Преподаватели и студенти, използващи лабораторията
ИмеПреподаватели и студенти, използващи лабораторията
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер126.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elearning-phys.uni-sofia.bg/~a_tzonev/TEMP/Atanas_Tzonev.doc
Данни преподавател:


(2.1.1) Научни лабораториииме

стая

Площ

2)

Ръководител

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията

Брой
(2.1.2) Творческа активност на академичния състав

Катедра

Абревиатура

Научно звание

Научна степенТри имена

Общ брой научни публикации (статии и монографии)

Общ брой учебници и учебни помагала


Брой научни публикации в чужбина


Общ брой написани рецензии и отзиви


Общ брой цитати

Брой студенти, участващи в ръководен от преподавателя проект

Брой студенти от групата на преподавателя, участвали в научни форуми

Общ брой научни публикации (статии и монографии) с участие на студенти/докторанти

Възраст

Брой обучавани докторанти

Брой успешно завършили докторантура

Участие в национални проекти (брой)

Участие в международни проекти (брой)

Брой творчески командировки и специализации в чужбина

Брой студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се по европейски програми

Брой часове учебна заетост (общо)

Брой часове учебна заетост (аудиторна заетост)

ФТТиМЕ

ас.
Атанас Николаев Цонев

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

1

0

365

318
Общо


(2.1.2) Списък на публикации (чужбина):Автори

Заглавие

Списание

Том

Страници

Година

(2.1.2) Списък на публикации (български):Автори

Заглавие

Списание

Том

Страници

Година

0

0

0

0

0

0

0(2.1.2) Участия на конференции, публикувани в списания:Автори

Заглавие

Конференция

Град

Държава

Дати

Списание

Том

Страници

Година

(2.1.2) Участия на конференции, публикувани в Proceedings:Автори

Заглавие

Конференция

Град

Държава

Дати

Proceedings

Том

Страници

Година
(2.1.2) Монографии и части от книги:Автори

Заглавие

Издателство

Град

Държава

Страници

Година(2.1.2) Учебници и учебни помагала:Автори

Заглавие

Издателство

Град

Държава

Страници

Година


(2.3.6) Финансиране от договори с външни възложители от страната и чужбинаВъзложител

Ръководител

Колектив

Период

Тема

Финансиране (лв. EUR, USD)


(2.3.6) Финансиране от договори от средства на ВУВъзложител

Ръководител

Колектив

Период

Тема

Финансиране(3.3.1) Учебни лабораториииме

стая

Работни места

площ

Ръководител

Преподаватели

Брой обучавани студенти


(3.3.1) Научни лабораториииме

стая

Работни места

площ

Ръководител

Апаратура

Свързани:

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПреподаватели и студенти, използващи лабораторията

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПреподаватели и студенти, използващи лабораторията
Общ брой научни публикации (статии и монографии) с участие на студенти/докторанти
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПрограма по дисциплината: механика практикум
...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconПрограма за срещата между преподаватели от факултет ееа и ученици и преподаватели от пгее "А. Арнаудов" на 09. 12. 2009 г
Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет се среща с бъдещите си студенти от професионалната гимназия...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconТаблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по за периода 2008-2012 г
Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2008  2012) на преподаватели...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconІ. Хабилитирани преподаватели и доктори във висши училища в България
Константин Мачев – докторат в сащ, работил във Ферми – лабораторията в Чикаго, церн – Женева, сега професор в Държавния университет...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconМедицински колеж към му пловдив юбилейна научна сесия за преподаватели и студенти

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconСервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации в областта на науката и образованието 1
Сервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconФакултет „горска промишленост
Университетски преподаватели, докторанти и студенти; представители от бизнеса – производствени фирми, проектантски бюра, индивидуални...
Преподаватели и студенти, използващи лабораторията iconОткрит турнир по волейбол
Участници: студенти, преподаватели, служители и всички обичащи и желаещи да спортуват волейбол
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом