Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница102/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   197


Dangrčko kalnagūbris (tajų k. Phanom Dong Rak, khmerų k. Chuor Phnum Dangrźk) yra Indokinijos pusiasalyje, Karato plynaukštės kuestinė pakopa. Ištįsęs apie 300 km išilgai Tailando valst. sienos su Kambodža ir Laosu. Didžiausias aukštis 761 m. Šiaurės šlaitai lėkšti, p. - statūs, labai suskaidyti. Susidaręs daugiausia iš smiltainių. Klimatas subekvatorinis. Lapus metantys atogrąžų miškai, savanos. Vakaruose yra Khao Khivo nacionalinis parkas.


Dangun Žengimo sala, Asensjonas (Ascension) yra Atlanto vandenyne, 7°57 p. pi. ir 14°22 v. ilg., priklauso Didžiosios Britanijos valdai - Šv. Elenos salai (nuo 1922 m. ) . Plotas 88 km2. 1100 gyv. (2003 m. ), gyvena išeiviai iš Šv. Elenos s., anglai, amerikiečiai. Sala vulkaninės kilmės. apie 30 užgesusių ugnikalnių. Didžiausias aukštis 858 m (Greeno k.). Klimatas tropinis. Mėnesių vid. temperatūra 24-27 °C. Per metus iškrinta 500-700 mm kritulių. Augalija skurdi (paparčiai, samanos). Gausu jūrinių paukščių, vėžlių. Saugomos žaliųjų vėžlių kiaušinių dėjimo vietos. Gėlinamas jūros vanduo. Vienintelė gyvenvietė ir uostas - Georgetownas. BBC retransliacijos, JAV palydovų stebėjimo stotys. JAV karinis oro uostas. 1501 salą atrado port, jūrininkas Joao da Nova Castella.


dangus, 1. Virš žemės matoma erdvė, kurioje regime Saulę, Mėnulį, žvaigždes ir kitus šviesulius. Trumpesnių bangų ilgių šviesos spinduliai (mėlyni) atmosferoje sklaidomi labiau negu ilgesnių bangų (geltoni ir raudoni), todėl dieną A atrodo mėlynas, šviesulių (išskyrus Saulę, Mėnulį, bolidus, kai kurias planetas, įv. dirbtinius dangaus kūnus) danguje nematyti. Kai atmosferoje padaugėja dulkių, vandens garų, joje išsklaidoma daugiau visų bangų ilgių spindulių, A papilkėja, tampa balsvas. Naktį A nėra visiškai tamsus. Jo foną sudaro išsklaidytoji dangaus šviesulių ir Žemės objektų šviesa, nakties dangaus švytėjimas, poliarinės pašvaistės. Dangaus objektų regimosioms padėtims nusakyti naudojama dangaus sfera.


2. (religijose). Dievų ir kt. dvasinių būtybių, išganytų ir palaimintų sielų buveinė. senovės religijose A įsivaizduotas kaip virš žemės esanti pasaulio dalis, kurios fiz. kūnai, reiškiniai veikia žemę ir žmonių gyvenimą, tapatintas su šviesa, gėriu, priešintas tamsai, blogiui, žemei, pragarui.

Įv. religijose A samprata skirtinga. Budizmas skiria 26 A lygmenis, kurie atitinka žemiškąjį patyrimą, 4 aukščiausieji lygmenys siejami su nirvana. Į A patenka žmonės, žemėje darę gerus darbus. Judėjai A laiko Jahvės, angelų ir teisiųjų dvasių buveine. Islamo doktrina teigia, kad yra 7 dangūs, kuriuos regėjo Mahometas: Adomo, Jono Krikštytojo, Jėzaus Kristaus, Juozapo, Enocho, Aarono, Mozės ir Abraomo buveinės. Tai poilsio, taikos ir amžinybės vieta, kur patekusieji patiria ir kūno malonumus, ir dvasios palaimą. Krikščionybėje A yra Dievo kūrinys ir ypatinga jo buveinė (Ps 139, 8-10, Mt 6, 9-10, 16, 3, Lk 15, Jn l, 51, 18 m. ), vieta, kur po mirties tikintieji susitinka su Dievu (l Kor 13, 12 m. ) . A t.p. suprantamas kaip vieta, iš kur Jėzus Kristus atėjo, kur grįžo prisikėlęs ir dabar karaliauja (Mk 16, 19, Jn 6, 38, Rom 8, 34 m. ) . Jėzus Kristus per Paskutinę vakarienę kalbėjo apie A kaip amžinosios laimės vietą ir vadino Tėvo namais (Jn 14, 2-3 m. ) . Biblijoje A dar vadinamas Dievo karalyste, Jėzaus Kristaus karalyste, dangiškąja Jeruzale, amžinuoju gyvenimu (Mt 13, 43, 19, 16, Mk 9, 46, Lk 22, 30, Hbr 12, 22 m. ) . Katalikų bažnyčia A buvimą laiko Dievo apreikštatlesa, tikėjimo dogma. AlgirdasBimbiris


Danidinas Dunedin.


Daniel Julij (Julijus Danijčlis) 1925 m. lapkričio 15 d. Maskva - 1988 m. gruodžio 30 d. ten pat, rusų rašytojas. 7 dešimtmetyje parašė psichol. romaną (Atpirkimas (Iskuplenie), satyr, apysaką (Kalba Maskva (Govorit Moskva), autobiogr. novelių (rink. Rankos (Ruki) apie gyvenimą totalitarinėje valstybėje. N. Aržako slapyvardžiu kūrinius publikavo užsienyje, už tai 1965 buvo suimtas, 1966 (su A. Siniavskiu) nuteistas 5 m. kalėti (kalėjo iki 1970 m. ) . Protestai dėl šių rašytojų persekiojimo sustiprino Rusijos disidentų judėjimą.


Danieliaus knyga, viena ST Pranašų knygų. Pavadinta izraelitų pranašo Danieliaus, kuriam priskiriama autorystė, vardu. Parašyta Antiocho IV Epifano, persekiojusio izraelitus, valdymo metu (167-164 p.m.e.), daugiau kaip pusė A (2, 4b-7, 28 m. ) aramėjų, kita dalis - hebr. kalba. A sudaryta iš pasakojimų apie Danielių ir jo draugus (1-6 m. ), Danieliaus regėjimų aprašymų (7-12 m. ) . Scptuagintoje įterpta Azarijos malda ir pasakojimas apie Danieliaus draugus krosnyje (3 m. ), pridėti (13, 14 m. ) pasakojimai apie Zuzaną, Belį ir Slibiną (išlikę tik jų graikų vertimai, ekumeniniuose Biblijos leidimuose priskiriami prie Antrojo kanono knygų). Danieliaus knygoje išlikę senovės Izraelio pranašų mokymo svarb. bruožai (teisaus elgesio reikšmingumas gyvenime, Dievo visagalybės pabrėžimas ir tvirtas tikėjimas jo karalystės pergale). A žanras artimas apokaliptikai. Būdinga šifruota kalba, mįslingi įvykiai, neįprasti įvaizdžiai. Siužetai populiarūs ikonografijoje. Petras Kimbiys


danielius (Cervus dama), elninių (Cervidae) šeimos žinduolis. Paplitęs P. Europoje, Šiaurės Afrikoje ir m. Azijoje. Aklimatizuotas N. Zelandijoje, Š. ir P. Amerikoje, V. ir Vid. Europoje. Kūnas 130-160 cm ilgio, aukštis 80-100 cm, masė 50-125 kg. Kailis gelsvai rudas, baltai dėmėtas. Patinų ragų galai sudaro plačias trumpomis ataugomis mentes, patelės beragės. A gyvena lapuočių ir mišriuosiuose miškuose, minta žole, medžių lapais, žieve, gilėmis, grybais, uogomis. Nėštumas 7, 5-8 mėn. Į Lietuvą buvo introdukuojamas nuo 16 amžiaus. Po 11 pasaul. Danielius karo išnyko, 1976-1977 m. vėl įvežtas. A gyvena Marijampolės savivaldybės, Šilutės, Vilkaviškio, Panevėžio rajonas savivaldybių teritorijose, medžioti draudžiama. 2002 m. Lietuvoje buvo 440 A. Augustinas Macionis


Danielius, Biblijos personažas, hebrajų išminčius, vienas keturių didžiųjų pranašų. Gyveno VI a. p.m.e., kai izraelitai buvo Babilonijos tremtyje (karaliaus dvare vadintas Beltšacaru). Išaiškino Nebuchodonosaro sapną ir už tai buvo paskirtas aukštu dvaro pareigūnu (Dan 2 m. ), bet liko ištikimas žydų įstatymui. Tuo nepatenkinti karaliaus Darijaus pavaldiniai surengė sąmokslą ir apkaltinę A karaliaus įsakymų nepaisymu įmetė jį į liūtų duobę (Dan 6 m. ), kai A liko gyvas, karalius patikėjo jo Dievu. A išpranašavo tuometinių Graikijos, Babilonijos, Persijos imperijų žlugimą ir izraelitų išsivadavimą. Ankstyvosios krikščionybės dailėje A dažniausiai vaizduojamas degančioje krosnyje, vid. amžiais pradėtas vaizduoti liūtų duobėje. Apie A pasakojama Danieliaus knygoje. Algirdas Bimbiris


Danielius Antanas 1942 m. vasario 2 d. Sakalai (Garliavos valsčius) t2002 m. spalio 17 d. Vilnius, vertėjas. 1965 baigęs VU (anglų kalbą) dirbo mokytoju Žagarėje. 1970-1975 m. dėstė VU psichologiją, 1977-1979 m. Respublikinės N. Vilnios psichoneurologinės ligoninės psichologas. Nuo 1994 dirbo žrn. Vilnius (anglų k.) redaktoriumi, 1994-1998 m. savaitraštyje Šiaurės Atėnai. 1997 Vilniaus budizmo studijų centro vienas steigėjų, vadovas. Vertė iš anglų, vok., pranc., lenkų, rusų, - 1betiečių kalbų. Išvertė W. Shakespeare o kūrinių - komedijas Du veroniečiai, Tuščios meilės pastangos (abi 1983 m. ), dramą Ričardas II (1994 m. ), tragedijas Karalius Lyras, Timonas Atėnietis (1997 m. ), sonetų, R. m. Rilke s, J. W. Goethe s eilėraščių, A. Strindbergo dramą Freken Julija (1977 m. ), C. S. McCullers (Širdis - tai vienišas medžiotojas 1984 m. ), H. Millerio (Ožiaragio atogrąža 1994 m. ) romanų, D. L. Carmody kn. Malda pasaulio religijose (su kitais, 2001 m. ) ir kt. knygų. Parengė lietuvių - anglų kalbų žodyną vaikams Mano didysis lietuvių - anglų kalbų žodynas ir 1200 linksmų paveikslėlių (1999 m. ) . Į anglų kalbą išvertė V. Bložės, S. Gedos, A. A. Jonyno, D. Kajoko ir kt. poezijos. Alma Lapinskienė


Danielius Romualdas 1953 m. 04 16 d. Vadagiai (Mažeikių rajonas), fizikas. daktaras (fiziniai m. , fiz. ir mat. mokslų kandidatas 1982 m. ) . 1975 baigęs VU pradėjo jame dirbti. 1986 stažavo Olandijoje, 1993 - Vokietijoje. Nuo 1995 mokslinės gamybinės bendrovės Šviesos konversija direktorius. Darbai iš ultratrumpujų šviesos impulsų lazerių fizikos, netiesinės optikos, ultrasparčiosios spektroskopijos. Kn.: Parametriniai šviesos generatoriai ir pikosekundinė spektroskopija (sukt., 1983, rusų k.). Tolygiai derinamo bangos ilgio pikosekundinių ir femtosekundinių parametrinių lazerių vienas kūrėjų (1995 m. ) . Lietuvos mokslo premija 1994.


Danielius Haličietis (Daniil Halickij) 1201 - 1264, Voluinės (1221-64 m. ) ir Haličo (1238-64 m. ) kunigaikštystis, nuo 1254 Haličo karalius. Romano Mstislavičiaus sūnus, jam mirus (1205 m. ) buvo mažametis. Soste galutinai įsitvirtino tik po 40 m. trukusio karo, įveikęs bojarinų pasipriešinimą. 1236 m. sudarė sąjungą su Mindaugu prieš Mazovijos kunigaikštystį Konradą. 1237 m. prie Drahičyno nugalėjo Dobrynės brolių ordino riterius. 1239 m. užėmė Kijevą. 1245 Jaroslavo kautynėse įveikė Vengrijos karaliaus Belos IV, Krokuvos kunigaikščio Boleslovo Droviojo bei Černigovo kunigaikščio kariuomenę. 1245 m. paklusęs Aukso ordos chanui Batijui 1246 m. paprašė popiežiaus Inocento IV pagalbos kovai su 1241-1242 m. Avaldas nusiaubusiais mongolais (žadėjo suvienyti Katalikų ir Stačiatikių bažnyčias). 1254 popiežiaus legato karūnuotas Drahičyne. Kryžiaus žygio surengti nepavykus A unijos neįgyvendino. Susigiminiavęs su Belą IV dalyvavo jo karuose dėl Austrijos ir Štirijos (1253 kartu įsiveržė į Čekiją). Su lenkų kunigaikščiais 1248 m. , 1253 ir 1254 surengė žygius prieš jotvingius, 1254 sutartimi su Vokiečių ordinu ir Mazovija pasidalijo nenukariautas jų žemes. Su Tautvilą, Edivydu (buvo vedęs jų seserį) ir kitais 1249 m. pr. organizavo koaliciją prieš Mindaugą (Mindaugo priešininkų koalicija), bandė užvaldyti Juodąją Rusią. 1255 sudarė su Mindaugu taiką (A sūnus Romanas iki 1260 kaip Mindaugo vasalas valdė Juodąją Rusią, kitas sūnus Švarnas vedė Mindaugo dukterį). Skatino ūkio plėtrą, globojo amatininkus ir pirklius (kvietėsi juos iš Vokietijos). Įkūrė miestų, tarp jų Cholmą (dąb. Chełm, perkėlė į jį sostinę), Lvovą.


450

Daniélou Jean (Žanas Danielu) 1905 m. gegužės 14 d. Neuilly-sur-Seine (dab. Paryžiaus dalis) - 1974 m. gegužės 20 d. Paryžius, prancūzų teologas. Jėzuitas (1929 m. ) . Kardinolas (1969 m. ) . Prancūzų akademijos narys (1972 m. ) . Studijavo Sorbonoje, 1936-1939 m. teologiją Lione (1938 m. įšventintas kunigu). Nuo 1943 dėstė Kataliku institute Paryžiuje, profesorius (1944 m. ). Vienas Vatikano II susirinkimo (1962-65 m. ) ekspertų. Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos narys. Ekumenizme šalininkas. Tyrinėjo ankstyvąją krikščionybę, judaizmo ir helenizmo įtaką krikščionybei, patristiką, kėlė Biblijos svarbą atnaujinant katalikų teologiją. Teigė, kad istorija yra Dievo ir žmogaus dialogas, teol. istorija turi derinti pasaulietinę ir išganymo istoriją. Svarbiausi veikalai: Biblija ir liturgija (Bible et liturgie 1950 m. ), Esė apie istorijos paslaptingumų (Essai sur le mystčre de l’histoire 1953 m. ), Judeochristianizmo teologija (Théologie du judéo-christianisme 1958 m. ), Krikščioniškųjų doktrinų istorija iki Nikėjos (Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée 3 t. 1958-75 m. ), Religijos ateitis (Avenir de la religion 1968 m. ) .


Daniel-Rops (Daniėlis Ropsas), tikrieji Jean Charles Henri Petiot “1901 m. sausio 19 d. Čpinal - 1956 m. liepos 27 d. Chambéry, prancūzų rašytojas, istorikas. Prancūzų akademijos narys (1955 m. ). 1948 m. įkūrė mėnraštį Ecclesia, jo redaktorius. Grož. kūryboje materialinę gerovę priešino krikščioniškosioms vertybėms (rom. Tamsi dvasia (l’Ame obscure 1929, Mirtie, kur tavo pergalė? (Mort, oł est la victoire? 1934 m. ) . Tyrė krikščionybės istoriją, jos įtaką Europos kultūrai. Svarbiausi veikalai: Šventoji istorija (Histoire sainte 1943 m. ), Jėzus ir jo laikai (Jésus en son temps 1945 m. ), Kristaus bažnyčios istorija (l Histoire de l’Eglise du Christ 9 1.1948-63 m. ), Kasdienis gyvenimas Palestinoje Jėzaus laikais (La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus 1961 m. ) .


Danielson-Kalmari Johan Richard (Johanas Richardas Danielsonas - Kalmaris) 1853 m. 0507 Hauho, netoli Hameenlinnos) - 1933 m. gegužės 27 d. Helsinkis, suomių istorikas, politikas. 1880-1913 Helsinkio universiteto profesorius (1903-1906 m. rektorius), 1921-1926 m. Turku universiteto rektorius. 1885-1914 Suomijos parlamento deputatas, 1908-1909 m. senatorius. 1907-1914 m. vadovavo konservatyviai Tsenasttomių polit, grupuotei, siekė išsaugoti Suomijos autonomiją, priešinosi šalies rusinimui. Tyrė daugiausia XVIII a.-XIX a. pr. Suomijos, t.p. Didžiosios Britanijos, Vokietijos, tarptautinių santykių istoriją. Svarbiausi veikalai: Siaurės klausimas 1746-1751 m. (Die nordische Frage in den Jahren 1746-1751 m. 1888 m. ), Suomijos prijungimas prie Rusijos valstybės (Suoinen yhdistaminen Venajan valtakuntaan 1890 m. ), Suomijos savivalda (Suomen sisallinen itsenaisyys 1892 m. ) .


Danielsson Anders (Andersas Danielsonas) 1784 m. sausio 14 d. Bondarp (Alvsborgo lenas) - 1839 m. balandžio 22 d. Surte (Geteborgo ir Bochuso lenas), Švedijos politikas. 1809-1839 m. Riksdago Valstiečių rūmų narys (kuri laika atstovavo 27 apygardoms). Liberalų opozicijos vadovas, daugelio vėliau įgyvendintu reformų (1842 m. įvestas privalomas pradinis mokymas, 1864 panaikinta cechų sistema, 1866 vietoj luominio įvestas 2 rūmų Riksdagas ir kt.) iniciatorius.


Danielsson Bengt Emerik (Bengtas Emerikas Danielsonas) 1921 m. liepos 6 d. Krokek (Östergötiando lenas) - 1997 m. liepos 9 d., švedų etnologas, visuom. veikėjas. daktaras (1955 m. ). Tyrinėjo Polinezijos tautų kultūrą. 1947 m. dalyvavo T. Heyerdahlio etn. ekspedicijoje iš Peru į Prancūzijos Polineziją (Kon tiki plaustu). 1949-1951 m. vadovavo etn. tyrimams Tuamotu, vėliau Markizo salose. 1961-1967 m. Švedijos konsulas Prancūzijos Polinezijoje. Etn. veikalai: Laimingoji sala (Happy Islandof the South Seas 1952 m. , lietuvių 1968 m. ), Meilė pietų jūrose (Love in the South Seas 1956 m. ), Užmirštos Pietų jūrų salos (Forgotten Islands of the South Seas 1957 m. ). Vadovavo (1968-91 m. ) kampanijai prieš Prancūzijos brand, bandymus, parašė kn. Montroa - mano meilė (Moruroa Mon Amour 1974 m. ) . Jūratė Litvinaitė


DANIJA

Plotas: 43 100 km Gyventojai: 5, 39 mln. (2003 m. ) Sostinė: Kopenhaga Valst. kalba: danu Nacionalinė šventė: birželiu 5 Piniginis vienetas: Danijos krona (100 erių) Laiko juosta: PL - t- 1 h

Danija (Danmark), Danijos Karalystė (Kongeriget Danmark), valstybė V. Europoje, tarp Baltijos ir Šiaurės jūrų. Įsikūrusi Jutlandijos pusiasalyje ir salose: Danijos salyne (-500 salų, didž.: Zelandija, Fynas, Lollandas, Falsteris, Langelandas, M0nas), S. Fryzų salose, Bornholme. Jutlandijos pusiasalio pietuose ribojasi su Vokietija (vienintelė sausumos siena). Kategato ir Zundo sąsiauriai skiria A nuo Švedijos, Skagerako sąs. - nuo Norvegijos. Plotas 43 100 km2.5, 39 mln. gyv. (2003 m. ). Sostinė-Kopenhaga (1, 09 mln. gyv., 2003 m. ). A suskirstyta - 14 amtų ir 2 municipalitetus (l lent.). Danijai priklauso Grenlandija (2, 18 mln. km2, 56 000 gyv., 2003 m. ) ir Farerų salos (1414 km2, 47 600 gyv., 2003 m. ), turinčios vidaus autonomija. Žemėlapis.


l lent. Danijos administracinis suskirstymas
Plotas (km2 m. )

Gyventojų (tuksi., 2003 m. )

Admin. centras

amtai:


Arhuso

4561

647 600

Arhusas

Bornholmo

589

43 700

R0nne

Frederiksborgo

1 347

373 800

Hiller0das

Fyno

3486

472 200

Odense

Kopenhagos

528

618 400

Kopenhaga

Ribės

3 132

224 600

Ribe

Ringk0bingo

4854

274 800

Ringk0bingas

Roskildės

891

236 500

Roskilde

Storstr0mo

3398

260 800

Nyk0bingas

Š.Jutlandijos

6173

496 100

Alborgas

P. Jutlandijos

3 939

252 800

Abenra

V Zelandijos

2 939

300 400

Sor0

Vejies

2997

352 500

Vejle

Viborgo

4123

234 400

Viborgas

municipalitetai:


Frederiksbergo

9

92 600
Kopenhagos

88

506 1001   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом