Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи
ИмеДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер17.94 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/FI/7%E0 %EF%E8%F1%EC%E5%ED %E4%FA%F0%E6%E0%E2%E5%ED %E8%E7%EF%E8%
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи – учебна 2010/2011 г


Магистратура

Писмен държавен изпит

Комисия

Защита на дипломни работи

Комисия

Държавни и общински финанси

20.09.2011 г

0900 ч

Лекционна зала

Председател: Доц.д-р Иван Канин

Членове: 1. Доц.д-р Павел Паскалев

2. Д-р Анна Лозанова

3. гл.ас.д-р Елена Георгиева

4. гл.ас.Надежда Благоева


28.09.2011 г

0900 ч

Лекционна зала

Председател: Доц.д-р Георги Джелепов

Членове: 1. Доц.д-р Иван Канин

2. Доц.д-р Павел Паскалев

3. гл.ас.д-р Елена Георгиева

4. гл.ас.Надежда Благоева

Счетоводство и контрол

21.09.2011 г

0900 ч

Лекционна зала

Председател: Доц.д-р Иван Канин

Членове: 1. Доц.д-р Павел Паскалев

2. Д-р Анна Лозанова

3. гл.ас.д-р Диляна Димова

4. гл.ас.д-р Елена Георгиева


28.09.2011 г

0900 ч

Лекционна зала

Председател: Доц.д-р Георги Джелепов

Членове: 1. Доц.д-р Иван Канин

2. Доц.д-р Павел Паскалев

3. гл.ас.д-р Елена Георгиева

4. гл.ас.Надежда Благоева

Бизнес администрация

20.09.2011 г

0900 ч

Аула

Председател: Доц.д-р Георги Джелепов

Членове: 1. Проф. Георги Кузманов

2. Доц.д-р Нели Бенчева

3. Доц.д-р Георги Богоев

4. Доц.д-р Ангел Запрянов


26.09.2011 г

0900 ч

Деканат

Председател: Доц.д-р Георги Джелепов

Членове: 1. Проф. Георги Кузманов

2. Доц.д-р Нели Бенчева

3. Доц.д-р Георги Богоев

4. Доц.д-р Ангел Запрянов

Икономика на туризма

21.09.2011 г

1000 ч

Деканат

Председател: Доц.д-р Нели Бенчева

Членове: 1. Проф. Георги Кузманов

2. Доц.д-р Живко Гешев

3. Доц.д-р Васил Петков


21.09.2011 г

0900 ч

Деканат

Председател: Доц.д-р Георги Джелепов

Членове: 1. Проф. Георги Кузманов

2. Доц.д-р Живко Гешев

3. Доц.д-р Димка ЛулчеваСтудентите, които ще се явяват на защита на дипломни проекти, трябва да представят в Деканата, 14 дни преди защита два екземпляра от дипломния проект

Свързани:

Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни проекти – студенти магистри

Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Защита на дипломната работа/ Държавен изпит само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата...
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconПисмен държавен изпит – Счетоводство и контрол

Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconРезултати писмен държавен изпит по наказателноправни науки

Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconРезултати от писмен държавен изпит спец. „Мениджмънт в туризма – задочно обучение

Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи iconРезултати от писмен държавен изпит спец. „Мениджмънт в туризма – редовно обучение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом