Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
ИмеМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер198.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uzdp.bg/userfiles/UZDP_Da_izchistim_Bulgaria.docМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

2700 гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, тел. 073/88 42 03, факс: 073/88 4207

email:swdр@abv.bg, www.uzdp.bg


Участие на ТП „ДГС/ДЛС” към ЮЗДП гр. Благоевград в инициативата на бТВ „Да изчистим България за един ден”


Териториално поделение

Идентифицирани замърсени места в горски територии

Осигуряване на чували, връзки и ръкавици

Сборен пункт

/за доброволци и служители/

Транспорт


1.

2.

3.

4.

5.

ДГС Радомир

6 замърсени места в землищата на:

с. Г. Бучино - подотдел 26-р; GPS координати Х 4598933.000000 - Y 8482851.000000

гр. Перник - подоотдел 28-10; GPS координати Х 4595353.000000 - Y 8478114.000000

с. Копаница - подоотдел 137 - 3; GPS координати Х 4591178.000000 - Y 8463558.000000

с. Копаница - подоотдел 137 - 6; GPS координати Х 4591139.551000 - Y 8463227.577000

с. Жедна - подоотдел 281 - 2; GPS координати Х 4570939.339000 - Y 8469038.558000

с. Житуша - подоотдел 285-11; GPS координати Х 4571434.479000 - Y 200050 бр. чували


50 чифта ръкавици
ДГС Радомир - ул. „Цар Освободител” 4
1 транспортно средство - за доброволци и извозване на отпадъци

ДГС Невестино

- района около административната сграда на стопанството;

- съседните два бряга на р. Струма около истор. забележителност Кадин мост


15 бр. чували


30 чифта ръкавици


ДГС Невестино

1.

2.

3.

4.

5.

ДГС Якоруда

Ще се почистват следните места:

1. отсечката с.Конарско - с.Бел Камен;
2. отсечката гр. Якоруда - м. "Трещеник";
3. отсечката с. Аврамово - м. "Манашица";
4. отсечката гр. Якоруда - м. "Кривак".


250 бр. чували

25 чифта ръкавициДвора на ДГС Якоруда

5 бр. транспортни средства - за доброволци и служители


ДГС Самоков

5 замърсени места със следните координати:

42̊ 21̍ 29̎ - 23̊ 35̍ 57̎


42̊ 12̍ 38̎ - 23̊ 23̍ 15̎


42̊ 16̍ 44̎̎ - 23̊ 37̍ 41̎


42̊ 26̍̍ 15̎̎- 23̊ 32̍ 00̎


42̊ 27̍ 43̎ - 23̊̊̊ 31̍ 34̎


50 бр. чували


50 чифта ръкавици
Двора на ДГС Самоков


Изхода на Самоков в посока Ихтиман


Двора на ГСУ с. Говедарци


Двора на бившето ДГС Боровец


Разклона за с. Горни Окол /на пътя Самоков - София/


Площада на с. Горни Окол


5 бр. коли - за доброволци и служители


4 бр. транспортни средства - за отпадъци

ДГС Брезник

3 замърсени места - Землище на гр. Брезник - 22˚55˙12.34̈ Е - 42̊ 44̇ 13.66̈ N

Землище на с. Арзан - 22̊ 56̇ 25.23̈E - 42̊ 46̇ 23.48̈ N

Землище на с. Извор - 22̊ 50̇ 17. 39̈ E - 42̊ 43̇ 17. 03̈ N

Проведени разговори с фирми за извозване на отпадъците до най-близкото сметище.


100 бр. чували


30 чифта ръкавици
Двора на административната сграда на ДГС Брезник - 9.30 часа


4 бр. сл. автомобили

”Лада Нива” - за доброволци и служители


1 товарен автомобил - за отпадъци

ДГС Черни Вит

- м. „Паскалска ливада”

- м. „Джурова лъка”

- „Усада”

30 бр. чували

15 чифта ръкавици

Двора на ДГС Черни Вит

3 бр. автомобили-за придвижване

1.

2.

3.

4.

5.

ДГС Елин Пелин

3 замърсени места - пр. Гълъбец, землището на с. Долно Камарци.Служителите на стопанството ще се включат в почистването на местата определени от общината (съгласно договаряне с иницятивните комитети)


30 бр.ръкавици 60бр.чували


Съгласно указанията на инициативните комитети на общината

Кола на стопанството за предвижване на служителите

ДГС Разлог


- ГСУ "Добърско"


- ГСУ "Разлог"


- ГСУ "Бачево"150 бр. чували


100 бр. ръкавици

Сборен пункт: местност Чилията с.Баня


Сборен пункт: КГП „Катарино" гр.Разлог


Сборен пункт:

Разсадник "Перивол" с.Бачево


3 бр. - за доброволци


1 бр. - за извозване на отпадъци


ДЛС Осогово

5 замърсени места в Община Трекляно:

- землище Долни Коритен ЕКАТЕ 22410 отдел 770 з1 с координати 42̊ 29̍ 15,50̎

с координати 22˚ 35̍ 14,32̎

- землище Горно Кобиле ЕКАТЕ 16804 отдел 618и1 с координати 42˚ 33̍ 27,80̎

с координати 22˚ 30̍ 34,62̎̎

- землище Трекляно ЕКАТЕ 73047 отдел 661 ш с координати 42˚ 34̍ 30, 57̎

с координати 22̊ 34̍ 57,23̎

- землище Добри дол ЕКАТЕ 21422 отдел 766 н1 с координати 42˚ 30̍ 24, 98̎

с координати 22˚ 40̍ 12,90̎

- землище Злогош ЕКАТЕ 31200 отдел 762 7 с координати 42˚ 28̍ 29, 34̎

с координати 22˚ 37̍ 58, 40̎

Община Кюстендил:

- землище Ново село ЕКАТЕ 52194 отдел 495 а с координати 22˚ 40̍ 54̎

с координати 42̊ 10̍ 40̎60 бр. чували


100 чифта ръкавициСборен пункт:


с. Злогош и

с. Трекляно


Сборен пункт:

с. Ново село11 бр. коли - за доброволци и служители


2 бр. коли - за отпадъци

ДГС Гоце Делчев

3 замърсени места

- м. Кемалова вода, землище на с. Брезница;


- м. Клача, землище на с. Лъжница;


- ГСУ Гоце Делчев, едно замърсено място, намиращо се в отдел 340, в землището на град Гоце Делчев

70 бр. чували и връзки


40 чифта ръкавици

Сборен пункт:

площада на с. Брезница

9.00 часа


Сборен пункт: площада на с. Лъжница

9.00 часа


Сборен пункт:

Гр. Гоце Делчев,

при „Кавака” срещу Пластмасовия завод в

9.00 часа


2 бр. превозни средства УАЗ от местни фирми и 1 сл. автомобил


3 бр. товарни автомобили за трите обекта за извозване на събраните отпадъци

ДГС Гърмен

Служителите на стопанството ще чистят района около водоема в м. Рая, отдел 486 „т” ДГФ, землището на с. Хвостяне

30 бр. чували


30 чифта ръкавици

9.00 часа

м.Рая

Служебни автомобили

ДГС Етрополе

- Ще бъде почистена м. Драгосин100 бр. чували


30 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Етрополе - „Хр. Ботев” 9


8.00 часа


5 бр. транспортни средства

ДГС Елешница

Ще бъдат почистени местностите Пекев рид

и Двете реки

50 бр. чували


25 чифта ръкавици

Сборен пункт:

Двора на ДГС Елешница

5 сл. автомобила - за придвижване


1 бр. - за отпадъците

ДГС Струмяни

Стопанството определя място за почистване в м. Вайкал. В инициативата ще се включат служителите на ДГС Струмяни, както и доброволци от селата Струмяни и Микрево.

200 бр. чували


100 чифта ръкавици

Ще се ползва наличния транспорт на стопанството

1.

2.

3.

4.

5.

ДГС Рибарица

Ще бъдат почистени следните места:

-по протежението на пътя Рибарица - Шипково, от разклона за Черна река до м. Богоя

- по поречието на р. Горуньово до м. Язовски дол

- по поречието на р. Костина до разклонението на р. Свинска

- М. Стара Рибарица

- с. Васильово - м. Разсадника


50 бр. чували


40 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Рибарица и кметството в с. Васильово


8.00 часа


1 бр. самосвал,

2 бр. „Ниви и

1 бр. „УАЗ”

ДГС Костенец

Служителите ще почистват замърсено с битови отпадъци място в м. Свети Илия, землище на с. Подгорие.100 бр. чували


40 чифта ръкавици

Сборен пункт:

гр. Костенец, ул. „Ал.

Стамболийски” 70


9.00 часа


4 бр. „Нива”

и 1 джип

ДЛС Искър

Служителите на стопанството ще участват в инициативата съвместно с учениците от ОУ "Отец Паисий" - с. Габра, общ. Елин Пелин.


Ще почистват брега на язовир Искър и основните пътища в района

500 бр. чували


200 бр. ръкавици

ДЛС Искър
ДГС Земен

На територията на Община Земен:

1. Землище на с. Горна Врабча - отд. 239д1


2. Землище на с. Пещера - отд. 122д1


3. Землище на с. Лобош - отд. 194 ш1 и 194 ч1, до яз. Пчелина


4. Землище на с. Лобош- отд. 194 х - пътя за м. Вучански камък


5. Землище на с. Чепино - отд. 220 к - по горски път за с. Беренде


6. Землище на с. Чепино - отд. 242-13, направление с. Светля - с. Чепино /преди Чепино/200 бр. чували


80 чифта ръкавициСборен пункт:

с. Горна Врабча, изхода на селото, посока с. Елов дол


с. Пещера, община Земен - площада на селото


с. Лобош, община Ковачевци - изхода на селото, посока Ковачевци


с. Чепино, община Ковачевци - площада на селото2 бр. автомобили - за доброволци и служители

ДГС Тетевен

3 замърсени места:

- отдел 81, подотдел „г”, землище на Тетевен, м. Козница /вход на екопътека „Пръските на водопада”/

- част от територията на горски разсадник „Скрибътна”

- двора на ДГС Тетевен


100 бр. чували


100 бр. връзки


20 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Тетевен - ул. „Хр. Ботев” 11


1 бр. джип УАЗ - за извозване на отпадъците до сметището в с. Гложене

ДГС Трън

6 замърсени места:

- подотдел 152 - и, с координати: 42˚43̍ 30.03̎С

22˚32̍ 03.17̎ И

- подотдел 152-в, с координати: 42˚43̍ 32.39̎ С

22˚32̍ 00.59̎ И

- подотдел 470-ц с координати: 42˚42̍ 02.42̎ С

22˚36̍ 07.24̎ И

- подотдел 470-щ с координати: 42˚42̍ 15.57̎ С

22˚36̍ 14.83̎ И

- подотдел 470-в с координати: 42˚42̍ 37.91̎ С

22˚36̍ 19.68̎ И

- подотдел 470-а с координати: 42˚42̍ 46.50̎ С

22˚36̍ 24.03̎ И


130 бр. чували


30 чифта ръкавициСборен пункт:

За служители - Административна сграда на ДГС Трън


За доброволци - с. Стайчовци и с. Кожинци

2 бр. транспортни средства - за служители и доброволци


1 бр. транспортно средство - за отпадъциДГС София

3 замърсени места:


- Обект Дяволски мост, след с. Кокаляне


- Обект Над Корея, гр. Нови Искър, кв. Изгрев


- Обект Куртова река, с. Железница, парк Витоша100 бр. чували


200 бр. ръкавици


Спирка на авт. 3, Дяволски мост, 10.00 часа


Спирка на авт. 23, 28, кв. Изгрев /за манастир „Св. Иван Рилски”/

10.00 часа


Спирка на авт. 69, 70 до с. Железница, ханче „Брезите” 10.00 часаДГС Сандански

2 замърсени места - в м. Четирите чучура, землището на с. Плоски;

м. Попина лъка в землището на с. Лиляново

20 бр. чували


20 чифта ръкавици

ДГС Сандански


9.00 часа

3 бр. коли - за служители и доброволци и за извозване на отпадъците

ДГС Кресна

4 замърсени места - в м. Влашка чешма, землището на с. Влахи; м. Градешки орман, до с. Долна Градешница; м. Ганиица.

50 бр. чували


30 чифта ръкавици


ДГС Кресна

4 бр. превозни средства - за доброволци и служители

ДГС Добринище

- около х. „Гоце Делчев”

- около „Харами бунар”


50 бр. чували


30 чифта ръкавици


ДГС Добринище

1 превозно средство

ДГС Дупница

- м. Вангелова чешма - св. Марена /над гр. Дупница/

- м. Момена /над сметището на гр. Рила/

60 бр. чували

80 чифта ръкавици

ДГС Дупница

ул. „Саморанска”35


9.30 часа

9 бр. транспортни средства

ДГС Катунци

Служителите на стопанството ще се включат в почистване на трасето по пътя с. Катунци - с. Златолист, подотдел 408ж и в района на минерален извор „Преподобна Стойна”

30 бр. чували


30 чифта ръкавици

Двора на ДГС Катунци, ул. „Асен Лагадинов”17


8.30 часа

1 микробус „УАЗ” - фургон за превоз на хора и отпадъци

ДЛС Арамлиец

- Района около язовир Огняново

-Местността „Чаршията”

200 бр. чували


100 чифта ръкавици

Центъра на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

2 бр. транспортни средства - за отпадъците

ДГС Симитли

12 замърсени места:

1. М. „Баба Цвета” – отдел 347 ж

2. М. „Обесеник” – отдел 343 а1

3. М. „Марево” – отдели 351-352

4. Пътя гр.Симитли – с.Градево – отдели 402-391-321-328-229

5. М. „Свини дол” – отдел 391 м

6. М. „Купеви завои” – отдел 111 о1

7. Брега на р. Сушица от с.Полена до с.Сушица – отдели 112 д,о, 158 д

8. М. „Пейката” – отдел 410 ч

9. М. „Открития рудник” – отдел 410

10. С.Ракитна – отдел 449 р

11. Махала Добрин – отдел 95

12. М.„Чуката” – отдели 31-32


200 бр. чували


50 чифта ръкавици

3 изходни пункта – двора на ДГС Симитли, с.Полена и с.Долно Осеново3 бр. товарни автомобила,

1 микробус,

1 УАЗ,

2 джипа и 4 Ниви

ДГС Пирдоп

1. Нерегламентирано сметище в местността „Шарения кол” на разклона за Хвостохранилището

2. Район около язовира на с. Челопеч в местността „Корминеш”

3. Общежитие на ТП „ДГС Пирдоп” в гр. Копривщица

100 бр. чували


30 бр. ръкавици

Сградата на общежитието на горското в гр. Копривщица

Сградата на ТП ДГС Пирдоп

09,00 часа

5 бр. транспортни средства

ДЛС „Дикчан” Сатовча

Служители и доброволци ще събират отпадъци в следните места:

- I ГСУ „Аклисе” - Камионен път м. Караманица - м. Чавдар дере

- II ГСУ „Дикчан” - Камионен път м. Караманица - м. Гроба

- III ГСУ „Фермата” - Камионен път м. Сивик-м. Зайчи мост

- IV ГСУ „Места” - Камионен път р. Бистрица-с. Годешево
300 бр. чували

100 бр. ръкавици8.30 часа


М. Караманица


М. Караманица


М. Сивик


М. Бистрица

М. Ринден

М. Дупек

М. Зелник


7 бр. транспортни средства

ДГС Белица

- м. Горен Трестеник

- к. „Семково” /м. Мраценковото, Васьовец, Вайзовото и х. Семково

- Андриянов чарк, около парка за реадаптация на танцуващи мечки


50 бр. чували


50 чифта ръкавици


Двора на ДГС Белица


4 бр. транспортни средства - за доброволци и служители

1 товарен автомобил - за отпадъци

ДГС Места

М. Липата - отдел 150 к, с координати, измерени с GPS 746 м.н.в. 221726.37͢→

4633553.87↑

50 бр. чували

25 чифта ръкавици


Двора на ДГС Места


транспорт за отпадъци

ДГС Петрич
100 бр. чували


150 бр. ръкавици

Стадиона в гр. Петрич -

10.00 часа, съвместно с ПП „Беласица”
ДГС Белово

Служителите на стопанството ще почистват:

- двора и района около админ. сграда на ДГС Белово;

- района на разсадник „Топлата вода”

- района около работнически жилища - м. „Яденица”100 бр. чували


36 чифта ръкавици


Административната сграда на ДГС Белово - 8.00 часа1 трактор - за отпадъцитеДГС Благоевград

Ще бъде почистен района около административната сграда на ЮЗДП ДП ЦУ и ТП „ДГС Благоевград” и съвместно с община Благоевград ще бъде почистено част от коритото на р. Благоевградска бистрица


5 връзки с чували и 30 бр. ръкавици

ДГС Ихтиман

Няма замърсени места в горски територии - държавна собственост.

Служителите на стопанството 25 човека ще се включат съвместно със служителите на Община Ихтиман, като обект който ще се почиства от служителите на ТП ДГС Ихтиман е от околовръстния път в посока м. „Изворите”

100 бр. чували


50 чифта ръкавици

8,30 околовръстен път
ДГС Първомай

10 замърсени места. Служителите на стопанството ще почистват територии в землищата на с. Първомай и с. Гега

200 бр. чували


50 чифта ръкавици

Сборен пункт:

Сградата на ДГС Първомай

6 бр. транспортни средства

ДЛС „Витошко -Студена”

Ще бъде почистена територията по пътя от с. Рударци, Делтахил, с. Кладница до х. Селимица (ПП Витоша).

50 бр. чували

40 бр. ръкавици

Сборен пункт:

Стопански двор на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

1 бр. товарен автомобилСвързани:

Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните
За вътрешна комуникация в „северноцентрално държавно предприятие” дп град габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие” дп габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Благоевград ул.“Васил Коритаров” №2, п код 2700, тел. 073 / 88 50 09, факс 073 / 88 50 04
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Благоевград ул.“Васил Коритаров” №2, п код 2700, тел. 073 / 88 50 09, факс 073 / 88 50 04
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом