Конспект по Финансов и данъчен контрол
ИмеКонспект по Финансов и данъчен контрол
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер11.05 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/13cl/conspects/15.doc
Конспект по Финансов и данъчен контрол


1 Средства на контрола - Средства на контрола; Организационни средства; Цифрови данни; Технически средства

2 Източници на контрола

3 Способи на контрола - Документални проверки

4 Характеристика на данъчната ревизия и задачи

5 Етапи на ревизионния процес - Предварителна подготовка; Съставяне на план за ревизия; Провеждане на ревизията; Приключване на финансовата ревизия

6 Документално оформяне на резултатите от ревизията - Основни документи; Съпроводителни документи; Ревизионен акт; Обяснителна записка; Акт за начет

7 Проверка на касовата дейност - Проверка на касовата наличност; Резултати от проверката; Равносметка на касата

8 Проверка на данък върху общия доход - .Обхват на контрола; Обект на контрола; Насоки на контрола; Проверка на патентния данък; Проверка на обхватността на облагаемите доходи; Проверка на формиране на общия годишен доход; Проверка на декларирането и внасянето на данъчното задължение

9 Проверка на данък върху печалбата - .Същност и насоки на контрола; Проверка на данъчната основа; Проверка на дължимия данък; Проверка на взаимоотношенията с бюджета

10 Проверка върху ДДС - Обхват на контрола; Проверка на данъчните фактури; Проверка на обхватността; Проверка на размера на ДДС


Литература:

  1. Финансов и данъчен контрол – Йордан Томов

  2. он за доходите на физическите лица

  3. Закон за корпоративното подоходно облагане

  4. Закон за ДДС


изготвил: Мария Стойчева

2008г.

Свързани:

Конспект по Финансов и данъчен контрол iconТематичен въпросник за кандидатстудентски прием в магистърска степен на обучение, специалност "финансов контрол", специализация "Данъчен контрол"
Степен на обучение, специалност “финансов контрол”, специализация “Данъчен контрол”
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconКонспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас
Облагане на доходите на юридическите лица. Закон за корпоративното подоходно облагане
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconГеорги Блажев Гърков, студент, Специалност "Финанси", "Стопански и финансов контрол" и специализация "Данъчен контрол", гр. Свищов "Европа е равно на "
...
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconВъпросник
Финансов контрол, специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Ii източници на информация на финансовия икономически анализ и контрол – 2 ч
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconРепублика българия сметнапалат а
Сфук) в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (адвфк) за периода от влизането в сила на Закона за държавния вътрешен финансов...
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconЗакон за държавния вътрешен финансов контрол
Чл. (1) Този закон урежда обхвата и осъществяването на държавния вътрешен финансов контрол, както и организацията и правомощията...
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Конспект по Финансов и данъчен контрол iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол" Наименование на учебната дисциплина :"Данъчен и митнически контрол" Брой кредити: 8
Изучаването на учебната дисциплина има за цел да формира знания относно същността и структурата на данъчната система на страната,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом