Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
ИмеМагистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер109.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/magistri_2011-12/ikonomika/EEZSR_AB_nespec_Z.doc
ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР”

ОБЛАСТ : 3.0 – СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 – ИКОНОМИКА

МАГИСТЪРСКИ КУРС: „ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПЕРТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ” – АКАДЕМИЧНИ БАКАЛАВРИ (НЕСПЕЦИАЛИСТИ)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1,5 ГОДИНИ

ЗА УЧЕБНА 2010/2011 г.


УТВЪРЖДАВАМ:


РЕКТОР: . . . . . . . ДЕКАН: . . . . . . .

/проф.дсн. Д. Греков/ /доц.д-р Г. Джелепов/Код на

дис-

ципли-ната


Дисциплина

(модул)


Водещ преподавател

Форма

на

контрол

Заетост (натовареност) в часове


Кредити

Аудиторна

Извън-

ауди-

торна

Учебни

прктики

Всичко

заетост

Лекции

Упраж-

нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ПЪРВА ГОДИНА
I-ви семестър

01.01.01.

Актуални проблеми на ЗСР

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

15

70
100

4,0

01.01.02

Аграрна икономика

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

30

55
100

4,0

01.01.03

Аграрен мениджмънт

доц. д-р Копривленски

изпит

15

15

45
75

3,0

01.01.04

Аграрна политика

доц. д-р А. Запрянов

изпит

15

15

45
75

3,0

01.01.05

Икономика на публичния сектор

доц. д-р И. Пенов

изпит

15

15

70
100

4,0
Избираеми дисциплини

01.01.01И

Икономика на околната среда

гл.ас. д-р Б. Попова

изпит

15

15

45
75

3,0

01.01.02И

Търговия с аграрни продукти

проф. дин Р. Трендафилов

изпит

15

15

45
75

3,0
Сума за I-ви семестър105

120

375
600

24,0
II-ви семестър

01.02.01.

Развитие на селските райони

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

30

55
100

4,0

01.02.02

Интеграция и институции на ЕС

проф. дин Р. Трендафилов

изпит

15

15

45
75

3,0

01.02.03

Регионално планиране

доц. д-р С. Тодорова

изпит

15

15

45
75

3,0

01.02.04

Европейски фондове и програми

доц. д-р И. Пенов

изпит

15

15

70
100

4,0

01.02.05

Управление на качеството

проф. дссн Д. Костов

изпит

15

15

70
100

4,0
Избираеми дисциплини

01.02.01И

Оценка и отчет на земите

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

15

45
75

3,0

01.02.02И

Кооперативно развитие на ЗСР

гл.ас.д-р Б. Попова

изпит

15

15

45
75

3,0
Сума за II-ви семестър105

120

375
600

24,0
ВТОРА ГОДИНА
I-ви семестър

02.01.01.

Стратегии за развитие на ЗСР

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

15

70
100

4,0

02.01.02

Разработка и управление проекти на ЕС

доц. д-р И. Пенов

изпит

15

15

70
100

4,0

02.01.03

Методика на научното изследване

доц. д-р А. Алексиев

изпит

15

15

70
100

4,0
Сума за I-ви семестър45

45

210
300

12,0
ОБЩО ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1500

60,0
Държавен изпит/Дипломна работа

375

15,0
ОБЩО ЗА КУРСА НА СЛЕДВАНЕ

195

2251 875

75,0ОБЩ ХОРАРИУМ И КРЕДИТИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ЧАСОВЕ

КРЕДИТИ

1.

Задължителни дисциплини

420

16,8

2.

Лекции

195

-

3.

Упражнения и други форми

225

-

4.

Извънаудиторна заетост

960

38,4

5.

Избираеми и факултативни дисциплини

120

4,8

6.

Практика и преддипломен стаж

-

-

7.

Държавен изпит / Защита на дипломна работа

375

15
ВСИЧКО ЗА КУРСА НА СЛЕДВАНЕ

1 875

75

Свързани:

Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconСофийски университет
...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconОбщи положения и Основни изисквания за участие в Студентска мобилност с цел обучение (смо)
Еразъм за период от 3 до 12 месеца. В мобилността могат да участват студенти от всички степени (бакалавър, магистър и доктор) и форми...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconМинистерство на образованието, младежта и науката
За поправителна сесия на ученици задочна форма на обучение,септември,2011 – ІІ курс
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconМагистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление Спец. Финансово-счетоводен мениджмънт дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconГрафи к на учебния процес за обучението на студентите от биологически факултет (задочна форма)
През 2012/2013 учебна година в Биологическия факултет има следните курсове задочна форма, по специалности
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconПрограмата за развитие на селските райони и интеграцията на ромите Ромите в селските райони на България
Съгласно тази дефиниция 231 от общо 264 общини в България са класифицирани като селски. Тези селски райони обхващат 81 от територията...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconСофийски университет "СВ. Климент охридски"
Защита на документални и архивни ресурси 15 места в редовна форма и 27 места в задочна форма за държавна субсидия и прием за места...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconСтопански факултет списък
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление І финансово-счетоводен...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconПрограмата на България за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г. Профили на държавата
Селски райони: 231 общини от общо 264 са категоризирани като селски, представляващи 81 от територията и 42 от населението (според...
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна iconНа занятията с ІХ клас задочна форма на обучение, априлска сесия на учебната 2012/2013 година понеделник вторник
Х клас задочна форма на обучение, априлска сесия на учебната 2012/2013 година понеделник вторник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом