Конспект за докторантски конкурс по журналистика
ИмеКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер28.98 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92931/712056/version/1/file/Izgr-imidj-20


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Конспект

за докторантски конкурс по журналистика

(ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ) – 2012/2013 г.


 1. Имидж и престиж. Персонална, персонализирана и персонифицираща информация в журналистиката – прилики и разграничения.

 2. Социална ефективност на персоналната пропаганда. Гносеологически и социално-психологически, аксеологически и културно-исторически фактори и предпоставки за нейното въздействие.

 3. Престиж. Носители на престижа. Престиж и социален статус. Символи и знаци на престижа.

 4. Социална роля и авторитет. Функционален, индукционен и ситуативен авторитет. Корпоративен имидж - основни характеристики.

 5. Персонален престиж и персонален имидж. Елит , знаменитости, “звезди”. Фирми - "звезди" и фирми-еталон.

 6. Имидж и мит. Характеристика на мита. Политически митове. Най-разпространени персонални и корпоративни митове в западноевропейската и американската журналистика.

 7. Образът на елита. Семиотичен анализ на персоналния имидж в елитната западноевропейска преса.

 8. Принципи и методика на аксеологематичния анализ – вид контент- анализ на ценностно натоварените послания.

 9. Моделиране на персоналния имидж на политик по време на изборна кампания. Етапи при създаването на персоналния имидж.

 10. Телевизионна и прескампания – прилики и отлики. Българският опит при национални и местни избори.

 11. Корпоративен имидж. Етапи при трансмедиалното му изграждане. Корпоративна култура и корпоративни отговорности. Интеркултурни взаимодействия.

 12. Имидж и бренд. Характеристика на брендовете. Видове брендове. Бренд и политически маркетинг.

 13. Скандалът и персоналният имидж. Скандалът като медийна технология.

 14. Имидж традицията в САЩ. Съпоставка с европейската имидж традиция.

 15. Негативната персонална реклама в западноевропейските и американските медии. Информационно и ценностно сатанизиране.

 16. Корпоративния имидж на фирмите и персоналният имидж на бизнесмена и администратора в западната и американската елитна и сензационна преса. Опитът на българската седмична преса.

 17. 14.Персоналният имидж на “звездите”. Интервю, очерк-портрет, репортаж – преобладаващи жанрове при обрисуване на българските “звезди на свободното време”.Библиография:


 1. БАЙКО БАЙКОВ. Брендингът – предизвикателство към съвременната политическа теория. Велико Търново. 2007.

 2. В.Я.ПРОП. Исторически корени на вълшебната приказка. С., 1995.

 3. ГЕОРГИ Л.МАНОЛОВ. Политическият имидж. П., 2006.

 4. ГЕОРГИЙ ПОЧЕПЦОВ. Комуникативные технологии двадцатого века. Киев, 2001.

 5. ЖАК СЕГЕЛА. Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. С., 1991.

 6. ЖАК СЕГЕЛА. Имало едно време избори. С., 2005.

 7. ЗДРАВКО РАЙКОВ. Корпоративен гражданин. Печелившият бизнес. С.,2004.

 8. ЗДРАВКО РАЙКОВ. Корпоративен имидж. С., 2 001.

 9. ЛЮБОМИР СТОЙКОВ, ВАЛЕРИЯ ПАЧЕВА. Връзки с обществеността и бизнескомуникации. С., 2 005.

 10. МАРГАРИТА ПЕШЕВА. Телевизията – политическата машина. С., 1992.

 11. МИЛКО ПЕТРОВ. Образът на елита. Семиотичен анализ на персоналния имидж в елитната западноевропейска журналистика. Принципи и методика на аксеологематическият анализ. Сп.”Политически изследвания”. 1997- 1998 , бр.7- 8 .с.124 - 134.

 12. МИЛКО ПЕТРОВ. Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция. С., 2 005..

 13. ХРИСТО КАФТАНДЖИЕВ. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена. С., 2008.
 1. AMERICAN HEROES IN A MEDIA AGE. Ed. by Susan J. Drucker, Robert S. Catchcart. Cresskill, N.J., 1994.

 2. DAVID CHAGALL. The New Kingmakers. N.Y., 1981.

 3. DAN NIMMO, JAMES E. COMBS.Subliminal politics.. Myths and Mythmakers in America. Englewood Cliffs. New Jersey. 1980.

 4. CHARLES W. DUNN. The Scarlet Thread of Scandal, Morality and American Presidency. Lanham , Mass. , 2000.

 5. EDWIN DIAMOND and STEPHEN BATES. THE SPOT. The Rise of Political Advertising on Television. Cambridge , Mass., 1988.

 6. ELIZABETH LOSH. Virtualpolitik. An Electronic History of Government Media-Making in a Time of War, Scandal, Disaster, Miscommunication, and Mistakes. Cambridge, Mass., 2009.

 7. GAIL SHEEHY. CHARACTER. America’s Search for Leadership. N.Y., 1990.

 8. GLOBAL AND MULTINATIONAL ADVERTISING. ED. BY BASIL G. ENGLIS. HILLSDALE, N.J., 1994.

 9. HOWARD KURTZ. Spin Cycle. Inside the Clinton Propaganda Machine. N.Y., 1998.

 10. KATHLEEN HALL JAMIESON. Packaging the President. N. Y., 2004.


Свързани:

Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Абазов, Тодор. Структура и анализ на публицистичното произведение. – Съвременна журналистика, кн. 2, 1989
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (икономическа журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 2011/2012
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Арико, С. Един поглед в дълбочина върху техниката за интервюиране на Ориана Фалачи. Съвременна журналистика, 1988, бр
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Икономическа, юридическа, социологическа и общокултурна подготовка на спортния журналист
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом