Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания
ИмеОбщина Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер17.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nfri.bg/documents/Pirdop.doc
Община Пирдоп - пример за добро отношение към хората с увреждания.Кметът на Пирдоп Антоанета Илиева беше поканена да вземе участие по темата "Модели на партньорство за социално включване чрез заетост" на 17 юни 2010 г. в София в Националната кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания", организирана от председателя на Националната федерация на работодателите на инвалиди. В рамките на своята презентация тя представи добрите практики и резултатите от социалната политика на общината по отношение хората с увреждания. Присъстващите се запознаха с реализираните социални проекти, действията на ръководството във връзка с подобряването условията за живот в Дома за възрастни със сетивни нарушения, изграждането на достъпна архитектурна среда, участието на община Пирдоп в инициативата на Фондация "Аутуърд Баунд" "Включи се и ти" и други.
Г-жа Илиева даде като пример за конструктивно взаимодействие между община и доставчик на услуги за хора с увреждания работата с Общинско предприятие „Пролет" ЕООД, което е член на НФРИ и осигурява заетост на 28 лица с намалена трудоспособност. Кметът подчерта заслугите на управителя на фирмата Николина Драгнева за увеличаването на производствената дейност с въвеждането на нови артикули и успешното реализиране на готовата продукция в условията на пазарна конкуренция и финансова криза. Г-жа Илиева използва форума, за да изкаже своята благодарност и към ръководството на "Аурубис България"АД, чиято социална политика винаги е била насочена и към потребностите на хората с увреждания.
В провелата се по-късно дискусия, г-н Минчо Коралски обобщи впечатленията си от обсъждането на проблемите, свързани със заетостта на хората с увреждания и трудностите, които срещат специализираните предприятия. Той посочи община Пирдоп като пример за добро отношение към хората с увреждания и обърна внимание на факта, че с променено мислене и желание за подкрепа, една малка община с ограничен бюджет, каквато е Пирдоп, е успяла да постигне напредък по отношение на хората с увреждания и техните нужди.Като израз на положителна оценка за социалната дейност на община Пирдоп, кметът Антоанета Илиева получи Грамота за личен принос при формиране на европейска визия в общинската социална политика в България; съхраняване на възможностите за заетост на хората с увреждания от гр.Пирдоп; подкрепа на други социални групи и техните организации. Грамотата й бе връчена лично от председателя на НФРИ Елка Тодорова.

Свързани:

Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconПравилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Чл. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората...
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconОбщина пирдоп – софийска област
Упи хvіі– “За жилищно строителство и магазини”, кв. 174 на ул.”Цар Освободител” №105, гр. Пирдоп, собственост на община Пирдоп и...
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconРепубликабългари я народно събрание
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени...
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconРолята на техническите помощни средства в процесите на социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Основни проблеми при обезпечаването на хората с увреждания в българия с ортопедични технически помощни средства
За да се разбере първостепенната роля на техническите помощни средства в процесите на социална рехабилитация и интеграция на хората...
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconКодекс на добрите практики за заетост на хората с увреждания
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 Г
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconКодекс на добрите практики за заетост на хората с увреждания
Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 Г
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconПрограмата за хората с увреждания и на инициативата Бизнесът и хората с увреждания
Среща с медиите, 18 март, вторник, 10: 30, офис на Европейския парламент в България
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconНа хората с увреждания
Свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 От конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconЗалцбург спечели наградата на ес за град с най-добри условия за хората с увреждания Брюксел, 1 декември 2011 г
А подобряване на достъпността в градската среда и се насърчава равното участие на хората с увреждания. Европейската комисия оцени...
Община Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания iconОбщина пирдоп софийска област
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси предлагам Общински съвет- пирдоп приеме следните промени в Наредбата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом