaldybė) parapijų klebonas, vėliau rezidentas Garliavoje. A aktyviai gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, įsteigė pogrindinius noviciatą ir kunigų seminariją (nuo 8 dešimtmečio vid. jai vadovavo), vedė rekolekcijas.


Danilą 1 (Danilo I) 1826 m. gegužės 25 d. Njeguši - 1860 m. rugpjūčio 23 d. Kotor, Juodkalnijos kunigaikštystis (1852-60 m. ) . Petrovičių - Njegošų dinastijos. Pertvarkė teokratinę valstybę į pasaulietinę kunigaikštystę. Sustiprino centr. valdžią, slopino genčių separatizmą. 1855 m. priėmė teisyną. Sukūrė reguliariąją kariuomene, 1852 m. ir 1858 m. sumušė turkus. Siekė visiškos Juodkalnijos nepriklausomybės.


Danilevičius Ignas (lenk. Ignacy Daniłowicz) 1787 m. rugpjūčio 10 d. Hryniewicze (Palenkės Bielsko apskritis Palenkės vaivadija) - 1843 m. liepos 12Grafenberg (dab.Jesenik, Š. Moravija), Lietuvos teisės istorikas. daktaras (1825 m. ) . 1812baigęs VU, 1814-1824 m. jame dėstė valst. teisę, [[LDK|Lietuvos didžiosios kunigaikštystės]] civ. teisę ir procesą, 1819-1824 m. Teisės fakulteto adjunktas, profesorius (1823 m. ) . 1818-1819 m. Maskvoje ir Sankt Peterburge rinko medžiagą Lietuvos teisės istorijai. 1823 už ryšius su filomatais suimtas ir ištremtas į Rusiją. 1824-1835 m. dėstė Charkovo, 1835-1839 m. - Kijevo (pirmasis Teisių fakulteto dekanas), 1839-1842 m. - Maskvos universitete. Vėliau išvyko į sanatoriją gydytis. A tyrė senovės Lietuvos teisės šaltinius, daugiausia Lietuvos Statutą (parašė 24 veikalus), Lietuvos teisės atsiradimą aiškino luomų kova. Vertino teisės reikšmę visuomenei: esanti gerų įpročių šaltinis, kiekvienam piliečiui garantuojanti nuosavybę, tačiau turinti būti visiems aiški ir vienoda, pagrįsta protu ir teisingumu (tik tada piliečių asmeniniai interesai derinsis su viešaisiais). Svarbiausi veikalai: Napoleono kodeksas palyginus su lenkų ir lietuvių teise (Kodex Napoleona w porównaniu z prawami polskiemi i litewskiemi, par. 1817, išsp. 1905 m. ), Istorinis žvilgsnis į Lietuvos Statutą (Historischer Blick auf das Litauische Statut 1834, lenk, ir ukr. 1837 m. ), Apie Lietuvos metraščius (O litovskich letopisjach 1840 m. , lenk. ir vokiečių 1841 m. ), Lietuvos teisių rinkinys (Zbiór praw litewskich 1841 m. ). Rado ir paskelbė Lietuvos metraštį ir rusų kroniką (Latopisiec Litwy i kronika ruska 1823-24, 1827 m. ), Kazimiero Jogailaičio statutą (Statut Kazimierza Jagiellonczyka 1826 m. ) . Spaudai parengė LDK ir Lenkijos istorinių šaltinių publikaciją Popiežių, imperatorių, karalių, kunigaikščių aktų lobynas (Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych 2 t. 1860-62, išleido E. Tiškevičius). Stasys Vamevičius


Danilevičius Edvardas 1927 m. rugsėjo 1 d. Šimiškiai (Skapiškio vise.), veterinarijos gydytojas. Habilituotas daktaras (biomedicinos mokslų, vźt. m. daktaras 1990 m. ) . 1953 m. baigė LVA. Nuo 1960 m. dirba veterinarijos institute, 1960-1967 m. Hclraintologijos sk. vedėjas, 1967-1973 m. direktoriaus pavaduotojas, 1973-1987 m. direktorius, 1987-1992 m. Epizootologijos ir parazitologijos sk. vedėjas, profesorius (1994 m. ) . Mokslinio darbo sritis - helmintų poveikis šeimininko organizmui. Svarb. kn.: Echinokokoze ir kitos šunų platinamos ligos (1963 m. ), Veterinarinė parazitologija (su kitais, 1966 m. ), Trumpa Lietuvos veterinarijos istorija iki 1918metų (1970 m. ), Trumpa Lietuvos veterinarijos istorija (nuo 1918 m. iki 1940 m. 1972, abi su A. Burakausku). Bronislovas Ruplys


Danilevičius Henrikas (slap. Vidmantas, Danila, Kerštas, Žinys, Algis) 1922 Miliūnų dvaras (Imbrado valsčius) - 1949 m. lapkričio 1 d. prie Dienionių ež. (Svėdasų valsčius, Šimonių giria), vienas Lietuvos partizanų Žemaitijoje vadų. Baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 1944 m. mokytojaudamas Eržvilko gimnazijoje įstojo į LLA Eržvilko kuopą. 1946 m. išėjo pas partizanus. Ėjo iš kuopos sudarytos partizanų Lydžio rinktinės vado pareigas, 1947 m. paskirtas vadu. 1946 m. rugsėjo 12 d. su kitais įkūrė Jungtinę Kęstučio apygardą, nuo 1948 m. liepos jos, pavadintos Kęstučio apygarda, vadas. Vakarų Lietuvos sr. vadovybė 1949 m. balandžio atleido A iš pareigų už savavališką išvyką į Kauną (buvo patekęs į MGB pasalą, bet išsigelbėjo). MGB ėmėsi prieš A provokacijų, tačiau partizanų vadovybė pasitikėjo juo ir paskyrė Jūros sr. atstovu Šiaurės rytų Lietuvos srityje. A turėjo Aukštaitijos kovotojus supažindinti su LLKS nutarimais, padėti juos įgyvendinti. Žuvo su kitais išduotas Algimanto apygardos štabo bunkeryje. 1991 palaikai rasti ir palaidoti Sliepšiškio (Šimonių giria) slaptosiose partizanų kapinaitėse. Žuvimo vietoje pastatytas Atminimo ženklas, kapinaitėse - kryžius. Karys savanoris (1998, po mirties). Pulkininkas (1998, po mirties). Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1999, po mirties). Rūta Trimonienė


Danilevičius Juozas Steponas 1936 m. gruodžio 23 d. Alytus, gydytojas terapeutas, endokrinologas. Habilituotas daktaras (biomedicinos mokslų, medicinos mokslų daktaras 1981 m. ) . 1963 baigė KMI, nuo 1967 jame (nuo 1998 KMU) dėsto. 1990-1991 m. vadovavo Endokrinologijos katedrai, 1991-2001 m. - Endokrinologijos klinikai, profesorius (1986 m. ) . Nuo 1997 Lietuvos endokrinologijos centro direktoriaus pavaduotojas. tiria hormonų įtaką miokardo infarkto nekrozės ploto sumažėjimui ir širdies respiraciniams procesams, nukleorūgščių, nukleotidų, nukleazių kiekį miokardo infarkto metu. Parašė kn. Endokrininių ligų diagnostika ir gydymas (1992 m. ), Cukrinis diabetas (su kitais 1988 m. ), vadovėlį Vidaus ligos (su kitais, 1996 m. ) . 1 išradimas (iki 2002 m. ). 1989-1996 m. Lietuvos diabeto asociacijos, įkurtos jo iniciatyva, viceprezidentas. LSSR valstybinė premija 1987 (su kitais).


Danilevičius Viktoras 1924 m. kovo 6 d. Ukmergė, t2002 m. kovo 4 d. Kaunas, agronomas, dirvožemininkas. daktaras (biomedicinos mokslų, žemės ūkio mokslų kandidatas 1962 m. ) . 1950 m. baigė LŽŪA, 1950-1993 m. joje dėstė, 1954-1955 m. ir 1957-1959 m. Agronomijos fakulteto dekanas, 1963-1985 m. prorektorius mokslo reikalams, 1968-1990 m. Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjas, docentas (1962 m. ) . 1970-1990 m. Dirvožemininkų draugijos pirmininkas. Mokslinio darbo kryptis - dirvožemių savybės. Parašė monografiją Profesorius V Ruokis (su A. Motuzu, 1982 m. ), vadovėlius Melioracinė dirvotyra (1986 m. ), Dirvožemio mokslas ir geologijos pagrindai (su kitais, 1977 m. ) ir Dirvotyra (su kitais, 1996 m. ) .


Danilevskij Nikolaj (Nikolajus Danilčvskis) 1822 m. gruodžio 10 d. Obérée (Oriolo sritis) - 1885 m. lapkričio 19 d. Tbilisis, rusų kult. filosofas. Panslavizmo ideologas. 1843-1847 m. Sankt Peterburgo universitete studijavo gamtos mokslus, dalyvavo petraševskininkų būrelyje (1849 m. kalintas). 1851-1869 m. publikavo gamtos mokslų straipsnius. Kritikavo darvinizmą (kn. Darvinizmas 2 t. 1885-89 m. ) . Veikale Rusija ir Europa (Rossija i Evropa 1871 m. ) suformulavo Tpanslavizmo idėjas. Jame remdamasis savo teorija apie izoliuotus ist. kultūros tipus išdėstė slavų išsilaisvinimo iš Osmanų imperijos ir susivienijimo idėją, teigė, kad Konstantinopolis turi tapti pasaulio stačiatikių centru, h kritikavo nihilizmą, kaip iš V. Europos atėjusią pasaulėžiūrą. Pasisakė prieš konstitucijos įvedimą Rusijoje teigdamas, kad absoliutizmo apribojimas priešiškas rusų tautos pasaulėjautai.


Daniliauskaitė Viktorija 1951 m. balandžio 23 d. Jakutsk, grafikė. A. Daniliausko ir J. Daniliauskienės duktė. 1974 baigė LDI. Surengė individualių parodų Lietuvoje (1988, 1991-92, 1994-95, 2001 m. ), Norvegijoje (1989, 2000 m. ), JAV (1992, 1996 m. ) . Sukūrė piešinių, miniatiūrų, ekslibrisų (linoraižiniai), ciklai: Kelionė (1983 m. ), Keliaujančių ežerų krašte (1986 m. ), Žemė (1987 m. ), Baltai (1992 m. ), Požeminių upių tėkmė (1995 m. ), Akių kalbėjimas (2001 m. ), Langai (2002 m. ). Apipavidalino ir iliustravo knygų: J. Strielkūno Rinktinė (1986 m. ), Naktiniai sodai (2002 m. ), G. Grajausko Katalogas (1997 m. ), Elgetaujanti saulė (1999 m. ) . Kūriniai metaforiški, santūriai dekoruoti, lakoniškų suabstraktmtų raiškos priemonių, juose vyrauja rel., lietuvių mit., tautodailės motyvai. Aleksandras Indriulaitis


Daniliauskas Antanas 1926 1001 Marijampolė - 1983 m. kovo 13 d. Vilnius, etnologas. J. Daniliauskienės vyras ir V. Daniliauskaitės tėvas. daktaras (hum., ist. mokslų kandidatas 1965 m. ) . 1941 m. su tėvais ištremtas į Altajaus kr., 1942-1947 m. dirbo Trofimovsko žuvų įmonėje (prie Laptevų juros). 1952 m. baigęs Ped. institutą (Jakutske), 1952-1956 m. mokytojavo Jakutijoje, 1956-60-Lietuvoje. 1965-1983 m. dirbo Istorijos institute. Tyrė darbininkų buitį, lietuvių tautodailę. Parašė monografijas: Šiaurės rytų Lietuvos pramonės darbininkų materialinė kultūra (1970 m. ), Lietuvos miesto gyventojų materialinė kultūra XXa. (1978 m. ), studiją Lietuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir šeimos etnografinės problemos (su P. Kalniumi, 1983 m. ) . Rašė eilėraščius, kūrė karpinius. Vacys Milius


Daniliauskas Antanas Pranas 1876 m. sausio 2 d. Sintautai - 1941 m. gruodžio 31 d. Rešiotai (Kansko rajonas, Krasnojarsko kr.), mokytojas, švietėjas, draudžiamosios lietuvių spaudos platintojas. Nuo 1895 studijavo Sankt Peterburgo universiteto Filologijos fakultete. Priklausė lietuvių studentų draugijai. Bendradarbiavo draudžiamojoje lietuvių spaudoje. Prasidėjus Sietyno bylai žandarai kratė A butą Sankt Peterburge ir rado lietuvių studentų draugijos bibliotekėlę - 16 lietuvių knygų ir laikraščių bei lietuvių straipsnio Varpui rankraštį. 1897-1898 m. ir 1899-1901 kalintas Sankt Peterburgo ir Kalvarijos kalėjimuose, vėliau 1 m. gyveno tremtyje Taline. 1903 baigė Kazanės universitetą. Negalėdamas gauti darbo Lietuvoje, dirbo Rusijoje. 1918 grįžo į Lietuvą. Naumiestyje įkūrė progimnaziją. Vienas iš Marijampolės mokytojų seminarijos steigėjų (1919 m. ), iki 1923 direktorius. 1923-1928 m. ir 1934-1940 m. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktorius 1928-1932 m. Švietimo ministerijos departamentų dir., 1932-1934 m. ministerijos gen. sekretorius. 1941 m. su šeima ištremtas į Sibirą. Mirė badu. Gedimino 3 (1928 m. ) ir 2 (1932 m. ) laipsnio ordinas. BenjaminasKaluškevičius


Daniliauskas Jonas 1950 m. birželio 10 d. Lekėčiai, tapytojas. 1974 baigė LDI (A. Petrulio, J. Švažo mokinys). 1975-1985 m. dėstė m. K. Čiurlionio meno mokykloje, 1985-1989 m. LDI. Nuo 1997 dėsto Lengvosios pramonės aukštesniojoje mokykloje Vilniuje, nuo 2003 m. - ir Aprangos studijų centre Vilniaus kolegijoje. Nuo 1974 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, individualios parodos Vilniuje (1976, 1978, 1982, 1989, 1994-97, 1999, 2000 m. , 2002 m. ), Kaune, Klaipėdoje (abi 1996 m. ), Šiauliuose, Badene (Šveicarija, abi 1997 m. ), Ciuriche (1998 m. ), Greifswalde (1999 m. ), Varšuvoje (2000 m. ), Londone (2000-2001 m. ). Nutapė buit. tematikos kompozicijų (ciklai Indija 1986, Joninės 1988, Laukiančios 1993, Poetas tėviškėje 1999, Vyšnių skynimas 2000 m. ), portretų (S. Gedos su tėvu, 1985, V. Povilionienės, apie 1987 m. ) . Dažnai kuria pastelės technika (ciklas Moteris ir paukštis 1994 m. ) . Kūriniai emocingi, poetiškos nuotaikos, juose vyrauja gamtos, kaimo, vaikystės įspūdžių temos. Ankstyvieji paveikslai tamsaus kolorito, vėlesni - ryškių, grynų spalvų. Aleksandras Indmdaitis


Daniliauskienė Julija 1926 m. kovo 27 d. Šilo Pavėžupys (Šaukėnų valsčius), tautodailininkė. A. Daniliausko žmona ir V. Daniliauskaitės motina. 1941 m. buvo ištremta į Altajaus kraštą. Grįžo į Lietuvą 1956 m. , nuo 1957 m. dalyvauja grupinėse parodose, nuo 1964 rengia individualias parodas. Sukūrė popieriaus karpinių ciklų (Metų laikai 1960 m. , Oi giria, giria, girele žalioji, Mūsų sodai ir girios, abu 1976, Vilnius 1980, Ritmai 1985-91, Juostų motyvai 1992 m. ), kompozicijų (Čiulbantis medis 1984 m. ), atvirukų, ekslibrisų. Iliustravo kn. Lietuvių vaikų poezija (1980 m. ) . Ankstyvojoje kūryboje dominavo stilizuotų medžių, gė lių, paukščių, vėliau ir dangaus šviesulių motyvai. Nuo 9 dešimtmečiovid. dažnesnis geometrinis, savaip interpretuotas liaudies audinių ornamentas. Karpiniams būdinga simetriška kompozicija, formų ritmas, linijų grakštumas. Parengė kn. Karpiniai (su N. Jurėniene, 1980 m. ) . Aleksandras Indriulaitis


Daniliškių piliakalnis yra Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Daniliškių kaimo pietryčių dalyje, Suosonės ež. šiaurės rytų krante. A, vadinamo Totorių kalnu, šlaitai statūs (nulyginti), apie 30 m aukščio nuo ežero paviršiaus ir 6 m - nuo gretimos kalvos. Kalvos viršūnėje buvo įrengta 35 x 40 m dydžio aikštelė (r. dalis aukštesnė). rytų ir v. pakraščiuose yra pylimo žymių (apardytas ariant), buvo ~2 m aukščio, 35-40 m ilgio. Prie piliakalnio yra senovės gyvenvietė. Žvalgomuosius tyrimus 1971 atliko Istorijos instituto, 1978 ir 1984 - Mokslinės metodinės kult. paminklų apsaugos tarybos archeologai. A šlaituose ir gyvenvietėje yra kult. sluoksnio liekanų. Rasta I tūkstantmečio lipdytos grublėtu paviršiumi keramikos. Radiniai saugomi LNM. Gintautas Zabiela


Danilo-Kakanjo kultūra, vidurinio neolito archeol. kultūra, 4 temperatūrnetyje p.m.e. paplitusi P.Rytų Europoje, daugiausia Adrijos j. pakrantėje. Pavadinta paga11952 m. -1955 m. Rendič-Miocevičiaus ir J. Korošeco tyrinėtą Danilo, netoli Šibeniko, Kroatija) bei 195IV a. Benaco - Kakanjo, netoli Visoko, Bosnija) gyvenvietes. Pakeitė Tįspaudinės keramikos kultūrą. Žmonės prie derlingų žemės plotų arba upių terasose kūrėsi dideles gyvenvietes, kurias apjuosdavo vienu ar dviem 2-3 m gylio grioviais. Pastatus statėsi iš akmens plokščių, plokščiu stogu. Vertėsi žemdirbyste ir žvejyba. A būdingi plačiaangiai indai su 4 kojelėmis. Keramika dažyta dviem spalvomis (dažniausiai derinant geltoną, raudoną ir juodą spalvas), gausiai raižyta linijomis arba puošta Įspaudų ornamentu. Gintautas Zabiela


Danilov Georgi (Georgis Danilovas) 1936 m. sausio 08 Sofija, bulgarų rašytojas. 1960 m. baigė Sofijos universitetą (chemiją ir fiziką). Pjesėse (Pabaiga lieka jums (Krajat ostava za vas 1975, Vieno tardytojo ruduo (Esenla na edin sledovalel 980, Viena kalorija švelnumo I Edna kalorija nežnost 1986, Poilsis prieš rojų (Počivka predi Raja 1990 m. ) vyrauja psichol. irvisuom. problematika. Dramoms būdinga intelektualumas, jose derinami real, ir komedijiniai elementai, veikėjai ištikimi savo moraliniams Įsitikinimams. Parašė ist. pjesių (Ponas Balkanskis (Gospodin Balkanski 1985 m. ), kino scenarijų. Aušra Katkutė


Danilova Alexandra (Aleksandra Danilova) 1904 m. lapkričio 20 d. Sankt Peterburgas - 1997 m. liepos 13 d. Niujorkas, JAV baleto artistė, choreografė. Rusė. 1920 baigė Petrogrado teatro meno mokyklos choreogr. skyrių (A. Vaganovos, O. Preobraženskajos mokinė). 1921-1924 m. šoko Valst. akademinio OBT Petrograde. Nuo 1924 gyveno užsienyje. 1924-1929 m. šoko S. Diagilevo trupėje Rusų baletas, 1929-1938 m. -įv. baleto trupėse Europoje, 1938-52-trupėje Monte Carlo rusų baletas (solistė), 1949 m. - Sadler s Wells Ballet, 1951 m. -Londono festivalio baletas. Sukūrė vaidmenų choreogr. F. Ashtono, G. Balanchine o, L. Miasino, B. Nižinskajos baletuose. Šokis klasikinės krypties, ekspresyvus. 1954-1956 m. vadovavo savo įkurtai trupei Great Moments of Ballet, su ja gastroliavo Europoje, Afrikoje, P. ir S. Amerikoje, Japonijoje. Pastatė baletus: A. Glazunovo Raimonda (1946 m. , su G. Balanchine u), L. Minkaus Paquila (1949 m. ), L. Delibes o Kopelija (1981 m. ) irkt., sukūrė šokių operoms teatruose Metropolitan Opera Niujorke (1959-61 m. ), La Scala Milane (1961 m. ) . 1964-1989 m. dėstė Amerikos baleto mokykloje Niujorke. Parašė autobiogr. kn. Chowa: Alexandras Danilovos prisiminimai (Choma: The Memoirs of Alexandra Danilova 1986 m. ) . Apie A sukurtas dok. filmas Balerinos apmąstymai: Alexandra Danilova - absoliuti primabalerina (Re tiections of a Dancer: Alexandra Danilova, Prima Ballerina Absolutu 1986 m. ) . Livija Gulbinaitė


Daninos Pierre (Pjeras Daninosas) 1913 m. gegužės 26 d. Paryžius, prancūzų rašytojas. Per Antrąjį pasaulinį karą tarnavo anglų kariuomenėje. Išgarsėjo romanais, kurių pagrindinis veikėjas - anglas majoras Tompsonas (Majoro Tompsono užrašai (Les Carnets du major Thompson 1954 m. , Majoro Tompsono paslaptis (Le Secret du major Thompson 1956 m. , Trispalvis majoras (Le Major tricolore 1968, Nauji majoro Tompsono užrašai (Les Nouveaux carnets du major Thompson 1973 m. ) . Juose humoristiškai aprašė anglo įspūdžius Prancūzijoje, išjuokė mąstymo stereotipus, tradicinę anglų gyvenseną. Romanuose Pasas nakčiai (Passeport pour la nuit 1946 m. ), Atostogos bet kokia kaina (Vacances ą tout prix 1958 m. ), Kažkoks ponas Blo (Un certain monsieur Blot 1960 m. ), Pižama (Le Pyjame 1972 m. ), Veidrodžių galerija (La Galerie des glaces 1983 m. ) satyriškai vaizdavo vid. sluoksnių buitį. Galina Čepinskienė


Danys Jurgis 1921 m. balandžio 5 d. Trumpiškiai (Obelių visé.), gydytojas terapeutas. Habilituotas daktaras (biomedicinos mokslų, medicinos mokslų daktaras 1961 m. ) . 1947 m. baigęs Kauno universitetą jame (1951-1989 m. KMI) iki 1978 dėstė, profesorius (1967 m. ) . 1962-1978 m. Kauno kardiologijos instituto Alerginiu širdies ir kraujagyslių ligų laboratorijos vedėjas. Jo iniciatyva 1972 KMI klinikose buvo Įkurtas Endokrinologijos skyrius. 1978-1991 m. TSRS medicinos mokslų akademijos Endokrinologijos instituto Kauno filialo, įkurtojo iniciatyva, direktorius. Jo rūpesčiu pastatyta Endokrinologijos klinika ir laboratorijos korpusas, įsteigti endokrinologijos skyriai Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Birštone. Įdiegė skydliaukės ligų naujų diagnostikos ir gydymo metodų. Paskelbė darbų apie organizmo reaktyvumą, skydliaukės ir antinksčių funkcijos pokyčius sergant reumatu ir kt. ligomis. Parašė kn. Reumato diagnostika ir gydymas (1970 m. ), vadovėlį Vidaus ligos (su kitais, 2 d. 1966-67, 21973 m. ) . Išleido atsiminimų kn. Gydytojo užrašai, Nesustoti pusiaukelėje (abi 1999 m. ) .


„Danisco”, Danijos bendrovė, viena didžiausių maisto ingredientų gamintojų pasaulyje. Produkcija: maisto ingredientai (antioksidantai, enzimai, aromatai, emulsikliai, stabilizatoriai, šaldikliai, riebalų pakaitalai) duonos, ledų ir gėrimų gamybai, cukrus, priedai gyvūnų (kiaulių. naminių paukščių ir kt.) pašarui, maisto produktų pakuotės, sėklos ir kita. Būstinė Kopenhagoje. apie 8000 darbuotojų 38 šalyse, apyvarta 17, 7 mlrd. Danijos kronų (2002 m. ). Didž. padalinys Danisco Sugar - penkta pagal dydį ES cukraus gamybos bendrovė (2002 m. ). Kasmet pagamina apie 1, 3 mln. cukraus (2002 m. - 1363 000 t). Apyvarta 8, 4 mlrd. Danijos kronų (2002 m. ). Turi gamyklų Danijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. 1998 Danisco Sugar įsigijo 4 Lietuvos cukraus fabrikų akcijų, 2003 m. valdė 74% Kėdainių cukraus, 68% Panevėžio cukraus, 50% Pavenčių cukraus (nuo 1999 Panevėžio cukraus Kuršėnų padalinys), iki 2002 m. - 49% Marijampolės cukraus akcijų. A įkurta 1989 susijungus bendrovėms Danisco Sugar (įkurta 1872 m. ), Danish Distillers (įkurta 1881 m. ) ir AIS Danisco (įkurta 1934 m. ) . 1999- 2002 m. A įsigijo Suomijos bendrove Cultor, JAV florida flvors, Australijos Germantown ir Belgijos Perlarom.


Danisevičius Petras Vladas 1921 m. vasario 22 d. Užubaliai (Alytaus valsčius), teisininkas. daktaras (socialinių mokslų , teisės mokslų kandidatas 1954 m. ). 1949 m. baigė VU Miškų ūkio fakultetą ir Sąjunginį neakivaizdinį teisės institutą Maskvoje. 1942-1954 m. dirbo miškų ūkyje. 1954-1955 m. - Istorijos ir teisės institute. 1955-1993 m. dėstė VU, 1961-1971 m. Baudz. teisės ir proceso katedros vedėjas, docentas (1963 m. ) . Svarbiausi veikalai: Pėdsakai kaip daiktiniai [rodymai tarybinėje kriminalistikoje (1954 m. ), Įvykio vietos apžiūra (su J. Blieka, 1962 m. ), Trumpas kriminalisto žinynas (su kitais, 1970 m. ), Kriminalistinis pėdsakų mokslas (1973, rusų k), Teismo balistika (1976 m. ), LieluvosTSR baudžiamasis procesas (su kitais, 1978 m. ), Kriminalistika (su kitais, 1985 m. ) . Jurgis Rinkevičius


Danysz Marian (Marianas Danyšas) 1909 m. kovo 17 d. Paryžius - 1983 m. vasario 9 d. Varšuva, lenkų fizikas. Lenkijos mokslų akademijos narys (1961 m. ) . Baigė Varšuvos technikos universitetą. 1950-1952 m. dirbo Didžiojoje Britanijoje . Varšuvos universiteto profesorius (1954 m. ). 1956-1959 m. dirbo Jungtiniame brand, tyrimų institute Dubnoje, nuo 1960 m. - Varšuvos brand, tyrimų institute. Svarbiausi darbai iš branduolio ir elementariųjų dalelių fizikos. Kartu su S. Pniewskiu 1952 m. atrado hiperbranduolius, 1962-hiperbranduolių izomerus, 1963 - dvigubuosius hiperbranduolius.


Daniūnai, kaimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, Ramygalos seniūnijoje. 317 gyv. (2001 m. ). Per A teka Kuršelė (Upytės kairysis intakas). Paštas, pradžios mokykla (įkurta 1923 m. ), Kultūros namai (1957 m. ), biblioteka (1956 m. ). Sovietinės okupacijos metais A buvo kolūkio cenlr. gyvenvietė. 1903 buvo 75, 1923 - - 18, 1959 m. - 75, 1970 - 129, 1979-197, 1989 - 302 gyv.


Danius Stasys 1940 m. rugpjūčio 20 d. Šaukėnai, zootechnikas. Habilituotas daktaras (biomedicinos mokslų, žemės ūkio m. daktaras 1991 m. ) . 1963 baigė LVA. 1967-1972 m. Vievio paukštyno, 1972-1982 m. Vilniaus paukštyno vyriausiasis zootechnikas, nuo 1988 Girelės paukštyno (Kaišiadorys) gen. direktorius. Nuo 1987 dėsto veterinarijos akademijoje, profesorius (1993 m. ) . Mokslinio darbo sritis - paukščių lesinimo ir broilerių auginimo efektyvių metodų kūrimas. LSSR vaisi, premija 1986, 1988.


Dankanas Ofisas Dadlis O. D. Duncan.


Dankert Pięter (Piteris Dânkertas) 1934 m. sausio 08 Stiens (Fryzijos provincija), Olandijos politikas. Socialistas. 1965-1971 m. Socialistų internacionalo biuro narys. 1977-1989 m. Europos Parlamento deputatas (1979-1982 m. vicepirmininkas, 1982-1984 m. pirmininkas).


Dankerts Peeter Tf.Danckers. Dankörsing de Rij Peeter P. Danckers.


Dankowski Adalbertus Wojciech (Adalbertas Voicechas Dankovskis), Danek apie 1760 m. D. Lenkija jpo 1800, lenkų kompozitorius, smuikininkas. Obrzos cistersų vienuolyne mokėsi muzikos, apie 1779 buvo šio vienuolyno kapelos muziku. 1787-1790 m. Gniezno katedros kapelmeisteris ir kompozitorius, apie 1792~Lvovo vokiečių teatro violininkas. Vėliau dirbo Poznanėje. Kai kurie ankstyvieji A kūriniai pasirašyti Daneko pavarde. Sukūrė 9 simfonijas (išliko 2 m. ), 39 mišias, 27 mišparus, 8 litanijas, 3 Requiem, motetų, teatro muzikos. A kūrinių (mišios D-dur, G-dur ir kt.) kopijų yra buv. Vilniaus katedros archyve (dabar Lietuvos mokslų akademijos centr. bibliotekos rankraštynas). Kūriniai ankstyvojo klasicizmo stiliaus, parašyti homofonine technika, juose ryšku Neapolio mokyklos įtaka. Vytautas Povilas Jurlditas


471

Dan Lerė Dunleary.

Danmark Danija.

Danmarks Nationalbank Danijos nacionalinis bankas.

Danmark Straede Danijos sąsiauris.

Danmilė, Daumila (Danmila), spėjamas Ldk Gedimino vyriausios dukters Elžbietos Gediminaitės kitas vardas.


von Dannecker Johan Heinrich (Johanas Heinrichas fon Danekeris) 1758 m. spalio 15 d. Waldenburg - 1841 m. gruodžio 08 Stuttgart, vokiečių skulptorius. Klasicistas. 1783-1785 m. mokėsi Paryžiuje, 1785-1789 m. Romoje. Nuo 1790 gyveno Stuttgarte, kurį laiką dirbo Viurtembergo hercogo dvare, Stuttgarto dailės akademijos direktorius (1828 m. ), profesorius (1790 m. ) . 1806 vėl lankėsi Paryžiuje, Luvre studijavo antikos, renesanso skulptūrą. Sukūrė mitologinio (Bakchas 1788, Erotas 1810, Ariadnė ant panteros 1814 m. ), rel. žanro kompozicijų. Išgarsėjo žymių amžininkų portretiniais biustais (J. W. Goethe s 1806, F. Schillerio 1805, 1810 m. ) . Patyrė A. Canovos įtaką. Kūriniai meistriškai atlikti, dvasingi, kai kuriuose yra sentimentalizmo, natūralizmo, vėlesniuose - ir romantizmo apraiškų (Kristus 1827-30 m. ) . Dalia Ramonienė


D Annunzio Gabriele (Gabrielė D Anłncijus) 1863 m. kovo 12 d. Pescara 1938 m. kovo 1 d. Gardone Riviera (prie Gardos ež.), italų rašytojas. Žymiausias dekadentizmo atstovas italų literatūroje. Studijavo Romos universitete. 1881-1889 m. dirbo žurnalistu. 1897-1921 dalyvavo polit, veikloje (1898-1900 parlamento deputatas), Pirmojo pasaulinio karo šalininkas ir dalyvis. Draugavo su aktore E. Duse. Pirmuosiuose kūriniuose (poez. rink. Primo vėre 1879, Nauju giesmė I Canto novo 1882 m. ) ryšku sensualumas, G. Carducci įtaka. Novelių knygose Nepaliestoji žemė (La terra vergine 1882 m. ), Pescaros novelės (Le novelle della Pescara 1902 m. ) vaizduojama paprastų žmonių buitis, parodoma jų instinktai, fanatizmas, žiaurumas. Dekadentiniam romanui Malonumas (H piacere 1889, lietuvių pavadinimu Geismų kūdikis 1997 m. ) būdinga rafinuotas pojūčių estetizavimas. Romanuose Džovanis Episkopas (Giovanni Episcopo 1891 m. ), Nekaltasis (L innocente 1892 m. ) dekadentinė pasaulėjauta derinama su etine problematika. Romanuose Mirties triumfas (II trionfo della morte 1894 m. ), Uolų mergelės (Le vergini delie rocce 1895 m. ), Ugnis (II fuoco 1900 m. ) vaizduojamas harmoningo pasaulio nykimas, kuriamas antžmogio paveikslas. Svarbiausias eilėraščių rinkinys - Landos dangai, jūrai, žemei ir herojams (Landi dėl cielo, dėl mare, della terra e degli eroi 5 kn. 1903-33 m. ), kuriam būdinga impresionistinė poetika, aukštinamas pasaulio grožis, jis turėjo didelę įtaką 20 amžiaus italų poezijai. Parašė Rojaus poemą (Poema paradisiaco 1893 m. ), dramų (Miręs miestas (La cittą morta 1898, tragedijos Frančeska da Rimini 1902, Jorijaits duktė (La figlia di [orio 1904 m. ), lyrinį dienoraštį Noktiurnas (Notturno 1921 m. ), atsiminimų. Lietuvių kalba dar paskelbta A novelių, eilėraščių. L:A. Fetice D Annunzio Bari 1991. Dainius Būrė


Danquart Balthasar (Baltazaras Dankvartas), Dankwart 1629 m. kovo 1 d. Vilnius (arba Mazovija) 1699 m. liepos 5 d. Vilnius, kunigas, teologas, pamokslininkas. Jėzuitas (1644 m. ). 1646-1650 m. studijavo VU. 1657 m. įšventintas kunigu. 1652-1967 m. (dėl karo veiksmų pasitraukęs į Prahą 1655-1658 m. ten studijavo) Polocko, Litomeficų, Opavos, Reszelio (Varmijos Mozūrų vaivadija), Vilniaus ir Puttusko jėzuitų mokyklose dėstė retoriką, pamokslavo Varšuvoje (t.p. karaliaus Jono Sobieskio rūmuose). 1679-1683 m. Lietuvos jėzuitų provincijos prokuratorius, 1690-1693 m. Vilniaus jėzuitų noviciato, 1694-1697 m. VU rektorius. Rūpinosi per XVII a. vid. karą smukusiu VU mokslo lygiu. Veikale Trumpas apaštališkojo pamokslininko vadovas (Brčve directonum concionatoris apostolici 21699 m. ) išdėstė bažn. iškalbos tikslus ir uždavinius, išleido proginių raštu. Į lenkų kalbą išvertė A. Rodriguezo kn. Apie tobulybės ir vienuoliškųjų dorybių pažangą (O postępowaniu w doskonałości i cnotach zakonnych 1698-1715 m. ) . Isliko A pamokslų ir kalbų, teologijos ir retorikos paskaitų rankraščių. /. T.


Danquart (Dankvartai), Dankwart, styginių muzikos instrumentų meistrai. Baltazaras (-1550--1622 Vilnius) - d. kunigaikščio Vilniaus rūmų meistras. Dirbo smuikus ir liutnias. Išliko 1602 Vilniuje padarytas smuikas (Poznanės nacionaliniame muziejuje). 1603 padarytas smuikas, laikytas Varšuvos konservatorijoje, žuvo per Antrąjį pasaulinį karą. Jo smuikai klasikinio modelio ir apdailos, didelių tembro ir dinamikos galimybių, muzikos savybėmis ir išore panašūs į italų Brescios meistrų smuikus. Baltazaro sūnus Janas (g. apie 1600 m. ), Karaliaus rūmų kapelos Varšuvoje meistras, dirbo smuikus ir altus. Jano 1633 m. padarytą smuiką turi Poznanės filharmonijos orkestras. Jano sūnus Baltazaras (~]620-po 1682 m. ) gyveno daugiausia Vilniuje. Dirbo smuikus. Keletas jų (vienas padarytas Vilniuje 1645 m. ) yra Poznanės nacionaliniame muziejuje. Vytautas Povilas Jurkštas


Dansas Džordžas G. Dance.

danskere, Europos tautos danų savivardis.


1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом