Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво
ИмеСамостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер52.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/fccf0143-2b42-40f7-918d-ff3b444fc6f9/Изх.н-ЧО ІІІ кл.doc
Дата:…………………………

С А М О С Т О Я Т Е Л Н А Р А Б О Т А

по Човекът и обществото /изходно ниво/

Име…………………………………………………………………………………………ІІІ клас


  1. Попълнете пропуснатите думи в следните изречения:

Република България е страна в континента ………………………….. и е разположена в неговата югоизточна част , наречена…………………………………полуостров.

  1. Открийте и оцветете в червено

нашата родина на географската

карта на Европа!


3.За кой народ се отнася всяко едно от следващите описания:

Те са тай- старите жители на днешните български земи.Те били добри земеделци. Отглеждали зърнени храни, лозя, били опитни пчелари и произвеждали големи количества мед. Почитали като бог на лова, природата и плодородието Тракийския конник.Вярвали, че щастливия живот на човека започвал след смъртта и затова в гробовете на мъртвите поставяли дарове- съдове,оръжия, накити и др.

………………………………….

Живеели на отделни племена с предводител, наречен хан.Почитали един бог-Тангра и погребвали мъртвите си в гробове.Отглеждали животни. Били известни като отлични войници-конници.Приучили на глад и издръжливост конете си.

………………………………..


Живеели на отделни племена.Управлявал ги княз.Главният им бог бил Перун. Погребвали мъртвите като ги изгаряли.Били издръжливи,понасяли леко жега, студ и дъжд, и недостиг на храна.Срещу неприятеля си тръгвали пеш,въоръжени с малки щитове и копия, но можели да превземат и крепости.

…………………………………

4. В празното квадратче постави цифрата на верния отговор.

frame1 хан Аспарух frame2 създал първите писани закони

frame3 хан Омуртаг frame4 посреща в Плиска учениците на Кирил и

Методий

frame5 цар Петър frame6 създател на българската държаваframe7 цар Симеон frame8 сключва 30-год. мирен договор с Византия

frame9 хан Крум frame10 възстановява опожарената Плиска

frame11 цар Самуил frame12 времето, през което управлява България е

наречено Златен век на бълг. книжнина

frame13 княз Борис І frame14 воюва 3 десетилетия с император Василий

за запазване независимостта на България


5. Попълнете пропуснатото в таблицата.


владетел

събитие

година

век

хан Аспарух

Създаване на българската държава

681Приемане на християнството в България

865

ІХ

цар Симеон

Разгромява византийските войски при р. Ахелой
Х

цар Самуил
1018

ХІ

болярите Асен и Петър

Въстанието на братята Асен и Петър ( началото на Второто българско царство)

1187Побеждава византийците при с. Клокотница и пленява византийския император.


1230


ХІІІ

Цар Иван Шишман и Иван Срацимир

1396


ХІV
6. Напиши под портретите имената на будителите и борците за свобода.
…………………. ……………… ………………….

…………………. ……………… ……………….....
………………… ………………… ……………….

………………… ………………… ……………….

7. Попълни пропуснатото в изреченията.

През …………. година избухва Априлското въстание, но България става свободна на

………….…………………година след победата на …………………….. над Турция.

През 1879 г. Народната събрание във Велико Търново приема основния закон на дър-жавата…………………………………...Столица става ……………………………… За княз на

България е избран…………………………………………………………………………………..


8. На изображение 1 оцвети Дунавската равнина и Горнотракийската низина със съответния цвят. Надпиши ги.

На изображение 2 оцвети изучените планини и ги надпиши.


1.

2.

9. Запиши под имената на планините техните върхове.

Стара планина Рила Пирин Родопи

………………… ……………….. …………………… ……………………………….

10. Свържи равнините и низините със селскостопанските растения по подходящ начин.


слънчоглед

памук

пшеница
Дунавска равнина Горнотракийска низина Задбалкански котловини


лавандула

ориз


царевица

зеленчуци

роза

мента

11.Провери верни ли са твърденията, като отговориш с „да” или „не”.

а) Река Искър е най – дългата река у нас да не

б) Река Марица извира от Стара планина да не

в) Река Камчия се влива в Черно море да не

г) Най-пълноводната река у нас е р.Марица да не

12. Подчертайте верния отговор.

а) Чудните мостове се намират в ( Стара планина, Пирин, Родопите)

б) Резерватът „Сребърна „ се намира край град ( София, Силистра, Варна)

в) Еделвайсът е защитено растение и вирее по високите части на: (Пирин,Рила,Родопи)

г) Пещерата „Магурата” е природна забележителност в ( Родопи,Витоша,Предбалкана)

13. Допиши изреченията:

а) Първата българска атомна електроцентрала е построена край………………………

б) Кораби у нас се произвеждат в………………………………….

в) Традиционните български килими се произвеждат в……………………………..

г) Първата българско предприятие в началото на ХІХ век е построено в…………………..


Оценка:……………………….

Проверил:…………………….

Свързани:

Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconЧовекът и обществото изходно ниво

Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconЧовекът и обществото – изходно ниво
Име: клас №
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconЧовекът и природата – изходно ниво
Име: клас №
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconЧовекът и природата изходно ниво
Свойството на твърдите тела да възвръщат формата си след огъване, свиване или разтягане се нарича
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconОсобености и цели на обучението по "човекът и обществото" в клас      Учебният предмет "Човекът и обществото" за клас надгражда на принципа на частичното
Учебният предмет “Човекът и обществото” за клас надгражда на принципа на частичното разширяване и задълбочаване на познанията на...
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconМеждинно ниво по човекът и обществото
На север страната граничи с на юг – с и на запад – с и а на изток с
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconСъдържание на тестовете
Роден край 1 кл., Околен свят 2 кл., Човекът и природата 3 и 4 кл., Човекът и обществото 3 и 4 кл
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconЧовекът е мярка за всички неща!!!
Не може държавата и обществото да бъдат проспериращи, ако училището е назадничаво. Мястото на учителя в социалната йерархия на обществото...
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconТест изходно ниво
Име клас
Самостоятелнаработ а по Човекът и обществото / изходно ниво iconИзходно ниво по Български език и литература
Диктовка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом