Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас
ИмеКонспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер13.14 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/so/documents/12.doc
Конспект по „Финансов и данъчен контрол” 12 клас

спец. „Счетоводство и контрол”, учебна 2011/2012 г.

самостоятелна форма на обучение


1. Същност на контрола като обществено отношение. Задачи на контрола

2. Контролът като управленска функция

3. Характеристика на обектите и субектите на контрола. Принципи на контрола

4. Видове контрол

5. Форми на контрола

6. Средства за контрол и техните източници

7. Класификация и правомощия на контролните органи

8. Характеристика на финансовата ревизия

9. Същност и организация на данъчния контрол. Нормативна уредба

10. Организация на данъчния контрол – НАП, структура на ТД на НАП.

11. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

12. Облагане на доходите на юридическите лица. Закон за корпоративното подоходно облагане.

13. Контрол върху корпоративното подоходно облагане. Проверка на данъчната основа и авансовия данък

14. Закон за облагане на доходите на физическите лица.

15. Контрол върху облагане на доходите на физическите лица

16. Закон за ДДС. Контрол върху ДДС

17. Закон за акцизите и данъчните складове. Контрол върху акцизите

18. Закон за местните данъци и такси. Контрол върху местни данъци и такси.

19. Методи и способи на контрола


Препоръчителна литература:


1. Славков Б. Данъчна система и данъчен контрол, Тракия – М , 2001 г.

2. Томов Й. Финансов и данъчен контрол, ИК Люрен 1998

3. Закон за корпоративното подоходно облагане

4. Закон за облагане доходите на физическите лица

5. Закон за ДДС

6. Закон за акцизите и данъчните складове

7. ДОПК


Изготвил: .................. Одобрил: ......................

Величка Дръндарова Славейка Иванова

Свързани:

Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconТематичен въпросник за кандидатстудентски прием в магистърска степен на обучение, специалност "финансов контрол", специализация "Данъчен контрол"
Степен на обучение, специалност “финансов контрол”, специализация “Данъчен контрол”
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconГеорги Блажев Гърков, студент, Специалност "Финанси", "Стопански и финансов контрол" и специализация "Данъчен контрол", гр. Свищов "Европа е равно на "
...
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconКонспект по Финансов и данъчен контрол
Средства на контрола Средства на контрола; Организационни средства; Цифрови данни; Технически средства
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconВъпросник
Финансов контрол, специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Ii източници на информация на финансовия икономически анализ и контрол – 2 ч
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconРепублика българия сметнапалат а
Сфук) в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (адвфк) за периода от влизането в сила на Закона за държавния вътрешен финансов...
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconЗакон за държавния вътрешен финансов контрол
Чл. (1) Този закон урежда обхвата и осъществяването на държавния вътрешен финансов контрол, както и организацията и правомощията...
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconКонспект Организация и функциониране на митническата дейност 11 клас Външнотърговски режим на Република България и митнически контрол > Разрешителен режим Регистрационен режим
Национална служба Гранична полиция – документи за преминаване на граничните контролно-пропускателни пунктове
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Конспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом